Obrazy na stronie
PDF

rios (a) ordine transcurso remensus est, ut taceam de A læsimus, pariter indignationem eorum provocamus.

[blocks in formation]

mulo aut pavone rediturum? Item judicium annuntiamus a Deo pro cujusque meritis post interitum destinatum. Id vos Minoi et Radamantho adscribitis, justiore interim Aristide recusato. Eo judicio iniquos æterno igni, pios et insontes amoeno in loco dicimus perpetuitatem transacturos. Apud vos... quoque Pyriphlegethontis et Elysii non alia conditio disponitur. Nec mythici ac poetici soli talia canunt, sed et philosophi (c) de animorum reciprocatione et judicii distributione confirmant. Quoniam igitur usque, iniquissimæ nationes, non agnoscitis, imo insuper exsecramini vestros, si nihil inter vos diversitas habet, si unum et eidem sumus;, quia non odistis quod estis: date dextras potius, compingite oscula, miscete complexus, cruenti cum cruentis, incesti cum incestis, conjurati cum conjuratis, obstinati et vanicum æqualibus. Pariter deorum numina

Habetis et vos tertium genus, etsi non de tertio ritu, attamen de tertio sexu (d). Illud aptius de viro et fœmina, viris el fœminis junctum. Aut numquid ipso vos collegio offendimus? Solet æqualitas æmulationis materiam subministrare. Sic figulus figulo, faber fabro invidet. Imo jam de fine simulata confessio redigit conscientiam ad veritatem et ad constantiam veritatis, (nam omnia ista in nobis solis erunt, et a nobis solis revincuntur, quibus illata sunt;) agnitione scilicet diversæ partis, unde scientia instructa et consilium inspirat et judicium gubernat. Westra denique sententia est , ne caussam quis judicet (e), nisi duobus auditis. Quod in nobis solis negligitis, naturæ vitio satisfacilis, ut quæ in nobis non refutetis, in aliis .... tis, aut quorum reatum in vobis memineritis, ea in alios jactetis .... opere occupatiores eritis, in extraneos casti, in vosmetipsos incesti, exsertiores foris, subjecti domi. Hæc est iniquitas, ut gnari ab ignaris, absoluti a reis judicemur. Auferte stipulam de oculo vestro, aut trabem de oculo vestro, ut stipulam de alieno extrahatis (1). Emendate vosmetipsos prius, ut christianos puniatis; nisi quod emendaveritis, non punietis, imo eritis christiani, imo si fueritis christiani, eritis emendati. Discite quod in nobis accusetis, et non accusabitis. Recognoscite quid in vobis non accusetis, et accusabitis, Patet etiam hinc vobis, quantum aperire potuerimus ( e paucis istis libellulis), erroris inspectio et veritatis recognitio: Damnate veritatem, sed inspectam si potestis, et probate errorem, sed repertum si putatis. Quodsi præscribitur vobis errorem amare et odisse veritatem ; cur quod amatis et odistis, non noveritis?

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

nes istos deos ab hominibus institutos, non.... hinc A est, certa, integra, communis, quia scilicet omnium.

excidere fidem veræ divinitatis, quo nihil utique aliquando coeptum divinum videri jure possit. Sed enim multa sunt, quibus teneritas conscientiæ obduratur in callositatem voluntarii erroris. Ingenti manu (a) veritas obsidetur; at ipsa de sua virtute secura est. Quidni? quoscumque (b) vult, de ipsis adversariis socios prolectoresque sibimet assumit, et omnem illam expugnatorum multitudinem (c) prosternit. Adversus hæc igitur nobis negotium est, adversus institutiones majorum, auctoritates receptorum (d), leges dominantium, argumentationes prudentium ; adversus vetustatem , consuetudinem , necessitatem ; adversus exempla, prodigia, miracula, quæ omnia adulterinam istam divinitatem corroboraverunt. Quare secundum

Cæterum quem Deum credam? quem suspicio æstimavit, quem historia jactavit, quem civitas voluil ? Dignius multo neminem credam, quam dubitandum aut pudendum aut adoptivum. 2. Sed physicorum auctoritas philosophorum ut mancipium sapientiæ patrocinatur. Sane mera sa. pientia pliilosophorum (f), cujus infirmitatem prima hæc contestatur varietas opinionum, veniens de ignorantia veritatis. Quis autem sapiens expers veritatis, qui ipsius sapientiæ ac veritatis patrem et dominum deum ignoret ?.... divina alias enuntiatio Salomonis (Prov. IX. 10; Psg XI. 40): Initium, inquit, sapientiæ metus in Deum. Porro timoris origo notitia est (g); quis enim timebitquod ignorat? Ita qui Deum timuerit,

vestros commentarios, quos ex omni theologiæ ge- E omnium notitiam et veritatem assecutus, plenam atque

mere cepistis, gradum conferens, quoniam major in hujusmodi penes, vos auctoritas litterarum , quam rerum est, elegi ad compendium Warronis opera (e), qui rerum divinarum ex omnibus retro digestis commentatus, idoneum se nobis scopum exposuit. Hunc si interrogem, qui insinuatores deorum? aut pliilos0phos designat aut populos ant poetas. Triplici enim genere deorum censum distinxit: unum esse physicum, quod philosophi retractant; aliud mythicum, quod inter poetas volutetur; tertium genlile , quod populi sibi quique adoptaverunt. Igitur cum plilosophi pliysicum conjecturis concinnarint, poetae mythicum de fabulis traxerint, populi gentile ultro præsumpserint, ubinam veritas collocanda? in conjecturis?

sed incerta conceptio est ; in fabulis? sed fœda C

relatio est ; in adoptionibus ? sed passiva et muncipalis adoptatio est. Denique apud philosophos incerta, quia varia; apud poetas omnia indigna, quia turpia; apud populos passiva omnia, quia voluntaria. Porro divinitas, si veram retractes, ea definitione est, ut istud neque argumentationibus incertis colligatur, : neque fabulis indignis contaminetur, neque adoptionibus passivis judicetur ; haberi enim debet, sicut

perfectam sapientiam obtinebit. Hoc autem philosophiæ non liquido successit. Licet enim per curiositatem omnimodæ litteraturæ inspiciendae, divinis quoque scripturis ut antiquioribus possint videri ineursasse, et inde nonnulla dempsisse, cum tamen ....ut (h), probant sese aut omnia despexisse aut non omnibus .... Nam et alias veritatis simplicitas per serupulositatem.... ve (1) fide nutat, et ita accedente libidine gloriæ ad proprii ingenii opera mutasse, per quod in incertum abiit etiam quod invenerant, et facta esl argumentationum inundatio de stillicidio uno atque alio veritatis; invento enim solummodo eo , non ut invenerant, exposuerunt, ut de qualitate '(2) ejus et de natura et jam de sede disceptent : Platonici quidem curantem rerum et arbitrum et judicem ; Epicurei otiosum et inexercitum, et ut ita dixerim, neminem ; positum vero extra mundum, Stoici; intra mundum, Platonici. Quem non penitus admiserant, neque nosse potuerunt, neque timere, nec inde sapere, exorbitantes scilicet ab initio sapientiæ, id est, metu in Deum. Exstant testimonia tam ignoratæ quam dubitatæ inter philosophos Divinitatis. Diogenes consultus, quid in cœlis agatur : Nunquam, inquit, ascendi.

LECTIONES WARIANTES.

(1) Hav. ad Apol. 47. plerumque.

(2) Rigalt. invenerunt — qualitatis; cf. Apolog. 47.

COMMENTARlUS.

[ocr errors]

ut in apice nullius momenti veterem manum sequi velle superstitione non careat. RiG. (d) Auctoritates receptorum. Q;iæ jam pridem recepta, consensus publici actoritatem obtendunt. Idem. (e) Varronis opera. Ne tergiversari videatur, atque ut gentiles quavis sponsione premat, illorum testimonia , auctoresque apud eosdem probatissimos excutit, Varronem scilicet Romanorum omnium doctissimum. LE PR. (f) Mera sapientia philosophorum. Quæ nihil christianum , mihil divinum sapit. Rig. (g) Porro timoris origo, motitia est. Ex illo Salomonis loco verissime argumentatur, ut numen adstruat: Apud gentiles vulgatum erat Primus in orbe Deos fecit timor... Nullusque tunc ferime erat qui mon ita sentiret ac loqueretur. LE PR. (h) Cum tamen... Lacuna illa sic explenda videtur: Cum tamen credunt, probant sese aut omnnia despexisse, aut non omnibus credidisse, Le PR,

Item, an dei essent ? Nescio, inquit, nisi ut sint ex- A divinitatis, id est æternitate, qnæ sine initio et fine

pedire. Thales Milesius, Crœso sciscitanti, quid de deis arbitraretur, post aliquot deliberandi commeatus, nihil renuntiavit. Socratos ipse deos istos quasi eertus negabat. Idem Æsculapio gallinaceum secari quasi certus jubebat. Et ideo cum tam incerta et inconstans definiendi de Deo philosophia deprehenditur, quem potuit......re ejus, quem non liquido tenebat determinare ? De mundo .... dicimus. Hunc enim pliysicum theologiæ genus cogunt : q.....ta deos tradiderunt, ut Dionysius stoicus trifariam deos diviJat, unam vult speciem, quæ in promptu sit, ut so!em, lunam ..... aliam, quæ non compareat, ut Neptunum, reliquam, quæ de honinibus ad divinitatem transisse dicitur, ut Herculem , Amphiaram. Æque Arcesilaüs trinam formam divinitatis ducit, Olympios, Astra, Titaneos; de Coelo et Terra, ex liis, Saturno et 0pe, Neptunum, Jovem et Orcum et cæteram successionem. Xenocrates Academicus bifariam facit, Olympios et Titanios, qui de Cœlo et Terra. Ægyptiorum plerique quatuor deos credunt, Solem et Lunam , Coelum ac Terram. Cum reliquo igni superno deos ortos Democritus suspicatur, cujus instar vult esse naturam Zeno. Unde et Warro ignem mundi animum facit, ut perinde in mundo ignis omnia gubernet, sicut animus in nobis. Atqui vanissime. INam cum est, inquit, in nobis, ipsi sumus ; cum exivit, emorimur. Ergo et ignis cum de mundo per fulgura proficiscitur, mundus emoritur. 3. Ilis ita expeditis (a), videmus physicum istud ad

hoc subornatum , ut deos elementa contendat, cum C

his etiam alios deos natos alleget ; Dei enim nonnisi de deis nascerentur. Quos quoniam in mythico apud poetas plenius suo loco examinabimus, tamen quod de ipsis interim retractandum est, quod ad præsentem speciem facit, simul et de præsenti specie ad ipsos......an ostensuri sumus, deos nullo modo videri posse, qui de elementis nati dicuntur, ut jam hinc præjudicatum sit, deos elementa non esse, cum qui de elementis nati dicuntur, Dei non sunt ; æque demonstrando, orta deos non csse, ad illam :ignatorum speciem præstruemus recte non esse defendi, qu0rum parentes, id est elementia dei non sunt. Scitum, deum e deo nasci, quemadmodum de non deo non deuum. Igitur quod elementa contineat mundus iste , ut summaliter tractem de universitate , partibus ejus præministrans; nam quæ conditio ejus, eadem utique erit et elemenlorum ct membrorum, aut ab aliquo institutus sit necesse est, qua Platonis humanitas, aut a nullo qua Epicuri duritia. Et si institutus est, ha])endo initium habebit et finem , ita quod aliquando non fuit ante initium, et quandoque non erit post finem : non capit utique videri deus carens substantia

censetur. Si vero institutus omnino non est ac propterea deus habendus, quod ut Deus neque initium neque finem sui patitur: quomodo quidam assignat elementis, quæ deos volunt, generationem, cum stoici negent quicquam Deo nasci ? Item, quomodo volunt, quos de elementis natos ferunt, deos baberi, cum Deum negent nasci? Itaque quod mundi erit, hoc elementis adscribetur, cœlo.dico et terræ et sideribus et igni , quæ deos et deorum parentes adversus negatam generationem Deiet nativitatem frustra credi proposuit Varro. Et qui Varro indicaverat animalia esse cœlum el astra. Quod si ita est, etiam mortalia sint necesse est, secundum animalis formam ; nam etsi immortalem constat animam, ipsi hoc soli licebit, non etiam illi cui adneetitur, id est corpori. Nemo autem negabit mortale corpus esse, cum et contingamus ea et contingamur ab eis, certa corpora ex illis decidere videamus. Ergo si animalia deposita ratione animæ, qua corporum conditio , mortalia, non utique, dii elementa. Et tamen unde animalia Varroni (b) videntur elementa? Quoniam moventur. Ac ne ex divers0 proponatur, multa alia moveri, ut rotas, ut plaustra, ut machinas caeteras, ultro prævenit dicens, eo animalia credita, quod per semetipsa moverentur, nullo extrinsecus apparente motatore eorum aut minatore, sieut apparet , qui rotam compellit, et plaustra volvit, et machinam temperat. Igitur nisi animalia, non mobilia per se. Porro allegans, quid non appareat, ostendit quid quæsisse debuerat, id est, artificem et arbitrum motus ; neque enim statim non est, quod, quia non videmus, non credimus esse. Imo eo altius investigandum est, quod non videatur, ut quod videatur quale sit scire possimus. Alioquin si tantum ea, quæ comparent, deo esse creduntur, quia comparent ? Quomodo deos etiam eos recipitis qui non comparent ? Si autem videntur esse qui non sunt, cur non sint et qui non videntur ? Motatorem dico coelestium rerum. Sint ergo et animalia, quia mobilia per se, etiam mobilia per se, quia non per alium ; tamen illa non statim Dei, quia animalia , ita nec ideo , quia per se mobilia; aut quid vetat universa animalia, ut mobilia per se, deos haberi?..... lia sane vanitate Ægyptiis licet. 4. Aiunt quidam propterea deos fuisse appellatos, quod 0{ειν et astsafiat, procurrere ac motari interpretatio est. 'Sane vocabulum istud non est alicujus majestatis; a cursu enim et motu, non ab divinitatis denominatione formatum est. Sed cum etiam ille unus Deus quem colimus, 6εός cognominetur, ncc tamcn aut motus ullus aut cursus ejus appareat, quia nec visibilis cuiquam sit, palam est , ut vocabulum istud . . . . . . . sumptum propriumque, quia se nati

COMMENTARIUS,

(a) His ita expeditis. Post turbam illam philosophorum, qui de Deo aut pessime senserunt, aut Deos omnino sustulerunt, validissimis rationibus pugnat ex ipsa re de qua erat quæstio , de ortu scilicet Deorum , de immortalitate, creatioue, etc. LE PR.

(b) Et tamen unde animalia. Warronem huc attingit qui elementa animalia docuerat, ex eo quod moverentur. In quo illum arguit imperiti;e ; debuerat enim motorem inyestigare, atque ad primum illud principium rationis vi ascendere. LE Pft.

vum , divinitatis inventum. • . . . . nis ejus astutia, verisimilius est non a cursu et molu 6-oy. dictos, sed de appellatione veri dei mutuatum, uli quos æque deos excudissetis, θεοὺς cognominaretis. Denique quam ita sit, probatio suppetit, cum etiam universos deos vestros, in quibus nullius cursus aut motus officium denotatur, 0sovc communiter appellelis. Itaque si æque 0sovc æque immobiles, disceditur vocabuli interpretatione pariter et divinitalis opinione, quæ a cursu et motu modulata rescinditur. Quod si nomen istud proprium divinilatis et simplex, nec interpretatorium in illo deo reprehensum, in cætera, qu;e deos vultis, docete etiam qualitatis inter illos esse consortium, ut jure coiisistat collegium nominis communione substantiæ. Porro ΘEOΣ ille jam hoc solo, quod non sit in promptu, vacat a comparatione eorum, quæ in promptu sunt et visui et sensui; sed sensui satis, quod est testimonii ad diversitatem occulti et manifesti renuntiatio; si elementa palam proposita omnibus, si contra deus nemini, quomodo poteris ex ea parte, quam non vidisti, quæ vides, congredi? Cum ergo non habes conjungere sensu....

ratione, quid vocabulo conjungis, ut conjungas etiam.

potestate ? Ecce enim Zeno (a) quoque materiam mundialem a Deo separat, vel eum per illam, tanquam mel per favos transisse dicit. Itaque materia et Deus duo vocabula, duæ res. Pro discrimine vocabulorum etiam res separantur, etiam materiæ conditio vocabulum sequitur. Quod si materia non est, quia sic et

appellatio præscribit, quomodo quæ sunt in materia, C

id est elementa, dei habebuntur, cum meinbra a corpore alig. . . . esse non possint? Sed quid ego cum argumentationibus physiologicis? S. . . . . ascendere debuit de statu mundi , non incerta descen . . . . . . . . lo platonica forma quadratum eum angulatumque com. . . . . . . do circino rotunda ita collegit, quod sine capite solum credi laborat. Sed Epicurus, qui dixgrat, quæ super nos, nihil ad nos, cum et ipse coelum inspicere desiderat, solis orbem (b) pedalem deprehendit. Adhuc scilicet frugalitas et in cœlis agebatur. Denique ut ambitio profecit, etiam sol aciem suam extendit , ita illum orbem majorem peripatetici denotaverunt. Oro vos, quid sapit conjecturarum libido? Quid probat tanta præsumptione asseverationis otium affectatæ morositatis elo

. . interpretatio- A quii artificio adornatum? Merito ergo Milesius Thales

(c) dum totum cœlum examinat et ambulat oculis, in puteum cecidit. . . . . . r, multum irrisus Ægyptio illi : In terra, inquit, nihil perspiciebas, cœlum tibi speculandum existimas? Itaque casus ejus per figuram...... s notat, scilicet eos qui stupidam exerceant curiositatem. . . . . naturæ, quam prius in artificem ejus et præsidem, in vacuum..... n dum habituros.

5. Quin ergo ad humaniorem aliquanto (d).... imur opinionem , quæ de communi 'omnium sensu et simplici cog.... deducta videatur (1)? Nam et Varro meminit ejus, creditam præterea dicens elementorum divinitatem, quod nihil omnino sine suffragio illorum gigni , ali , provehi possit ad vitae humanæ et terræ sationem , quando ne ipsa quidem corpora aut ani

B mas sufficere licuisset sine elementorüm tempera

mento, quo hahitatio ista mundi circulorum conditionibus fœderata præstatur, nisi quod hominum incolatui denegavit enormitas frigoris aut caloris. Itaque deos credi : solem , qui diei de suo cumulet, fruges caloribus, p...... et annum stationibus servet ; lunam, solatium noctium, patrocinium mensium gubernaculis, item sidera, signacula quædam temporum ad mutationem notandorum ; ipsum denique coelum, sub quo omnia; terram , super quam omnia, et quicquid illorum inter se ad commoda humana conspirat. Nec tantum beneficiis fidem divinitatis elementis convenire, sed etiam de diversis, quæ tanquam de ira et offensa eorum incidere soleant, ut fulmina , ut grandines, ut ardores, ut auræ pestilentes, item diluvia , item hiatus motusque terrarum. Et jure credi deos, quorum natura honoranda sit in secundis, meluenda sit in adversis, domina scilicet juvandi et nocendi. Porro, si ita sentiuntur in. .... conversatione, non perinde rebus ipsis, quibus juvantur sive læduntur aut gratias referunt aut querelas intendunt, sed his, sub quorum ducatu et potestate operatio rerum decurrit. Nam in voluptatibus vestris non tibiæ aut citharæ coronam ad præmium adjudicatis, sed artifici, qui tibiam et citharam suavitatis temperet vi. Æque cum quis valetudine male est, non lanis nec antidolis aut malagmatis ipsis gratiam meministis, sed medicis, quorum opera atque prudentia remedia proveniunt. Item in adversis qui ferro sociantur, non gladium ipsum aut

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

lanceam accusant, sed hoslem vel latronem. Et quos A tum amiserit, cum resumit. Jam majora ejus detri

... (1) tegulas aut imbrices arguunt, sed vetustatem ; sicut et naufragi non petris et fluctibus imputant, sed procellae. Merito. Certum enim est, quodcumque est, ei adscribendum, non per quod fit, sed a quo fit, quia is est caput facti, qui et ut fiat et per quid fiat, instituit. Et sunt in omnibus rebus tres tituli isti: quod est, per quod est, et â quo est; quia prius est, qui quid velit fieri, et quod possit, inveniri. Et ita recte in cæteris agitis, auctorem considerantes. At in physicis contra naturam regula vestra, qua in cæteris sapientiam judicatis, auferendo summum gradum auctoris et quæ fiunt, non a quo fieri... ita credere contingit elementorum potestates et ar... esse, quæ sunt servitutes et officia. Non in ista investigatione ali.... us artilicis intus et domini, servitutis autem non tendimus elementorum .... operis eorum quas facis potestatis. Sed Dei non serviunt; ea igitur, quæ serviunt, Dei non sunt. Aut doceant vulgo fieri, ut de licentia passivitatis libertas approbetur, de liberlale dominatio de dominatione divinitas intelligatur. Nam si omnia hæc super nos'certis curriculis, legitimis decursibus, propriis spatiis, æquis vicibus sub legis instar constituta volvendis temporibus et exercendis temporibus et exercendis temporum ducatibus occurrere meminerunt, ex ipsa observatione conditionum suarum et fide operum et instantia........ et cura demulationum, memoria reciprocatorum, aliquam dominationem sibi præesse persuadeant vobis, cui apparere videatur universa negotiatio mundialis perveniens ad humani generis utilitatem et..... onem? (2) Non enim potest dicere, ea sibi agere ista ac sibi curare nec quicquam hominum caussa disponere, cnm propterea defendas elementis divinitatem , quod ab aliis aut juvari te aut lædi sentias; nain si sibi præstant, nihil eis debes. 6. Age jam , conceditisne divinitatem non modo non serviliter currere, sed imprimis integre stare, neque minui neque intercipi neque corrumpi debere. Cæterum abiit omnis felicitas ejus, si quid patitur unquam. Ecce autem et astra intercidunt , et intercicidisse se attestantur . Confitetur et luna (a), quan

menta soletis in aquæ speculo considerare, ut nihil amplius ullam..... credam quod magi norunt. Ipsc etiam sol sæpe defectione tentatus est. Fingite quaslibet rationes cœlestium casuum , non volet deus aut minor fieri , aut esse desinere. Widerint igitur humanæ doctrinæ patrocinia, quæ conjectandi artificio sapientiam mentiuntur et veritatem. Nam alias natura sic est, ut qui melius dixerit, hic verius dixisse videatur, non qui verius, is melius. 7. Cæterum cui res examinabitur, verisimilius utique dicet elementa ista ab aliquo regi, quam ultro... igitur non deos, quæ sub aliquo. At si in isto erratur, melius est simpliciter, quam ut physici, diligenter. Sed enim si ad mythic... tes (5), melius jam in physico mortalitas errat, eis divinitatem adscribendo, quæ super hominem putat situ et vi et magnitudine et divinitate sentiri; quod enim super hominem , credas Deo proximum. Cæterum ut ad mythicum transeamus, quod poetis deputatur, nescio an tantum......... mediocritati nostræ, an tanti de documentis divinitatis conf........ ut Mopsus Africanus et Boeotus Amphiaraus (b). Delibanda enim nunc est species ista , cujus suo loco ratio reddetur. Interim hos certe homines fuisse vel eo palam est, quod non constanter deos illos, sed heroas appellatis. Quid ergo contendimus? Si addicenda mortuis divinita; erat, non utique talibus? Ecce vos cum eadem licentia præsumptionis sepulcris regum vestrorum coelum infamatis, nonne probatos quosque justitia, virtute,

C pietate et omni bono ejusmodi consecrationis solatio

honestatis contenti pro talibus etiam irrideri pejerantes. At e contrario impios, turpes etiam pristinis humanæ gloriæ præmiis aufertis, decreta eorum et titulos lancinatis, imagines detrahitis, monetam repercutitis. Ille (c) autem conspector omnium, comprobator, imo largitor bonorum , tantæ indulgentiæ suæ ordinationem vulgo prostituet et plus diligentiæ atque justitiæ hominibus licebit in distribuendis divinitatibus sapere ? Mundiores erunt regum et principum comites quam summi Dei? Atquin horretis et aversamini, vagos, exsules, ...... debiles, sordide natos ,

LECTIONES WARIANTES.

(1) Rigalt. suppl. Et quos tecta opprimunt, non tegulas, etc.

(2) Gothofredus utilitatem seu accessionem? Haverc. ad D

Apol. 15: util. et læsionem? (3) Le Prior suppl. ad mytliicas artes.

C0MMENTARIUS.

tionis series postulat ut sit, convertimur, aut aliquid simile , et sequens lacuna sic videtur supplenda: simplici cognitione. LE PR. (a) Comfitetur et Luna. Defectus solis et lunæ laborcs hic attingit; luna nempe incrementa sua habel a novilunio seu neomenia ad plenilunium , et detrimenta a plenilunio ad novilunium. Le Pr. (b) Et Baeotus Amphiaraus. Alcumaeonis pater fuit Amphiaraus, cujus jussu Eriphilem matrem interemit , conceptoque ex illo scelere immani furore errabundus atque amens vagabatur; cum vero ad unam ex Echinadibus insulis pervenisset, ex oraculi responsione furore liberatus est. Unde S. Basilius scribens ad B. Gregorium Nazianz. : πάντως γὰρ οὐδὲ

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »