Obrazy na stronie
PDF

CODEX WERCELLENSIS.

mitas haec non est ad mortem , sed pro gloria Dei, ut magnificetur Filius Dei in illo. 5. Amabat enim Jesus Lazarum, et S0rOreS e

jus. 6. Cum ergo audiit , * quoniam (a) infirmatur ;, tunc mansit in eodem lo7. co biduo. Deinde post haec ait discipulis : Eamus iterum . . Judaeam. 8. Dicunt illi discipuli ejus : Rhabbi, * modo quaerebant te lapidare Judaei, et iterum vadis illic? 9. Respondit illis Jesus : Nonne xil horae sunt diei? Si quis ambulaverit interdie, non offendet, quia lumen hujus mun10. di videt: quod si quis ambulaverit in noctem , offendet, quia lux non est in illo.

[ocr errors][ocr errors]

cus noster, obdormit : sed vado ut suscito illum. 42. Dixerunt ergo ei discipuli ejus : Domine, si dormit, salM3. vus erit. Dixerat autem Jesus de morte ejus : ad illi . . is. timaverunt quod de dormiuione som14. nus dicit. Tunc manifeste ait : Lazarus mortuuS eSt : 15. et gaudeo . . stri caus . . . . . ibi noi) . . eram ibi . Sed eamus ad illiim. 16. Ait Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos . Eamus et nos, ut moriamur cum illo.

17. Venit ergo Jesus:

CODEX VERONENSlS.

Haec infirmitas non est ad mortem , sed pro claritate Dei, ut clarificetur Filius Dei per ipsum. 5. Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarum. 6. Ut ergo audivit, quia (a) infirmatur f, tunc quidem mansit (b) Jesus f in eodem loco duos (c) dies f. 7. Deinde post haec dicit discipulis suis : Eamus in Judaeam iterum. 8 Dicunt ei discipuli: Rabbi , nunc quaerel)ant te lapidare Judaei, et iterum vadis illuc ? 9. Respondit Jesus : Nonne xii horae sunt diei ? Si quis ambulaverit interdius, non offendit, quia lucem mundi hujus videt : 10. si quis ambulaberit nocte, offendet, quia lux non est in eo. 11. Haec ait, et post haec (d) dicit f eis :

CODEX BRIXIANUS.

Lazarus amicuS n0Stet dormit : sed vado ut suscitem eum. 12. Dixerunt ei discipuli : Domine, si dormit, salvus erit. 13. Dixerat autem Jesus de morte ejus : illi autem putaverunt quod de dormitione somnus diceret eis. 14. Tunc ergo eis dixit Jesus manifeste : Lazar m0rtuuS eSt : 15. set gaudeo pro pler vos, ut credatis, qnoniam non eram ibi. Sed eamus ad eum. 16. Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos: Eamus et nos, ut moriamur cum illo. 17. Venit ergo Jesus ; et invenit eum quattuor dies jam in monumento habentem. M8. Erat autem Bethania juxta Hierosolyma uasi a staiis xv. 19. Multi autem

est ad mortem. sed propter gloriam Dei. utglorificetur Filius Dei per eum. Diligebat autem Jesus Martham. et sororem ejus Mariam et Lazarum. Ut ergo audivit quia (a) infirmatur f. tunc quidem mansit in eodem lóco. duobus diebus. Deinde post haec. dicit discipulis suis. Eamus in Judaeam iterum. Dicunt ei discipuli. I{abbi nunc quaerebant te Judaei lapidare. et iterum vadis illuc. Respondit Jesus. Nonne duodecim horae sunt diei. Siquis ambulaverit iii die. mon offendet. quia lucem hujus mundi videt. siquis autem ambulaverit nocte. offendet quia lux non est in eo. Haec ait. et post haec (d) dicit f eis. Lazarus

amicus noster dormit. sed vado. ut suscitem eum. Dixerunt ergo discipuli ejus. Domine. si dormit salvus erit. Dixerat enim Jesus de morte ejus. illi autem putaverunt. quia de dormitione sommi diceret. Tunc ergo dixit eis Jesus. manifeste Lazarus mortuus est. et gaudeo propter vos. ut credatis quoniam non eram ibi Sed eamus ad eum. Dixit autem Thomas. qui dicitur Didymus. condiscipulis suis. Eamus et nos ut moriámur cum eo. Veniens ergo Jesus. invenit eum quatuor dies jam habentem in monumento. Erat autem Bethania. juxta Hierosolymam. quasi ab stadiis quindecim. Et multi ex Ju

CODEX CORBEIENSIS.

4. sed * pro gloria Dei, ut clarificetur Filius Dei in ipso.

5. Diligebat Jesus Lazarum, et Mariam, et sororem ejus.

6. * in eodem loco biduo.
11. ut a sommo " suscitem eum.
17. ° quatriduo in monumento habentem.
18. fere a stadiis quindecim.

VARIANTES LECTIONES.

1 Gat. quia Latzarus infirmatur. Mm. quia infirmatur. Vulg. quiä infirmabatur.

* Gat. huuc. Vulg. nune.

a Gat. pro gloriaT)ei. Mm. propter gloriam Dei. '

et invenit il-
lum jam qua-
driduum ha-
bentem in
m0numen-
18. to. Erat autem
Bellania pro-
pe Hierosoly-
ma fere stadi-
is quindecim.
19. Multi autem

* Gat. in eo loco biduum.
° Gat. exsuscitem eum.
* Mm. jam quartum diem.

[ocr errors][ocr errors]

ex Judaeis ve. . erant ad • • • • a • • • t Mariam, ut eas consolarentur de fratre suo. 90. Martha ergo ut audivit quia Jesus venit, occu . . rit illi: Maria autem domi se21. del)at, Ait ergo Martha ad Jesum : Domine, si hic fuisses, n0n eSSet mOrtuus frater 22. meus : et nunc scio quoniam quaecumque ' petieris a Deo, dabit tibi Deus. 25. . . . it illi Jesus: Re. . . . . t . . a1er tuuS. 24. Ait Marlha : Scio quod resurget in resurrectionem in novissi

ma die. 25. Dixit illi Jesus: Ego sum resurrect . . ui credit in me, et si mortuus fue26. rit, vivet: * et omnis, qui videt, et credet in me, non morietur in aeterimum. Credis in hoc ? 27. Ait illi Martha : Utique Domine, ego credidi

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

ex Judaeis venerant ad Martham, et Mariam, ut consolarentur eas de fratre suo. 20. Martha ergo ut audivit quia Jesus veneral, occurrit illi : Maria autem domi sedebat. 21. Dixit itaque Martha ad Jesum : I)omine , si hic fuisses, frater meus n0n eSSet m0r22. tuus : sed nunc scio quia quaecumque petieris a Deo , dabit tibi Deus. 25. Dicit ei Jesus : I{esurget frater tuus. 24. Dicit ei Martha : Scio quia resurget in resurrectione in nobissimo die. 25. Dixit autem ei Jesus : Ego sum resurreclio , et vita , qui credit in me , etiam si mortuus fuerit,

vivil : 26. et omnis, qui vivit, et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc? 27. Ait ei Marlha : Utique Domine, ego credidi

quod tu es Christus
Filius (a) * Dei f, qui in
hunc mund. . .

dicens, abiit,
et vocavit Ma-
riam sororem
suam silentio,
dicens : * Magis-
ter venit, et
vOcat te.
29. Illa ut audivit,
surrexit ci-
to, et venie-
bat ad illum :
50. nondum e-
nim venerat -
Jesus in castel-
lum : sed ad-
huc erat in
loco illo, in
quo occurre-
rat illi Mar-

tlia.
51. Judaei autem,
qui erant cuin
il. . in dom. .
labantur eam ,
videntes Ma-
riam quod ve-
lociter sur-
rexit , ° et exiit,
secuti sunt
illam dicen-
tes : Quia vadit
ad monumen-
tum , ut ploret
32. ibi. Maria
ergo, ut venit
ubi erat Jesus,
et vidit illum,
cecidit ad pe-
des ejus, dicens :
Domine, si hic fuis-
ses, non essej
mortuus fra-
ter meuS.

uia tu es

hristus Filius (a) Dei f, qui ii: hunc inundum venisti. 28. Et cum haec dixisset, abiit, et vocavit Mariam sororem Sumam silentio, dicens: Magister adest, f et vocat te. f 29. Et illa ut audi vit, surrexit cito, et veniebat ad eum : 30. nondum enim venerat Jesus in castellum : sed erat adhuc illo loco, ubi occurrerat ei Martha. 51. Judaei autem qui erant cum ea (b) in domo, qui adloquebantur i cum eam, cum vidissent Maria quia cito surrexit, et exivit, secuui sunt eam, dicentes : Quia vadit ad monumentum, ut fleat ibi. 52. Maria autem, ut venit ubi erat Jesus, et vidit eum, cecidit ad pedes ejus, et dixit ei : Domine, si hic fuisses, n0n eSSet mOrtuus frater meus.

CODEX BRIXIANUS.

daeis convenerant ad Martham. et Mariam. ut consolarentur eas de fratre suo. Martha ergo. ut audivit quia Jesus venit. occurrit illi. Maria autem domi sedebat. Dixit ergo Mlartha ad Jesum. Domine si hic fuisses frater meus non esset mortuus sed et nunc scio. quia quaecumque popusceris a Deo dabit tibi Deus. Dixit ei Jesus. Itesurget frater tuus. Dicit ei Martha Scio quia resurgel. in resurrectione. in novissimo die. Dixit ei Jesus. Ego sum resurrectio et vita. qui credit in me. etsi mortuus fuerit vivet. et omnis qui vivit et credit in me. non morietur in aeternum Credis hoc. Ait illi. Utique Domine. ego credidi.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post Dei, deest vivi, etiam in tex. Gr. — (b) Juxta Goth. iv oixi«, τταραμυθούμενοι.

CODEX VERCELLENSIS.

33. Jesus autem, * ut vidit illam flentem, el Judaeos flentes, qui venerant Cum illa, fremuit in spiritu , et turbavit se ipsum , * 34 et dixit: ubi illum posuistis? Dicunt illi : Domine, ve35. ni, et vide. Et lacrimatus 36. est Jesiis. Et dixerunt Judaei : Ecce quomolo amabat il57. lum. Quidam autem dixerunt ex illis : Non poterat hic, qui aperuit oculos (a) caeci f, facere ut hic non moreretur? 58. Jesus ergo fremens intra se, venit ad monumentum : erat autem spelunca, et lapis superposi39. tus ei. Ait Jesus : Tollite lapide . . Dicit ei Martha soror Lazari : Domine, * jam faetet, quadriduanus est enim. 40. Ait Jesus : Non lihi dixi quoniam si credi

positus erat supra. Ait Jesus Tollite lapidem. Dicit ,

deris, videbis majestatem 41. I)ei ? et tulerunt lapidem : Jesus autem adlevatis oculis susum ad cae. . . . dixit: Pater gratias ago tibi quod au42. disti me. Et ego sciebam quod semper me audis, sed * propter turbam circumstantem, dixi : ut credant Jy! [11 me 5. misisti. Et haec dicens, voce magna exclamavit : Lazare veni foras. 44. Et (d) exiit f qui defunctus erat, : alligatus pedes, et manus institis *, et facies ejus sudario erat ligata. Dixit Jesus : Solvite illum, et sinete ire. 45. Multi itaque ex Judaeis, qui venerant ad (e) Mariam f, videntes * quae fecit Jesus, crediderunt in 46. illum. Quidam autem ex illis abierunt

CODEX WERONENSIS.

55. Jesus ergo, ut vidit eam flentem, et Judaeos flentes, qui venerant cum ea, infremuit spiritu, et turbavit semetipsum, 54. et dixit: Ubi posuistis eum ? Dicunt ei : Domine, veni: 35. et vide. Et lacrimatus est Jesus. 36. Dixerunt ergo Judaei: Ecce quomodo amabat eum. 57. Quidam autem dixerunt ex ipsis : Non potuit hic, qui aperuit oculos (a) caeci f, facere ne eu hic moreretur? 58. Jesus ergo fremuit intra semetipsum, et venit ad m0numentum : erat autem spelunca, et lapis superpositus ei. 59. I)icit Jesus: Tol. lite lapidem. Dicit ei Martha : Domine , jam fetet, quadriduum enim 40. habet. Dicit illi Jesus: Non dixi tibi quia si credideris, videbis gloriam

CODEX BRIXIANUS. Jesus ergo ut vidit eam ploranlem. et Judaeos qui venerant ciim ea flentes. fremuit spiritu. et turbabit se ipsum. et dixit Ubi posuistis eum. Dicunt ei. Domine veni et vide Et lacrimatus est Jesus. Dixerunt ergo Judaei. Ecce quomodo amabat euin. Quidam autem dixerunt ex ipsis. Nori poterat hie. qui aperuit oculos (a) caeci. f facere ut hic non moreretur. Jesus ergo iterum fremens in semetipsum. venit ad monuinemtuin. erat autem spelunca. et lapis super

ei Martha. soror ejus qui mortuus fuerat. Domine. jam faetet. quadriduanus enim est. Dixit ei Jesus.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

tex Gr. — (f) Vulgata addit, Jesus. Desideratur tamen in Alexand. Goth, et Copt,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Non tibi dixi. quia si credideris. videbis gloriam Dei. Tulerunt ergo lapidem ubi fuerat. Jesus autem elevavit oculos in caelum et dixit. Pater gratias ago tibi. quoniam exaudisti me. Ego vero sciebam. quia

semper me exaudis. sed propter populum. circumstantem dixi. ut credant quia tu me misisti. Et cum

haec dixisset. voce magnâ clamavit. Lazare veni fo- ' ras. Et exiit statim qui fuerat mortuus. ligatus pedes et manus. institis. et facies ejus. orario conligata erat. Dicit ei Jesus. Solvite eum et sinite abire. Multi ergo ex Judaeis. qui venerant ad (e) Mam iam f. videntes quae fecit Jesus. crediderunt in eum. Quidam vero ex ipsis. abierunt ad C0DEX CORBEIENSIS. 44. Et exiit ille mortuus... facies ejus orario con

ligata erat.

45. Qui venerant * ad Mariam, et qui viderant. VARIANTES LECTIONES.'

* Mm. ut, audivit cam... fremuit. Gat. qui erant cum... fremuit. Vulg. ut vidit eam... qui venerant cum... infremuit. * Mm. jam putet. Vulg. jam foetet.

[blocks in formation]

* Gat. ad Mariam,'ut viderunt. Mm. ad Mariam, videntes.

CODEX VERCELLENSIS.

ad Pharisaeos, et dixerunt illis quae fecit Jesus. 47. Congregaverunt ergo Sacerdotes et Pharisaei concilium, et dixerunt : Quid faciemus, quod hic homo multa signa facit? 48. Si dimiserimus illum sic, omnes ctedent in eum : et yenient Romani, et tollent n0his locum nostrum , et gentem. 49. Unus autem ex illis nomine Caiphas, qui erat anno illo Princeps Sacerdotum, dixit illis: Wos nescitis nihil, 50. meque cogitatis quod expedit bobis ut unus homo moriatur pro plebem, et non omnis gens pereat, 51. Hoc autem ab se non dixit: sed quia Princeps erat Sacerdotum anni illius, prophaeta

vit, quod Jesus
moriturus
erat pro gen-
52. te, et non so-
lum pro gem-
te, sed ut dis-
persos quoque
Filius Dei in
unum congre-
garet.
55. Ex illa itaque
die consilium
fecerunt ut
illum occide-
rent.
54. Jesus ergo jam
palam non
ambulabat
inter Judae-
os, sed abiit
in regionem
prope deser-
tuin in civi-
tatem quae
dicitur * Eph-
raem civitas,
et ibi mora-
batur cum
discipulis

suis.
55. In illo tempo-
re fulura e-
rat Pascha Ju-
daeorum : et
ascenderunt
multi in Hie-
rosolymis de
illa regione
ante Pascha,
ut se purifi-
Carenl.
56. Quaerebant
ergo Jesum , et
dicebant in-
ter se, in tem-
plo stantes, et
dicentes : * Pu-

C0DEX VERONENSIS.

Pharisaeos, et dixerunt eis {') id qdod ; fecit Jesus. 47. Collegerunt ergo Principes Sacerdotum et Pharisaei . concilium , et dicebant : Quid faciemus, quia hic homo talia signa 48. facit ? Si relinquamus eum sic, omnes credent in eum : et venient Romani, et tollent nostrum locum , et enlein. 9. Unus autem ex ipsis nomine Caifas, Cum eSSet Princeps Sacerdotum anni illius, dixit eis : Vos nescitis quic50. quam, neque cogitatis quia expedit vobis ut unus homo moriatur pro populo, et non tota gens pereat. 51. iloc autem a se ipso non dicebat : sed cum esset Princeps Sacerdotum amni illius, prophetavit,

CODEX BRIXIANUS.

quia incipit
Jesus mori
pro gente,
52. et non tantum
pro gentem,
sed ut Fi!ios
Dei, qui
sunt dispersi,
colligat in
llnuin.
53. Ab illo ergo
die cogitave-
runt ut in-
terficerent

euim.
54. Jesus ergo
jam non in
palam ambu-
labat aput
Judaeos, sed
abiit in regio-
nem longinquam
juxta desertum,
in civ:tatem,
quae dicitur
Efrem, et ibi
morabatur
cum discipu-
lis suis.
δδ. Proximum
autein erat
Pascha Ju-
daeorum.
Ascenderunt
(9) ergo f multi
llierosolyina
de regioiie
ante Pascha,
ut sanctificarent
56. * se ipsos. ȣ Quae-
febanl ergó
Jesum : ét
conloquebantur
ad alis alium,
in templo
Stantes, et
dicentes : Pu-

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

tatis, quod non venit ad diem solem

nem ? Dederunt autem Principes Sacerdotum, et Pharisaei mandatum , ut si quis cognovisset ubi . . . et , indicarel , ut adprelenderent illum.

CAPUT XII.

M. Jesus autem an-
te sex dies Pas-
cae venit in
Bethaniam,
ubi (a) erat Laza-
rus, . . uem SuS-
cita . . . a mor-
2. tuis '. . . cerunt
illi cenam : et
Martha minis-
trabat, Laza-
ruS autem u-
nus erat de
discumben-

tibus.
5. Maria autem
accepit libram
nardi ungu-
enti, et unxit
pedes Jesu , et .
ter . . t . . pillis
suis pedes ejus :
et domus im-
pleta est odo-
re unguen-
4. ti. Dicit u-
nus ex disci-

pulis ejus, (d) Simon f Judas, Scarioth, . . ui e . . m . . . ditu5. rus e . . . . Quare hoc unguentum * non venit denariis ccc. et datum esl pauperibus? 6. Hoc autem dixit, non quod de pauperibus cura illi esset, sed quia fur er . . . el loculos (e) ° . . . . . t í , et ea, quae mittebantur, auferebat. 7. AitJesus: Dim..(f)*.lite illam ut in diem sepulturae meae Ser8. vet illut. Pauperes enim semper ° habetis vobiscum : me aulem non semper habebitis. 9. Turba autem multa ex Judaeis (g) audiit i quia ibi est : et venerunt, non propter Jesum solum, sed ut Lazar. . viderent, q. . . suscitav. . a mortuis. 10. Cogitaverunt

CODEX VERONENSIS.

tatis, quia non venit ad diem festum ? Dederant autem Principes Sacerdotum, et Pharisaei praeceptum , ut si quis cognoverit ubi sit, ut indicet, et adprehendant.

CAPUT XII.

1. Jesus ergo ante sex dies Paschae venit Bethaniam, ubi (a) erat Lazarus, qui fuit mortuus i, quem suscitavit. 2. Fecerunt (b) ergo f ei cenam ibi : et Martha ministrabat, et Lazarus unuS erat ex discumbentibus 5. cum eo. Maria itaque accepit libram unguenti (c) pistici f, et unxit pedes Jesu , et extersit capillis suis pedes ejus : et domus impleta esl ex odore

[blocks in formation]

* Gat. non venit. Mm. non vendidit. Vulg. non vaeniil. * Mm. habebat, et quae mittebantur, auferebat. Vulg, habens, ea, quae mittebantur, portabat.

[ocr errors]

unguenti. 4. Et dicit unus ex discipulis ejus, Judas (d) Simon f Scariotes, qui incipiebat eum tradere : 5. Quare hoc unguentum non veniit denariis ccc. et datum est pauperibus? 6. Dixit autem hoc, non quia de pauperibus pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos (e) habebat f, et quae mittebantur, exportabat. 7. Dixit ergo ei Jesus: (f) Sine ; illam ut in diem sepulturae meae Servet 8. illut. Pauperes enim semper habebitis vobiscum : me autein n0n semper. 9. Et turba multa ex Judaeis (g) audivit f quia illic est : el venerunt, non propter (h) Jesum t, sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis. M0. Cogitaverunt

riotes qui traditurus erat eum. Quare hoc unguentum. non venumdatum est in trecentis denariis. et datum est pauperibus. Hoc autem dixit. non quia de Ę cura ei erat. sed quia fur erat. et locuum (e) habebat i. et ea quae mittebantur portabat. Dixit ergo Jesus. ([) Sine ; illan in die sepulturae meae servavit iIlud. Paupéres enim semper habeti- vobiscum me autem non semper habetis. Cognovit ergo turba multa ex Judaeis. quia Jesus illic est.et venerunt non tantum propter Jesum solum. sed et ut Lazarum viderent quem suscitavita mortuis. Cogitaverunt

6. non quod de pauperibus cura esset illi... " ex

portabat.

8. * non semper babebitis ;. 9. Et turba multa . . . audivit.

VARIANTES LECTIONES. 1 Gat. fecerunt ei coenam : et Martha il)i ministrabat. .

* Mm. Sine illam. Vulg. Sinite illam. * Gat. et Mm. habebitis... semper habebitis. Vulg. ha

belis .. semper habetis.

Mm. Quia non veniat. Gat. quia non venit, ut Vulgula.

7 Mm. auferebat.

5 Et ita Gat. et Mm.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »