Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

M6. Et cum ser0 factum esset, dcscenderunt disci47. puli ejus ad mare. Et ascenderunt in iiave, et ibant trans mare in Capharnaum : . . t tenebrae jam erant ; et nondum venerat Jesus ad illos. 18. magno vento flante, jam surgebat. 19. . . cum remi. . ssent fe. . stadia xxv vel xxx, vident Jesum ambulautem supra mare, et prope nave fieri, timue20. runt. Quibus ipse ait: Ego snm, nolile time21. re. (a) Wolebant ergo accipere illum in navem : et navis confestim facta est ad terram, in 22. quà ibant. Altera die turbae, quae stabanl trans mare, viderunt quia al. .a navicula

n0n erat nisi una, in qua ascenderant discipuli Jesu, et quod non simul cum discipulis suis intravit Jesus in navicula, sed tantum discipuli ejus abierant : 23. aliae autem naviculae venerunt de Tiberiade prope locum ubi manduCaverunt

panem. 24. Cum ergo. . dissent. . .bae quod. . . . . n0n e. . . . . . .que di. . . . . li ejus, ascenderunt confestim in naviculas, et venerunt Capharnauim quaerentes 25. Jesum. Et invenerunt illum trans mare, et dixerunt illi : Rabbi, * quaiido hoc venis26. ti? Respondit illis Jesus, dicens : Amen , amen dico vovis : quaeritis me non * quia vidistis signa , (e) et prodigia i,

CODEX VERONENSIS.

16. Cum autem vespere factum esset, discenderunt discipuli ejus ad mare. 17. Et ascendentes naviculam, veniebant trans nuare in Cafarnaum : et cum jam tenebrae factae essent : nondum venerat ad eos Jesus.

• 18. Mare autem,

validissimo vento flante, insurge19. bant. Et cum remigassent stadia quasi xxv vel xxx , vident Jesum ambulantem super mare. et juxta navem fieri, et timuerunt val20. de. llle autem dixit eis : Ego sum, nolite timere. 21. (a) Volebant ; ergo recipere eum in naviculam : et statim navis accessit ad terram, in qua ibant. 22. Altera autem die turba, quae stabat trans mare, vidit quia navigium aliul non erat nisi unum (b) illut i , et quia

CODEX BRIXIANUS. Cum autem sero factum esset descenderunt discipuli

non erat ibi. nisi una et

non simul ascendit cum discipulis suis Jesus in navem , sed soli discipuli ejus fuerunt : 23. et (c) cum supervenissent f aliae naves a Tiberiade, quae in proximo erant loco, illic ubi manducaverant panem, quem benedixerat Dominus. 24. Cum ergo vidissent turbae quod JesuS n0n eSt ibi, neque discipuli ejus, (d) acceperunt sibi ipsi naviculas f , et venerunt in Cafarnaum uaerenles. 5. Et cum invenissent eum trans mare, dixerunt ei : Rabbi , quando hic venisti? 26. Respondit autem eis Jesus, et dixit : Amen, amen dico vobis : quaeritis me non quia vidistis signa (e), et prodigia i,

uia non simul intravit sed quia manducastis de panibus, et saturali eslis. 27. Operamini non escam , quae perit, sed escam, quae manet in vilam aeternam, quam Filius hominis davit vobis. Hunc enim Pater ' signavit Deus. 28. Dixerunt ergo ad illum : Quid faciemus ut operemus opera Dei ? 29. Respondit illis Jesus, et dixit : Hoc est opus Dei , ut credatis in eum quem misit ille. 50. Dixerunt ergo illi : Quod ergo facis tu signum , ut videamus, et credamus tibi ? quid ope31. raris? Patres nostri manducaverunt manna in diserto, sicut scriptum est : Paiuem de caelo dedit illis manducare. 32. Respondens Jesus, dixit illis : Amen, amen dico vobis : Non

ejus ad mare. Et ascendentes in nayicula venerunt trans marein Capliarnaum et tenebrae jam factae erant et nondum venerat ad eos Jesus. Mare autem vento magno flante. exsurgebat. Cum ergo remigassent. uãsi stadia viginti quinque. aut triginta. vident íì, ambulantem super mare. et prope navem venienteim. et timuerunt. llle autem dixit eis. Ego sum nolite timere. (a) V9lebant i ergo. accipère eum in navem. et statim nayis facta est. ad terram. in quam ibant. Altera die. turba quae stabal trans niare. viderunt. quia navicula alia.

Jesus cum discipulis suis in navicula. sed soli discipuli ejus abierant. aliae vero 'naves venerunt a Tiberiade juxta locum. ubi manducaverant panem. quem benedixit Domiuus. Cum ergo vidisset turba. quia Jesus non esset ibi. neque discipuli ejus. ascenderunt confestim in naviculas. et venerunt Capharnaum quaerentes Jesum. Et invenerunt eum traiis mare. elTdixerunt ei. Rabbi quando huc venisti. Responditeis Jesus. et dixit Amen amen dico yobis. quaéritis me. nonquia vidistis signa (e) et prodigia i.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

Moyses dedit vobis panem de caelo , sed Pater meus dat vobis panem de caelo illum ° verum. 33. Panis enim Dei est, qui descendit de caelo , et vitam dat huic mun54. do. Dixerunt ergo ad illum : Domine, semper da nobis hunc panem. 35. Ait illis Jesus : Ego sum panis vitae : qui venit ad me, non esuriet : et qui credet , non sitiet unquam. 36. Sed dixi vobis, quoniam et * videtis, et non credi37. tis. Omne, quod dat mihi Pater, ad me venit : et qui venit ad me, non abi38. cio eum : quoniam descendi de caelo, non ut faciam voluntatem meam, sed ejus, qui me misit 39. (c) Patris f. Haec eSt autem V0luntas ejus, qui misit Patris : ut omne, quod dedit * mi

CODEX VERONENSIS.

sed quia manducaslis de panibus , et satiati estis. 27. Operamini escam , n0n quae perit, sed escam , quae permanet in vitam aeternam, quam Filius homiiiis dabil vobis. Hunc enim Pater signavit Deus. 28. Dixerunt igitur ad eum : Quid faciemus ut operemus ope29. rain Dei? Respondit Jesus, et dixit eis: Hoc est opus Dei, ut credatis in eum quem ipse misit. 30. Dixerunt ergo ei : Quod aulem tu facis siguum, ut videamus, et credamus tibi? quid operaris? 31. Patres nostri manna manducaverunt in deserto, sicut scriptum est : Panem de caelo dedit eis manducare. 32. Dixit autem eis Jesus: Amen, amen dico vobis : Non Moyses dedit vobis

CODEX BRIXIANUS.

panem de caelo, sed Paler meus dat vobis panem de caelu illum verum panem. 35. Panis euim Dei est. qui descendit de caelo, et vitam (a) dans f huic mundo. 34. Dixerunt ergo ad eum : D0mine, semper da nobis hunc panem. 35. Dixit eis Jesus : Ego sum panes vitae : qui venit ad me, non esuriet : et qui credit in me, non sitiet um56. quam. Sed dixi vobis, quoniam el vidistis, sed non creditis. 37. Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet: et eum, qui venit ad me, non (b) apello f : 38. nec enim discendi de caelo, ut faciam voluntalem meam, sed voluntatem (c) Patris f, qui Im6 miSit. 39. Haec est autem voluntas ejus, qui misit (d) me f : ut omne, quod dedit

sed quia manducastis ex panibus. et saturati estis. Operamini autem. non cibum. qui perit. sed cibum qüi permanet in vitam aeternam. quem Filius hominis Jabiu vobis Hunc enim Pater signavit Deus. Dixerunt ergo ad eum. Quid faciemus. ut operemur opera Dei. Respondil Jesus. el dixit eis. Iloc est opus Dei. ut credatis in eum quem ille misit. Dixerunt ei.Quod ergo iusignumfacis. ut videamus et credamus tibi.quid operaris. Patres nostri manna manducaverunt in deserto sicut scribtum est. Panem de caelo dedit eis manducare. Dixil ergo eis Jesus. Amen amen dico vobis. Non Moyses dedit vobis panem de caelo. sed Pater

meus dat vobis panem de caelo. Panis enim Dei est. qui descendit de caelo. et dat vitam huic mundo. Dixerunt ergo ad eum Domine. semperda nobis panem hunc... Et dixit eis Jesus Ego stiim panis vitäe. qui venit ad me..non esuriel et qui credit in me. non sitiet umquam. Sed dixi vobis. quia vidistis me et non credidistis. Omue quod dedit mihi Pater. ad me veniet. et eum qui veniet ad me. non expello foras. quoniam ideo descendi de caelo. non ut faëiam voluntatem meam sed voluutatem ejus qui me misit. Haec est autem voluntas ejus. qui (d) me misit f. ut omne quod dedit mi

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSlS.

hi, (a) nihil f ex illo perdam, sed fesuscitabo illum in m0vissima die. 40. Haec est (b) enim f voluntas Patris (c) mei f : ut omnis, qui videt Filium, et Credit in illum, habeat vitam aeternam, (d) et f resuscitem illum ego in novissima

die. 41. Amurmurabant ergo Judaei de illo, quod dixisset : Ego sum (e) panis ;, qui descen42. Ji de caelo, et dicebanl: Nonne hic * est Jesus filius Joseph, cujus nos novimus Patrem, et Matrem? Quomodo dicit : Quoniam de caelo descendi? 43. Respondit Jesus, et dixit illis : Nolite murmurare ln• 44. ter wos: nem0 potest veni- . re ad me, nisi Pater, qui me misit, adiraxerit illum : et ego * resuscitabo illum

in novissima 45. die. Scriptum est enim in P. . ofetis : Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis (f), qui * audiu f a Patre, et didicerit, venit ad me. 46. Non quod Patrem vidit quisquam : nisi qui a Deo est, hic vidit 47. (g) Deum f. Amen, amen dico vobis : Qui credet in me, habet vitam aetetina*m. 48. Ego sum panis 49. vitae. Patres veslri manducaverunt (h) Pa.. f mannam in deserlo, et mor50 tui sunt. Hic est auteum * panis, qui de caelo descendit : ut si quis ex illo manducaverit, non m0riatur. 51. Ego sum panis vitae, qui de caelo descen52. di. Si quis manducaverit ex meo pane, vivet in aeternum : panis, quem ego dabo, cor

CODEX VERONENSIS.

mihi, non perdam ex eo (a) quicquam f, sed resuscitem illum in novissima die. 40. H:ec est (b) enim f voluntas Pauis (c) mei ; : ut omnes, qui videt Filium, el credit in eum habeat vitam aeternain (d), et f resuscitabo eum in movissima die. 41. Murmurabant igitur Judaei de eo, eo quod dixisset: Ego sum (e) pauis t, qui de caelo descendi, et 42. dicebant: Nonne hic est filius Joseph, cujus noscimus Patrem? Quomodo ergo hic dicit : Quoniam de caelo descendi? 43. Respondit ergo Jesus, et dixit eis: Nolite murmurare 44. Inter vos : memo potest venire ad me, nisi Pater, qui me misit, adtraxerit eum : et ego resuscitabo eum in novissima die.

45. Scriptum est enim in Propheta : Et erunt omues docibiles Dei. Omnes (f), qui audit j à Pätre, et didicerit, venit ad me. 46. Non quod Patrem viderit quisquam : nisi qui est a Deo, hic videt (g) Deum f. 47. Amen, amen dico vobis : Qui credit in me, habet vitam aeternam. 48. Ego sum panis vitae. 49. Patres vestri manducaveruut (h) panem f in deserto iilannam, et mor50. tui sunt. Hic est panis, qui de caelo descendit: ut si quis ex eo manducaberit, noii m0riatur, sed vivat. 51. Ego sum panis vivus, qui. de caelo di52. scendi. Si quis manducaverit ex eo pane, vivet in aeternum : panis, quem ego dedero,

CODEX BRIXIANUS.

[ocr errors]

citabo eum. im novissimo die. Scribtirm est enim in Prophetis. Et erunt omnes docibiles Dei. 0innis qui audivit a Patre et didicil. venit ad me. Non quia Patrem vidiu quis nisi qui est a Deo hic vidit Patrem Amen ainen dico vobis. Qui credit in me habet vitam aeternam. Ego sum pauis vitae. Patres vestri mauna mandiicaverunt im deserto. et mortui sunt. Hic est panis. qui de caelo descendit. ut si quis ex eo manducaverit. non moriatur. Ego sum paiiis vivus. qui de caelo descendi. Si quis manducaverit ex hoc É; vivet in aeternum. panis enim hic quem ego al)o.

CODEX CORBEIENSIS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

pus meum. est pro hujus mundi vita. 53. . . * itigabant ergo Judaei a inviceum, dicentes : Quomodo polest hic nobis corpus suum da.. (a) manducare f? 54. Et ait illis Jesus : Amen, amen dico vobis Nisi acceperiiis corpus Fili hominis, sicut panem vitae, et sanuem illius iberitis, non habebilis vitam in vovis 55. ipsis. Qui. Ineaim carnem, et bibet sanguem meum, habet vitam aeternam : et ego reSuscilabo eum novissima die. 56. Caro enim mea * vere esca eSl : et sanguis meus vere et potus est. 57. Qui edet meam carnem, et bibet meum sanguinem, in me manebit, et ego in eum. Si acceperit homo corpus Filii

det

C0DEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

Car0 mea est pro hujus mundi vita. 55. Litigabant igitur inter se Judaei, dicentes : Quomodo potest hic nobis dare Carilein suaim (a) inanducare ;? 54. Dixit autem eis Jesus: Amen, a Ineim dico vobis: Nisi ederitis carnem Fili hominis, et biberitis sanguinem ejus, non habebitis vitam in

hominis, quem-
admodum
panem vitae,
habebit vi-
58. tam in eo. Si-
cul misit me
vivus Pater,
et ego vivo
propter Pa-
trem : et qui
me imandu-
cabit. . . le vi-
vel propter
59. ine. Hic est pa-
nis, qui de cae-
lo descendit,
Non sicut manducave-
runt Patres
vestri man-
na, et mortui
sunt. Qui man-
ducant hunc
panem, vive-
. . in aeter-
Intum.
60. Haec dixit im
synagoga do-
cens, in Capha . . -
nauim sabba-
61. to. Multi
ergo audi . . -
tes ex discipu-
lis ejus, dixe-
runl : Du. . . . .

mo, et quis po-
test illum au-
dire?
62. Cognovit Jesus
intra se quod
* murmura-
rent de hoc
discipuli ejus :
dixit ad il-
los : Hoc vos
scandalizat?
63. Quod si vide-

vobis.
55. Qui ediderit
carnem meam,
et biberit
sanguinem
meum, habe-
bit vitam
aeterilaim : et
ego resusci-
tabo illum
in novissima
die.
56. Caro mea
vere est esca,
et sanguis
meuS vere
est potus.
57. Qui edit car-
nem iiieam,
et bibit saii-
guinem
ineuim, in
me manet,
et ego in

eum.
ö8. Sicut misit

CODEX BRIXIANUS.

me vivus Pater, et ego vivo per Patrem : et qui manducaverit carnem meam, et ipse (b) vivit j per 59. nie. Hic est panis, ui de caelo iscendit. Non sicut manducaverunt Patres vestri manna, et mortui sunt. Qui Ver0 manducaverit hunc panem, vivit in aetermuim. 60. Haec ergo dicebat in synagoga docens, in Cafarnaum. 61. Multi ergo ex discipulis ejus, dixerunt: Durus est hic sermo, quis potest eum audire? 62. Sciens (c) igitur ; Jesus penes se quia murmurarent de hoc discipuli, dixit eis: Hoc vos scandalizat? 65. Quid si vide

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

- CODEX VERCELLENSIS.

ritis Filium hominis ascendeuitem ubi ante erat? 64. Spiritus est, qui vivificat; nam caro nihil prodest : verba, quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita s. . . 65. Sed ex vobis sunt aliqui, qui non credun1. Sciebat enim ab initio Jesus * qui esSent n0n Credentes, et qui esset, qui illum traditurus 66. erat. Et dicehat: Propterea dixi vobis, nemo potest venire ad me, nisi illi datum fuerit a (b) Patre ; 67. Ex hoc multi ex discipulis ejus abierunt retro : et amlius cum ilo non ambulaverunt. 68. Aiu Jesus ad xi : Numquid et vos 69. vultis ire? Res)ndit Simon etrus: Domine, ad quem ibi

mus? verba vitae aeter70. nae habes. Et mos credidimus, et cognovimus quia tu es Christus Filius Dei. 71. Respondit Jesus, et dixit illis : Nonne ego vos xiu. elegi: et ex vobis unus diabo72. liis est? * Dicebat autem Judam Simonem Scarioth : hic enim illum erat traditurus, cum esSel uiuus

de xii.

CAPUT VII.

M. Post (e) hæc f * ambulabat Jesus in Galileam, non enim habebat poteslalem in Judaea ambulandi: quoniam quaerebant Judaei illum occide2. re. Erat autem prope dies fes. . . Judaeorum, Scenopegia. 3. Dixerunt (g) ergoi ad illum fratres ejus: Transi hinc,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »