Obrazy na stronie
PDF

w Nakładem księgarni GEBETHNERA i WOLFFA

W Warszawie

wychodzić zacznie z dniem Igo lipca r. b., zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę,

į czasopismo p. t.

[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarnt Ontwersytetu Jagielloniakiego pod zarządem Ignacego Stella.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téź czytających i kupujących książki.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »