Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

S

Lib.s. ¡Luca,

A

[merged small][ocr errors]

Communë R. Tanquam aurum.490. vterq; Euágelista posuit. Ordineeni *Lco.S.Ėuang.fm Lucam:Loc. vij

. prima eft, & parēsīdā gñatioq; vircap.6. T N illo tpe:Descédés lesus de mõte tutū,ga q contēpserit sæcularia, ipse

ftetit iloco campestri:&turba di- merebit sempiterna: nec potestola scipulorūeius & multitudo copiosa meritūregni celestis adipiscing mun plebis aboi Iudça,&lerusalé, & Ma dicupiditate pofleffus, emergédino ritima,&Tyri,& Sidonis. Etreliq. habet facultatem.Te Deum 7. Homilia Śēti Ambrosij Episcopi. Ι Ν Ν Α Τ Α LI Duerte oia diligéter, quomodo

Confefforis Pontificis. &cũ Aptis alcedat, &dercedat Ad Vesperas.Antiphona. ad turbas. Quomodo enī turba nisi i

Ccefacerdosma humili Chim videret? non fequitad

gnus, qui in die excelsa,nõ ascédit adsublimia.Deni

b'suis placuit Deo, que vbi descédit,iuenitifirmos:ī ex

& iuēt eft iust'. ps. cellis ení infirmi effe nó poflunt. Sie

Dixit dñs. 47. Aña. enī Matthdocet ī īferiorib° debi-'

No estíuētus similis les sanatos esle. Prio enī vnusqsq; sa

illi;g cóseruaret lenat' eft,vt paulatim virtutib pcede

gẽexcelsi. ps.Cöfi-
tib'ascēdere poflicad mõtē. Etideo tebor,47. Añ. Ideo iureiurãdo fecit
vnúquemq; í inferiorib'fanat,hocé, illú dñscrescereí plebē fuã. ps. Bea-
à libidine reuocat,iniuriam cecitatis tusvir.47. Aña. Sacerdotes Dei be-
auertit,advulnera nfa descendit, vt nedicite dñm:serui dñi hymnú dici
vlu quodā,&copia suęnaturg,cópar te Deo,hat.ps. Laudate puri.47. : 1
ticipes nos faciat effe regni cælestis.

Aña. Serue bone & fidelis, intra in
B. Propter testamentū.491. L.viij

. gaudium domini tui. ps. Laudate Paule pEati paupes, gavestrúelt regnú dominum omnes gentes. 48. Cap:

Dei. Quatuor tátū beatitudines Ccefacerdos magnus, qui Eccles fanétus Lucas dñicas posuit,octove

in diebusfuis placuit Deo rò fant Matthee:sed iiftis octo, illæ

&inuentus eft iuftus:&in
quatuor sūt, &īğtuoristis illçocto.

tempore iracundiæ factus
Hicenī quatuor velut virtutes aple- est reconciliatio. Hymnus.
xus é cardinales:illeíillisočto mysti Ste confeffor domini lacratus,
cū numerū referauit. Pro octaua enī Festa plebs cuius celebrat p orbe,
multi scribunt Psalmi, &mādatū ac Hodie laatus meruit secreta
cipis octo illis partē dare, fortaflebe-

Scandere cæli.
nedictionib•.Sicut eni spei nieocta- Qui pius,prudés, humilis, pudicus)
ua pfectio eft, ita octaua súma virtu-

Sobrius,caftus fuit,& quietus,
tú eft., R.Sácti mei. 491. Lectio ix. Vita dum præsens vegetauit eius
Edpri'qsūtāpliora videam'.Bea

Corporisartus.
ti,inqt,paupes spū,qm ipforü est Ad facrum cuius tumulúfrequéter,
regnú celorú. Primā bñdictioné hãc Membra languentū modo sanitati

,
Quo

post.

Quolibet morbo fuerint grauata; Et erittanquã lignữ,quod plátatum Reftituuntur.

estsecus decursus aquarú: quod fruVodenúcnofter chorus in honoré etum suum dabit in temporeluo. ?

Ipfius,hymnú capit hunc libenter, Etfoliū eius non defuet:&osa quæ Vtpijseius meritisiuuemur cunque faciet,profperabuntur.

Omne per æuum. Nõsicimpij nõ sic:sed tamỹ puluis, Sitsalus illi,decus,atq; virtus,

quem proijcit ventus à facie terræ. Qui supra celi residens cacumen, Ideo nõ resurgūtīpij in iudicio:neq; Totius mundi machinā gubernat peccatores in consilio iuftorum.

Trinus &vnus.Amen. Qmnouit dominus viam iustorú:& 7. Amauit eúdñs, &ornauiteú. R. iterimpiorum peribit

. Stolã gloriæ induit eú. Ad Mag.An. Aña. Beatus vir qui in lege domini Sacerdos, & Põtifex, &virtutúopi- meditatur: voluntas eius permanet fex: Paftor boneīpopulo, ora p no- die acnocte, & omnia quęcunq; fabis dñm. Ad Mag.i ytrila; Velp.pro ciet,lemper prosperabuntur. Doct.An. O doctor optime, Ecclia Antiphona. Beatus iste sanctus, qui sáctęlumēbeate N.diuinę legisama confisusesti domino, prædicauit tor, de care pnobisfiliū Dei. Oro. ceptum domini, conftitutus est in

Ağs oīpotés Deus, vt beati N. montesancto eius. Plalmus.a.

Cofefloris tui atq; Potificis ve Varefremueruntgentes:&po nerāda folénitas & deuotioné nobis puli meditati sunt inania? augeat & salute.Per. Alia Oratio. Altiterunt regesterræ, & principes

Xaudiğs domine pces noftras; conuenerütin vnum: aduersus doatq; Potificis folennitate deferimus: Dirumpamus vincula eorum:& pro &qui tibi dignè meruit famulari, cioijciamus a nobis iugumipsorum. intercedétibus meritis, abomnibus Qui habitatin celis, irridebit eos:& nos absolue peccatis

. Per dominum. dominussubfannabit eos. Ad Mat.Inuit.Rege Cõfeflorú do- Tuncloquetur ad cos in ira fua:&i minū, Venite adorem'. ps. Venite. furore fuoconturbabit eos. Hym. Iste confeflor. Inj.Noct.Aña. Ego autem constitutus fum rex ab Beatus vir quiin legedomini medita co luper Sion montem sanctum ei': tur: voluntas eie permanet die ac no- prædicans præceptum eius. Ete,&omnia quæcunque faciet, sem Dominus dixit ad me: filius meus es per profperabunt Pfalmus. 1. tu;ego hodiegenuite. B

Eatus vir qui non abijt in con- Postula à me,& dabo tibi gentes hę

silioimpiorum, & in via pecca- reditatem tuam:&poffeffionem tuả torum non stetit:&in cathedra pe- terminos terre. stilentiæ non fedit.

Reges eos in virga ferrea:& tanquã Sed in lege domini voluntas eius:& vas figuli confringes cos. ilege eius meditabitur die ac nocte. Et nunc reges intelligite : crudi

Q

2

S eruite dominointimore:&exulta F dedis fermo. Siqs Episcopatim

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Commune miniquiiudicatis terram.

desiderat.Ote ei cum tremore.

portet enī Epum irreprehēsibilē efApprehendite disciplina:nequãdo fe,vni'vxoris virũ, sobriū, ornatum, iralcatur dñs,& pereatis de via iusta. prudētē, pudicũ, hospitalē,doctorë, Cum exarseritin breui ira eius:bea+ nõvinolétú,nõ pcussorē, sedmodeti omnes qui confiduntin eo. ftū:nõ litigiosū,nõcupidum, sed suç Añ. Beatusiste sanct',gcófilus eft in domui bene ppofitú, filios habētem dño,pdicauitpceptum domini, con subditos cứoi castitate. Sigsaūtdoftitutus eft in montesancto eius. muisuæ pelle nefcit, quo modo EcAña. Tu es glia mea, tu es susceptor clesiæ Dei diligêtiã habebit? no neo me'dñe, tu exaltās caput meū,&ex- phytů, ne in supbiá ielatus,ī iudiciữ audisti medemóresancto tuo. ps. 3. incidat Diaboli. Oportet autem &

Omine, quid multiplicati sút illő testimoniú habere bonú ab iisg D

qui tribulantme?multi insur- forissunt , vt non in opprobrium in guntaduersum me.

cidat,& in laqueum Diaboli. Multi dicuntanimæ meæ:non eft fa Bl. Euge ferue bone&fidelis,quia in lus ipfiin Deo eius.

pauca fuifti fidelis, supra multa te Tu autê dñesusceptor meuses:glo- constituam,* Intra in gaudium doria mea,& exaltans caput meum. minitui. y. Domine quinque talēta Voce mea ad dñin clamaui:&exau- tradidisti mihi,cccealia quinq; sup: diuit me demontefanćtosuo. lucratus sum. Intrain gaudium. E go dormiui, & soporatus fum, & Benedictio. Vnigenitus Dei filius. exurrexi:quia dominus suscepit me. De epiftola ad Titum. Lectioij

. Non timebo millia populi circunda Portet enim Episcopum sine 1.cap. tis me: exurge domine, faluum me crimine efle,ficut Dei dispen fac Deus meus.

satorem,non fuperbum, non iracun Quoniam tu percuflisti omnes ad- dum, non vinolentum , non percusuersantes mihisine causa: détes pec- forem,no turpislucri cupidum: sed catorum contriuifti.

hospitalem,benignum,fobrium, iuDomini est falus:&super populum ftum, fanctum continentem, ample tuum benedictio tua.

etentem eum,qui secundum doctriAña. Tu es gria mea, tu es susceptor nam est, fidelem sermonem:vtpome dñe, tu exaltás caput meu,& ex tens fit exhortari in doctrina sana, audisti međ mõtesādto tuo.v.Ama & eos qui contradicunt, arguere. uit eūdñs, &ornauit eū, B. Stolam Sunt enim multi etiam inobedienglorię induit eŭ.Pinf. Abfolutio. tes,vani loqui &feductores,maximè Exaudi dñe. y. lubedomne. Bño. autem qui de circuncisione sunt, Benedictione perpetua.

quos oportet redargui , qui vniuerDeepistola prima beati Pauli Apo- fas domossubuertunt, docentes que li ad Timotheum. Lectio prima. non oportet,turpis lucri gratia.

RE

!

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

R. Ecce sacerdos magnus,qui in die- minus sanctum suum:dñs exaudiet
b'suis placuit Deo, "Ideo iureiuran me,cum clamauero ad eum.
do fecitillūdñs crescere in plebé suā. Irascimini&nolitepeccare,quæ di-
V. Bñdictioné osum gentium dedit citisin cordibus vestris:&in cubili:
illi,& teftamêtūsuú confirmauit su- bus vestris compungimini.
per caput eius.Ideo iureiurando. Sacrificate facrificium iuftitiæ , &
Bño.Spiritus sancti gratia. Lect.iij

. fperatein domino:multi dicunt; as Vautē loquere, quæ decent sa- oftendit nobis bona?

nã doctrinā.Senes, vt sobrij sint, Signatú est sup nos lumé vultus tui pudici,prudêtes, sani īfide, idilectio domine:dedistilętitiâ in corde meo. nein patiētia. Anus similiter in habi Afructu frumenti, vini, & olei fui: tu sancto:nõ criminatrices, nõ multo multiplicati sunt. vino seruientes, bene docētes, vtpru In pace in idipfum:dormiam,&redentiã doceant.Adolescétulas,vt vi- quiescam. ros suosament,filios suos diligāt, pru Quoniam tu dominesingulariterini détes,caftas, sobrias, domuscurā ha- - spe:constituisti me. bentes, benignas, subditas viris suis, Aña. Inuocãtē exaudiuit dñs fanétū vtnon blasphemetur verbú Dei. Iu- fuú,dñs exaudiuit eum,& constituit uenes similiter hortare, vt sobrijsint. eum in pace. Aña.Lętentur oês qui In oibusteipsum pbe exéplū bonorü fperantin tedomine,quoniã tu bene operumin doctrina,in integritate,in dixisti iusto:fcuto bonæ voluntatis grauitate. Verbú fanú irreprehéfibi- tuæ coronafti eum. Pfalmus 5. Levitis , ex aduerforit, vereni, nihil V Erba mia auribus pcipe

domi R. Iurauit domino, & nó pænitebit Intende voci orationis meæ : Rex eum, *Tues sacerdosin eternum fe- meus,& Deus meus. cundum ordiné Melchifedec. y.Di Quoniam ad te orabo domine: maxit dominus dño meo,sede à dextris neexaudies vocem meam. meis.Tu es. Gloria. Tu es facerdos. Maneastabo tibi, & videbo:quoniã In secundo nocturno. Antiphona. non Deus volensiniquitatem tu es. Inuocantem exaudiuit dominus fan Neque habitabitiuxta te malignus: &tum suum, dñs exaudiuit eum,& neq; permanebuntiniusti ante ocuconstituit eum in pace. Psalmus 4. los tuos. СБ

Vm inuocarem, exaudiuit me Odisti oés,goperant iniquitaté:per

Deus iustitię meæ; in tribulatio desomnes qui loquuntur médaciũ. ne dilatasti maihi.

Virum sanguipum & dolosum abo Miferere mei:&exaudi oronê me. minabitur dominus : ego autem in Filij hominum vsquequo graui cor multitudine misericordiętuæ. de:vtquid diligitis vanitatem,&quę Introibo in domum tua: adorabo ad ritis mendacium?

templum sanctu tuúin timoretuo. Et scitote quoniam mirificauit do- Domine deduc me in iuftitia tua

pro

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ppterinimicos meos: dirige in cospe ambulant semítas maris. atu tuo viam meam.

Dñe dñsnofter: quã admirabile est Quoniam non eft in ore eorum veri nomen tuum in vniuersa terra? tas:cor eorum vanum eft.

Antiphona. Domine dominus noSepulchrú patés ēguttur eorú:līguis fter, quam admirabile est nomen luis dolosè agebat, iudicaillos Deus. tuum in vniuersa terra:quia gloria, Decidanta cogitationibus suis, secũ & honore coronasti fanctum tuum, , dú multitudinéimpietatum eorum &conftituisti eum fuper opera maexpelle eos:qñirritauerunt te dñe. nuum tuarum. . Elegit eum domiE tlætêtur oēs, sperāt inte:inæter- nus sacerdotem sibi. B. Ad sacrifica num exultabunt, &habitabisin eis. dum ei hostiam laudis. Pater nofter. Et gloriabuntin te oés,q diliguntno Absor/pfius pietas. y. lube domne. mētuum:quoniã tu benedices iusto. Bencdictio. Deus pater omnipotés. Domine vt scuto bonæ voluntatis (Sermo fancti Maximi episcopi. tuæ:coronasti nos.

Hom. 2.de Natali S. Eusebij Vercel Aña. Lętentoesg sperantin te dne: lensis Episcopi Sermone. 69. S.Amquoniãtu benedixisti iufto:scuto bo brosijidem fermo habetur. Lec.iiij.

. D fanti ac beatiffimi patris no Dñe dñs quã est ftri N. cuius hodie festa celes nomen tuum in vniuersa terra:quia bramus,laudes addidifle aliquid, de gloria,& honore coronasti sanctum cerpfifle ē; siquidē virtutű ei' gratia tuum,&cöstituisti eum super opera non sermonibus exponenda est, sed manuum tuarum. Psalmus. 8. operibus comprobãda.Cúenim di

Omine, dñs nofter:ğadmirabi cat scriptura diuina, Gloria patris eft Quoniam eleuata est magnificentia riæ, quitantorú filiorú sapientia, & tua:supercelos.

deuotione lætatur ? in Chrifto enim Exore infantium, & lactentiú perfe Iesup Euangeliumipsenos genuit." cisti laudem propter inimicos tuos: By. Inueni Dauid seruú meum, oleo vt deftruasinimicum & vltorem. sancto meo voxieum. *Manus enim Q ñ videbo celos tuos opa digitorú mea auxiliabitur ei. Nihil profituorū:lunā&Stellas quętu fundasti

. cietinimicusin eo, &filiusiniquitaQuid est homo, quod memor es ei': tis non nocebit ei. Manus enim. aut filius hominis,quoniã visitas eú? Bño. Christus perpetuæ. Lectio v. Minuistieū paulomin' ab Angelis, Vidquid

poteft tuistieūsuper opera manuú tuarum. de hoc quasi de quodam lucidissiOmnia fubiecifti sub pedibus eius: mofonte omniū

riuulorum hæc puoues,&boues vniuersas, insuper & ritas emanauit.Etenim quia castitapecora campi.

tis pollebat vigore: quia abstinentiæ Volucrescęli,& pisces maris:quip- gloriabatur angustijs , quia blandi

در

[ocr errors]

gla&honore coronasti cũ:&ei Quidquid

igitur in lanēta plebe

men

« PoprzedniaDalej »