Obrazy na stronie
PDF

Ibid. 16. 22. Egressa est ira à Domino, et plaga desævit. v. 46, . . Ncc miranda indigmatio (Dei) in populum (in deserto); cùm mihi quoque (inquit Moyses) iratus Dominus propter vos, dixerit: Nec tu ingredierisillùc. Deut. 1. 37. ' Cavete, ne fortè decipiatu cor vestrum , et recedatis à Domino — iralusque Dominus claudat coelum, et pluviæ non descendant, nec terra det germen suum, pereatisque, etc. Ibid. 1 1. 16. 17. Reserventur quidem ut vivant, ne contra nos ira Domini concitetur, si pejeraverimus. Josue 9. 20. Igitur iratus est Dominus Salómoni, quòd aversa esset mens ejus è Domino. 5. Reg. 1 1. 9• Iimpio præbes auxilium , et his qui oderunt Dominum amicitiâ jungeris, . et idcircò iramquidém Dominimerebaris; sed bona opera inventa sunt in te. 9. Paral. 1 9. 2. 5. Amasias reae Juda, divino fretus auacilio, Idumæos supe', avit in bello, et attulit Deos eorum, et adoravit eos uamobrem iratus Dominus άt contra eum. Ibid. 25. 14. Magnus enim furor Domini stillavit super nos, eò quòd non Åstodierifit patres nostri verba Domini, diacit Josias, attditis »erbis, quæ scripta erant tn libro legis. Ibid. 54. 21,

Omne quod ad rilum Dei cœli pertinet, tribuatur diligenter in domo Dei cœli: ne fortè irascatur (Deus) conlra regnum regis et filiorum ejus. Ità præcepit Artaaeerres Gentilis. 1. Esdr. 7. 25. Comederunt,etsaturatisunt, et impinguati sunt, et abundae verunt deliciis in bonitate liâ magnâ. Provocaverunt aulem te ad iracundiam, etc. 2. Esdr. 9. 25. 26. Deus, cujus iræ nemo rsistere potest, et sub quo curvantür qui portant orbem. Job 9. 15. Dicit Dominus ad Elipha: Themanitem: Iratus est furor meusin te, etinduosamicostu^s quoniàm non estis loculicoram me rectum. Ibid. 42. 7. Apprehendite disciplinam,ne quandò irascatur Dominus, et pereatis de viâ justâ, Psal. 1. i 2. /ide et v. 5. Domine, ne in furore tu! arguas me : meque in irâ tuâ corripias me. Psal. 6. $. Qiiis novit (Deus) yoleslatem iræ tuæ ? et præ timQr£W iram tuam dinuiherare? Psal. 89. 1 1. De Balylone dicitur: £cce novissima' erit in Gentihu* deserta, invia, et arens, \ irâ Domini non habitabilur, sed redigetur tota in soludinem. Jerem. 5o. m 2. io. In parabolâ de serv9 *. quam , qui noluit miser"

çonservo suo, dicitur: Ira"

[ocr errors]

sit * iii

** M '■

R, | tum

' £t , ita è *m]

s;i

dominus ejus, tradidit eum lortoribus. Matth. 18. 54. Similiter in parabolâ de iis, qui noluerunt venire ad nam , dicitur : Tunc iralus paterfamilias, etc. Luc. 14. 2 1. Qui credit in Filium Dei, habet vitam æternam; qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. Joan. 5. 56. Secundùm autem duritiam tuam, et impœnitens cor , thesaurizas tibi iram in die iræ, et revelationis justi judicii Dei, qui reddet unicuique secundüm opera ejus. Rom. 2.5.6. Multùm timenda est ira, quæ ostendetur in die judicii. Apoc. c. 6. Nam tunc et reges terræ, et principes, et tribuni, et divites, et fortes, et omnis servus et liber, imò omnes impii abscondent se in speluncis, et in petris montium , et dicent moiitibus et petris: Cadite super nos, el abscondite nos à facie sedentis super thronum, et ab irà Agni : quoniàm venit dies magnus iræ ipsorum: et quis poteriistare? v. 15. usq. ad fin. ` ' -

Irahominismata, et iracundia, quantùm mali pariant.

Iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus, etc Gen. 4. 5.

Audiens Saul post vietoriam commendari David, iratus est — nimis, et displicuit in oculis ejus sermo, etc. 1. lîeg. 18. 8.

Venit ergò Achab in domum suam indignans, et frendens super verbo, quod locutus fuerat ad eum Naboth. 5. Reg. 9 1. 4, Post facile et salubre consilium Elisei, iratus Naaman recedebat, dicens: Putabam, quod egrederetur ad me, et stans invocaret nomen Domini Dei sui, etc. 4. Reg. 5. 1 1. IIanani Propheta venit ad Asa, et increpavit eum, quia comfúsus erat in Benadad rege Syriæ : iratusque Asa adversùs identem, jussit eum mitti in mervum. 2. Paral. 16. 1 o. Sacerdotes arguebant O: iam, volentem ääöíre insensum : iratusque Ozias, tenens in manu thuribulum — minabatur illis. Ibid. 26. 1 9. Cùm audisset Sanaballat , quòd ædificaremus murum (Jerusalem), iratus est valdè, et motus nimis subsamnavit Judæos. 2. Esdr. 4. 1. Cùm reversus esset rex Sennacherib, fugiens à Judæâ plagam, quam circà eum fecerat Deus propter blasphemiam suam, et iratus multos occideret ex filiis Israël, etc. Tob. 1. 2 1. Tobiâ dicente de hædo batante : Videte, ne furtivus sit, etc. uxor ejus irata, respondit : Manifestè vana facta est spes tua, etc. Ibid. 2. 2 1. 22. Nuntiatum est Holopherni, quòd filii Israël prapararent se ad resistendum ei, et furore nimio exarsit in iracundiâ ina

[graphic][graphic]
[blocks in formation]

manus suas. Esther. 5. 5. 6. Verè stultum interficit iracundia, et parvulum occidit invidia. Job 5. 2. Et iratus, indignatusque est Eliu — adversùm Job, eò quòd justum se esse diceret coram Deo. Ibid. 59. 2. Irascimini, et nolito peccare. Psal. 4. 5. Desine ab irâ, et derelinque furorem, elc. Psal. 56. 8. Fatuus statim indicat iram suam : qui autem dissimulat injuriam, callidus est. Prov. 12. 16. Vita carnium, sanitas cordis: putredo ossium invidia. Ibid. 14. 5o. Viriracundus provocat rixas: qui patiens est, mitigat suscitatas. 1bid. 1 5. 18. Angelus autem crudelis mittetur contra eum (scilieet iraeundum), 1bid. 17. 1 1. Qui meditatur discordias, diligit rixas: et qui exaltat ostium (scilicet os suum) , , quærit ruinam. v. 19. Qui impatiens est sustinebit

damnum : et cüm rapuerit, aliud apponet. Ibid. 19. 1 9. Melius, est habitare in terrâ desertâ, quàm cum muliere rixosâ et iracundà. Ibid. 2 1.

1 0. "Noli esse amicus homini iracundo, neque ambules cum viro furioso. Ibid. 22. 24. Sicut carbones ad prunas et ligna ad ignem , sic homo iracundus suscitat rixas. Ibid. 26. 2 1. Grave est saxum, et onerosa arena ; sed ira stulti utroque gravior. Ira non habet misericordiam, nec erumpens furor: et impetum concitati ferre quis poterit? Ibid. 27. 3. 4. Vir iracundus provocat rixas: et qui ad indignandum facilis est, erit ad peccandum prociivior. Ibid. 29. 22. Qui provocat iras , producit discordias. Ibid. 5o. 55. Ne sis velox ad irascendum: quia ira in sinu stulti requiescit. Eccles. 7. 1 o. Aufer iram à corde tuo, et amove malitiam à carne tuâ Ibid. 1 1. 1 o. Ab hâc sapientiâ) ut recessit injustus in irâ suâ, per iram homicidii fraterni deperiit. Sap. 1 o. 5. Iracundia enim animositatis illius, subversioillius est. Eceli. 1. 28. Est correptio mendax in irâ contumeliosi. Ibid. 19. 28. Quàm bonum est arguere, quàm irasci ! Ibid. ao. 1.

Non est caput nequius super caput colubri: ei non est ira super iram mulieris. Ibid. 25. 22. 25. Vide et v. 99. et c. 26. 1 1. de irâ mulieris. Memento novissimorum, et desine inimicari. etc. Ibid. 28. 6. et seq. Si sufllaveris in scintillam, quasi ignis exardebit: et si expueris super illam , extinguetur; utraque ex ore proficiscuntur. v. 14. /ide v. 1 1. «t 25. Zelus et iracundia minuunt dies, et antè tempus senectam adducet cogitatus. Ibid. 5o. 26. Principes Juda, putantes quòd Jeremias fugeret ad Chal

dæos, irati sunt contra eum, :

et cæsum eum miserunt in carcerem. Jerem. 57. m 2 et 14. Nabuchodonosor in furore et in irâ magnâ præcepit, ut perirent , et interfícerentur omnes sapientes Babylonis,pro co scilicet, quòd somnium suum ei non poterant indicare. Dan. 2. 1 2. /ide et c. 5. 1 9. Arguit Dominus Jonam, quia irascebatursuper Ninivem ct hederam. Jonæ 4. 1. et 9. Tortores Eleazari audientes verba constantiæ ipsius, in iram versi sunt, qui paulò antè fuerant mitiores. 2. Mach. 6. 2g. Post septimi fratris verba, reac Antiochus accensus irâ, in hunc super omnes crudeliùs desævit , indignè ferens se „derisim. Ibid. 7. 5g. /^idens 24ntiochus, quòd non poterat spoliare Persepolim

civitatem, elatus antem in irâ, arbitrabatur se injuriam illorum, qui se fugaverant, posse in Judæos retorquere. Ibid. 9. 4. Tunc Herodes videns, quoniàm illusus esset à Magis, iratus est valdè, et mittens occidit omnes pueros, etc. Matth. 2. 16. Audistis, quia dictum est antiquis: Non occides; qui autem occiderit, reus erit judicio. Ego autem dico vobis, quia omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Ibid.5.2 i. 22. Manifesta sunt autem opera

-carnis: quæ sunt — inimicitiæ,

contentiones , æmulationes , iræ, rixæ — invidiæ, etc. Galat. 5. 19. 2o. 2 1. Irascimini, et nolite peccare: sol non occidat super iracundiam vestram. Ephes. 4. 26. Nunc autem deponite et vos omnia : iram, indignationem , malitiam , blasphemiam , turpem sermonem do ore veslro. Coloss. 5. 8. Oportet enim Episcopum sine crimine esse , sicut Dei dispensatorem : non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem.Tit. 1.7. Sit autem omnis homo velox ad audiendum : tardus autem ad loquendum , et tardus ad iram. Ira enim viri justitiam Dei non . operatur, Jacob. 1. 19. 2o.

[ocr errors][merged small]

sermo durus suscitat furorem. Prov. 1 5. 1. Quiimponit stulto silentium, iras mitigat Ibid. 26. 1 o.

Fructuosè devitatur.

Non te ergò superet ira, ut aliquem opprimas: nec multitudo donorum inclinet te. Job 36. 18. Noli esse amicus homini iracundo , neque ambules cum viro furioso: ne fortè discas semitas ejus, et sumas scandalum animæ tuæ. Prov. 22. 24. 25, Qui autem fortiter premit ubera ad eliciendum lac, exprimit butyrum : et qui vehementer emungit , elicit sanguinem : et qui provocat iras , producit discordias. Ibid. 5o. 33. - - Ne sis velox ad irascendum : quia ira in sinu stulti requiescit. Eceles. 7. 1 o. Aufer iram à corde tuo, et amove malitiam à carne tuâ. Ibid. 1 1. 1 o. } Cor hominis immutat faciem illius, sive in bona, sive in mala. Eccli. 15. 51. . Quàm bonum est arguere, quàm irasci ! Ibid. 9o. i. Ego autem dico vobis : quia omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Matth. 5. 9». • Non vosmetipsos defendentes, carissimi, sed date locum iræ. Rom. 1 2. 1 9. Omnis amaritudo, el ira, et indignatio, et clamor, et blas

phemia tollatur à vobis, cum omni malitià. Ephes. 4. 51.

Irae alterius cedendum, potius quàm repugnandum.

Noli esse amicus homini iracundo , neque ambules cum viro furioso : ne fortè discas semitas ejus, et sumas scandalum animæ tuæ. Prov. 22. 24. 25. Vir iracundus provocat rixas: et qui ad indignandum facilis est, erit ad peccandum proclivior. Ibid. 99. 22. Cum iracundo non facias rixam, et cum audace non eas in desertum : quoniàm quasi nihil est antè illum sanguis, et ubi non est adjutorium , elidet te. Eccli. 8. 1 9. Angelus Domini apparuit in somnis Joseph , dicens: Surge, et accipe puerum , et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, etc. Math. 2. 15. /ide Gen. 27.65.

[ocr errors][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »