Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nere.

[ocr errors]

III. Veritatem Religionis aduersus suame
ipfius conscientiam hoftiliter oppugnare.

IIII. Pertinaci inuidia concitari grauiter
ob falutis ego virtutum fraternarum fuccef-
sum.
V. Obfirmato animo in crimine

fcienter me
VI. Absque pænitentiæ propofito peruer-
vitæ finem nullum facere.
Quæ'nam præsumptio facit pec-
catum in Spiritum san-

&um?
E 4, que hominem fola dei misericor-

dia confidentem, e ad peccandum audace
facit, reposita videlicet ac abie&ta omni iusti-
tiæ,timorisý, diuini ratione. Et fic fanè peccant.

Am. de fide bodie complures, qui fola fide in CHRI

operib. STVM fibiblandientes, vel in medijs pecca- Toël.r. torum fordibus vt iumenta computrescunt,nec 2.Pet.2. fibifolã, sed alys itidem polliceri audét

securita tem, modò fidant meritis CHRISTI O DEI gratiæ per fidë apprehenfe,quantumuis interim pænitentiæ fructus non adhibeantur.

2. Tim.2. Horum verò fingulis acclamat gentzū Doctor Rom.13. in fide o veritate Paulo: An diuitias, inquit, bonitatis Dei & patiétiæ & löganimitatis contemnis? Ignoras quoniam beni

K4 gnitas

[ocr errors]

gnitas DEI ad pænitentiam te adducit? Secundum autem duritiam tuam, & impænitens cor tuum,

thesaurizas tibi iram in die iræ & reuelationis iusti iudicij DEI,

qui reddet vnicuique fecundum opera e1.Cor.13. ius: Quamobremidem Paulus alibi, non folan Tit.z.

iaftare fidem docet, sed timore ac tremore fa kominlutem nostram operari

: Fidemque commendat, Galat.s. quæ per Charitatem operatur. Contra hoc enor

me peccatum fic etiam Ecclefiafticus clamat,

mquiens : De propitiato peccato noli effe Eccle.s.,, fine metu, neque adijcias peccatum super peni.medi peccatum.Et ne dicas, Mileratio Domini magna eft, multitudinis

peccatorum meorum miferebitur. Misericordia enim & ira abillo citò proximant, & in peccatores ira illius refpicit.

cina,

Quomodo peccaturin Spiritum San

&um Desperatione? Cum prasumptioni, de qua dictum eft , come

'trarium prorsus vitium accesserit, vt omnem spem abyciat homo vel impetrandæ apud Deum venia, vel falutis æterna consequeda. Hoc modo peccauit desperando Cain, vt sua ipse voce teftatur. Maior eft miquitas mea, inquit, quàm ut veniam merear. Peccauit om

Gene.4.

[ocr errors]

Iudas CHRISTI proditor, cùm vitam la Mat.27.
queo sibi infælix abrupit. Atqui nulla nimis Aftor.i.
est sera homini pænitentia, vti Latro testatur, Luc.23.
qui m cruce pænitens, CHRISTI ingen-
tem gratiam co cæleftem gloriam eft confe-
quutus.

[ocr errors][ocr errors]

Quum

Quando veritatem impugnans pec

cat in Spiritum fan&tum?
Vum de Fidei o Religionis negotio agi-

Stur,ea profalfitate veritas, non ex igno-
rätia sed malitia ftudiofe oppugnatur, vt hime
veritatis Catholicæ lædatursynceritas. Huic
peccato Pharifæi obnoxij erant , quibus vel
præcipuè videmus curæ fuisse , tam malignè Matth. 13.
quàm falso blafphemare CHRIS TVM, in- 15.21.22.
seftari do&trinam Euangely, testimonium Apo
stolorum
supprimere , idque

contra fuam ipso-2.12. rum conscientiam. His non sunt absimiles, qui à Propheta dicuntur sedentes in cathedra pe- Psalır. stilentiæ, à Petro autem Magistri mendaces, 2. Pet.2. qui mtroducunt sectas perditionis

, à Paulo de Tiz; mim Hæretici, homines corrupti mente, re- Leo.24. probi circa fidem, attendentes spiritibus erro-9.3.can. ris, subuerji, o suorum ipforum

Quid aute

ole. iudicio condem

nati.

180.4.5.

2.Tins.3.

[ocr errors]

quent.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Cuomodo Inuidentia fraternegra-
tiæ peccatum est in Spiri-

tum fanctum? Anga7.de Vando dolemus ac triftamur grasiter de Je w.doma

splendore augmentóue virtutum donorīce is moute. DEI, quibus frater est confpicuus. Quodcri,

men non tam hominis videtur elle proprium, sapi...

quàm Sathanæ, qui D E 1 gratiam in homine tum augeri,tum conferuari fert impatientißi

me. Sathanæ filij ex Iudais fuêre, qui nascestě 180.11. Euangeli gratia onninè gentibus inuidebant,

vteft m A&tis Apostolicis.
Quæ obftinatio facit peccatum in

Spiritum sanctun?
E.Animirum, quæ obfir matum planèani-

mumarlfert aduersus bene monentem, ut

nulis quidem rationibus ab inftituto damnabi 6x0.7.& li se defickti quis finat. Huius peccati magnum Ex. 4. præbet excmplum Rex Pharao, qui toties moEx0'34. nitus à Moje,o affli&tus fubinde flagellis DEI Hier.s. feuißimis, tamen in propofito Tyrannico per180.7.

sitit, er perift obftinatus. Nota eft & Iudæorü inuifta pertinació, quos fuis veluti coloribus depingens fanétus Stephanus , Dura ceruice, injuit , o incircuncisi cordibus o auribus, ruos semper Spiritui fan&to restitistis. Nec funt dissimiles hodie , quimouis additti Seftis, ne

Violatores

audire quidem possunt Catholicèdocentě, qua- 24.9.1.C. fi afpidum instar occlufis contra dulcem me

Pfal.37. lodiam, id est, Janam Ecclefiæ do&trinam , auribus, dicere videantur, Recede à nobis, scientiam viarum tuarum nolumus . Quod nihil lob 21. aliud est, quam, ut Paulus loquitur , fecundüm duritiam e imprenitens cor thesauriza- Rom.z. re fibi iram in die ure ego reuelationis iuftiiuditj D EI.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Quando peccatum impæniten

tiæ committitur?
CVm

Vm homo peccatorum suorum quæ salis-
'tari pænitentia expianda forent

, finem mo Aug.de il

de o dere dumque nullum facit, ac proponit insuper nun

trum.Et : quàm pænitere. Talium certè qui verè pecca- verb.do. tores sunt; ac monere volunt, mors peßima eft, in Matth. quum illire ipsa , fi non verbis dicere videan: Pfal.33.

Efa.28. tur. Percußimus fædus cum morte, co'cum inferno fecimus pačtum.

Hæc dičta sint hactenus de peccatis in Spiri fanétü,grauißimis illis quidem,& qua

aut nunq,aut ægrè admodū à Deo homini remittī tur. Quapropter aduersus ea fcepe rlos ipsos mu wire o alios cõfirmare debemus, vt cóferuetur Ephe.4. illud: Nolite cötriftare,nolite extinguere 1. Thesis. Spiritű DEI. Hodie fi você eius audieri- Psal.93. cis,nolite obdurare corda veftra. Cor em Eccle.z.

du.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »