Obrazy na stronie
PDF

dixit ad eos : Ponite corda vestra in omnia verba, qua ego testifloor vobis hodie : ut mandetis ea filiis veslris custodire et faceré, et implere [h. non habet et implere] universa, quae scripta sunt legis hujus : quia non incassum praecepta sunt vobis, sed ut singuli in eis viverent : qua; facientes longo perseveretis tempore in terra, ad quam, Jordane transmisso, ingredimini possidendara [T. XIX, C. CLIIj.Locutusque est Dominus ad Mosen in eadem die, dicens ; Ascende in montem istum Abarim, id est, transitum, in montem Nebo [h- istum Abarim, montem Nebo], qui est in terra Moab contra Jericho : et vide terram Chanaan, quam ego tradam filiis Israel obtinendam, et morere in monte. Quem conecendens jungeris populis tuis, sicut raortuus est Aaron frater tu us in monte Ног, et appositus populis suis ; qui prajvaricati estis contra me, in medio filiorum Israel, ad aquas contradictionis in Cades dcserti Sin ; et non sanctificastis me inter Alios Israel. E contra [h. Propterea e contra] videbis terram, et non ingredieris in eam, quam ego dabo filiis Israel.

[B. CXGII, С. СЫН, Cap. XXXIII].Haec est benedictio, qua benedixit Moses, homo Dei 3 [h. vir Dei], filiis Israel ante mortem suam,et ait : Dominus de Sinai venit, et de Seir ortus est nobis. Apparuit de monte Pharan, et cum eo sanctorum millia. In dextera ejus ignea lex. Dilexit populos, omnes sancti in manu illiussunt: et qui appropinquantpedibus ejus, accipient de doctrina illius. Legem preecepit nobis Moses, haereditatem multitudinis Jacob. Brit apud rectissimum rex, congregaos principibus populi cum tribubus Israel.

Vivat Ruben, et non moriatur, et sit parvus in numero.

Нас est Judae benedictio : Audi, Domine, vocera Judas, et ad populum suum introduc eum : manus ejus pugnabuut pro èo, et adjutor illius contra adversarios ejus erit.

Levi quoque ait ; Perfectio tua et doctrina tua viro sancto tuo, quem probasti in tentatione, et judicasti ad aquas contradictionis. Qui dixit patri suo et matri suae : Nescio vos ; et fratribus suis: Ignoro vos * : et oescierunt [h. nescivit] filios suos. Hi costodierunt eloquium tniun, et pactum tuum servaverunt, judicia tua, о Jacob, et legem tuam, о Israel [h. illuminent judicia tua in Jacob, et legem tuam in Israel] : ponent thymiama in furore tuo, et holocaustum super altare tuum. Benedic, Domine, fortitudini ejus, et opera manuum illius suscipe. Percute dorsa inimicorum ejus, et qui oderunt eam, nonconsurgant.

1 Hieronymüs in epístola ad Cyprianum scholion istud manifeste probat: ibi enim psalmi Lxxxix «planationem aggressus, haec ait : << Primum sciendum, quod psalmi istius juxta Hebraicorum t'.tulus sit,Oratio Most viri Dei : juxta Septuaginta,

Oratio Moysi hominis Dei.» In Hebrœo DinSNlTOlN, ii luielohim legimus. quod apud LXX etiam hoc loco interprelatur, ôivôpwno; той 6coü homo Dei:

[ocr errors]

A. Et Benjamin ait : Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo, quasi in thalamo tota die morabitur, et inter humeros illius requiescet.

Joseph quoque ait : Debenedictione Domini terra ejus ; de porais cceli, et rore, atque abysso subjacente.De pomis fructuum solis ac lunœ.De vértice antiquorum montium. de pomi« collium œternorum : et de frugibus terrae, et plenitudine ejus. Benedictio illius [h. voluntas illius] qui apparuit in rubo, veniat super caput Joseph,et super verticem Nazaraei inter fratres suos. Quasi primogeniti tauri pulchritude ejus, cornua rhinocerotis cornua illius: in ipsis ventilabit gentes usque ad términos terrae. Нзе sunt multitudines Ephraim : et haec millia Manasse.

Et Zabulón ait : Latere, Zabulón, in exitu tuo, et Issachar in tabernaculis tuis. Populos ad montem vocabunt : ibi immolabunt victimas justitiae. Qui innundationem maris quasi lac sugent,et thesauros absconditos arenarum.

Et Gad ait : Benedictus in latitudine Gad: quasi leo requievit.oepitquebrachium et verticem. Et vidil principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus: qui fuit cum principibus populi, et fecit justitias Domini,et judicium suum cum Israel.

Dan quoque ait : Dan catulus lconis.fluct largiter de Basan.

Et Nephthali dicit : Nephthali abundantia perfruetur, et plenus erit benedictionibus Domini: mare et meridiem pessidebit. G Aser quoque ait : Benedictus in filiis Aser, sit placens fratribus suis, et tingat in oleo pedem suum. Ferrara et aes calceamentum ejus. Sicut dies juventutis tuœ, ita et senectus tua. Non est Doue alius ut Deus rectissimi, ascensor cceli auxiliator tuus. Magnificentia ejus [h.et judicia ejus] diseurrunt fb. non habet, discurrunt] nubes [h. et in magnificentia ejus nubes], habitaculura ejus sursum, et subter brachia sempiterna : ejiciet a facie tua inimicum, dicetque : Conterere.

Habitabit Israel confidenter, et solus. Oculus Jacob [h. fons Jacob] in terra frumenti et vini, cœlique [h. ceslique ejus] caligabunt rore. Beatus tu, Israel : quis similis tui,popule, qui salvaris in Domino ? scutum auxilii tui, et gladius glorias tuœ: J) negabunt te inimici tui, et tu eorum colla calcabis.

[Cap. XXXIV]. Ascend it ergo Moses de campestribus Moab super montem Nebo, in verticem Pbasgba contra Jericho : ostenditque ei Dominus omnem terram Galaad usque Dan *. Et Universum

apud Cbaldesum vero, prophtUi Dei. In versione Syriaca servus Dei, et in Arabica apostolus Dei dieu и г Moses. Mart.

1 Undecim mss. nostri codices legunt, ignoro tilos : editorum nihilominus lectio prasferenda est, quia texlui Hebraico consonat. Mart.

3 Canon habet, de Galaad usque Dan, quod satis aecommodatum Scriptures reddit sensum. Mart.

Nephthali, terramque Ephraim et Menasse,et oœnem torram Juda usque ad mare novissimum, et australem partem, et latitudinem campi Jericho civitatis palmarum usque Segor.Dixitque Domiaus ad eum : Hace est terra, pro qua juravi Abraham, Isaac, et Jacob, dicens : Semini tuo dabo earn. Vidiäti earn oculis tuis, et non transibis ad illani. (С. CL.IV). Mortuusqne est ibi Moses servus Domini, in terra Moab, jubente Domino, et sepelivit eum in valle terras Moab contra Phohor, et non cognovit homo sepulcrum ejus usque inproesentem diem. Moses centum et viginti annorumeratquando mortuus est; non caligavit oculus ejus,nee dentés illius moti sunt (h. nee genœ illius rugatae sunt).

A Fleveruntque eum fllii Israel incampestribusMoab triginta diebus ; et completi sunt dies planctuslugentium Mosen. Josué vero filius Nun repletue est spiritu sapientiae.quia Moses posuit super eum manus suas. Etobedierunt ei íilii Israel, feceruntque sicut praecepit Dominus Mosi. (C. CLV). Et non surrexit propheta ultra in Israel sicut Moses,quem nosset Dominus facie ad faciem,in omnibus signis atque portentis, qua? misit per eum, ut faceretin terra vEgypti Pharaoni, et omnibus servis ejus, universaeque terras illius, et eunotam manum robustam, magnaque rairabilia, qua; fecit Moses coram universo Israel.

Explicit liber Deuteronomii.

— Minus recte ad Hebrseum textum, quidquid Galaad ; neque Martianaäo videatur, habet Canon Hebraeus, de mïVin-nt*.

[ocr errors]

S. EUSEBIÍ HIERONYMI

STRIDONENSIS PRESBYTERI

DIVINE BIBLIOTHECA

PARS PRIMA.

ORDO SECUNDUS, PROPHETARUM.

PRiEFATIO HIERONYMI IN LIBRUM JOSUE BEN NUN1.

Tandem finito Pentateucho Mosi, velut grandi R quem soPHTiMDiQlsiff appellant.adRüTHrmquoque fenore liberati, ad Jesum filium Nave manum mit- et Esther "inCN 2,quos iisdem nominibus efferunt. timus, quem Hebroci Josue Bbn Nun "jp na, id est, Monemusque lectorem, ut silvam Hebraicorum noJosue filium Nun, vocant, et ad Judicium librum, minum •', et distinotiones per membra divisas dili

1 Pluree mss. legunt, Prxfalio S. Hieronymi in librum Josuc et Judicum. Et reverá nullus exstat peculiarisHieronymi prologue in librum Judicum: horuin itaque duorum librorum communis censenda est ista Praefatio. Mart.

— Addunt nonnulii mss. et Judicum, ut et Martianaeus in suis reperit. Sed et Ruth, qui parvus libellas olim in Hebrœo canone quasi appendix libri Judicum sub ejus unica notatione nominis censebatur, Praefatio haes una comprehendit.

8 Hie autem liber innullaquod eciam recensione hie habetur loci aut in prophelarum ordine. Quin ipse idem Hieronymus eum ponit in Hagiographie tum in hac ipsa 8cripturae interpretatione ex He- л breeo, cum in Prologo Ualeato, ubi singulos juxta" suam quemque classem enumerat.

3 Intellige cola versuum et commuta, uti liquet

ex praefatione in librum Paralipomenon, in qua profitetur Hieronymus versionis ex Hebraeo curam in se suscepisse : Ut inextricablies moras, et silvam nominum, qux scriptorum confusa erant vitio, sensuumque barbariem, apertius et per versuum cola digereret. Hie in Hugonera Cardinalem propter multas ejus allucinationes acerbe invehitur Erasmus Hieronymi scholiastes ; sed acerbius adbuc Marianus in reprehensorem Erasmum, quia nee ipse seiisum Hieronymi assecutus est supra, cum de libris Kuth el Esther loqueretur. Mart.

— Urbinas ms. jacentem virgulam hie interponit ad hunc modura, divisas diligens scriptor, etc., quae porro sit isthaec versuum distinotio, cum alibi diximus, tum ex inferius proponendo exemplo liquet.

[ocr errors]

gens scriptor conservet, ne et noster labor et illius Studium pereat. Et ut in primis, quod веере testatua sum, sciatme non in reprehensionem veterum nova cudere, sicut amici mei criminantur1: sed pro Tirili parte afferre linguae тевэ J hominibus (quos tarnen nostra délectant), ut pro Graecorum Щ%яЫ<, quae et sumptu et labore máximo indigent, editionem noetram babeanU Et sicubi in antiquornm voluminum leotione dubitarint, haec illis conferentes, inveniant quod requirunt : maxime cum apud Latinos tot aint exemplaria, quot codices; et nimsquisque pro arbitrio suo vel addiderit, vel subtraxerit quod ei visum est : utique non possit verum esse quod diasonat. Unde cesset arcuato vulnere contra nos insurgere scorpiua, et sanctum opus venenata carpere lingua désistât, vel suscipiens, si placet, vel contemnens, si displicet: memineritque illorum versuum (Psal. Xlix, 10 seq.):

Os tuum abundavit nequitia,

et lingua tua concinnabat dolos. Seams adversus fratrem tuum loquebaris.

et adversus filium tnatris tuxponcbas scundalum:

hxc fecisti el tacui. Existimasti, inique, quod ero tui similis:

arguam te, et statuam crutra (aciem tuam3

Qua enim audientis vel legentis utilitas est, nos

1 RuBnum intelligit ae socios ejus, qui ad calumniamHieronymi conspiraban!.Id manifestum apparet e libro secundo Apologise S. Doctoris adversus Rufinum, ubi baec ab eo scripta leguutur: « Ergo ¡He, qui epistolam sub nomine meo pœnitentiae finxerat, qnod male Hebraea volumina trttnstulisaem, obiicere dicitur me in Septuaginta codemna- Q tionem Scripturas sanctas interpretatum. « El in fine ejusdem libri: Pro me, inquit, responderé nmpulsus sum, exspectans tria amici volumina, et ni congeriem criminum ejus tota mente suspensus. Mart.

— Perspicum est Rufinum ejusque associas xarz¿«¡fpaoiv ita appellari, quibus et alibi ait, in more

A laborando sudare,et alios detrahendo laborare ? doleré Judaeosquod calumniandi eiset irridendiChrietianos sit ablata occasio, et Ecclesiae homines id despicere, imo lacerare, unde adversarii torqueantur? Quod si vetus eis tantum interpretatio placet, quae et mihi non displicet, et nihil extra recipiendum putant: cur ea quae sub asterisciset obelis, vel addita sunt, vel amputate, legunt, et negligunt V Qnare Danielem juxtaTheodotionis transía tionem, Ecclesia? susceperunt? Cur Origenem mirantur, et Eusebium Pamphili, cunetas editiones similiter disserentes? Aut quae fuit stultitia, postquam vera dixerint, proferre quae falsa sunt? Unde autcrn in novo Testamento probarepoteruntassumpta testimonia, quai in libris veteribus non haben

tur?Haecdicimus,neomninocalumniantibus tacere videamur. Caeterum post sanctae Paulae dormilionem,cujus vitavirtitisexemplum est, et hos libros, quos Eustocbio virgini Cbristi negare non potui, decrevimus, dum spiritushos regit artus, Prophetarum cxplanationi incumbere, et omissum jamdiu opus.quodam postliminio repetererpraesertimcum et admirabilissanctesque vir Pammachiushocidem litterisflagitet.et nos ad patriara festinantes,mortíferos Sirenarumcantussurdadebeamusaure transiré.

positum arcuato soorpii morsu laedere.

* Bene monet hie Marianus. Hieronymum lingua; suae homines. Latinos vocare, non Dal m alas, ut falso aliqui putant. Mart.

— Latinis scilicet, quos passim hoc vocabulo compellat, et nemo non intelligit. 3 Palatin, ms. hic interserit Hin.

* Locum hunc nequáquam assecutus Valesius ita corrigi vult epístola ad Usserium de LXX interpretibus, legunt nee negligunt. At vero alius Hieronymi sensus est, qui id sibi unum vult, ut eos dicat, quae sub asteriscis addita sunt, legere, qua; obelis sunt praenotata, negligere. Paulo post vitiose erat penes Martiam. Daniel is pro Danielem.

TITULI LIBRI JOSUÉ.

L Post mortem Mcsi, Josué Dominus loquitur, et hortatnr, ut surgens,Jordane tramsmisso, ad terrain quampromiseratpergerelobtinendam.Tecum ero, ait, confortare et esto robustus. Volumen legis de corde tuo non recédât, et caetera. Ubi Josué praecepit populo in craslinum, ut, oibariis D préparâtes, Jordanempergerent transituri. Ouns liisconditos virus exploratores ad Jericho dirigit ciritatem, qui meretricis Kahab domumingressi, "it'jue a rege quaesiti absconditi sunt, pactoque iaito per murum demissi montana conscendunt, ad Josue veniunt, et quae sibi contigerant pandunt.

П. Motiscastris, Josuevenit ad Jordanem, populum triduo sanctificat Dominus, et Josue dicit : Hodie teincipiam exaltare coram filiis Israel, die Levitis, cum ingressi fuerint aquas Jordanie, ut stent: ae deinde descendenlibus sacerdotibus in aquam

supervenientes aquœinstarmontium intumescente

in una consistebant mole,inferiores vero desiccatœ

sunt ; super siccam humumomnis populus per

transivil. Bis duodenos pro testimonio lapides de

ejus medio apportarunt.

III. Castrametantur in Galgalis : Dominus ad Josue

dicit ut lapídeos faciatcultroa, et causam secundas

circumeisionis ostendit. Ibi Pascha celebrant:

comederunt de frugibusjterrae promissionisazyma

nova, et non estultra eis datum manna. Ibi Josue,

elevatis oculis, militiae ccelestis gladiumtenentem

: prineipem cernit, et audit : Solve calceamentem

de pedibus tuis, et cœtcra. Et itcrum : Tradidi

Jericho et regem ejus in manu tua ; sit omnis

anathema . sic etsic clamabitis, et supradictœ se

quitur interitus civitatis. Rahab educitur aeser

vatur. Filii Israel praevaricatisuntj id est, Achan

filiusCbarmi. Ad liai exercitumdirigit, qui terga hostibus dédit ipse, scissis vestibus, Dominum Д. deprecatur, et Dominus dicit quod peccdveritpopulus. Inquiaitus qui hoc fecerit, deprehensus et a populo lapidatus.

IV. Praecepit Dominus, ut ad supradictam perfçeret civitatem, atqne, clypeo, elevato, sciret sibi earn fuisse contraditam: qui pergens cepit, occidit, delevit : jumentaautem et praedam civitatis populus invicem sibi distribuit, et aedificato altari sacriflcium obtulit. Deuteronomiumscripsit, verba benedictionis et maledictionie omni populo legit. Ubi reges Chanaan turbantur, Gabaonitae legatos callide mittunt, faedusineunt.etin servitium deputantur.

V. Ubi quinqué reges Amorrhaeorum congregantur adversun Israel, et Josué eos persequitur, et dicit: ._ Stet sol in Gabaon, et costera, caasoque exercitu, quinqué regesin speluncam fugiunt, atque apprehensi ncciduntur: eadem die percutit Magedaet Lemna, deinde Lachis et Gaser, omnesquc montanas et piano positas civitatis. Domino tradente, possedit.

XI. Ubi Enacim interfectos regesenumerat singulos, id est, triginla unum, quibas exstincis provincias eorum possedit,

VII. Dixit Dominus ad Josue : Senuisti et long.vvus es, divide terram filiis Israel, atque sedenscum Eleazaro sacerdote universam terram dividit.Cha

leb ad eum loquitur ut Cariath-Sepher civitatem ei sorte contraderet, sicut jusserat Dominus. Et sequitur quœ sors unicuique tribui Bit tradita.

VIII. In Silo fixerunt tabernanulum testimonü, et inde ad reliquam,*quae necdum subjects fuerat, terram dirigit inspectores.

IX. Preecepit Dominus Josue, ut urbes in presidia fugitivoru m separen tur.sicu t locutus est ad Mosen, et legem dat, qui illarum civitatum debeat intrare praesidia. Levitis et sacerdotibus civitates et suburbana distribuuntur.

X. Josue vocavit Rubenilas, et Gaditas, et mediam partem tribus Manasse, etdixit eis : Implestis imperiumDomini, itein tabernacula vestra : et pergentes ad túmulos Jordanie sdiQcaverunt altare infinita; magnitudinis, quod Josue et Israel putaverunt esse sacrilegum, et ñutios dirigunt, qui ratione accepta leniti sunt.

XI Josue vocavit omnem Israelem, et admonet ut serviant Domino. Enumerat seriem generationis antique, et quomodo de /Egypto sint liberati: quomodo Amorrbeei, Cbananeeiet ceteri sinttradi'.i in manus'eorum. Josue lapidem posuit in testimonium, post h.-сп mortuusest ас sepnltus in Thamnathsare.Ossa Joseph scpeliuntur in Sichern et Eleazar sacerdos mortuus est.

BREVES LIBRI JOSUB ».

I.Promiltit Deus Josue dicens:Sicut fuitcum Moyse, С ero et tecum.

II. Preparare cibaria jubetur populo, ut transeat Jordanem.

III. Destinantur exploratores a Joeuo in Jericho.

IV. Promittit Dominus Josue dicens: Hodie incipiam exaltare te coram omni Israel, ut sciant quia sicut fui cum Moyse, ita et tecum sum.

V. Jubente Domino, siccaturalveus Jordanie transeúnte Israel.

VI. Duodecim lapides electi de Jordanie alveo ob commemorationem futuri temporis.

VII. Introeum Israel terram Chanaam, territi sunt cuncti reges.

VIII. Ilœc autem* causa est secunda; circumcisionis. n

IX. Hucusque comederunt manna.

X. Ostendit se angélus Domini Josue, qui dixit; Princeps'excercitus Domini sum.

XI. De obsidione vel subversione urbia Jericho.

XII. Imprecatio Josue.

XIII. Praevaricatio Josue populi.

XIV. Confortât Dominus Josue ad prœliandum.

XV. Perturbatio regnum.

XVI. Simulatio Gabaonitarum.

XVII. Cocglobati quinqué reges contra Josue aseenderunt. Tune imperavitsoli, et stetit spatio diei unius.

XVI II. Juvante Domino, exstinoti sunt reges cum exercitu suo.

XIX. Ruben, Gad et dimidia tribus Menasse terram sibi dari postulant a Moyse.

XX. Hi sunt reges terree quos percussit Josue etulii Israel.

XXI. Dividere terras populie hostatur Dominus Josue.

XXII. Promissum repetit Chaleb montem, in quo Hebron : hic legis Adam situm.

XXIII. Sors Jude.

XXIV. Sors filiorum Joseph, Ephraim, et Manasse,

XXV. Filii Joseph petunt eibi augmentan""funiculuin a Josue, quibus ait : Âscendite in montem, et succitlite silviwn,et mundate vobisad habitandum spatia.

XXVI. Congregatique sunt omnes filii Israel in Silo.

1 In codic«, Palatin, capitula nuncupantur.

XXVII. Destinantur viri ad deecribendam terram, A XXXI. Inconsulta re factum a tribu Ruben altare reversique descriptionem tradunt Josué, qui mi- ¡inmensa? magnitudinis.

sit sortes coram Domino in Silo, divisitque terram flliis Israel in septem partes.

XXVIII. Urbes fugitivorum.

XXIX. urbes Levitarum.

XXX. Post bellorum turbines data est requies a Domino.

XXXII. Replicat a principio Josué cuneta Israeli cum testatione, ne discedant a prœceptis Domini, appropinquante die obitus sui.

XXXIII. Unde natus sit Abraham, vel ubi perductiis. Item congregatis cum pacto obteatationis, alloquitur eos Josué.

CAPITULA LIBRI JESU NAVE.

I. Transite per media castra.

II. Exploratoires missi de Settim.

III. Exploratores Rabab testatur. r>

IV. Hic populo dicit : Purifícate.

V. Ubi'Dominus dicit ad Jesum : Incipiam te exaltare.

VI. Jordania siccatus.

VII. Parate duodecim viros ad lapides lullendos.

VIII. Lapides sublati.

IX. De instructione fíliorum.

X. Jesus exaltalus.

XI. Sacerdotes de Jordane excesserunt.

XII. ítem filii instruendi.

XIII. Gentium reges territi.

XIV. De cultellis petrinis.

XV. Circumcisio.

XVI. Maledictum ablatum.

XVII. Pascha.

XVIII. Manna deficit. С

XIX. Ángelus visus.

XX. Jericho circumdari jubetur.

XXI. Jesus dicit populo : Nee clamaveritis.

XXII. De anathemate.

XXIII. Muri Jericho ceciderunt.

XXIV. De Rah ab servanda.

XXV. Maledictus qui œdificaverit civitatem Jericho.

XXVI. De anathemate, qui coneupivit.

XXVII. Populus fugatus.

XXVIII. Peccavit plebs.

XXIX. Jesus de anathemate scrutator.

XXX. Acbar de anathemate confusus.

XXXI. Prima pugna Jesus, Ahi civilatem per insidiam capit.

XXXII. Gentes adversum Jesum collecta?. D

XXXIII. Jesus altare œdifleat, et ibi Deuteronomium scribit.

XXXIV. Jesus legem benedictionum et malediotionum omni populo legit.

XXXV. Gabaonitœ audientes famarn Josué.

XXXVI. Ubi aeeeperunt Gabaonitœ pacem, et Deum non invoeaverunt.

XXXVII. Gabaonitœ ligni caesores facti.

XXXVIII. Rex Jerusalem adversus Gabaonitas cum aliis regibus pugnat.

XXXIX Gabaonitœ auxilium petunt a Jesu.

XL. Lapidibus cœli reges gentium interfecti.

XLI. Sol stat in Gabaon, et luna in valle Aialon.

XLII. Reges in spelunca.

XLIII. Reges de spelunca produeti atque interfecti.

XLIV. Sedes super cervices regum.

XLV. Regiones quas aeeepit Jesus cum suis regibus, Macedam et omnes habitatores ejus.

XLVI. De Lebna in Laohis.

XLVII. II¡ram auxiliator Lachis.

XLVIII. Eglon expugnatur.

XLIX. Hebron capta.

L. Dabi ram cepit atque vastavit.

LI. Terram montuosara percussit.

LH. Jabin congregat omnes reges adversus Jesum.

LUI. Equi gentium subnervati.

LIV. Civitates muratas non succendit.

LV. Dominus dedit in his agendum, ut bellarent, nee baberent misericordiam.

LVI. Enacim exterminati. ч

LVII. Nomina regum interfectorum a Moyse.

LVIII. Reges quos Jesus interfeoit.

LIX. Terra expúgnate, et in haereditatem divisa.

LX. Divisio terrae quam Moyses duabuset dimidiœ tribui Manasse trans Jordanem divisit.

LXI. Sors tribus Ruben.

LXII. Sors filiorum Gad.

LXiri. Sors dimidiœ tribus Manasse.

LXIV. Hic Eleazar et principes terram novem tribunos parliuntur.

LXV. Chaleb ad Jesum.

LXVI. Nomen Hebron qua prius vocabatur Cariatharbe.

LXVII. Sors tribus Judœ.

LXVIII. Chaleb pars inter fílios Judae.

LXIX. Chaleb propter civitatem litteraruœ, Axam Gliam suam dedit Othoniel.

LXX. Filia Chaleb partem agri a pâtre postulat.

LXXI. Nomina civitatum Juda.

LXXII. Nomina civitatum quœ sunt in campestribus.

1 XXIII. Jebusœum Juda expugnare non potuit.

LXXIV. Sors fíliorum Joseph.

LXXV. Termini Ephraim.

LXXVI. Quem Ephraim non expugnavit.

LXXVII. Sors filiorum Manasse.

« PoprzedniaDalej »