Obrazy na stronie
PDF

Styczeń, 1861.

Dostrzeżenia Meteorologicze
Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 367,6 stóp paryzkich nad po

1814--45°,7 czyli w łuku 18°41'25”,5

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

-120.2

- 100.5
- 12.00

INI

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

— 1021

[ocr errors]

cocona eina WII

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Till Tilll||||||||||

10.3

16.9

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

III++ IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Trill+ ++III IIIIIIIIII iilll lll

[blocks in formation]

iso

- 10.47

9.42

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

- 11.62

3.80
0.00

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Son

1

[ocr errors]

w Obserwatoryum Astronomiczném Warszawskiém. poziom morza, jego szerokość geogr. 52°13'5", długość w czasie dia wschód względem południka paryzkiego.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
[blocks in formation]

Krótka wiadomość o szkole łomżyńskiej, od r. 1616 do 1818, przez K. D.

b. professora przy tejie szkole, z Płocka......

Biografia.

Michał Szubert, pizez Ks. J. W. : ............

Nauki społeczne.

Uwagi o prawie propinacyi i jego rozciągłości w naszym kraju, przez A. K..
O podatku podymne zwanym w Polsce, przez J. Galińskiego.............

[ocr errors]

Prawo.

O listach żelaznych czyli glejtowych i o formie odwoływania się od wy

roków i postanowień sądów karnych, napisał Konrad Machczyński.. 54, 314

« PoprzedniaDalej »