Obrazy na stronie
PDF
ePub

suo,

aqua, et sanguis; et hi tres unum CAP. V.

sunt.

9. Si testimonium hominum De vera caritate, et de tribus, quae Christo testimonium exhibent. De accipimus, testimonium Dei mapeccato ad mortem.

jus est.

Quoniam hoc est testi

monium Dei, quod majus est, 1. Omnis, qui credit, quoniam quoniam testificatus est de Filio Jesus est Christus, ex Deo natus est". Et omnis, qui diligit eum,

10. Qui credit in Filium Dei, qui genuit, diligit et eum, quina

habet testimonium Dei in se; qui tus est ex eo.

non credit Filio, mendacem facit 2. In hocw cognoscimus, quon- eum; quia non credit in testimoiam diligimus natos Dei, cum

nium, quod testificatus est Deus Deum diligamus, et mandata ejus de Filio suo. faciamus.

11. Et hoc est testimonium, 3. Haec est enim charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus; et quoniam vitam aeternam dedit

nobis Deus; et haec vita e in Fi. mandata ejus gravia non sunt*.

lio ejus est. 4. Quoniam omne, quod na

12. Qui habet Filium, habet tum est ex Deo, vincit y mundum; vitamb; qui non habet Filium, et haec est victoria, quae vincit vitam non habet. mundum, fides nostra.

13. Haec scribo vobis, ut scia5. Quis est, qui vincit mun

tis, quoniam vitam habetis aeterdum, nisi qui credit*, quoniam nam, qui creditis in nomine Filii Jesus est Filius Dei?

Dei. 6. Hic est, qui venit per aquam

14. Et haec est fiducia", quam et sanguinem, Jesus Christus, habemus ad eum: quia quodcumnon in aqua solum, sed in aqua que petierimus, secundum voet sanguine. Et spiritus est, qui luntatem ejus, audit nos. testificatur, quoniam Christus est

15. Et scimus, quia audit nos veritas.

quidquid petierimus ; scimus 7. Quoniam tres sunt, qui te

quoniam habemus petitiones, stimonium dant in coelo: Pater, quas postulamus ab eo. Verbum, et Spiritus sanctus; et

16. Qui scit fratrem suum pechi tres unum sunt. 8. Et tres sunt, qui testimo

care peccatum non ad mortem, nium dant in terra : Spiritus, et petat, et dabitur ei vita peccanti

non ad mortem. Est peccatum Joh. 1, 12. 13. W c. 3, 19. * Matth. Joh. 1, 4. Joh. 3, 36.

cc. 3, 21. 11, 30. v Joh. 16, 33. & c. 4, 15.

d Matth. 12, 32.

Cap. V. 1. diligit eum (omiss. et, altero loco). 6. 7. et 8. ita legitur : hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Jesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine, et spiritus est qui testificatur, quoniam Christus est veritas. Quia tres sunt, qui testimonium dant spiritus et aqua et sanguis, et tres unum sunt (V. Fascimile in calce hujus editionis). 9. quia (bis). 10. in filio Dei; ibid. non credit (omiss. filio); ibid. quoniam non credidit; ibid. in

lio. 11. in filio ejus (omiss. est). 12. filium Dei (altero loco). 13. scripsi. 15. scimus quoniam (primo loco). 16. petit et dabit ei; ibid. vitam peccantibus.

ad mortem; non pro illo dico, ut sumus, et mundus totus in maliroget quis.

gno positus est. 17. Omnis iniquitas peccatum 20. Et scimus, quoniam Filius est; et est peccatum ad mortem. Dei venit, et dedit nobis sensum,

18. Scimus, quia omnis, qui ut cognoscamus verum Deum, et natus est ex Deo, non peccatt; simus in vero Filio ejus. Hic sed generatio Dei conservateum, est verus Deus é, et vita aeterna. et malignus non tangit eum.

21. Filioli! custodite vos a si19. Scimus, quoniam ex Deo mulacris. Amen. Rom. 6, 23. fc. 3, 9.

& Joh. 1, 1. Rom. 9, 5. 1 Tim. 3, 16.

EPISTOLA JOANNIS II.

CAP. I.

bulemus secundum mandata Electam ejusque filios caritate et ejus a. Hoc est enim mandatum, fide firmat.

ut quemadmodum audistis ab ini

tio, in eo ambuletis. 1. Senior electae dominae, et

7. Quoniam multi seductores 6 natis ejus, quos ego diligo in ve

exierunt in mundum, qui non ritate, et non ego solus, sed et

confitentur Jesum Christum veomnes, qui cognoverunt verita

nisse in carnem. Hic est sedutem, 2. propter veritatem,

ctor, et antichristus.

quae permanet in nobis, et nobiscum

8. Videte vosmet ipsos, ne erit in aeternum.

perdatis, quae operati estis; sed 3. Sit vobiscum gratia, miseri ut mercedem plenam accipiatis. cordia, pax a Deo Patre, et a 9. Omnis, qui recedit, et non Christo Jesu, Filio Patris, in ve- permanet in doctrina Christi, Deritate et charitate.

um non habeto; qui permanet in 4. Gavisus sum valde quoniam doctrina, hic et Patrem et Filium inveni de filiis tuis ambulantes in habet. veritate, sicut mandatum accepi 10. Si quis venit ad vos, et mus a Patre.

hanc doctrinam non affert, nolite 5. Et nunc rogo te, domina! recipere eum in domumd, nec non tamquam mandatum novum

ave ei dixeritis. scribens tibi , sed quod habuimus ab initio ut diligamus alterutrum.

al Joh. 5, 3. b Matth. 24,5.24. 2 Petr.

I Joh. 2, 18. 4,1-3. (1 Joh. 2, 6. Et haec est charitas, ut am 22. 23. d Rom. 16, 17.

2, 1.

Cap. V. 18. quoniam. 20. verus (omiss. Deus, quae gravis lectio). 21. simulachris (ita perpetuo). Cap. I.

3. nobiscum. 6. hoc mandatum est (omiss. enim). 7. venientem. 9. qui praecedit (sic); ibid. et filium et patrem. 10. adfert.

11. Qui enim dicit illi ave, mentumo; spero enim me futucommunicat operibus ejus ma rum apud vos, et os ad os loqui; lignis.

ut gaudium vestrum plenum sit.

13. Salutant te filii sororis tuae 12. Plura habens vobis scri

electae. bere, nolui per chartam et atra

e 3 Joh. 13.

EPISTOLA JOANNIS III.

CAP. I.

fecti sunt nihil accipientes a Gen

tibus. Laudatio Gaji. De Dintrephis calumriis. Optimum Demetrio perhi

8. Nos ergo debemus suscibetur testimonium.

pere hujusmodi, ut cooperatores

simus veritatis. 1. Senior Gajo a charissimo, 9. Scripsissem forsitan Ecclequem ego diligo in veritate.

siae; sed is, qui amat primatum 2. Charissime! de omnibus gerere in eis, Diotrephes, non orationem facio prospere te in- recipit nos. gredi et valere, sicut prospere 10. Propter hoc si venero, agit anima tua.

commonebo ejus opera, quae fa3. Gavisus sum valde venien-cit, verbis malignis garriens in tibus fratribus, et testimonium nos; et quasi non ei ista suffiperhibentibus veritati tuae, sicut ciant, neque ipse suscipit fratres, tu in veritate ambulas.

et eos, qui suscipiunt, prohibet, 4. Majorem horum non habeo et de Ecclesia ejicit. gratiam, quam ut audiam filios

11. Charissime! noli imitari meos in veritate ambulare.

malum, sed quod bonum est. 5. Charissime! fideliter facis,

Qui benefacit, ex Deo est; qui quidquid operaris in fratres, et

malefacit, non vidit Deum. hoc in peregrinos.

12. Demetrio testimonium red6. Qui testimonium reddiderunt charitati tuae, in conspectu

ditur ab omnibus, et ab ipsa veriEcclesiae ; quos, benefaciens, de- hibemus, et nosti, quoniam testi

tate; sed et nos testimonium perduces digne Deo.

monium nostrum verum estb. 7. Pro nomine enim ejus proa Rom. 16, 23.

6 Joh. 19, 35. 21, 24.

Cap. I.

11. operibus illius illius literis minoribus scriptum est). 12. cartam (sed supra invenitur litera h minuscule scripta); ibid. sit plenum.

4. ambulantes. 6. benefacies ducens. 7. nomine enim (omiss. ejus). 9. primatum genere (sic, per rrorem librarii?); ibid. Diotripes. 10 commoneam; ibid. eos qui cupiunt; ibid. eicit. 11. non videt. 12. et nos (omiss. sed).

Cap. I.

13. Multa habui tibi scribere; 14. Spero autem protinus te sed nolui per atramentum et ca- | videre, et os ad os loquemur. lamum scribere tibi.

Pax tibi! Salutant te amici! Sa( 2 Joh. 12.

luta amicus nominatim!

EPISTO L A

J U D A E.

gypti salvans; secundo eos, qui Hortatur, ut firmi sint fide adversus non crediderunt, perdiditb. impios; Enochi et apostolorum va 6. Angelos vero, qui non serticinia revocat in mentem. vaverunt suum principatum , sed

dereliquerunt suum domicilium, 1. Judas, Jesu Christi servus,

in judicium magni diei, vinculis frater autem Jacobi, his qui sunt

aeternis sub caligine reservavit. in Deo Patre dilectis, et Christo

7. Sicut Sodoma, et GomorJesu conservatis, et vocatis.

rha", et finitimae civitates simili

modo exfornicatae, et abeuntes 2. Misericordia vobis, et pax, post carnem alteram factae sunt et charitas adimpleatur.

exemplum ignis aeterni, poenam 3. Charissimi! omnem sollici- sustinentes. tudinem faciens scribendi vobis 8. Similiter et hi carnem quide communi vestra salute, ne dem maculant, dominationem aucesse habui scribere vobis depre- tem spernunt, majestatem autem cans supercertaria semel tradi- | blasphemantd. tae sanctis fidei.

9. Cum Michaël Archangelus 4. Subintroierunt enim qui cum diabolo disputans altercaredam homines (qui olim praescri

tur de Moysi corpore, non est pti sunt in hoc judicium) impii, ausus judicium inferre blaspheDei nostri gratiam transferentes miae; sed dixit: Imperet tibi Do. in luxuriam, et solum Domina- minus! torem, et Dominum nostrum Je

10. Hi autem, quaecumque sum Christum negantes.

quidem ignorant, blasphemant; 5. Commonere autem vos vo

quaecumque autem naturaliter, lo, scientes semel omnia, quon

tamquam muta animalia, norunt,

in his corrumpuntur. iam Jesus populum de terra Ae

b Num. 14, 35. 1 Cor. 10, 5. 6 Gen, 19, Phil. 1, 27.

d 2 Petr. 2, 10. 11.

24. sl.

Cap. I. 13. scrilere tibi. 14. per nomen.

Cap. I. 1. his qui in Deo patre dilectis et Jhesu Christo conservatis vocatis (desunt verbula sunt et et). 2. caritas. 3. carissimi; ibid. depraecans.

7. Gomorra. 8. hii. 9. Michabel; ibid. diabulo; ibid. de Mosi corpore. 10. hii.

R

num.

11. Vae illis, quia in via Cain | praedicta sunt ab Apostolis Doabierunt, et errore Balaams mini nostri Jesu Christi, mercede effusi suut, et in contra 18. qui dicebant vobis, quondictione Core & perierunt! iam in novissimo tempore veni

12. Hi sunt in epulis suis ma ent illusores, secundum desideria culae, convivantes sine timore, sua ambulantes in impietatibus. semet ipsos pascentes, nubes si 19. Hi sunt qui segregant sene aqua", quae a ventis circum- met ipsos, animales, Spiritum non feruntur, arbores autumnales, in- | habentes. fructuosae, bis mortuae, eradi 20. Vos autem, charissimi! sucatae,

peraedificantes vosmet ipsos san13. fluctus feri maris, despu- ctissimae vestrae fidei, in Spiritu mantes suas confusiones, side sancto orantes, ra errantia, quibus procella te 21. vosmet ipsos in dilectione nebrarum servata est in aeter- | Dei servate, exspectantes mise

ricordiam Domini nostri Jesu 14. Prophetavit autem et de Christi in vitam aeternam. his septimus ah Adam, Enoch, di 22. Et hos quidem arguite ju cens: „Ecce venit Dominus indicatos; „sanctis millibus suis,

23. illos vero salvate, de igne 15. „,facere judiciuini contra rapientes ; aliis autem miseremi,,omnes, et arguere omnes im- ni in timore; odientes et eam, „pios de omnibus operibus im- quae carnalis est, maculatam tu„pietatis eorum, quibus impie nicam. wegerunt, et de omnibus duris, 24. Ei autem, qui potens est „quae locuti sunt contra Deum vos conservare sine peccato, et „peccatores impiisk.

constituere ante conspectum glo16. Hi sunt murmuratores, riae suae immaculatos in exultaquerulosi, secundum desideria tione in adventu Domini nostri sua ambulantes, et os eorum lo- | Jesu Christi, quitur superba', mirantes perso

25. soli Deo Salvatori nostro, nas quaestus causa.

per Jesum Christum Dominum 17. Vos autem, charissimi!me- nostrum, gloria et magnificenestote verborum, quae tiam, imperium et potestas ante

omne saeculum, et nunc et in oGen. 4, 8. f Apoc. 2, 14. 6 Num. mnia saecula saeculorum. Amen. 16, 1. 31. sq. " 2 Petr. 2, 17. i Matth. 25, 31. k Gen, 5, 18. 1 2 Petr. 2, 18. m Rom. 16, 27.

mores

Cap. I.

11. Vae quia via Cain (desunt illis et in); ibid. contradictione (deest in). 12. hii sunt in aepulis suis. 13. in aeternum servata est. 14. de his (deest et); ibid. milibus. 15. contra eum peccatores impii. 16. hii; ibid. querelosi; ibid. et os illorum loquitur superbiam. 17. carissimi. 18. inlusores; ibid. secundum sua desideria ; ibid. ambulantes impietatum. 19. hii. 20. carissimi. 21. ipsos vos in dilectione Dei servate (desunt verba exspectantes misericordiam Domini nostri Jesu Christi in vitam aeternam). 23. odientes eam (deestet). 24. qui potest vos; ibid. inmaculatos in exultatione (desunt verba in adventu Domini nostri Jesu Christi). 25. cui gloria magnificentia (deest et); ibid. et in omnia saecula. Amen (deest saeculorum).

« PoprzedniaDalej »