Obrazy na stronie
PDF

Rys mshaw

PIŚMIENNICTWA

----

- - - - - - -

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

WSTĘP.

§. 1. Piśmiennictwo, zwykle literaturą zwane, jest obrazem stanu oświaty w narodzie i objawia się w płodach piśmiennych.

§ 2. Znamiona główne narodu Polskiego jak cielesne tak i duchowe były i są po części takie same, jakie i całą rzeszę Sławiańską zdobią, a po części powstały ze stósunków spółecznych i obywatelskich. Do pierwszych da się policzyć gościnność i miłóść do pieśni do drugich wojowniczość, tudzież pochop i lgnienie do cudzoziemczyzny téj warstwy spółeczeństwa, która wiedzę swą rozprzestrzeniła nauką i jakiej takiej nabyła ogłady. §. 3. Polskie piśmiennictwo jako wypływ téj wiedzy i ogłady toż samo nosi na sobie znamię. Długie wieki było naśladowniczem, mianowicie Rzymian i Francuzów; dopiero w nowych czasach wszedł naród w siebie i zaczął kroczyć o własnych siłach, samodzielnie, i odtąd poczęło się rozwijać piśmiennictwo w ścisłem znaczeniu narodowe.

Ś. 4. Język Polski, jako mowa Sławiańska posiada przymioty i innym Sławiańskim właściwe;

« PoprzedniaDalej »