Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

O

IR e

Super omnes fpeciola,

conuerte, Et lesum benedictum fruValevalde decora

ctum ventristui: nobis poft hoc exiEt pro nobis semper Christú exora. lium ostende.Oclemens,opia, o dul

Dignare me laudarete virgo facra cis virgo Maria. Ora pro nobis ta. B. Damihi virtutem contra ho-- fancta Dei genitrix. Vtdigni effiftestuos. Oremus, Oratio.

ciamur promissionibus Chrifti, Oncedemisericors Deus fragi

Oremus.

Mnipotens fempiterne Deus, fanćtę Dei genitricis memoriam agi- agloriofæ virginis matris Mamusintercessionis eius auxilio à no- riæ corpus&animam, vt dignumfiftris iniquitatibus resurgamus. Per lij tui habitaculum effici mereretur, eundem Christum Dominum no- fpiritu sancto cooperante præparaftrum, Bi. Amen

sti:da,vtcuius commemorationelæTempore Paschali Antiphona.

tamur,eius pia interceffione abinsta Egina cæli lętare,ha tibus malis, &àmorte perpetua libe leluiah,

remur.Per eundem Chriftum domi Quia quem meruisti por- num nostrum. Amen. tare,haleluiah.

Diuinum auxilium maneat semResurrexitficutdixit,hal

. per nobiscum. Amen. Orapronobis Deum haleluiah. Deinde dicitur fecreto Pater no

Gaude,&lætare virgo Maria, ha- fter. Aue Maria, & Credo, leluiah. Quia surrexit dominusve Sicterminatur Completoriumper rehaleluiah. Oremus. Oratio. totumannum, præterquã in tridio

Eusqui per resurrectionem filij Maioris Hebdomadæ, &peroétavia

tui domini noftri Iefu Chrifti fá Pafchæ, vtfuo loco dicetur. miliam tuam lætificare dignatus es: @Sipost cópletoriūsequat matu.tūc: præsta quæsumus,vt per eius genitri- bis dicaflfnr. Aue Maria. & Credo cem virginem Mariam, perpetuæcą, quiaCöpletoriū fic debetterminari piamusgaudia vitæ.Per eunde Chri cúfit vltima diei hora, &in matácii stum dominum nostrum. R.Amen. rúrepetafpro principio nocturnalis · Ab Oftaua Pentecoftes vsque

officij.q Añæ prædiétæ dicunt etiã ad Aduentum.Antiphona.

infine Matutini, quando discedenSÅ

Aluc regina, matermi dumfità Choro:tuncenim dicto sericordię, vita dulce delium animæ. & Pater nofter. se do, &fpes noftra salue. creto dry Deusdet nobissuấpacē. Adteclamamus exules fi Et vitam æternam.Amen.

lij Euę, Ad te fufpiramus (Deinde dicitur vna ex præditus gementes,&flentes in hac lacryma- Anuphonis, & in fin Diuinum au rumvalle. Eia ergo aduocata nostra, xilium maneat semper nobiscum. illos tuos mifericordesoculos ad nos i Amen.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Rom.

13.

D. Amb.

[ocr errors]

DE T EM POR: E
PRIMO SABBATHO claritas ei repletorbēterrarũ. Oro
Aduentus.

E

Xcita quæsumus domine, poten
Ad Vesperas. Capitulum. tiam tuam,&veni:vtab imminē

Ratres, Hora est iam nos de tibus peccatorum nostrorum pericu
somnofurgere: nunc enim lis,temereamurprotegente eripi,teli

propior est nostra salus, quă berāte saluari. Qui viuis & regnas cũ
cum credidimus.B. Deo gratias. De patrein vnitate fpirit'lanetiDe

icfemper refpondetur in fine om Per oía læcula fæculorum. B. Amen. nium Capitulorum. Hymnus. Commemorationes de Cruce,des.

Onditor almesiderum, Maria, de Apostolis, de Patrono,

Æternaluxcredentium, de Pacenenfiuntpertotun Adues
Christeredemptor omnium, tum;etiamin oficio de Sacietis.
Exaudi precessupplicum. an Aduentu nöfitde Fonts
ui condolensinteritu

rit Duplex, vei fcmiduplex: quod
Mortisperire fæculum,

occurratin Dominica, Transfer Saluasti mundum languidur primādiefmail.Fe to nőinpediian. Donansreisremedium.

DeSimplici vero fistãiū Comcinor.
ergente mundi vespere,

DOMINICA PRIMA
Vtisponsus de thalamo,

Aduentus.
Egreffus honestissima,

AdMatutinumn. Inuitatorium.
Virginismatris claufula. RegévêturūDñm, Veniteadorem'.
Cuius forti potentiæ

Et drin Dominicis; & Ferijs, vfq; ad Genu curuantur omnia,

Dominicam tertiam Aduentus.
Coelestia, terrestria,

Ps. Venite.folio 1. Hymnus
Nutu fatentur fubdita.
Tedeprecamur agie,

V

Erbum supernumprodiens,

A patreolim exiens, Venture iudex fæculi,

Quinatusorbi lubuenis, Conferua nosin tempore,

Cursu decliui temporis. Hostisa telo perfidi.

Illumina nunc pectora, aus, honor, virtus,gloria

Tuoq; amore concrema, Deopatri,&filio,

Audito vtpræconio Sanctofimul paraclito,

Sintpulla tandem lubrica. In fæculorum fæcula. Amen.

ludexá; cùmportaderis, Roratecęli defup,&nubespluant Rimari facta pectoris, rustum. Pl. Aperiatur terra,&germi- Reddens vicem pro abditis, net Saluatorem. Ad Mag: Artpho. Iustisq; regnum probonis. EccenoméDni venit delóginquo,& Non demum arctemur malis B.R. N.

Pro

[ocr errors]

D.
Gres.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

H

Pro qualitate criminis,

principes vestras,& eleuamini portæ Sedcum beatis compotes,

æternales

, &introibit rex gloriæ, Rio Simusperennes cælibes. Qui regnaturus esīpopulo Ifrael. Layshonor yirtus,gloria Gloria patri,&filio, & fpiritui sáčto. Deo patri,&filio,

Deinde repét.čF: Afpiciens à longè. Sanétofimul paraclito,

vsquead Quique terrigenæ. In fæculorum fæcula.Amen. Hoc.non dicitper Hebdomadam Inj.noct. An Veniet ecce rex excels. lube domne benedicere. Bño. ps. Beatus vir. cũreľ.yt in Psal, fol.2. Vnigenitus Dei filio nos benedicere

, Posty in quolibetiNoct.di Přni.sec. &adiuuare dignetur. Añ. Leij. vís; ad y. Et nenosinducasītétationé. : Sed libera nosa malo, je to v Agenti peccatrici, populogra

ui iniquitate, semini nequam, A B S O L V TI O. filijssceleratis:dereliquerútdominū, Xaudi dñe lesu Chřepcesseruo- blasphemauerunt sanctum Israel, ab

Sup Pře,& Spūsáčtovjuis,&regnasí scľa cutiam vos vltra,addentes præuarica scPoru. . Añ.. Iubedomnebene- tionem?Omne caput láguidū,&om dicere

. Bño. Benedictione perpetua necor mærens, à planta pedis vfque benedicatnospateræternus. Añ. adverticem non eft in eo fanitas. Vul

Incipit liber Ifaiæ prophetæ, Lect.j. nus,&liuor,&plaga tumens non est cap. 1. *. V

Isiollaiæfilij Amos,quáviditsu circumligata, nec curata medicami

Iudā,&Ierusalé,in dieb'Ozię ne,neque fota oleo. fpiciebam in Ioathā, Achaz&Ezechieregu Iuda. visu noctis, & eccein nubibuscoli fiAuditecçli,&aurib°pcipe terra,qñ lius hoīsveniebat:& datum est ei redñslocutoest. Filios enutriui,&exal, gnum,&honor. Etoīspopulus

, tritaui:ipfiautēspreueruntme.Cogno- bus,& linguæ seruientei. Potestas uitbospoffefforésuũ,&asino presepe eius, poteftasæterna,quęnon auferet dốifu: fraelastmen, cognouit, & &regnue” qđnó corrupctEtoispo popul me'n) intellexit.TuaūtDñe, pul,tribo..lube done benedicere. miserere nobis. R. Deogratias. Sicfempterminanflectiones, nisi fensus,&corda nia. I Amé, Lecij.

Dño. Spiritus sancti gratia illuminet literfignent. Rs. Afpiciés à lógè ecce Erra veftra deferta, ciuitates vevideo Dei potētiáveniētē, &nebulā totā terrā tegentē.* Iteobuiã ei,& di- strācorāvobis alieni deuorát,&deso

stræsuccenseigni.Regionem ve cite: Núcia nobissi tu es ipfe Qui labitur ficutivastitate hostili. Et dere regnaturo esīpopulo Israel. Quiq; linquetur filia Sion vt vmbraculum terrigene,&filij hominü,fimul ivnú in vinea,& ficuttuguriū in cucume diues,&pauper. Ite obuiam ei, & rario,&ficutciuitasquę vastatur Nisi dicite. Qui regis Israel, intēde, qui dominus exercituum reliquisset no. deducis velutoué loseph... Nuncia bis semē, quasi Sodoma fuiffemus, & nobisfitu esipfc : Tolliteportas qualiGomorrhasimiles effemus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

12. Missus estGabrielangel'ad Mariã tri deditum,autcurissæcularib' inue
virgine,despăsată Iofeph, nuncias ei niatimplicatū. Quotidiano enim, di
verbú:&expauescit virgodelumine lectissimi,experiméto,pbat, potsatie
netimeas Mariaçõueniftigratiã apud tateaciem menţisobtundi , ciborum
Dóm, Ecce cöcipies,&paries,&vo nimietate vigorécordishebetari : ita
cabit altissimi fili?
..Dabitei dñs Des vt delectatio edēdi etiam

corporum fedeDauid Prisei',&ignabitídomo contraria fit faluti,nisi ratio tempera lacobiæternú.Ecce.Clia.Ecce coci- tiæ obfiftatillecebre, & quod futuru pies. Sicfemper dr Gloria patri. in fi- estoneri,fubtrahat voluptati. nevitimi Respôsorij cuiuslibet noct. B. Saluatorem expectamus dominū Ginij.noct Ana. Gaude, &lætare. Iefum Chriftú,* Qui reformabit cor cumref.vtin psalt. folio 4 Absolutio. pushumilitatis noftrę, configuratum

Pliuspietas,&misericordia nosad corpori claritatis fuæ. v. Sobriè,&iu

juuet,quicum Pře,&Spū setõ vi- ftè,& piè viuamusin hoc fæculo, exuit,&regnatin scľa sclorum, B. Añ. pectantes beatam spem,&aduentum W. Iube done bñdicere. Bño. Depř gloriæ magniDei. Qui reforma. opssitnobis,ppiti',&clemês

. Ix Añ. 8. Iubedomne benedicere. Sermosancti Leonis Papæ. Bño. Ignem fuiamorisaccédat Deus Serm.8.delciusio 10.menlis,&Elce in cordibus noftris. Amen. Li, mofynis. Lectio quarta.

Vamuisenimsine asa nihil caro Vm de aduentu regni Dei,&de defideret,&indeaccipiatsensus

, mundi fine actpum, discipulos ynde sumit,&motus: eiusdem tamé suos Saluator instrueret, totãą; Eccle estanimæ,quædam sibi subditę nega siásuāi Apfisfuis erudiret:Cauete,in re substantiæ, & interiori iudicio, ab 9t,neforte grauê corda yña crapula, inconuenientibus exteriora frenare, & ebrietate,&cogitationib? fæculari vtácorporeiscupiditatibus fepius lis b'.Quod vtiq;pceptú,dilectislimi,ad bera,in aula mentis poffit diuinæ vanos specialius pertinere cognoscim, care sapientiæ;vbioi strepitu terrena quibusdenunciatus dies,etiam fi est rūsilente curarum, in meditationib occultus, non dubitatur efle vicinus. fanctis, &in delicijslæteturæternis. Li. Aue Maria,gratia plena;DñstecŲ R. Obsecrodomine, mittequem mil

Spiritus fanétussuperueniet in te,& furus es:vide afflictionem populi tui. virto altissimi obumbrabit tibi:quod Sigutlocutus es veni. Et libera nos. enim ex te nascetur sanctum,vocabit Quiregis Ifrael intende, qui dedų filius Dei. Quomodo fietistud,qñ cis velutouemloseph;qui sedes super virum nõ cognosco?&respõdésAn- Cherubim.Sicut, Gloria patri.Etli. gelo dixit ei,Spūs.. Iube domne be Iniij.noctur. Aña. Gabriel Angelus. nedicere. Bño.Christo perpetuę, det cum reliquis, vtin Plalterio. folio 6. nobisgaudia vitæ. Amen. Lev.

Absoluuio,
Dcui'aduētū oēm hoíem cõue Vinculis peccatorum noftro-
A
nit præparari,nequéquã aut vē

A

2

rum abfoluat nos omnipo-B. R. N.

нij

tens

« PoprzedniaDalej »