Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Dars: Thönä: Ana ti Pauli,&legitur decis vfq; ad Ixs;

In primo Nocturno.
Qui vult venire poft me, abneget se-

INCIPIT
metipfum,& tollatcrucéfuam,&fe-
quafme. Iuftvtpalma florebit. Bei Epiltolà beati Pauli Apostoli ad Ro
Sicut cedrusLibani multiplicabitur. manos: "Leétio prima.
O Deuspro cuius eccle.87.

Aulusferuus Iesu Christi;vo COMMEMORATIO catus Apoftolus,

segregatus DENatiuitate. Ana Hodie Christus in Euangelium Dei (quod patre:HodieSaluator apparuithodie antepromiserat per prophetas suos í sterra canūtAngeli, lætant Archāge fcripturis fanctis)defilio suo, qui fah:hodie exultātiufti dicētes. Gloria i Etus eft ei ex semine Dauid fm carne: excelsis Deo,hat. v. Notü fecit dñs, qui prædestinatus est filius Deiin virhat, Du. Salutaresuũ,hal. Oro.Cóce- tute,fecüdum spiritum sanctificatio değs.88. Defuncto Stephano. Aña. nisex resurrectione mortuorum Iesu SepelierütStephanű viri timorati, & Chrifti Domini noftri: per quem ac fecerütpláčtū magnūsupeữ. v.Ste cepimusgratiam, & apoftolatum ad phano viditcælos aptos. F. Vidit & obediendumfideiin omnibusgentiintroiuit:beatus homo cui cæli pate buspronominecius, in quibus estis bunt. Oro. Da nobis quæsumus. 88. &vos vocati Iesu Christi, omnibus Defancto folláne. Ana Exijt fermo quifuntRomæ,dilectis Dei,& voca inter fratres,quod discipulusille non tissanctis. Gratia vobis&pažà Deo morit &nodixit Iesus, no morit:sed, Patre, & Domino noftro fesu Chrific pū yolo manere donec veniā. V. fto. E Hodie nobis decoelo paxverą Valdehonorād'est beatus Iohannes. defcendit, Hodie per totum mun, R. Quisupra pectus dñi'in cena recu dum melliflui facti funt cæli. Hobuit, Oro Ecclefiam tuam.88. die illuxit nobis diesredéptionis noDefanétis Innocêtibus. Aña: Innocê ftræ,reparationis antiquæ, felicitatis tespro Chriftoinfantesoccisi sunt,ab æterna.Hodie. Lectio fccunda. iniquo regelactētes interfectisuntip Rimum quidem gratiasago Deo

PR sum fequuntAgnūsinemacula:&di meo per lesum Christum pomcuntsemper, Gloria tibi dñe. . Sub nibus vobis,quia fides vestra annunthrono Deiomnes fancti clamát. Ri. ciatur in vniuersomūdo.Teftis enim Vindica languiné noftrú De’nofter. mihi eftDeus,cui feruioífpiritu meo Oratio. Deuscuius hodier.88. in Euangeliofilij eius, quod fineinter

Ad Matutinuoia dñr;ficut in die missione memoriam veftri facio sem Natiu.præter Aña.ad Benedictus,& perin orationibus meis, obsecrans fi Magnificat, Oratione, &Lectiones, quomodo tandem aliquádo prospe& primú Responsorium,quodomit ruiter habeam in voluntate Dei,vertitur, sed incipiendo à secundo Rë niendi ad vos.Desidero enim videre fpon. dicunturperordinem,vtinfrà. vos,vtaliquidimpertiar vobisgratiæ Hac noéte ponuntur Epiftolę Bca- fpiritalis,ad confirmandos xos : id

est,

:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

eft,fimul consolari í vobis,pcã, qin- lio Dei nõfolú ad diuinã effentia, sed uicé eft,fidem veftram atque meam. etiã adhumanā spectat naturā, quod

Quem vidistis Paftores?dicite,an- dictüestpProphetā:Generatione ei nunciate nobis in terrisqs apparuit? qsenarrabit? Vtraq;enim subftãtia in * Natum vidimus,&chorosAngelo- vná conuenissepfonam,nififides cre rum collaudantes dominum.. Di- dat,fermo non explicat.Etideo num cite quidnam vidiftis?&annunciate quam materia deficitlaudis,quia nú Christi natiuitatem. Natum. Lec.iij. quamfufficit copia laudatoris.

Oloaútvos ignorare fratres,qa B2: Beata Dei genitrix Maria, cuius vi

fæpe ppofui veniread vos(&p scera intacta permanenc Hodiegehibitus sum vsq; adhuc)vtaliquę fru nuit Saluatorem fæculi.. Beata quę étú habeã in vobis,sicut&īcęteris ge credidit:qñperfecta suntoia, dicta tibus Græcis,ac Barbaris, fapiétibus, funt cià dño. Hodie. Lectio quinta. &infipiétibus debitorfum:ita, quod G quendum tantæ mifericordia in me,proptúeft&vobis,qui Romæ eftis,cuágelizare. Nó enim erubesco Sacramentum imparessumus:&cũ euágeliú,

Virtus enim Dei eft in salu- salutis noftræ altitudinem promere tēomnicredēti, Iudæo primú,&Græ non valeamus,sentiamus nobis bo-co.Iuftitia enim Deis eoreuelatex fi- nú essequòd vincimur. Nemo enim deinfidē sicutfcriptü eft:Iustus auté ad cognitionem veritatis nagis proexfideviuit.Reuelafenimira Deide pinquat, quàm qui intelligit, in recoelofupoēmimpietaté,& iniustitia bus diuinis

, etiam fi multum profi-horum eorú,gveritateDeisiniustitia ciat, semper fibi fupereffe quod quæ detinétga qđ notŭ ĉDei, manifestú rat.Nam qui sead id, quò tendit, pereftin illis:De'enim illis manifeftauit. uenissepresumit,non quęsita reperit, P2. O magnum myfteriú, &admira- fedin inquisitione deficit

. Elefacramentum, vt animalia vide. Bu Sancta & immaculata virginitas: rentdominum natum, iacentem in quibustelaudibus efferam, nescio.* præsepio. Beata virgo cuius viscera Quia quem cæli capere non poterāt, meruerütportaredominum Chim. tuogremiocontulisti

. ¥. Benedicta %. Aue Maria gratia plena: dominus tu in mulieribus,&benedictus fruct tecum.Beata virgo. Gloria.Beata. ventris tui.Quia.

Le&tio fexta. In fecundo Nocturno.

Eautem infirmitatis noftræper Sermo fancti Leonis Papæ.

turbemurangustijs

, euangelicę Homilia 9.deNatiuitate Domini,cir nos & propheticæ adiuuant voces: ca initium. Lectio quarta.

quibusita accendimur,& docemur,

sapereminethumani eloquij fa- bum caro factum est, non tam prætecultatē diuini opis magnitudo:&in- ritam recolere, quàm præsentem videoritdifficultas fandi, vnde adestra deamurinspicere. Quod enim pasto tio nó tacēdi.Quiain Chrifto Ielu fi- ribus pro gregum fuorum custodia B. R. N.

M vigi

Gal.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cap. 1.

vigilátibus nüciauit Angelus, etiáno mysterij celestis ostendit. Viuŭ enim
ítrúimpleuitauditum:&ideo dñicis verbú Dei,&validī,& acuti'oī gla:
ouib?præsum', qaverba diuinit'edi- dioacutislimo,penetrās vsq; ad diui-

.
ta cordisaureseruam':tang & in ho- fionéaiæ,&lpūs,artuū quoq;,&me:
dierna festiuitate dicat:Ecce euágeli dullarū,cogitationes cordis, &secre-
zo vobisgaudiú magnū,quod erit oí ta scrutatanimorū:quia nuda mētiữ;
populo,qanat est vobis hodie Salua &aperta funtomnia Deifilio, quem

confcientiæ secreta non fallunt. tor,q éChfs Dñs,in ciuitate Dauid.

Beata viscera Mariæ virginis, quæ BOR egēcęli,cui talia famulantob portaueruntæterni Patris Filium:& fequia:ftabulo ponit,qui cótinet mū beata vbera,quæ lactauerút Christã dú: lacetspræsepio,&icęlis regnat. dñm: "Quia hodie psalute mundide . Natus est nobis hodie Saluator, virgine nasci dignat' eft. Dies san- eft Christus dominus in ciuitate Datificatus illuxit

nobis: venite gentes, uid.Iacet. Cloria.Iacet. Lectio nonz.
&adorate dñm. Quia, Gloria. Quia. Rophetauititaq; Simeo,ppheta

P
In tertio Nocturno.

uerat copulata coniugio,ppheta
*Leto sancti euang.fm Lucã.Le.vijuerat virgo:debuitetiã vidua ppheta

Nillotpe:Erant Joseph, & Maria re,nequa autpfessio deeflet, aut fex':

materlesu,mirantes super ijs, quæ Et ideo Anna&dispēdijsviduitatis,
dicebantur deillo. Et reliqua. : &moribus talisinducitvt digna pla
* Homilia Sancti Ambrosijepiscopi. nèfuisse credat,q Redéptoré venifle

Idesvbereicesgratadfigene- ĐĩumnunciaretCumerita cũ alibi

ratione diffusa,&pphetiã incre descripserimus,cum viduas hortare-
dulisnegată esse,nõ iustis

. Ecce&Si- mur,hoc loco, qřad alia pperamus;
meõpphetatinruinā,&resurrectio- non putamusiteranda. Te Deum.7
nē plurimorum venisse dñm Iesum Adlaud.&phoras.An. Quēvidistis
Christum,vtiuftorum,iniquorumns; pastores? dicite,ãnū.cūrel. Nat.8.
merita discernat,&pnoftrorum qua Cap. Fratres,quanto tempore.88.
litate factorú,iudex verus, &iuft aut Hymnus. A solisortus cardine.8o.
supplicia decernat,autpræmia. 7. Verbum caro factú est, haleluiah.
1. Verbú caro factú est, & habitauit R. Ethabitauitin nobis, haleluiah.
înobis* Et vidimusgloriâ eius, glo- Adbñsan.Du mediú filétiū tenerét:
riãquasi vnigenitià Patre,plenú græ Oratio. Omnipotenssempiterne.
&veritatis. Dia pipsū facta sunt,& vtsus Vefp. fol.88. Et fit cömem de
sineiplo factum eft nihil.Et.Lec.viija O&ta. Natiu.&alijsoffa.vtfup.post

Ttuā,ingt, ipsius asam ptrāsibit ix.Lető.S. Thomae. 88. Aduj:Aña

gladi'.Neclitera, nec historia do Genuitpuerpera. Cap. Fratres quan cet,ex hac vita Maria corporalis necis totempore.88.Bu.bre. Verbum caro passione migralle, non enim asa, sed factú eft

, Haleluiah, haleluiah. Vercorpus materialigladio trãsuerberat. bum ca. . Et habitauit in nobis. Ha EtideoprudétiaMariæhaud ignară leluiah,haleluiah. Gria pa. Verbum.

Li. 2.1
Luc

[ocr errors]

Gal. t.

y.dpfeintocabitme, haleluiah. feftinantos, Etreliqua. El Patermeus estu;haleluiah. milHomilia fancti Ambrosij episcopi. Advj.Ana Angelad Paftores, Cap.

V

Ides festinare paftores. Nemo

cnim cum desidia Chriftum re

, : cxmuliere,factum sublege:vtcos, 9 &tu Patri,Filio, Spiritui fancto, Ansublegeerant redimeret:vtadoptio- gelis, Prophetis,& Apoftolis credere nem filiorum reciperemus. 1. I nonvis? Vide,quam

signáter scriptu. Bubre Notum fecit Domämns, Ha- rásingulorum libret momēta veikolelujah, haleluiah. Notum. Saluta- rum.Feftinant,inquit

, Verbum vide refuum.Haleluiah,halah.Gloria. No re.Etenim cũ caro Domini videtur, tum. Videruntomnesfines terræ, Verbum videtur,quod eft Filius. haľah. R.Salutare Dei noftri, hafah. BVerbum caro factum.89. Levij.

Adix. Aña Paryulusfilius. Capln. On mediocre fidei tibi hoc viGalit T Taq; iam non eft feruus, fed filius:

deatur exemplum,non vilis pg sifilius,&hæres:per Deum. fona paftorum. Certè quo vilior ad Febre. Videruntomnesfinesterra, prudentiam, co pretiosior ad fidem. Haleluiah, haleluiah. Viderunt. Non gymnasia chorisreferta fapienSalutare Dei noftri:Haleluiah, halelu tium led plebem domino fimplicem iah.loria patri. Viderunt. requisiuit,quæ phalerare audita, &

. Verbum carofaatá eft, haleluiah. fucarenesciret.Simplicitas enim que P.: Ethabitauitin nobis, Halelujah. ritur, non ambicio delideratur. AdMer. Ana Pyer Iclusproficiebat ORegem cæli.89. Lectionon, etate,&fapientiacorãDeo,&hoib'

. Ec contēnenda putes quafi ver Oro. Omnipotenssempiterne.88.

ba vilia Prophetarum. A paftoSi dies poftfeftūS.ThoinęfueritSab ribus etiam Maria fidem colligit,àpa Lathu, Ofmfitd Oct.Natiu.hocmo ftoribuspopulusad Dei reuerentiam do:Inscais Vespis S. Thomę oía dñr, congregatur.Mirati enim funt deijs

, ficutinfecundis Vesp. diei Natiu. & quę dicebanturà pastoribusadiplos poftOronēNatiuit.fitcómés Tho- Mária autem cõferuabat omniavermę,deinde S.Stephani, aliärūOlta ba hæc, conferensin corde suo. Disca ularũ, vtfupra, poft OrationeDnicæ. mus sanctævirginis in omnibuscasti, ÇAdMatut.oía dñrsicutrdieNatiu. tatem,quæ non minorepudica,qua prerLcõnesj.&ij. Nolturmi. &Ria, corpore,argumenta fidei conferebat quædñr,vtsuprain Dñica,&Lcõnes in corde. Te Deum.7. tertij Nocturni,quæ dicuntvtinfra. GAd Laud.oĩa dñr ficut in Natiuit. * L có sētí euang.fm Lucam. Le.vij. Etpoftoronem fitcömen. de S. Ste:

Nillotpe:Paltores loquebafadin- phano,&reliquis Qetauis, vtfupra.

uice:Tráfeamovsq; Bethlehč,&vi- postnonam Lcõnem S. Thomæ.. deam' hocverbú,quod factúe,quod qAd Horasomnia dicuntur ficut in fecit dñs, & oftédit nobis. Etvenerüt Natiuitate Domini. folio 81. B.R.N.

Ad.

cap. 2.

IN

[ocr errors]

Mij

[ocr errors][ocr errors]

Adrciper: Ana Tecum principium, det vnicuiquefm opera eius:ijs qdé, innrc. Abis,&:PäideNatius. 81, qfmpatičtiāboni opis,gloriā; & ho

Anzautédophicae & Caplofitde norē,&incorruption quærunt,vitā Sylucftrosi Feltu S.Sylaciui vene æternāzijsaūt,qfunt ex côtétione, & citi Druca,agit de Forçuco áno. qui non acquiescunt veritati, credut Dáicçin primisteidu baudibrante autem iniquitati,ira &indignatio, Commemo.omnium Odhaussum.Et Eccefacerdos. Lectio tertia. cr.lectio erit de Homilin i ominicæ. Ribulatio,&angustia i omnem IN FESen gicelII alam hoísopantismalum, Iudæi

Sylueftri
.

primum&Gręci:gloria aŭt;&honor GA Capitulo ómnia de comuni yni &paxomnioperanti bonum, Iudæo confefforis Pontificis.- Oratio. primū&Gręco:nõ enim estacceptio

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

De':vtbeatiSyl linelege peccauerupt,finelege periueftri cõfefforistuiat bunt:&quicunq;in lege peccauerüt, si que Potificis venerã perlegem iudicabuntur. Non enim da solēnitas, &deuo auditores legis iufti funt apud Deú, tione nobis augeat, fed factores legis iustificabuntur. & falutem. Perdo- PiIurauit dominus unij Nocturno

minum noftrum. Ex Pontificali &Getis pcipue. Lillj. Deinde fit commemo, de octavis, Yluester Romane, patre Ruffino

, ap. vtfupra poft Orationem Dñịcæ... à primaætate operā dedit Cyrino qad Matut.opwindecodnison Presbytero:cui'doctrinam,&mores fefforis Poritificis poziệtèr Lectiones. egregiè imitat", trigefimú annú agész Inprimo Nocturno.

Diacon' fanétæ Romanæ Ecclefiæ à De epistola ad Romanos. Lectioj.: MelchiadePótificecreat. Quoin mü Phool

Copter dinexcusabilis es ò ho- nerecã oi laudeclericis alijs antecelmo oís,q iudicas: In quo enim iu- leret,ī ei'poftea locũ successit, impadicasalterú, teipfum cõdēnas:eadem toreCõstātino.Cui Impatori, cum le enim agisq iudicas.Scimus enim qñ præcurãdæ causa,sibi ex infátiú lágui iudiciú Deieftfm veritatéin eos,q ta ne,medicorú cófilio, balneum parari lia agūt.Existimasauthoc,ò homo, iussisset, fancti Apoftoli Petri&Paulo iudicas eos,q taliaagūt & facis ea, qa in qete apparuerüt,pręcipiêtes ei, vt; tú effugiesiudicium Dei?Andiuitias fiex lepra liberari vellet, omissa impij bonitatis ei',&patiétiæ, &lõganimi- balnei immanitate,Sylueftrú í Soratatiscótemnis.ignorans quoniam be cte montelatitātē accerseret,à quo fa nignitas Deiad pænitentiam te addu lutari lauacrorëcreatus , in omni dicit: R: Eugeserue. Lectio fecundae tione Romani Imperij templa Chri

Ecūdů aút duritiátuā,&impeni- stiano moreçdificari imperaret,sub-
téscor,thesaurizas tibi irãīdieirę
, latisở; inanium deorum fimulacris

, &reuelationisjusti iudicij Dei,g red vero Deocultum adhiberet.Cóstátia

nus

« PoprzedniaDalej »