Obrazy na stronie
PDF
ePub

>

>

virginum fpõsus, o amatoridem castißimus Luc.3.

usque perfeuerat : quitam sedulus demum in Phil.z. prestanda obedientia fuit , ut matri virgini,

adeoque Fabro fubditus, ő ad mortem usque

crucis Patriobediens fačtus, de feipfo testetur: Ioan.6.

Descendi de coelo, non vt faciam voluntatem meam , sed voluntatem eius qui misit me.

را

[ocr errors]

Vbi confilium paupertatis Euangelicæ à

Chrifto docetur?
A

Pud Matthæū eo in loco ostēditur, qui se
Matth.19.
Bafil.in

quitur diuinorum præceptorum enumeraRegula. tionem : de quibus præceptis vnicuique citra Monach. exceptionem diétum est : Sivis ad vitam inEt Ser.de Tenunia

. gredi, ferua mandata. Ac deinde Confilium rione vite de voluntaria paupertate sectanda proponi Hiero ad tur, addita verborum formula

fingulari, quæ Heliodorã

illud capescentis arbitrio relinqueret , cùm inad Rus ficum. quit Dominus:Sivis perfectus esse vade, & Bern.in.l. vende omnia quæ habes, & da pauperideclamat,

bus,& habebis thesaurum in cælo:& veni, sequere me. Vbi non folum ita cõsulit Do minus, verumetiam quafi calear addat, & vt homines ad confilium hoc amplectendum luben tiores faciat præmij proponit magnitudineni, quo nos alliciat atque consoletur . Sicenim fore promittit, vt qui omnibus propter CHRI

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

STVM reliétis pauperest, is habeat thesau- Matth.19. rum in ccelo, accipiat centuplum , & poßideat fine collata vitam æternam, quæ diuitibus aditu est per- tionum. difficilis.

Huiusmodi Paupertatis cultores ac profesfores erant Apostoli quorum nomine fidenter 'dixit Petrus ad CHRISTVM: Ecce nos Matth.19. reliquimus omnia, & sequuti sumus te. His accedūt nafcentis Ecclefiæ Christiani,qui, Afto.4. vti Lucas testatur, vendebant possesiones, & Niceph. ,

li.2.0.2. pecuniam ex his redactam in communem vsum conferebant, ita vt nemo suum esse diceret

aliquid, quoniam indiscreta eo communia apud zpfos manebant omnia.

Quæ paupertas id demum requirit , vt vo- caßia.de luntaria, plenag fit abdicatio facultatum, qua infit.re. rum nulla proprietas retineatur. Atqui hic lo nunti.Et

. ciem habet celebris illa Tertulliani fententia: collat.z. Bonum est facultates cum dispensatione păuLib.de dif. peribus erogare:melius eft,pro intētione seque- fin. Ecclef. di Dominum in fimul donare, & abfolutum à dogmatão sollicitudine cum CHRISTO egere. Vbi Caftitatis confilium com

mendatur? Hoc tum in Euangelicis,tīm Apostolicis Math:19;

literis cömendatur. Laudat ergo CHR 1 Epiph.con. TVs illud genus Eunuchorum , qui propter Marrial.

re- epist,10,

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Valesios Et

[ocr errors]

N 3

Marih.

1

regnum cælorum seipsos castrauerunt. Et # Hieron. in præceptum hoc esse magis quam confilium pu19.cap. taremus, mox fubiicit: Qui poteft capere, ca

.
Bafil.o piat. Que vox quasi hortantis est Domini, vt
Cypria. de rectè Hieronymus interpretatur,& milites [24
Wirginit.
Burimisos ad pudicitiæ premium concitantis. Perinde
Sapien. 8.
Hieron.c ac fi dicat

: Qui potest pugnare, pugnet, superet Origen, in actriumphet. Id ille potest , cui datum est:da

tur autem omnibus,qui,vt Hieronymus idem
Mait.7.
Luc.11.

testatur, petierint,qui voluerit, qui vt acci-
piant, labordnerint. Omni enim petenti da
bitur,& quærens inueniet,& pulsantia-

perietur.Cui quidem caftitati præmium diui Apoc.14. na Scriptura decernit, fingulare autem virgiEfa.36. num caftitati. Etenim qui cucit mulieribus no

sunt coinquinati, ac virgines permanferunt, si
ne macula ante thronum DEI asistunt, can
tanto, nouum canticum coram DEO U Agno,
«cfequentur Agпит диссипq, ierit.

Apostolus verò planißimè dixit:Bonum s.Cor.7. eft homini mulierem non tangere. Acrur

sum: Devirginibus præceptum Domini Ibidem. 'non habeo : confilium autem do, tanquá

misericordiam consequutus à DEO, vt
fim fidelis.Existimo enim hoc bonum ef-
fe propter instantem necessitatem : quo-

niam bonum est homini ficelle. Atque ite Ibidem. rum de vidua fcribens, Cui vult,inquit

, nu-
bat;

[ocr errors]

1

,

bat, tantum in Domino. Beatiorautem
erit, si sic permanferit fecundum meú con
filium: Puto autem, quod &ego Spiritú
Dei habeam. Apostolo peelchrèfuffragatur
Ambrofius, vbi in hæc verba fcribit: Iure lau Ambr.lib.
datur bona vxor, fed melius pia virgo præfer-10. Epift.

81.0 in tur, dicente Apoštolo: Qui iungit virginem ..epist. ad fuam, bene facit:& qui non iungit,

meli- Tim.c.3. us facit. Hæc enim cogitat quæ Dei sunt; 1.Cor.7. illa quæ mundi: Illa coniugalibus vinculis

Bafil. colligata est,hæc libera vinculorum:illa suble li.de Dera gezišta sub gratia. Bonum coniugiumper quod virgiui. eft inuenta posteritas successionis humana:sed melior virginitas ,per quam regni cælefiis reditas acquifita , cælestirım meritorum reperta succeßio.Per mulierem cura fucceßit:per Virginem falus euenit.

Requirit autcmisthæc Caftitas, vt quis Cassiax. filio deliberato atque constanti ab omni carnis forde, seu Venerea voluptate, incorruptus viHere ftudeat,atque vitam cælıbem agat continenter, vtfit fan&tus & corpore of spiritu pro pter CHRIST VM.Eoque spectans Aposto 1.Cor.7. lus dixit: Qui ftatuit in corde suo firmus, non habens necessitatem, potestatem au Bafil.in rem habens suæ voluntatis, & hociudi-pjál.44. cauit in corde fuo feruare virginem suam, benefacit.

[ocr errors]

coliat.12.

[ocr errors]
[ocr errors]

1.Cor.7.

Luc.3

Luc.22.

[ocr errors]

Luc.9.

Bafi. de vi

Quomodo consilium Euangelicum
de obedientia nobis pro-

ponitur?
CHRI

HRISTVS Dominus non folùm exem

plovitæ fanétißimæ, ficut anteà memini10an.6. mus, sed eo verbo suo huius obedientiæ ratio1.46.3. perfectam nobis proposuit atq, cõmendauit.

atą Matt.20.Venitenim non suă facere voluntatē, fed PaPhilip.z. tris, & corum, quibus fuiße fubditus legitur:

venit idem ministrare & no ministrari , adeò Mattb.16. vt humiliarit femetipsum , fačtus obedičs.vsq,

ad mortē,mortem aūt Crucis. Tum ad fui imzta la foliaz" tationěnos verboexcitans,dixit: Siquis vult ris. Et in venire postme, abneget semetipsum, & feticis. tollat crucem fuá,& fequatur me. Quæver Cafia.de ba, vtgeneratim ad omnes diffa, reftè quidem institutas renuntian poljunt accipi , fed peculiariter tamen atq,perrium.Et fečtius ad eos pertinent, qui pro fuo modulo se epist. 1.

CHRISTO ita conformant, vt nulla in re Aulis.de sui effe iuris velint, & alieno potius,quàm suo moribus arbitratu viuere satagunt,dum alterius,quem ,

CHRIS TI loco delegerunt, voluntatem co

imperium vltrò fequuntur. Philo.

Huiufmodi autcm fidcles e excellentes
Niceph. CHRISTI imitatores, vti veteres oftedunt
Histor.
Tripartita

annalcs, Ecclefiafemper habuit, & in his dele

Etos probatosa, cætus piorum ac Religioforīl ho Diaconus, mini:qui fupra vulgi morem ac exemplīt, abdi

Bernard.

Eccle.

Eufebi.

Paulus

« PoprzedniaDalej »