Informacje o Google Books
Przegląd
Przemyślenia i opinie
Pomoc ogólna

Program partnerski
Dla wydawców i autorów
Przystąp teraz
Pomoc dla partnerów

Program biblioteczny Library Project
Przegląd
• Biblioteki współpracujące
Pomoc dla bibliotekarzy

Biblioteki współpracujące

Bawarska Biblioteka Państwowa

„Otwieramy dziś naszą bibliotekę na świat i wkraczamy w erę cyfrową. Jest to decydujący krok naprzód w realizacji prawdziwego celu istnienia bibliotek — udostępniania książek i zawartej w nich wiedzy. Czeka nas fascynujące zadanie polegające na otwarciu bogatej niemieckiej tradycji literackiej dla czytelników z całego świata i umożliwieniu im korzystania z niej w internecie”.

— dr Rolf Griebel, dyrektor naczelny Bawarskiej Biblioteki Państwowej

Więcej informacji o udziale Bawarskiej Biblioteki Państwowej w projekcie [w języku niemieckim].

Uniwersytet Columbia

"Nasze uczestnictwo w programie bibliotecznym Google Books Library Project znacząco uzupełni obszerne, cyfrowe zasoby już będące w dyspozycji bibliotek" powiedział James Neal, Prorektor Uniwersytetu Columbia do spraw usług informatycznych i bibliotekarz uniwersytecki. „Umożliwi to bibliotekom udostępnianie znaczącej części swoich nadzwyczajnych archiwaliów i kolekcji specjalnych naukowcom i badaczom z całego świata w sposób, który ostatecznie zmieni sposób nauczania”

— James Neal, Bibliotekarz Uniwersytecki i Prorektor do spraw Usług Informatycznych Uniwersytetu Columbia

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Columbia w projekcie.

Committee on Institutional Cooperation (CIC)

„Udział w programie partnerskim firmy Google to jedno z najambitniejszych przedsięwzięć w historii CIC, zwiastun daleko idących zmian w dziedzinie usług bibliotecznych i dostępu do informacji. Udostępniamy nasze zbiory jako dobro wspólne, zarówno uczelniom, jak i szerokiej publiczności.”

— Barbara McFadden Allen, dyrektor CIC

Więcej informacji o udziale CIC w projekcie.

Biblioteka Uniwersytetu Cornella

„Dzięki pomocy, którą świadczą w zakresie badań i dydaktyki, biblioteki naukowe są dziś nieodłącznymi partnerami w przedsięwzięciach podejmowanych przez społeczność akademicką. Działają również dla dobra wspólnego, udostępniając prace najwybitniejszych myślicieli z całego świata. Jako wiodąca biblioteka naukowa, Biblioteka Uniwersytetu Cornella z radością dołącza do innych tego typu instytucji uczestniczących już w programie partnerskim firmy Google. Owocem programu będzie znaczne zmniejszenie czasu i nakładów związanych z udostępnieniem pełnych wersji publikacji naukowych w internecie”.

— Anne R. Kenney, tymczasowy dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Cornella

Więcej informacji o udziale Biblioteki Uniwersytetu Cornella w projekcie.

Uniwersytet Harvarda

„Nowe stulecie otworzyło przed bibliotekami, w tym biblioteką Uniwersytetu Harvarda, wiele nowych możliwości. Współpraca między największymi bibliotekami naukowymi a firmą Google zaowocuje ważnym społecznym dobrem — korzyściami dla studentów, wykładowców, uczonych i czytelników na całym świecie. Projekt korzysta z możliwości internetu, aby ułatwić użytkownikom precyzyjne i niezwykle szybkie wyszukiwanie interesujących ich książek. Następnie użytkownik otrzymuje informacje o możliwości wypożyczenia książki z miejscowej biblioteki lub jej zakupu u wydawcy bądź w księgarni. Książki stanowiące powszechne dziedzictwo są dostępne nawet w szerszym zakresie”.

— Sidney Verba, dyrektor biblioteki Uniwersytetu Harvarda

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Harvarda w projekcie.

Biblioteka Uniwersytetu w Gandawie

„Cieszymy się, mogąc otworzyć swoją bibliotekę na świat i udostępnić zbiory w ramach tego projektu. Czeka nas fascynujące zadanie polegające na udostępnieniu czytelnikom na całym świecie bogatej belgijskiej i europejskiej spuścizny literackiej i kulturalnej. Rozpoczynamy ponadto remont naszej biblioteki, który potrwa kilka lat. Jednak nawet kiedy budynek będzie zamknięty, studenci i naukowcy będą mogli korzystać z księgozbioru dzięki usłudze Google Books”.

— Sylvia Van Peteghem, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu w Gandawie

Więcej informacji o udziale Biblioteki Uniwersytetu w Gandawie w projekcie [w języku holenderskim]

Biblioteka Uniwersytetu Keio

„Dzięki projektowi firmy Google możemy udostępnić swoje zbiory użytkownikom z całego świata, wnosząc tym samym wkład w światową naukę i edukację. Yukichi Fukuzawa, który w 1858 roku założył naszą uczelnię, był znany ze swojego zaangażowania w udostępnianie informacji społeczeństwu współczesnej Japonii. Nic więc dziwnego, że Biblioteka Uniwersytetu Keio jest pierwszą japońską biblioteką dołączającą do programu Google Books”.

— profesor S. Sugiyama, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Keio

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Keio w projekcie [w języku japońskim].

Katalońska Biblioteka Narodowa

„Kiedyś tylko czytelnicy przychodzący do biblioteki mieli kontakt z naszymi książkami. Dziś każdy zainteresowany którąkolwiek z książek w naszych obszernych zbiorach będzie mógł odszukać ją w internecie i uzyskać do niej dostęp lub po prostu znaleźć ją przez przypadek, korzystając z prostego wyszukiwania w indeksie usługi Google Books. To ogromny krok naprzód na drodze przybliżania czytelnikom z całego świata bogatej literatury katalońskiej, kastylijskiej i literatury Ameryki Łacińskiej”.

— Dolors Lamarca, dyrektor Biblioteki Narodowej w Barcelonie

Więcej informacji o udziale Katalońskiej Biblioteki Narodowej w projekcie [w języku katalońskim].

Nowojorska Biblioteka Publiczna

„Biblioteki naukowe wchodzące w skład Nowojorskiej Biblioteki Publicznej uderzyła zgodność misji firmy Google z ich własną. Projekt cyfrowego przetwarzania książek uważamy za przełomowy moment w historii dostępu do informacji. Chcemy nie tylko uczyć się na jego przykładzie, ale również wpływać na niego. Na razie podchodzimy do projektu ostrożnie, przekazując niewielką liczbę woluminów w doskonałym stanie, w wybranych językach i będących częścią wspólnego dziedzictwa. Jeśli ta ograniczona współpraca przyniesie pomyślne wyniki, w przyszłości włączymy się w projekt w szerszym zakresie”.

— David Ferriero, kierownik i dyrektor naczelny działu bibliotek naukowych Andrew W. Mellona Nowojorskiej Biblioteki Publicznej

Więcej informacji o udziale Nowojorskiej Biblioteki Publicznej w projekcie.

Uniwersytet Oksfordzki

„Misja Bodleian Library od samego powstania biblioteki w roku 1602 jest oparta na wizji sir Thomasa Bodleya — wizji biblioteki służącej światowej „republice literatury” i zbiorach otwartych dla wszystkich potrzebujących. Do dzisiejszego dnia ponad 60% użytkowników Bodleian Library stanowią osoby niezwiązane bezpośrednio z Uniwersytetem Oksfordzkim. Uczestnictwo biblioteki z Oksfordu w programie bibliotecznym Google Library Project świadczy o naszym stałym wkładzie w udostępnianie naszych zbiorów społeczności akademickiej i nie tylko oraz ułatwianie czytelnikom dostępu do nich. Inicjatywa przeniesie wizję sir Thomasa Bodleya oraz etos Bodleian Library w erę cyfrową, dzięki czemu czytelnicy zyskają możliwość korzystania z naszych zbiorów za pośrednictwem internetu”.

— Ronald Milne, p.o. dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Oksfordzkiego i Bodleian Library

Więcej informacji o udziale bibliotek oksfordzkich w projekcie.

Uniwersytet Princeton

„Dzięki oddanej pracy pokoleń bibliotekarzy biblioteka Uniwersytetu Princeton zgromadziła wspaniały zbiór książek na tysiące tematów i w dziesiątkach języków. Część z nich, niechroniona prawem autorskim, jest dostępna w internecie, co ułatwia pracę naszym studentom i wykładowcom. W ramach programu partnerskiego firmy Google będziemy mogli podzielić się naszymi zbiorami z badaczami na całym świecie, w myśl nieoficjalnego motta Uniwersytetu Princeton: w służbie narodu i wszystkich narodów”.

— Karin Trainer, dyrektor biblioteki Uniwersytetu Princeton

Więcej informacji o udziale biblioteki Uniwersytetu Princeton w projekcie.

Uniwersytet Stanforda

„Uniwersytet Stanforda od lat digitalizuje teksty w celu ich szerszego udostępniania i łatwiejszego przeszukiwania. Ze względów technicznych i finansowych digitalizacja obejmuje jednak przede wszystkim czasopisma, nie zaś książki. Dzięki pomysłowi firmy Google nasze działania w zakresie cyfrowego przetwarzania książek, prowadzone dotychczas na niewielką skalę, nabrały charakteru niemalże przemysłowego. W ramach tego i innych programów Uniwersytet Stanforda ma zamiar promować nauczanie i stymulować innowacje”.

Michael A. Keller, dyrektor biblioteki Uniwersytetu Stanforda

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Stanforda w projekcie.

Uniwersytet Kalifornijski

„Otwierając zasoby informacyjne swoich bibliotek na najnowsze techniki wyszukiwania, Uniwersytet Kalifornijski kontynuuje prace mające na celu wykorzystanie technologii i swoich zbiorów w służbie badań, edukacji, opieki zdrowotnej i zbliżenia kultur. Ludzie łączą dziś informacje i idee dotychczas niedostępne, coraz szybciej unowocześniając akademickie, ekonomiczne i obywatelskie obszary rzeczywistości, coraz intensywniej korzystając przy tym z zasobów wielkich światowych bibliotek.

Cyfrowe kopie naszych zbiorów będą również stanowić zabezpieczenie dla tysięcy autorów, wydawców i czytelników doświadczających strat np. w wyniku klęsk żywiołowych. Aby przekonać się, jaki tragiczne skutki dla dziedzictwa kulturowego mogą mieć takie katastrofy, wystarczy przyjrzeć się zniszczeniom spowodowanym przez huragan Katrina w naszych siostrzanych bibliotekach w stanach nad Zatoką Meksykańską.

Dla instytucji zaufania publicznego, która gromadzi swoje zbiory dla wspólnego dobra, przystąpienie do bibliotecznego programu partnerskiego firmy Google stanowi doskonałe rozwiązanie”.

— Daniel Greenstein, zastępca prorektora ds. informacji naukowej i dyrektor biblioteki uniwersyteckiej

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Kalifornijskiego w projekcie.

Uniwersytet Complutense w Madrycie

„Książki niechronione prawami autorskimi, dostępne niegdyś tylko czytelnikom biblioteki Uniwersytetu Complutense lub osobom, które było stać na bilet do Madrytu, zostaną powszechnie udostępnione w internecie. Naprawdę otwieramy naszą bibliotekę na świat. Stwarza to niezwykłe możliwości edukacyjne. Bardzo się cieszymy ze współpracy z firmą Google w ramach tego projektu”.

— Carlos Berzosa, kanclerz

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Complutense w Madrycie w projekcie [w języku hiszpańskim].

Biblioteka Uniwersytetu w Lozannie

„Książki niechronione prawami autorskimi, dostępne niegdyś tylko czytelnikom biblioteki Uniwersytetu w Lozannie, zostaną powszechnie udostępnione w internecie. Naprawdę otwieramy naszą bibliotekę na świat. Stwarza to niezwykłe możliwości edukacyjne. Bardzo się cieszymy ze współpracy z firmą Google w ramach tego projektu”.

— Hubert A. Villard, dyrektor Kantonalnej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Lozannie

Więcej informacji o udziale Biblioteki Uniwersytetu w Lozannie w projekcie [w języku francuskim].

Uniwersytet Michigan

„Cele projektu firmy Google są zbieżne z naszą misją. Jako wielki publiczny uniwersytet mamy wszak obowiązek dbać o postęp naukowy, zarówno w obrębie uczelni, jak i poza nią. Przyłączając się do bibliotecznego programu partnerskiego, w ramach którego zawartość naszych zbiorów będzie można przeszukiwać w Google, wspieramy inicjatywę, która radykalnie zwiększa powszechną dostępność informacji. Dla Uniwersytetu Michigan projekt jest środkiem do jak najszerszego udostępniania informacji w sposób jak najwygodniejszy dla jej użytkowników. Biblioteka Uniwersytetu Michigan włączyła się do tego przełomowego projektu również z wielu innych ważnych powodów:

  • jesteśmy przekonani, że poza prostym udostępnianiem zbiorów bibliotecznych stanowi on ogromnie ważny czynnik transformacji, który umożliwi bibliotece obmyślenie na nowo i przygotowanie najważniejszych usług bibliotecznych na miarę nowego tysiąclecia.
  • Wypracujemy nowe sposoby przeszukiwania przez użytkowników zbiorów bibliotecznych i uzyskiwania dostępu do nich, otwierając swoje zasoby na użytkowników lokalnych i globalnych.
  • Choć od kilkunastu lat na szeroką skalę digitalizujemy swoje zbiory w celu ich zabezpieczenia, a nawet osiągnęliśmy wiodącą pozycję w tym zakresie wśród bibliotek naukowych, wiemy, że jedynie w ramach tego typu programów partnerskich można osiągnąć wyniki, o które nam chodzi. W ramach naszego wydajnego programu digitalizujemy około 5000 woluminów rocznie. Digitalizacja całych zbiorów w tym tempie trwałaby ponad tysiąc lat”.

John P. Wilkin, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Michigan w projekcie.

Uniwersytet Teksański w Austin

„Bibliotekom uniwersyteckim powierzono w naszym społeczeństwie niezwykle ważną misję gromadzenia i udostępniania informacji ze wszystkich dziedzin ludzkiej wiedzy. Biblioteki powinny również skutecznie chronić te informacje i zapewniać dostęp do nich przez długi czas. W Uniwersytecie Teksańskim w Austin głęboko angażujemy się w realizację każdego z tych celów, wierząc, że udział w przedsięwzięciu firmy Google pomoże nam z powodzeniem realizować je jeszcze przez wiele lat”.

Fred Heath, prorektor i dyrektor bibliotek

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w projekcie.

Uniwersytet Wirginii

„Biblioteka Uniwersytetu w Wirginii torowała drogę digitalizacji materiałów będących częścią wspólnego dziedzictwa. Rozpoczęliśmy digitalizację tekstów drukowanych w 1992 roku. Wykładowcy i studenci szybko przekonali się, że od dawna zapomniane, niedostępne w księgarniach książki mogą zyskać nowych czytelników i przyczynić się do nowych odkryć. Często mówi się o bibliotece bez ścian. Dziś, dzięki programowi partnerskiemu firmy Google, jesteśmy bliżej realizacji tej wizji niż kiedykolwiek”.

Karin Wittenborg, dyrektor biblioteki Uniwersytetu Wirginii

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Wirginii w projekcie.

Uniwersytet Wisconsin-Madison

„Połączone zbiory bibliotek Uniwersytetu Wisconsin-Madison i Wisconsin Historical Society stanowią jedną z największych kolekcji dokumentów i materiałów historycznych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki przełomowemu partnerstwu z firmą Google Uniwersytet Wisconsin odegra wiodącą rolę w zabezpieczaniu książek będących częścią wspólnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń oraz udostępnianiu zasobów swojej biblioteki dla potrzeb edukacyjnych i badawczych. Przedsięwzięcie to doskonale odzwierciedla wizję znaną pod nazwą „Wisconsin idea” — pogląd, w myśl którego uniwersytet nie ma granic. Biblioteki Uniwersytetu Wisconsin są wierne tej tradycji. Program digitalizacji firmy Google umożliwi bibliotekom rozszerzenie dostępu do materiałów będących częścią wspólnego dziedzictwa, dostępnych dotychczas tylko w ich murach. Większość z tych materiałów stanowią rzadkie, jedyne w swoim rodzaju pozycje — źródło bogatych i bezpłatnych informacji dla celów badawczych, edukacyjnych i innych”.

Edward Van Gemert, tymczasowy dyrektor bibliotek Uniwersytetu Wisconsin-Madison

Więcej informacji o udziale Uniwersytetu Wisconsin-Madison w projekcie.

©2011 Google — Strona głównaWszystko o GoogleOchrona prywatności