Obrazy na stronie
PDF

si proprium non habeatur;

CAPUT III. si autem adsit proprium , dicitur et per Octayam, De Officio Duplici. quandò fit de ea.

1. Fficium Duplex aliud 4. Officium Solemne-mi majus : aliud minus. nus fit in Dominica sanctis 2. Duplex-majus fit in Fesimæ Trinitatis, in Festo Pa- riis ij. Paschæ et Pentecostroni secundarii, et in Festistes, Dominicâ in Albis, in in quibus in Calendario ap

Festo Sancti cujus habentur ponitur hæc vox Solemne

insignes Reliquiæ cum conminus,

cursupopuli (modò non sint

de iis de quibus infrà , Cap. 5. Officium illud fit ut So

5. n. 1.) in die Octava ipsius lemne-majus,præterid quod diei Dedicationis Eccelsiæ, sequitur. In Festis quæ non

et in diebus in quibus in Casunt Domini aut Beatæ M.

lendario apponitur hæc vox Virginis, Psalmi feriales di

Duplex-majus. cuntur in toto Officio , nisi

3. Officium Duplex-majus aliter notetur. Sed nihilo- fit ut Solemne-minus,præter minùs Capitulum de Domi

id quod sequitur. Ad Comnica dicitur ad Primam et

pletorium utrumque, etiam ad Completorium post II.

in Festis Domini, AntiVesperas. Ad Completorium

phonæ dicuntur de Psalteutrumque Antiphonæ ut in

rio, nisi dicendæ sint AntiPsalterio dicuntur, nisi intra

phonæ de Octava Festorum Octavas Festorum Domini

Domini simul occurrente. occurrant. Excipiuntur Fes- In toto Officio dicuntur ta Domini, in quibus ad Com

semper Psalmi feriales, nisi pletorium , sicut in Solemni

sit Dominica; exceptis Fe. bus-majoribus, duæ sunt An

riis II. hebdomad. Paschæ tiphonæ propriæ,una scilicet

et Pentecostes. Invitatorium ad Psalmos, altera ad Can

non dicitur integrum, nisi ticum Nunc dimittis præter

semel ante et semel post quàmin Circumcisione,quæ,

e:quæ primum Versum Psalmi Vecum sit Octava Natalis Do

nite, et semel post Gloria niini, habet ad Completo

Patri cum Sicut erat : post torium Antiphonas de Na

alios autem Versus resumitali. Excipitur etiam Festum

tur tantum à reclamatione, Nativitatis Beatæ M. Vir

seu à medio quod designatur ginis, quod in tota Diocesi

eer Asteriscum *. Ad Pricum Octava celebratur, et

mam et ad Complelorium in quo duæ sunt ad Com

Capitulum de Feria , nisi pletorium Antiphonæ pro- hæc Festa in Dominicam priæ, qui et per Octa- inciderint.

inciderint. In Responsoriis vam dicuntur , quando fit denique bras

denique brevibus Horarum, de ea.

extra Tempus Paschale, non dicitur Alleluia , nisi aliter 3. Semiduplex-minus fit in notetur.

diebus intra Octavas Ascen- . 4. Duplex-minus fit in die sionis, Corporis Christi, AnOctava Ascensionis , Festi niversarii Dedicationis EcCorporis Christi , Anniver- clesiæ , Patroni primarii S. sarii Dedicationis Ecclesiæ, Institutoris in proprio Ordi. Patroni primarii , seu Titu- ne, et in diebus in quibus laris Ecclesiæ, vel S. Institu- apponitur in Calendario hæc toris in proprio Ordine , et vox , Semiduplex-minus. in diebus in quibus in Calen. 4. Inter Semiduplex-madario apponitur hæc vox, jus et Semiduplex-minus Duplex-minus.

hæc est differentia : Semi5. Officium Duplex-minus duplex-majus quando confit ut Duplex-majus, nec dif- tingit die impedito , transfert, nisi quoad ritum exte- fertur vel anticipatur, gauriorem, scilicet pulsationem detque privilegiis de quibus Campanarum ornamenta, infra, ubi de Occurrentia et numerum cereorum, et can- Concurrenția, Semiduplextum certarum partium Offi- minus autem non transfer. cii, qui diversus in Graduali tur nec anticipatur, sed de et Antiphonario pro Duplici- eo fit ipso die quo cadit:vel si bus-majoribus etDuplicibus. eodem die fieri debeat Offiminoribus assignatur;etcer- cium de digniori,tunc de Fes. ta privilegia de quibusinfrà, to Semiduplici-minore fit so, ubi de Occurrentia et Con- lum Commemoratio, si socurrentia Officii dicetur. lemnitas diei patitur fieri

Commemorationem; alioCAPUT IV, quin omninò omittitur , ut De Officio Semiduplici.

fusiùs dicetur Capite de Oc

çurrenția Officii. 1. Fficium Semiduplex,

5. Officium Semiduplicis O aliud majus, aliud şive majoris sive minoris fit minus.

ut sequitur, 2. Semiduplex-majus fit in 6. Incipit illud Officium quinque ultimis Feriis Heb- die præcedenti à Capitulo domadarum Paschæ et Pen- Vesperarum inclusive. tecostes, in Festis Sancto- 7 Ad Completorium, Psalrum de quibus habentur in- mi, Antiphonæ , et Capitu, signes Reliquiæ sine concur- lum de Psalterio , nisi fiat su populi, (modò non sint de die intra Octavam Antide iis de quibus infrà, Cap... phonas proprias habente, 11. 1. ) in diebus intra Octa. aut nisi intra Octavas Fesyam ipsius diei Dedicationis torum Domini occurrant, Ecclesiæ, et in diebus in qui. Cetera de Psalterio. bus apponitur in Calendario8. Ad Officium Noctis, Ina hæc vox, Semidupler-majus. vitatorium dicitur , ut supra

in Officio Duplici , Cap. III. Sancti de quo habentur Relin. 3.

quiæ minùs insignes, (modo 9. Extra Tempus Paschale, tamen non sint de iis quibus Nocturnum quod unicum ad libitum nomen imponiest, novem Psalmos habet tur, ut sæpè ft Corporibus, sub tribus Antiphonis , id Ossibusve, quæ è sacris Roest, tres Psalmos sub una. mæ aut Coloniæ Cæmeteriis quaque Antiphona, Versi- eruuntur; de iis enim nullum culuin, tres Lectiones, et unquam Officium , aut Comtria Responsoria. Psalmi de memoratio feri licet;) et in Feria sumuntur ut in Psal Festis in quibus apponiturin terio : Antiphonæ, Versicu- Calendario hæc vox, SimJus et Responsoria sumuntur plex. de Proprio; vel , si desit, de. 2. De his ut de Semidupli. Communi Sanctorum, hoc cibus-minoribus generalis ordine, Ferià ij. et v. de pri- regula est, ea nunquam mo Nocturno; Feriâ iij. et transferri , sed semper fieri vj. de secundo Nocturno; ipso die quo cadunt ; nisi Feriâ iv. et Sabbato de tertio contingat eodem die fieri de Nocturno. Lectiones verò Festo Semiduplici minore , ordinantur ut in tertia Par. aut suprà , vel de die Semite, Capite VIII. de Lectioni- duplici-minore intra Octabus. Et non dicitur Te Deum. vam, vel de Dominica anti

10. Tempore Paschali cipata , vel de beata Maria constat Nocturnum tribus in Sabbato , vel de Vigilia , Psalmis sub una Antiphona; aut de Feria majore : tunc iique dicuntur secundum enim de Simplici fit tantùm Feriam , ut notatur in Pro- Commemoratio ; alioquin prio de Tempore.

omninò omittitur. 11. Ad Laudes et Horas 3. Cetera in Festo Simplici omnia dicuntur ut in Officio fiunt ut in Semiduplici-mino

re, exceptis quæ sequuntur. 12. Habet secundas Ves- 4. De Simplici Festo fit peras, nisi ob concurren- tantùm à Capitulo inclusive tiam alterius Festi aliter fieri Vesperarum præcedentis debeat.

diei; et terminatur ad No13. Completorium dicitur nam inclusive. ut post primas Vesperas. 5. Ad Vesperas et ad Lau

des dicuntur Suffragia; ad CAPUT V.

Completorium et Primam , De Officio Festi Simplicis. Preces. Quæ sint autem Suf

fragia , seu Commemoratio1. Fhcium tanquam Festines communes, quæ pro di

Simplicis fit (quandò versitate Temporum occurita notatur in Proprio Sanc- runt faciendæ, vide infrà torum , vel aliàs , in Festo Cap. XI. num. 5, 6 et 7.

Duplici.

6. Ad Officium Noctis, et per annum vocantur, ef quod aliàs fit ut Semiduplex- cedunt Festo non solum Sominus, Lectiones duæ prio- lemni-minori et suprà , sed res de Scriptura occurrente; et Duplicibus-majoribus. Si unica tantùm de Festo , om- ergo in hisce Dominicis ocni Tempore dicitur. Non di- currat Festum Duplex-macitur Te Deum.

jus , fiet de illo cum Com7. Ad Laudes Matutinas, memoratione Dominicæ in Psalmi Feriales sub una utrisque Vesperis et LaudiAntiphona dicuntur, quæ bus ; et in Officio Nocturno, propria est, vel quarta de ultima Lectio legetur de HoLaudibus in Proprio, vel in milia Dominicæ. Communi Sanctorum.

6. Officium Dominicæ fit

ritu Duplici-minore , nisi CAPUT VI.

contingatillud anticipari, ut De Dominicis.

dicetur infrà ; ac proinde

habet primas et secundas 1. Dominicæ omnes in Vesperas. Ad utrumque

DI quatuor classes divi- Completorium et ad Primam duntur. Prima classis est non dicuntur Preces; et ceearum quæ excludunt quæ- tera observantur quæ obsercumque Festa, etiam Solem- vari debent in Officio Duplinia-maxima; et sunt unde- ci-minore. cim sequentes: prima Ad. 7. Dominica numquam diventûs, prima, secunda , midiat Vesperas ; et ideò, si tertia et quarta Quadrage- in Sabbato Officium fiat de simæ, Passionis, Palmarum, Sancto cujus Festum est DuPaschæ, et in Albis , Pente- plex-minus, Vesperæ erunt costes, et Trinitatis. integræ de Dominica se

2. Secunda earum est quæ quenti cum Commemoratio'sola solemnia-maxima ad- ne de Festo illo Duplici-mimittunt, cetera excludunt; nore, Similiter, si Feriâ seet sunt tres sequentes : se- cundà fieri debeat de Ducunda , tertia et quarta Ad- plici-minore , Vesperæ in : ventûs.

ipsa Dominica eruntintegræ 3. Tertia earum quæ Som de Dominica : quod ipsum lemnia-maxima et majora servatur, etiam quandò Ofadmittunt , cetera exclu- ficium Duplex-minus transdunt; et sunt tres sequen- fertur à Dominica in Feriam tes: Septuagesimæ, Sexage- secundam ; secus autem fit, simæ et Quinquagesimæ. si concurrat Festum aliquod

4.Dominicæ omnes supra. Duplex-majus , aut suprà. dictæ dicuntur Privilegiatæ. 8. Officium Noctis ut in ce.

5. Quarta classis continet teris Duplicibus-minoribus, ceteras anni Dominicas, extra Tempus Paschale, tres quæ Dominicæ communes Nocturnos habet; Tempora

verò Paschali unum , cum rum Domini, scilicet Natiritu proprio Antiphonarum, vitatis , Epiphaniæ, Ascenqui loco suo notatur. Cetera sionis, et Corporis Christi, ut in Duplici-minore servan- Officium fit de Dominica oce tur. Dicitur Te Deum, ex- cur. ut in propriis locis noceptis Dominicis à Septuage. tatur; et in his Dominicis sima ad Pascha et adventus. nulla fit Commemoratio de

9. Dominicale Officium nec Octava , nisi de Nativitate transfertur , nec omninò et Epiphania Domini. omittitur, nisi in quibusdam 14. Intra alias vero Octacasibus de quibus dicetur vas ( nisi aliter in quibusdam posteà. Sed si in Dominicam notetur) totum Officium fit inciderit Festum cui secun- de Dominica occurrente, nt dùm regulas supradictas Of. in Psalterio et Proprio de ficium Ďominicæ cedere de Tempore, cum Commemobeat, fiet Commemoratio ratione Octavæ. Dominicæ in utrisque Vesc. 15. Ita assignantur Officia peris et Laudibus , et in Of- sex Dominicarum inter Epificio Nocturno ultima Lec- phaniam et Septuagesimam, tio tegetur de Homilia Do- et viginti-quatuor inter Penminicæ.

tecosten et Adventum, ut si 10. Si Vigiliæ Natalis Do- aliqua earum non possint cemini et Epiphaniæ in Domi. lebrari suo loco, transponan. nicam inciderint , fiet ut in tur ab uno tempore ad aliud. propriis locis notatur. Quæigitur interdum propter

11. Si Festa sancti Stepha- occursum Septuagesimæ ceni , sancti Joannis Evange- lebranda supersunt, ponunJistæ , aut sanctorum Inno- tur post vigesimam.tertiam centium in Dominicam inci. post Pentecosten , ut notaderint, omittetur Officium tur proprio loco. Contingit Dominicæ , de quo fiet tan- autem aliquandò , ut unum tum Commemor. ad Noct. ex his Officiis nec etiam ante Laudes et Vesp. secùs verò, ultimam Dominicam post fiet Officium Dominicæ ut in Pentec. locum habere possit; proprio loco notatur. i tunc Officium Dominicæ in

12. Nihil etiam fit de Do- quam inciderit Septuagesiminica ipsis diebus Nativita- ma, anticipabitur ac ponetis Domini , Circumcisionis turSabbato ante Septuaet Epiphaniæ occurrente: gesimam , ubi fiet ritu simpro Dominica verò interplici, hoc modo : Officium Circumcisionem et Epipha- erit de Sabbato , ut in niam ponitur Officium, de Psalterio ; et in eo, omissis quo fit secundum regulas Oc. Lectionibus ipsius Sabbati, currentiæ, ut in proprio loco prima et secunda lection. notatur.

erunt de I. Noct. Dominicæ 13. Intra Octavas Festo: (duabus ultimis in unam

« PoprzedniaDalej »