Google Play – Polityka prywatności Książek

13 października 2011 | Wyświetl wersję archiwalną

Polityka prywatności Google opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi podawanymi przez użytkowników podczas używania produktów i usług Google, w tym Google Play. Niniejsza uzupełniająca polityka dotyczy książek w Google Play i spełnia dwa cele: (1) przytacza najważniejsze postanowienia Polityki prywatności Google w kontekście książek w Google Play i (2) opisuje procedury ochrony prywatności właściwe dla książek w Google Play.

Najważniejsze postanowienia Polityki prywatności Google

Wszystkie postanowienia Polityki prywatności Google mają zastosowanie do książek w Google Play. Między innymi oznacza to, że:

Procedury właściwe dla książek w usłudze Google Play

Procedury ochrony prywatności właściwe dla książek w usłudze Google Play:

Dodatkowe informacje o książkach w Google Play i prywatności znajdziesz w Najczęstszych pytaniach.