Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Alia Oratio pro Virgine non mart. Ad Mag.Aña. Veni sponsa Christi,

Xaudi nos De falutaris nofter: accipe coronam, quam tibi domino

vt ficut de beatę N. Virginis tuę pręparauitin eternum. festiuitate gaudemus:ita pix deuo Alize Lectiones pro Virginibus. tionis erudiamur affectu.Per dom. Pro Virgine & Martyre, ac pro Mar Pro pluribus. Oratio.

tyre tantum, Lectiones primi NoAnobis, qs dñe Deus noster,sā turnileguntur etiam vtinfra.

etarú virginū&martyrū tuaru Delibro Ecclesiastici. Lectioj. N&N palmas inceffabili deuotio- Onfitebor tibi domine Rex,& ne venerari:vt quas digna mente no collaudabo te Deú Saluatorem poflum' celebrare, humilib' saltem meu.Cófitebornominituo,qñadfrequentemus obsequijs. Per dñm. iutor & ptector factes mihi:&libcAdiij.An. Hęcest virgolapiés. Cap. rafticorp' meú àgditione, à laqueo Fres,q gloriał. R:.br. Specietua, * Et linguęiniquę,&à labiisopātiū men pulchritudine tua. Specie. V. Intēde daciú:&in cõspectu astātiú factus es pipere,pcede,& regna. Et pulchri mihi adiutor. Etliberasti me secuntudine tua. Gloria.Specie. v. Adiua- dū multitudine misericordięnomi. bit eam Deus. Ad textam. Antipho. nistuià rugientib' pparatis ad escã, Hæc eft quænesciuit. Capitulum. de manibusqrētiū aiam mcā, &de Emulor ens vos Dei emulatióe: multis tribulationibus, q circúdede

, castá exhibere Chro. R.br. Adiuua- me,&īmedioignis nõsum æftuata: bit ea,+Devultusuo.Adiuuabit. *de altitudine vētrisīferi,& àlingua De’ímedio ei'nõ cômouebit. Deus. coinquinata:&àverbomendacij, à Gfia. Adiuuabit. V. Elegit eam de'

. regeiniquo,& à lingua iniusta. Adix.Aña. Ifta eft fpeciosa. Capit B.Veni fponfa.503. Lectio fecüda. Omine De' me", exaltasti fug dominú& vita mea erat appro

Audabit vsq; ad mortēasa mca terrā habitationémeâ,&pmor te defluête deprecata sū:inuocaui do pinquāsin inferno deorsum.Circaminū patrēdõi mei, vt non derelin- dederütme vndique,&nó erat qui quat mein dietribulationis meæ:& adiuuaret.Respiciens eramí adiuto in tépore fupborum fincadiutorio. riú hominú,& nõ erat. Memoratosū Be.br.Elegit ea De', * Et pelegiteam. misericordiæ tuædñe,&cooperatio

. In tabernaculo suo habitare facit nis tuæ,qà sçculo sunt:quoniã eruis cā. Et pelegit. G Pia patri. Elegit eam. fuftinentes te domine, &liberas eos $.Diffufa eftgratia in labijs tuis. Hi de manibus Gentium. B. Diffula eft

Lectio tertia.
Propterea bñdixit te Deusī eternů. gratia.503.

Ad Vesperas,Antiphona,Pfalmi Xaltasti
y.Diffufa eft gratia in labiis tuis. B. deprecata sum. Inuocaui dominum
Propterea benedixitte De'i eternū. patrem domini mei, vt:non derelin

B.R. N.

a

[ocr errors][merged small][merged small]

D

Cap:&Hym. vt in primis Vesperis. Excálcáfti fuper terram habitatio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

daca tibi:& benedică pomé domini

. D côtinetiç mun’oftédit virgini

f

C

Lógi

!

polte

quat me in die tribulationis meę, & omnes capiunt verbum, fed illi quiin tépore superborü line adiutorio, bus datūest

. Sunt enim spadones, q Laudabo nomē tuum affiduè, & col ex vtero matrisnati sunt:&funtspalaudabo illud in cõfeflione, & exau- dones,qui coacti supt ab hominibus: dita estoso mea.Etliberasti me dep- & suntspadones, qui seipsos castraditione, & eruistime de temporeini ueruntpropter regoum celorum. quo.Propterea cöfitebor,& laudem Dilexifti. 504.

Lectio sexta

Enuo quoq
B. . In ij.
Exlibro Sancii Cypriani Marty- taspdicaf.Hilunta cūmulierib'fe
ris,de habitu virginum. nõcoingnauerüt

: virgines enipmāTract. 2. fub initium. Lectio quarta. serūt:hisūtq fequunt Agnūquocũ

Vncnobis ad virgines sermoë: queierit. Neque enim tătūmasculis

quarú quo sublimiorglia, ma- cötinétięgratiã dñs repromittit,&fę ior&cura é. Flos ēille Eccsiafticiger minas præterit:sed quoniam fęmina minis,decoatq;ornamētú gratię spi- viri portio est,& ex eo sumpta atque ritalis,læta indoles, laudis& honoris formata est, in scripturis ferè oíbus op'ítegrú,atq; īcorruptū, dei imago ad protoplastum Deus loquitur, qa respõdésad sāčtimoniã dñi,illustrior sunt duo in carnevna, &in malculo portio gregis Chri:Gaudet perillas, simul significatur &ifęmina. Quòd atq;ī illis largiter floret Ecclięmatris fiChristum continentia sequitur, & gloriosa fecüditas,quátoq;plo copio- regno Dei virginitas destinatur, qd la virginitas numerosuo addit, gau- est illis cum terreno cultu, &cumor diū matris augefcit.Adhas logmur, namentis quibus dū hominibus pla has adhortamur affectione potiuső cere gestiunt, Deum offendunt? R potestate: nec quòd extremi &mini Offerentur. 504. In tertio No&tur. mi,&humilitatis nrçadmodú cõscij "Lco S.Euang.fm Matthæú. L.vij. aliqdadcēsurā licētiæ vīdicem':sed Nillo tempore:Accesleruntad iegad follicitudinémagis cauti, plus \lum Parifæi, tentantes eum,&dide Diaboli infestatione timeamus. cétes:Silicet homini dimittere vxoBy Propter veritatem.504. Lect.v. rēsua quácūque ex causa? Et reliq.

Eq; inanis hęc cautioeft,& va- *Homilia S.loannisChrysostomi.

na formido,q ad salutis viã cõ- Hom.63.in Matthæum,fub mediú. sulit,q dñica & vitalia pcepta custo- Ominus noster , quibus ad per dit,vtõ le Chrodicauerint, &àcar

D

petuam hortarı virginitaté arnali cöcupiscētia recedētes tã carne; duũ,atquedurű videbatur necessita s mēte se Deu vouerint,cõsumment te legis, in cupiditatem virginitatis op’suũ magnopmio destinatū, nec impellit

. Posleautēnos ppetuamser ornari iā aut placere cuiğ, nisi dño uarecötinétiamoftendit,dicens:Sút suo, studeant, à quo & mercedê vir- eunuchi,qui ex vētre matrisita dati ginitatis expectant,dicenteipso:No lunt,& qui ab hominibus facti sunt

, &

ca. 17.

[ocr errors]

warlpa. ninibus

tum. tofexta

virgidilierib

' se

[ocr errors]
[ocr errors]

a atque e

OLDUS

[ocr errors]

Quod tur,& urod

507 & qui seipsos caftrauerüt propter re- lexerúttenimis

. ps.Laudate pu.521 gnum cælorum. His omnibus ad Añlá hyestrālijt,iber abijt,&recesoptandam eligendamque virginita- fit,surgeamica mea,&veni. ps. Lęta

tem inducit. B2. Hæc est. 505. P. viij. tosú.521. Añ. Veni electa mea,& po6 caftra

Oflibile nãque id efle hominib' nãite thronū meū,hal.ps. Nisi domi

hoc ferè modo cófirmat. Cogita no.521. An. Ifta eft speciosaíter filias

tecû,fiaut à natura eunuchus elles, lerusalem. ps. Lauda Ierusalem.522 eliteca autiniuria hominūsic effectus, quid Pro Martyre tantum. Capitulum. faceres, cú & huiusmodi voluptate Claudaboee Deú Saluatoré mců: "

Onfitebor tibi dñe Rex, & col- Ecel: carcres,& nulla carēdo mercedécon seõreris? Gras igit Deo agas, ga ma- confitebor nomini tuo, quoniam ad

gna pmia, rutilătesq; coronas habe- iutor & protector factus es mihi, & nasculis bis, fi ita viues, quéadmodú fine ali- liberasti corpus meum à perditione. sti, de quo illi pmio:immo verò multo faci- Pronec Virgine, nec Martyre

. Cap. terina lio,tuti', atq; iucúdi';tūqa speretribu tiõis corroboraris,tú qaysciétia virtu

M

Vlierēfortēqsiueniet? pcul &

& vltimis finib' ptiū ei',bfidití tisgaudes. B. Media nocte.595. 1.ix. ea cor virisui, & fpolijs nõ indigebit

. Vmergo deijs eunuchis dixerit, tur, qa polg,nisi etiá ipfi méte fe cötineat.' Vi'obtétu Dealmenris Hym.

H malculo

Parceiam culpis, vitia remittés, fruftra & incassú tales funt:ac de ijs Quo tibi puri resonemus almum gvt cælos nāciscāt, se côtinēt:subiú- Pectoris hymnum. xit rursus dicés:Qui poteft capere, ca G loria Patri,genitęq; proli, piat. Itamagis animat,atq; īcēdit

: ve! Et tibi compar vtriufque femper qa magnitudiné virtutis oftendit,vel Spiritus alme, Deus vnus,omni qa inestimabili misericordia fua nolu Tempore fęcli.Amen. it réin neceffitatē legis cócludere:& Specie tua,& pulchritudine tua. ad hęc poflibileid eēmõstrat, vt eligé Intende prospere, procede, & regna. di cupiditas crescere possit Te Deú. Ad Mag. An Venispõsa Chri, acciIN 'FESTO ŠANCTÆ pecoronā, quá tibi dñs pparauitiæMartyristă,&necVirg.nec Marty. ternū. Provma Marty.tantū. Oratio. Ad Vesperas. Antiphona. Eus, qui inter cętera potentiæ

Vm eflet tuæ miracula etiam in fexu fra

Rexinac gili victoriam martyrij contulisti:cocubitu suo,nar cede propitius:vtqui beatæ N. Mard'mea dedito- tyris tuæ natalitia colimus , per eius doré suauitatis ad te exemplagradiamur. Perdñm. ps. Dixit dñs. Pro pluribus Martyribus tñ. Oro.

, rē

Deus noster, fanctarum martytuorû currim: rum tuarum N. & N. palmas incef

adolescétulędi labili deuotione venerari : vt quas B.R.N.

Siriij

digna

[ocr errors]
[ocr errors]

.&d

e VXO

trelia omi neda

D

[ocr errors]
[ocr errors]

D

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ca. 31.

[ocr errors]

digna mētenõ poffum'celebrare, hu mestici ei vestitisunt duplicib°. Stra
milib”faltē frequétem obfequijs.p. gulatāvestē fecit sibi,byssus & purpu
Pro nec Virgine,nec Marty. Oratio. raīdumētū ei°.Nobilisíportis vir ei”,

Xaudi nos Deus falutaris noster quando sederit cūsenatorib° terrę.Sī

vtsicutdebeatęN, festiuitategau doné fecit,&vēdidit:&cígulutradi-
demus : ita piæ deuotionis erudia- dit Chananço. B.Diffusa ē gra í labiis
mur affectu. Per dñm no. Ad Matu. tuis: Propterea bñdixit te De'ięter-
Inuit. Laudem Deum ním. In con- nū. v. Specie tua, &pulchritudine
feffione beatæ. N.Pfals. V enite. I. tuajīted pfpere,pcede, &regna. Pro
Hym.Hui' obtētu, vtsup.Añæ,Pfal- pterea.Bno. Spiritus sancti.Lectio iij.
malup.in cómun Nvirgin unfol.gozi F&ridebiei di cuifime. Ces facia

Lcõnes primi noctur. pro Martyre aperuit sapiêtiç,& lex clemétiæ in lin
tõlegūtur, vtsu.Confitebor.507. gua ei. Côfiderauit semitas dom' suç
Pronec Virg. nec Mart. vt sequunt. &panéociosa no comedit.Surrexe-
De Parabolis Salomonis. Lectioj. rūtfilij ei',&beatiflimãodicauerunt

Vlierem fortem quis inueniet? vir ei',&laudauit eā. Multę filięco-
M vltimis þ- gregauerútdiuitias, tu supgreffa es v-
tiū ei?.Cöfidití ea cor viri fui, & fpo- niuersas. Fallax gratia & vana est pul
liis non indigebit.Reddet ei bonú & chritudo,mulier timens dñm,ipsa lau
no malú oībodiebovitæsuæ. Quęsiuit dabit. Date ei de fructu manuúfuaru
lanā,&linú,&opata ēcõsiliomanuú &laudét eãīportis opa ei!.R. Specie
suarú. Facta é quasi nauis īstitoris, de tua:&pulchritudine tua,

Intende
lõgeportās panésuú.De nocte surre- profpere, procede, & regna. ¥. Dif-
xit,deditý; prædã domesticis suis, & fusa eft gratia in labijs tuis, propterea
cibaria ancillissuis.Cösiderauit agrú benedixit te Deus inęternum.Inten-
&emiteú, de fructu manuum luarú de. loria. Intende.
plātauitvineā:accinxit fortitudinelú Ex lib. S. Ambr.Epi de viduis. f. iij.
BO Venicleta mea, & pankite thro: A Do; nunc integritatis fore ver-
nū meu: Quia cócupiuit Rexspecić nantem,nücviduitatis grauitatepol-
tuā. ¥. Specie tua, &pulchritudine lentem , nunc etiam coniugij fructi-
tua, intēde pspere,procede, &regna. bus redundantē. Nã etsi diuersi, vnio
Quia. Bño. Vnigenitus. Lectioij. tamé agri fructus sunt:nec tanta hor-

Vftauit,&viditqñbona eftne torum lilia, quantæ ariftæ segetum,

gociatio ei',nõextīguetin nocte messium fpicæ :compluraque Ipatia lucerna cius. Manú suā mifit adfor- camporum recipiendis aptantur fetia,&digiti ei'apphēderút fusū. Ma- minibus , quàm redditis nouales nú suá aperuit inopi,& palmas suas fructibus feriantur . Bona ergo viextéditad paupere.Non timebit do duitas, quæ toties Apostolico iudimui suça frigoribus niuis:oés enī do- cio predicatur: hæc enim magistra

fidei

,

Sub fe

nem.

A

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

letét. Ná cófeftis &milesftipendiis I Nisparabolamhanc:Simile eltre

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hom.

fidei,magistra eft caftitatis. Bl. Pro- curputes vtiliorénuptā esle quàm vi pter veritatē& māsuetudiné,&iufti duam? Quòd fi persecutores fidei ptia, Et dducet te mirabiliter dxtera fecutores fuerunt etiam viduitatis, tua.V Spē tua,& pulchritudine tua, vtique fidem perfequentibus viduiītēde pspere,pcede,&regna.Et de- tas non pro supplicio fugienda est, ducet. Bño. Christus perpetuę

. L.v. sed tenenda pro præmio. V

Nde&illi,q deorú suorū adul. F. Fallax gratia&vana est pulchri

teria & pbra venerant,cæliba- tudo, * Mulier times Deum, ipsa lau
tus & viduitatis ftatuere pęnas, vtę, dabitur.y. Date ei de fructu manuú
muli criminúmulctarét studia virtu suarum,&laudenteam in portisope
tū,specie qdē, qua fęcũditatéğrerēt, ra eius.Mulier. Gloria. Mulier.
sed studio,quo ppositūcastitatisabo "Lco S. Euang. fm Matthęū. Lovij.

cõfectis
arma deponit,& relicto officio, ge

a**
rebat,ad ppria veteranus rura dimit gnum celorum thesauro abscondi-
tit:vt&ipfe exercitę laboribus vitæ toinagro. Et reliqua.
requiệconsequat:&alios spes futurę *Homilia Sancti Gregorij Papæ.
quietis subeundis faciatopib prom Ælorum regnum, fratres caris-
ptiores. Agricola quoque maturior simi,idcirco terrenis rebussimi 11
torquendam alijs stiuam committit, le dicit, vt ex his quę anim’nouit,sur
iuuenili grauat' opere prouidétiam gatadincognita,ānõnouit:quate-
curæ senilisexplorat. Vitēfacilius tõ n'exéplo visibiliú lead inuisibiliara
dere,quàm mere,vtiuuenescētē lu piat,&pea,õ vsu didicit, quasicon-
xuriâ reprimat,& adolescentē lasci- fricatus incalescat:vtp hoc quodscit
uiã falce succidat: parcorum quādā notūdiligere,discat&cognita ama
partuūcaftitatem docens etiã in viti re.Ecce enimregnū celorũ thesauro
bus expetēdā. Dilexifti iuftitiam, in agro abfcondito cöparatur:quem
&odisti iniquitatė: * Proptereavn- qui inuenit homoabscondit, & præ
xit te Deus, Deus tuus oleo lętitię. ). gaudio illius vadit,&vendit vniuer-
Propter veritate,& māsuetudinem, fa,quæ habet,& emitagrum illum.
&justitiam. Propterea. Benedictio. B. Pulchra facie, sed pulchrior fide
Ignem sui amoris. Lectio fexta. . beata es N.respuensmūdú lętaberis

Imilis huic vidua velut emeritis cūágelis, *Intercede poibus nobis,
SH

veterana ftipendiiscastitatis, &si .Specietua, & pulchritudine
coniugijarma deponat, dom' tamé intende prospere, pcede,&regna. In
toti' pacēgubernat:&sivehēdisone tercede. Benedictio.Cuius. vel Qua
ribusociola,maritādistaméiuniori- rūfeftum colimus. Lectio octaua.
bus puida,vbi culto vtilior, vbifruft Odam eft, quod inuentus the

hoc
vberior fit,quorû copia aptior,senili
grauitate dilponit.Itaq;si maturiori faurus absconditur, vt feruet. Quia
be poti' quã iuniorib° cómittit ager, studium celestis desiderijà malignis
B.R.N.

Sff j fpi

[ocr errors][ocr errors]

tua,

« PoprzedniaDalej »