Oeuvres philosophiques et mathématiques de M.G.J.'s Gravesande: rassemblées et publiés par Jean Nicolas Sébastien Allamand, qui y a ajouté l'histoire de la vie et des écrits de l'auteur...

Przednia ok³adka
 

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne