Democràcia contra dictadura: escrits polítics, 1915-1960

Przednia okładka
Institut d'Estudis Catalans, 2007 - 576
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Estudi introductori
11
Bibliografia
83
Lesverament del bon dretista espanyol
91
Insistint
97
Discurs de gràcies en els primers Jocs Florals de Nostra Parla
103
Actuació del nacionalisme en les corporacions públiques catalanes Ponència
119
Ni illusos ni derrotistes
128
Dos nacionalismes
134
Lafany de lhora
287
La pensada
294
Sinceritat constitucional
301
La religió i lEstat
307
Lamnistia
313
Franc parlar és cortesia
320
Ja nhi ha prou
326
Símptomes falaguers
332

Discurs electoral del 21 dabril de 1923
141
Lexercici de la democràcia El Consell Federal Helvètic
155
Una conferència paneuropea?
174
Desarmament moral
182
La justícia internacional
188
Entre Europa i lImperi
194
El primer avenç
200
Místics no
209
De la democràcia i de lautocràcia
215
Els límits de la democràcia
222
Les culpes del liberalisme
228
Herència feixuga
237
Estil imperi
243
Esperit de convivència
251
Sénia enllà
271
El millor homenatge
277
Discurs de resposta a lhomenatge tributat pel Partit Catalanista Republicà
383
Discurs en un míting dAcció Catalana Republicana
397
Discurs davant dAcció Catalana al CADCI després de laprovació de lEstatut
414
Un aniversari Rizal encara
421
El parlament de Nicolau dOlwer en la sessió de clausura de la Conferència
451
Revisió dels antecedents dels fets del 6 doctubre del 1934
458
Al llindar de lany cinquè
465
Declaracions de primers dagost del 1936
473
A lentreforc de camins
521
Meditació en la tomba de Lluís Companys
527
Els pobles petits en el món de demà Jocs Florals de Nova York
534
Discurs del president dels Jocs Florals celebrats a Tolosa de Llenguadoc
544
Tríptic de Francesc Macià
550
Any XCIX
563
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne