Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

(*) Sarkazm ten przeciw gościnności usprawiedliwia przysłowie następne,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

XVIII.
Łajka, bajka – bytwa, mołytwa.

Kłótnia i sprzeczka,
To jak bajeczka,
Wrzasku nabawi
I nic nie sprawi.
A przecie bitwa,
To jak modlitwa:
Byle serdeczna,
Zawsze stateczna.
Więc myśląc zdrowo,
Szczędźmy swe słowo,
By się orężnie,
Stawić potężnie.

[ocr errors][merged small]

Z kaletą gotową,
I hojnie je darzy.
A za trud, przestrogi,
Za łzy rodzicielskie,
Nad niskie ich progi,
Szle skrzydła anielskie.

XX. Z małeńkoho chutorcia, z pid maminoho krylcia.....

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Wygnany z Paryża dramat, który Karol Hugo ułożył z ojcowskiego romansu , Nędzarze”, został przedstawiony 3 stycznia w brukselskim teatrze Galeries-Saint-Hubert, w obec zaciekawionego miasta i natłoku gości przybyłych z francuzkiej stolicy, celem pokosztowania zakazanego owocu.

Po ogromném powodzeniu romansu, powodzenie wy: ciągniętego zen dramatu, jakkolwiek wielkie, wydało się malém. Zwykła wada sztuk przerabianych z powieści: brak rozwinięcia mocniej niż zwykle czuć się dawał w sceniczném ścieśnieniu tego dzieła, to orlém skrzydłem szybującego w podniebnych przestworach, to kołującego lotem nietoperza w podziemnym labiryncie grodu. W natłoku myśli napełniających dziesięć tomów wybierać pie łatwo: nie można tu było, jak zwykle, jedném zarzuceniem wędy wyłowić ideę, jedynaczkę; a syn zakochany w ojcowskich tworach, chciał koniecznie wszystkie, perły rozsiane w dziele, znizać na jednę krótką nitkę. Scisłe trzymanie się tekstu więcej jeszcze zaciemniło dramat. Przekona się o tém czytelnik, obejrzawszy z nami główne jego zarysy.

Tom 1. Marzec 1863.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »