Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

7

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

tuis præparabis:vultum eorum. tiñ(excepto fetos macrocou umore E xaltare dñe in virtute tua; cantabi- niežėi Dnica) à Pachateyada mus,& pfallemus virtutes tuas. uentum, & Natuite Doivoad mit A Queniu. Anuphoria. In Aduen Septuage la Aduétu aas&à Sepige tu summi Regis mūdētur corda ho geysa; ad Paschanon dreifi in feftis: minū,vt dignèambulem'in occursū à Paschate verò vsq; ad pēcec.diesī illius,qa ecce veniet,& no tardabit. feriali offő, excepta feriai). RogatoN. Egredief Dñs de loco sancto fuo. nu.Aljotzenüquá drin feriali ofl. F. Veniet, vt faluet populum suum. Quando verò noa diocut.f!usted Perannua. Aña. Dominein virtute dinonü,aut tertium Repõlovu. tua lætabitur Rex. Exaltare domi Hymnus SS. Ambro.&Augustinas nein virtute tua. Cantabimus, &

1

E Deum laudamus:te Dominū psallemusvirtutes tuas.

confitemur. Quadragesi

.. Scuto circundabit externū Patré:oísterra veneratur. teveritas eius. Non timebis à timo : ibiomnesAngeli: tibi cæli,&vnirenocturno.

uerfæpotestates. temporepaflionis. Neperdas cũ Tibi Cherubim &Seraphim:incessa impijs Deusanimam meam. Reo bili voceproclamant. Etcum viris sanguinum vită meam. Sanctus

, anctus, anctus Dominus Tenipore Paschali Ana Haleluiah. Deus Sabaoth. Noli flere Maria, haleluiah, resurre- Pleni sunt celi&terra: maiestatisglo ·xitdñs haľah,halah./ Gauisi sunt di riæ tuæ. scipuli;HáláhViso dño, haľah.

egloriosus Apoftolorumchorus Pini.Secret Etne nosinducasin 1

e pphetarum laudabilis numerus. tentationē. Sedlibera nosà malo. T

emartyrű cãdidat'laudatexercit'. Absolution

eper orbem terrarum: fancta cófiVinculispeccatorum noftrorú tetur Ecclesia.

absoluat nosomnipotens &mi atrem immenlæmaieftatis fericors dominus. Amen.

enerandu tuũ verű, &vnicú filiú. lube domne benedicere. Sanctú quoq; paraclitum Spiritum. Benedictio.

T

urexgloriæ Christe Euangelica lectio fit nobis falus, &

u patris sempiternus esfilius. protectio.. Amen.

T

uadliberandú suscepturus homiProoftualcctione bencdictio. nem: nő horruistivirginis vterum. Diuinum auxilium maneat semper

T u deuicto mortis aculeo:aperuisti nobiscum. Amen.

credentibus regna coelorum. Pronona lectione Benedictio. uad dexteram Dei sedes: in gloria Ad societatem ciuium supernorum Patris.

udex crederis efle venturus. Pagequest angenom u ponudi neergo qualumustuis famulislubmãLetončinoibus Doicis& feftis ueni, quos stioso sãguine redemisti.

terna

æternum.

Xterna faccum sanctis tuis in gloria Testimonia tua credibilia facta sunt

nimis:domūtuā decet latitudo dne munerari. S aluum fac populum tuú Domine: in longitudine dierum. Pfalm..99.

Vbilate Deo omnis terra : feruite &benèdic hæreditati tuæ.

Domino in lætitia.
Et regeeos, & extolleillos: vfquein

Introite i cospectu ei':ī exultatione.
P ersingulos dies benedicimuste. Scitote, qñ dominusipfe eft Deus:
E t laudamus nomen tuum in fæcu- . ipsefecitnos, & non ipsinos.
lum &in fæculum fæculi.

. Populus eius,&oues pascuçeius, inDignare domine dieifto:sine pecca- : troite portas eiusin confeflione:atria tonoscustodire.

eiusin hymnis,confitemini illi

.. Miferere noftri dñe:miserere noftri. Laudate nomē ei',qñsuauisest dñs, Fiat misericordia tua domine super inęternū misericordia eius:&vsque

nos:quemadmodusperauimusin te. ingñone,&gñonēveritas eius.ps.62. .In te domine speraui:non cöfundar Eus Deus meus.: ad te de luce inæternum.

vigilo.
AD LAVDES. Sitiuitin teanima mea: quam mul-
Eusi adiutoriú meŭintede. tipliciter tibi caro mea?

Domineadadiuuandum . In terra deserta, inuia, & inaquosa,
me festina.

sicin sanctoapparui tibi:vt viderem
Gloria patri,&filio,&fpirituiscõ. · virtutem tuam,&gloriam tuam.
F). Sicut eratin principio, &nunc,& iQ ñ melior eft mifericordia tua su-
semper, &in fæcula fæculorū. Amě. pervitas:labia mea laudabuntte.
Haleluiah.vel Laus tibi Dne, Rex Sic benedică tein vita mea:&in no-
æternæ gloriæ, p téporis diuerfitate. minetuoleuabo inanus meas.

ADnicapostost.Epiph.vfq; adSe- Sicutadipe,&pinguedinerepleatur
ptuag.&ab Oat. Pēt.yic; ad Aduen. anima mea:&labijs exultationis lau-
Etpe Påsch. Añ. Haleluiah Pfal.92. dabitos meum.
D :

Ominus regnauit,decorem in- Sic memor fui tui sup stratum neū, fortitudinem,& præcinxit se.

fuifti adiutor meus. E tenim firmauit orbem terræ: qui Etin velamento alarum tuarú exulnon commouebitur. Parata fedes tua Deus ex tuncàlæcu fuscepit daxtera tua.

tabo,adhæsit anima mea poftte:me E leuaueruntflumina domine:eleua mam meam, introibunt in inferiora

Ipfi verò in vanum quæsierunt aniueruntflumina vocem fuam. E leuaueruntflumina, fluctussuos:à tes vulpium erunt.

terre:tradenturin manus gladij

, parRex verolętabiturin Deo, laudabu

[ocr errors]

lo tu es.

vocibus aquarum multarum.
Mirabiles clationes maris: mirabilis tur omnesqui iurantin eo:

quiaobin altis Dominus

structum estos loquentium iniqua.

Hicnon di Gloria patriPfalmus 66. Bñdicite mõtes&colles dño:bñdici

Eus misereatur noftri:&bene- te vniuersa gerininātia in terra dño.

dicat nobis illuminet vultū suũ Benedicite fontes domino:benedifuper nos, &mifereatur noftri. cite maria & flumina domino. V vt cognoscamus in terra viam tuã: B enedicite cęte, &omnia aquæmoin omnibusgentibus salutare tuum. uentur in aquis domino:benedicite Confiteantur tibi populi Deus:cón- omnes volucrescęli domino. fiteantur tibi populi omnes. 1.1. Benedicite omnes bestiæ, &pecora Lætentur, & exultent gentes, quo dño:benedicitefilij hominum dño. niamiudicas populosinæquitate:& B enedicat Ifrael dominum : laudet gentes in terra dirigis.

&fuperexaltet eum in fæcula. Cõfiteant tibippi

Deus,cõfiteantti- B enedicite facerdotes dñi domino: bi populi oés: terra dedit fructu suũ. benedicite serui domini domino. Benedicat nos Deus Deus nofter, be Benedicite fpiritus & animæ iufto nedicat nos Deus:&metuant eum rum domino:benedicite fancti &hu omnesfines terrę. Gloria patri.

miles corde domino. TrePafch. An. Hal. hal.hak.hal.hať. Benedicite Anania, Azaria, Misael, hal.hat hathat. Ania. Surrexit Chřs. dño:laudate &fupexaltate eñíscla. Perānuan. Hal.hål.An: Tres pueri. Benedicamus Patrem &Filiun,cú Canticum trium puerorum

fancto spiritu:laudemus &fuperexopera domini altemuseum in fæcula. domino:laudate &fuperexalta Benedictus es domine in firmamen te eumin fæcula.

tocali:&laudabilis, &gloriofus, & B enedicite angeli domini domino: fuperexaltatusin sæcula. benedicite cęli domiño.

Hicnon dicitur Gloria patri, neque þ ñdicite açoēs īsup celossūt, dño: Amen. In alijs Canticis dicitur. benediciteomnes virtutes dñi dño. Tempore Paschali. Aña. Surrexit Benedicite fol & luna domino:be- Christus de sepulchro, qui liberauit nedicitestellæ cæli domino. tres pueros de caminoignis ardentis. Benedicite imber & ros dño: bene- haleluiah. Antiphona Haleluiah. diciteomnesfpiritus Dei domino. Per Annun, Aña Tres pueri iuffu B enedicite ignis, & æltus domino: Regisin fornacem misli sunt non ti benedicite frigus&xstas domino. mentes flammamignis, dicentes:beBenediciterores,&prüina domino: nedictus Deus. Ana. Halel. P2.34.3,

Audate dominum decoclis:lauBenedicite lacies eniuesdomino: L dateeum inexcelfis. benedicite noctes, & dies domino. Laudate euinoinnesangeli eius:lau Benedicite lux & tenebræ dño: be- dateeumomnes virtutes eius. nedicite fulgura&nubes domino. Laudate eum sol;&luna: laudate eŭ Benedicat terra dominum:laudet& omnesftellæ &lumen. superexalteteumin sæcula. Laudate eú cæli cælorú:&ağ oés

quæ

Di. 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[

[ocr errors][ocr errors]

quæ sup cælos sūt laudēt noméDni. Hicnon di Gloria patri. Psalm 5o.

Audate Dñm in satis eius: lauda
O uia ipfe dixit,&faéta funtipfemā-
dauit&creata sunt

te eúin firmamēto virtutis eius.
S tatuitea ięternū, & in seculū seculi

; I audate eumin virtutibus eius:lau-
præceptum posuit, &nõ præteribit. date eum secundum multitudinem
1 audate Dominum de terra:draco magnitudinis eius.
nes&omnes abyfsi.

I audate eum insono tubæ:laudate
Ignis, grando,nix, glacies, spiritus,p- eum in psalterio & cithara.
cellarum:quæ faciunt verbum eius. Į audate eum in tympano,&choro:
Montes&omnes colles ligna fructi- laudate eum in chordis&organo.
fera,&omnescedri.

I audate ëūinçynibalis bene sonan-
Bestiæ,&vniuersa pecora:serpentes tibus,laudate eum in cymbalisiubi-
&volucrespennata.

lationis:omnis spiritus laudet Dñm.
Reges terræ, &omnespopuli:prin- Gloria patri. Tépore Pafchali,&per
cipes,&omnes iudices terrx. Annum. Ana Haleluiah, haľah, hal.
Iuuenes, &virgines, fenescũ iunio. Sequens Capłmdřin Dñicisa ij post
fibus, laudentnomen Domini:quia Epiph.vfq; ad Septuag.&à Dnica iij.
exaltatum eft nomen cius folius. poftPent.vfq; ad Aduétü.Capitult,
Confessio eius super cælum&terra:
&exaltauit cornu populifu. terra Blinedictio, & claritas, &fapien- Apo-

tia, &gratiarū actio, honor, vir- cal.;.
Hymnus omnibus sanctis eius, filijs tus, &fortitudo Deo noftroin'fçcula
Israel: populo appropinquanti sibi. fæculorum. Amen. R; Deogratias.
Hicnon di Gloria patri. Plalm". 149. f Sic rñdef in fine omniá Caplott.

nouum:
laus eius in Ecclesia sanctorum. Primo dierum.Ad Laudes da Hyni.
L ætetur Israelin eo,qui fecit eum:& Eterne rerum conditor,
filiæ Sion exultentin regesuo.

A ;

Noctem diemą: qui regis,
L audentnoméeiusin chóro:in tym Ettemporum das tempora,
pano, &psalterio pfallantei. Vtalleues fastidium. ut

uia bñplacitūestDñoin pppo suo: Præco diei iam fonat,
&exaltauit mansuetos in falutem. Noctis profundæperuigil,
Exultabuntsaneti ingloria:lætabun Nocturna lux viantibus,
turin cubilibus suis.

Anocte noctem segregans.
Exultationes Dei ingutture eorum: Hoc excitatuslucifer
&gladijancipites in manibus eorū. Soluitpolum caligine,
Ad faciendam vindictam in natio : Hoc,omnis errorum chorus
nibus: increpationes in populis. Viam nocendideferit.
Ad alligādos Reges eorû in cõpedi- Hoc nauta vires colligit,
bus:&nobiles eorūímanicis férreis.
Vtfaciãtin cis iudicium conscriptū: Hoc ipsa petra Ecclefiæ,

Pontis; mitescunt freta:
gloria hæc eftomnibus sanctis eius. . Canente, culpam diluit;

Surgamus

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Apoal.,.

Surgamus ergo ftrenue,

- In Adua Hym. Voxclar. Voxcla Gallusiacentos excitat;

mātisí deserto, Parate viādni. Re Etlomnolentes increpat,

tas facite femitas ei'. Ia Quad Hr Gallus negantes arguit.

láChřesol. Angelis suis Deusmā Callocanentespesredit,

dauitdete. 3. Vtcustodiāt tein oib' Ægrisfalusrefundítur,

vijs tuis. Toe Paili Hym. I ustrissex.
Mucro latronisconditur,

Eripe me de inimicis meis Deus
Lapsisfides reuertitur.

meus.Etab insurgentibus in me
Tesu labentesrespice,

libera me. Tempore Paschali Hym.
Et nos videndo corrige Aurora lucisrutilat, Inresurrectio
Sirefpicislapsistabunt,

ne tua Christe, haleluiah. Cæli &
Fletuque culpa foluitur. terra lætentur, haleluiah.
Tulux refulge sensibus,

Canticum Zachariæ.
: Mentisq; somnum discute:

Enedictus dominus Deus Isra- Luc.
Tenoftravox primum sonet,

B

el:quia visitauit, &fecitredemEtora soluamus tibi. :

ptionem plebis fuæ.
Deo patri sitgloria,

Eterexitcornu lalutis nobis:ī domo
Eiusque soli filio,

Dauid puerisui.
Cumspiritu paraclito,

Sicut locutus est per os sanctorum:
Etnunc&in perpetuum.Amen. quià fæculo suntprophetarum eius.
JA Septuns víc; ad Quadrag, Salutem exinimicisníis:&de manu
Dñerefugiu factus es nobis. Age omnium qui oderunt nos.
neratióe&pgenie, erannū. Dñs. A faciêdă mificordiācū patrib°nris:
regnauit,decorē induit Induit do & memorari testamenti fui fancti.
min fortitudinē&pcinxit fe yirtute. ufiurandú,qdiurauitad Abraham

TQuandoad Nott. CFHym. No patrem noftrum: daturum fe nobis.
Etesurgentes, ad Laud.de Hymnus. tsine timorede manu inimicorum
1

Cceiam noctis tenuatur vmbra, noftrorum liberati:seruiamusilli.

Lucis aurora rutilans coruscat, in sanctitate & iustitia coram ipso:
Nilibus totis rogitemusomnes

omnibus diebus noftris.
Cunctipotentem.

Et tu puer, propheta altissimi voca-
VtDeus noftri miseratusomnem

beris:præibisenim ante faciem domi
Pellatlanguorę, tribuat salutem, ni,parare vias eius

.
Donet & nobis pietate Patris

Ad dandá fcientiâ falutis plebi eius:
Regna polorum. in remissionem peccatorum eorum.
Prestet hoc nobis Deitas beata Per viscera mifericordiæ Deinři:in
Patris acnati, pariterq; fancti

quibus visitauit nosoriens exalto.
Spiritus,cuius reboatin omni Illuminare hisqui in tenebris&vm-
Gloria mundo Añ. Perannā. v. bra moris sedent:ad dirigendos pe-
Dñsregnauit decoréiduit. Induit des noftrosin viam pacis.
dñs fortitudiné,&pcinxitse virtute. Gloria patri,&filio:&fpiritui seto.
B.R.N.

В.

[ocr errors][ocr errors]

D.Gre

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »