Obrazy na stronie
PDF

SANCTUM JE SU CHRISTI

E V ANGELIUM

SECUNDUM

M A RC U M.

[ocr errors]

CAP. I.

6. Et erat Joannes vestitus pi

lis cameli, et zona pellicea cirJoannis praedicatio. Jesus baptiza

ca lumbos ejus; et locustas, et turettentatur. Simonis et Andre Jacobi et Joannis vocatio. Daemo

mel sylvestre edebat. Et praeniaci et infirmi sanantur. dicabat, dicens: 1. a Initium Evangelii Jesu

7. Venit fortior me post me, Christi, Filii Dei.

cujus non sum dignus procum2. Sicut scriptum est in Isaia

bens solvere corrigiam calcea

mentorum ejus. propheta: „Ecce ego mitto ange„lum meum ante faciem tuam,

8. Ego baptizavivos aqua; il„qui praeparabit viam tuam ante

le vero baptizabit vos Spiritu

sancto. 3. „Vox clamantis in deserto!

9. d Et factum est, in diebus

illis venit Jesus a Nazareth Gali„Parate viam Domini, rectas fa

laeae : et baptizatus est a Ioanne „cite semitas ejus.bro 4. Fuit Joannes in deserto ba

in Jordane. ptizans, et praedicans baptismum

10. Et statim ascendens de poenitentiae c in remissionem

aqua vidit coelos apertos, et peccatorum.

Spiritum tanquam columbam de5. Et egrediebatur ad eum |

scendentem, et manentem in ipso. omnis Judaeae regio, et Ieroso

11. Et vox facta est de coelis : lymitae universi, et baptizaban

Tu es filius meus dilectus, in te tur ab illo in Jordanis flumine,

complacui!

12. Et statim Spiritus expulit confitentes peccata sua.

eum in desertum. ev. 1-8. Matth. 3, 1-12. Luc. 3, 1-18.. 6 Mal. 3, 1, 4, 5. Jes. 40, 3.

dv. 9–13. Matth. 3, 13— 4, 11. Luc. • Act, 13, 24.

I 3, 21. 4, 1-13.

Cap. I. 2. ecce mitto; ibid. omiss, ante te. 5. ad illum; ibid. in Jordane fl. 6. pallicia; ibid. lucustas. 9. in Jordane ab Johanne.

13. Et erat in deserto quadra-1 24. dicens: Quid nobis et tiginta diebus, et quadraginta no- bi, Jesu Nazarene! venisti perctibus; et tentabatur a satana; / dere nos ? scio, qui sis, Sanctus eratque cam bestiis, et angeli mi- | Dei. nistrabant illi.

25. Et comminatus est ei Je14. Postquam autem traditus sus, dicens; Obmutesce, et exi est loannes, venit Jesus in Gali de homine! laeam, praedicans Evangelium 26. Et discernens eam spiriregni Dei,

tus immundus, et exclamans voce 15. et dicens: Quoniam imple

magna, exiit ab eo. tum est tempus, et appropinqua

27. Et mirati sunt omnes, ita vit regnum Dei; poenitemini, et

ut conquirerent inter se dicencredite Evangelio!

tes: Quidnam est hoc? Quaenam 16. f Et praeteriens secus Ma

doctrina haec nova? quia in pore Galilaeae, vidit Simonem, et

testate etiam spiritibus immunAndream fratrem ejus, mittentes

dis imperat, et obediunt ei. retia in mare (erant enim pisca

28. Et processit. rumor ejus tores); 17. et dixit eis Jesus: Venite | statim in omnem regionem Ga

lilaeae. post me! et faciam vos fieri piscatores hominum.

29. lEt protinus egredientes 18. Et protinus relictis reti

de synagoga, venerunt in domum

Simonis et Andreae, cum Jacobo, bus secuti sunt eum.

19. Et progressus inde pusil. | et loanne. lum, vidit Jacobum Zebedaei, et

30. Decumbebat autem socrus loannem fratrem ejus, et ipsos

Simonis febricitans ; et statim dicomponentes retia in navi;

cunt ei de illa. 20. et statim vocavit illos. Et

31. Et accedens elevavit eam, relicto patre suo Zebedaeo in

apprehensa manu ejus; et connavi cum mercenariis secuti

tinuo dimisit eam febris, et minisunt eum.

strabat eis. 21. &Et ingrediuntur Caphar- | 32. Vespere autem facto, cum naum; et statim sabbatis ingres- |

het statim sabbatis incres. | occidisset sol, afferebant ad eum sus in synagogam, docebat eos. |

| omnes male habentes, et daemo22. Et stupebantk super do

nia habentes;

33. et erat omnis civitas conctrina ejus; erat enim docens

gregata ad januam. eos, quasi potestatem habens, et non sicut Scribae.

34. Et curavit multos, qui ve23. Eterat in synagoga eorum

xabantur variis languoribus, et homo in spiritu immundo, et ex

daemonia multa ejiciebat, et non clamavit,

sinebat ea loqui, quoniamm scie

bant eum. e v. 14. 15. Matth. 4, 12-17. Luc. 4, 14. fv. 16 - 20. Matth. 4, 18-22. Luc. ic.3, 11. Matth. 8, 29. k Malth. 4, 24. 5, 2-11. 8 v. 21 ---- 28. Luc. 4, 31-37. | 2 y. 29-34. Matth. 8, 14--17. Luc. 4, h Matth. 7, 28. 29. Joh. 7, 46.

| 38-41. m cf. v. 24.

Cap. I. 13. temtabatur (semper). 19. in navi componentes retia. 21. ingressus synag. 24. scio quis es. 26. exivit. 27. quae doctrina; ibid. et spiritibus. 34. loqui ea.

35. » Et diluculo valde surgens, | Jesus peccatoribus familiariter utaegressus abiit in desertum lo- tur. Discipuli non jejunantes et spi

cas vellentes excusantur. cum, ibique orabat.

36. Et prosecutus est eum Si 1. Et iterum intravit Capharmon, et qui cum illo erant; naum post dies.

37. et cum invenissent eum, 2. Et auditum est, quod in dodixerunt ei: Quia omnes quae | mo esset, et convenerunt multi, runt te!

ita, ut non caperet neque ad ja38. Et ait illis: Eamus in pro nuam; et loquebatur eis verbum. ximos vicos, et civitates, ut et

3. Et venerunt ad eum, ferenibi praedicem; ad hoc enim veni. tes paralyticum, qui a quatuor 39. Et erat praedicans in syn

portabatur. agogis eorum, et in omni Gali

4. Et cum non possent offerre laea, et daemonia ejiciens.

eum illi prae turba, nudaverunt 40.° Et venit ad eum leprosus, tectum, ubi erat; et patefaciendeprecans eum, et genu flexo di

tes submiserunt grabatum, in quo xit ei: Si vis, potes me mundare.

paralyticus jacebat. 41. Jesus autem misertus ejus, 5. Cum autem vidisset Jesus extendit manum suam, et tangens fidem illorum, ait paralytico: Fieum, ait illi: Volo, mundare! li! dimittuntur tibi peccata tua. 42. Et cum dixisset, statim

6. Erant autem illic quidam de discessit ab eo lepra, et munda

Scribis sedentes, et cogitantes in tus est.

cordibus suis: 43. Et comminatus est ei, sta

7. Quid hic sic loquitur! blastimque ejecit illum,

phemat! Quis potest dimittere 44. et dicit ei : Vide P, nemini

peccata, nisi solus Deus ? dixeris! sed vade, ostende te

8. Quo statim cognitos Jesus principi Sacerdotum, et offer pro

spiritu suo, quia sic cogitarent emundatione tua, quae praecepit intra se, dicit illis : Quid ista coMoysesy, in testimonium illis.

gitatis in cordibus vestris? 45. At ille egressus coepit 9. Quid est facilius, dicere papraedicare, et diffamare sermo- ralytico: Dimittuntur tibi peccanem, ita, ut jam non posset ma ta; an dicere: Surge! tolle granifeste introire in civitatem; sed batuin tuum, et ambula? foris in desertis locis esset, et 10. Ut autem sciatis, quia Ficonveniebant ad eum undique. lius hominis habet potestatem, in

terra dimittendi peccata, (ait pa

ralytico:) CAP. II.

11. Tibi dico: Surge: tolle Paralytico peccata remittuntur et | grabatum tuum , el vade in dosanitas redditur. Levi vocatio. Cur mum tuam.

a v. 35-39. Luc. 4, 42 - 44, ov. 40-45. Matth. 8, 1-4. Luc. 5, 12-16. P Matth. 8, 4. Levit. 13.

1v. l-12. Matth. 9, 1-8. Luc. 5, 17 - 26. Matth. 12, 25. Luc. 6, 8, 9, 47. Joh. 2, 24, sq.

Cap. I. 36. et secutus. 39. et omni. 43. comminatus ei statim. 44. Moses. 45. in civitatem introire ; ibid. locis esse. II. 3. ferentes ad eum. 4. suummiserunt. 5. cum vidisset autem; ibid. omiss. tua 9. inter se surge et -- grabattum. 10. potestatem habet filius hominis.

12. Et statim surrexit ille et, Quanto tempore habent secum sublato grabato, abiit coram sponsum, non possunt jejunare. omnibus , ita ut mirarentur om- 20. Venient autem dies, cum nes, et honorificarent Deum, di- auferetur ab eis sponsus; e: centes: Quia nunquam sic vidi- tuncv jejunabunt in illis diebus. mus!

21. Nemo assumentum panni 13. Et egressus est rursus ad rudis assuit vestimento veteri; mare; omnisque turba veniebat alioquin aufert supplementum ad eum, et docebat eos.

novum a veteri, et major scissura 14. Et cum praeteriret, vidit fit. Levi Alphaei sedentem ad telo 22. Et nemo mittit vinum no. nium, et ait illi: Sequere me! Et vum in utres veteres; alioquin surgens secutus est eum.

dirumpet vinum utres, et vinam 15. Et factum est, cum accum- effundetur, et utres peribunt; sed beret in domo illius, multi pu-l vinum novum in utres novos mitblicani, et peccatores simul dis- ti debet. cumbebant cum Jesu, et discipu

23. w Et factum est iterum cum lis ejus; erant enim multi, qui et

Dominus sabbatis ambularet per sequebantur eum.

sata, et discipuli ejus coeperunt 16. Et Scribae, et Pharisaei

progredi, et vellere spicas. videntes, quia manducaret cum

24. Pharisaei autem dicebant publicanis, et peccatoribus, dice

ei: Ecce! quid faciunt sabbatis, bant discipulis ejus : Quare cum

quod non licet? publicanis, et peccatoribus man

25. Et ait illis : Numquam legiducat et bibit Magister vester?

stis, quid fecerit Davida, quando

necessitatem habuit, et esuriit 17. Hoc audito Jesus ait illis:

ipse, et qui cum eo erant? Non necesseu habent sani medi

26. Quomodo introivit in doco, sed qui male habent; non

mum Dei sub Abiathar principe enim veni vocare justos, sed pec

Sacerdotum, et panes proposicatores.

tionis manducavit, quos non li18. Et erant discipuliJoannis,

cebat manducare, nisi y Saceret Pharisaei jejunantes, et veniunt, et dicunt illi: Quare discipu

dotibus, et dedit eis, qui cum eo

erant? li Joannis et Pharisaeorum jeju

27. Et dicebat eis: Sabbatum nant, tui autem discipuli non je

propter hominem factum est; et junant?

non homo propter sabbatum. 19. Et ait illis Jesus: Numquid

28. Itaque Dominus est Filius possunt filii nuptiarum, quamdiu

hominis, etiam sabbati. sponsus cum illis est, jejunare?

u Joh. 16, 20. wv, 23-28. Matth. 12, tv. 13- 22. Matth. 9, 9-17. Luc. 5, 1-8. Euc. 6, 1-5. *1 Reg. 21, 6. 27—39. Matth. 9, 11-13.

I y Exod. 29, 32.

Cap. II. 12. ille surrexit; ibid. sublato grabatto omiss. et; ibid. ita ut ammirarentur. 14. Levin Alphei. 16. cum peccatoribus et publicanis. 17. medicum. 20. in illa die. 21. auferet. 22. novellum; ibid. disrum. pet; ibid. et vinum effunditur.. 23. cum sabbatis ambularet per sata omiss. Dominus; ibid. praegredi. 26. introiit (semp.) domum ; ibid. quos non licet.

CAP. III.

11. Et spiritus immundi, cum

illum videbant, procidebant ti; Curatio manus aridae et infirmorum. Apostoli mittuntur ad praedicandum

| et clamabant, dicentes: evangelium. Blasphemia in Spiri

12. Tubes Filius Dei! Et vetum Sanctum irremissibilis. Quae hementer comminabatur eis, nec

mater, qui fratres Jesu sint. manifestarent illum. 1, -Et introivit iterum in syn

13. dEt ascendens in montem, agogam; et erat ibi homo habens vocavit ad se, quos voluit ipse; manum aridam.

et venerunt ad eum. 2. Et observabant eum, si sab

14. Et fecit, ut essent duodecim batis curaret, ut accusarent illum.

cum illo; et ut mitteret eos prae

dicare. 3. Et ait homini habenti manum aridam: Surge in medium!

15. Et dedit illis potestatem 4. Et dicit eis : Licet sabbatis

curandi infirmitates, et ejiciendi bene facere, an male? animam

daemonia. salvam facere, an perdere? At

16. Et imposuite Simoni noilli tacebant.

men Petrus; 5. Et circumspiciens eos cum

17. et Jacobum Zebedaei, et ira, contristatus super caecitate

Joannem fratrem Jacobi, et imcordis eorum, dicit homini: Ex

posuit eis nomina Boanerges, tende manum tuam ! Et extendit,

quod est, Filii tonitrui; et restituta est manus illi.

18. et Andream et Philippum, 6. Exeuntes autem Pharisaei,

et Bartholomaeum, et Matthaestation cum Herodianis consilium

um, et Thomam, et Jacobum Alfaciebant adversus eum, quomo

phaei, et Thaddaeum, et Simodo eum perderent.

nem Cananaeum, 7. Jesus autem cum discipulis

19. Et Judam Iscariotem, qui suis secessit ad mare; et multa

et tradidit illum. turba a Galilaea et Judaea secuta

20. & Et veniunt ad domum; est eum.

et convenit iterum turba, ita, ut 8. Et ab Ierosolymis, et ab non possent neque panem manIdumaea, et trans Jordanem; et

ducare. qui circa Tyrum, et Sidonem,

21. Et cum audissent sui, exiemultitudo magna, audientes, quae

runt, tenere eum; dicebant enim: faciebat, venerunt ad eum.

Quoniam in furorem versus est. 9. Et dixit discipulis suis, ut 22. Et Scribae, qui ab Ierosonavicula sibi deserviret propter | lymis descenderant, dicebant: turbam, ne comprimerent eum. Quoniam Beelzebub habet; et

10. Multos enim sanabat, ita quiah in principe daemoniorum ut irruerent in eum, ut illum tan- | ejicit daemonia. gerenta, quotquot habebant pla- 6 c. 1, 24. Matth. 8, 4. dv. 13-19. gas.

Matth. 10, 1-4. Luc. 6, 12-16. Joh.

1, 42. f Matth. 4, 21. & v. 20 - 30. Ev.-6. Matth. 12, 9- 14. Luc. 6, Matth. 12, 22 -32. Luc. ll, 14 - 23. 6-11. « Matth. 9, 21.

In Matth. 9, 34.

Cap. III. 6. exeuntes autem statim Pharisaei cum Herodianis. 7. Et Jesus. 8. ab Hierosolymis; ibid. trans Jordanen (semp.). 10. quotqunt autem (initium novi versus in cod. nempe v. 11.). 14. praedicare eos. 19. Judam Scariot. 22. Belzebub; ibid. principe daemonum.

« PoprzedniaDalej »