Obrazy na stronie
PDF
ePub

1. Spiritus autem manifeste di 11. Praecipe haec, et doce! cit, quia in novissimis tempori 12. Nemo adolescentiam tuam bus discedentd quidam a fide, at contemnat P; sed exemplum esto tendentes spiritibus erroris, et fidelium in verbo, in conversadoctrinis daemoniorum,

tione, in charitate, in fide, in ca2. in hypocrisi loquentium stitate. mendacium, et cauteriatam ha 13. Dum venio, attende lectiobentium suam conscientiam, ni9, exhortationi, et doctrinae.

3. prohibentium nuberet, abs 14. Noli negligere gratiam', tinere a cibis , quos Deus crea quae in te est, quae data est tibi vit ad percipiendum cum gratia- per prophetiam, cum impositiorum actione fidelibus, et iis, qui ne manuum S presbyterii. cognoverunt veritatem.

15. Haec meditare, in his esto; 4. Quia omnis creatura Dei ut profectus tuus manifestus sit bona est, et nihil rejiciendum",

omnibus. quod cum gratiarum actione per

16. Attende tibi, et doctrinae; cipitur.

insta in illis! Hoc enim faciens 5. Sanctificaturi enim per ver

et te ipsum salvum facies, et eos, bum Dei, et orationem ..

qui te audiunt. 6. Haec proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu,

CAP. V. enutritus verbis fidei, et bonae

Quomodo seniores et juniores guberdoctrinae, quam assecutus esl.

nandi sint. De viduis. 7. Ineptas autem et aniles fa- byteris bonis praemio duplici afbulas m devita; exerce autem te

ficiendis. Non facile adversus pres

byterum accusatio dirigenda est. ipsum ad pietatem.

Nemini sunt facile manus impo8. Nam corporalis » exercita

nendae. tio, ad modicum utilis est; pietas autem ad omnia utilis est, pro

1. Seniorem ne increpaveris, missionem habens vitae,

sed obsecra, ut patrem; juvenes, quae

ut fratres; nunc est, et futurae.

2. Anus, ut matres; juvencu9. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus.

las, ut sorores, in omni castitate.

3. Viduas honora, quae vere 10. In hoc enim laboramus, et

viduae sunt. maledicimur, quia speramus in

4. Si qua autem vidua filios Deum vivum, qui est Salvator

aut nepotes habet; discat primum omnium hominum, maxime fideliumo

domum suam regere, et mutuam

vicem reddere parentibus, hoc d Act. 20, 29. 30. 2 Tim. 3,1-4. enim acceptum est coram Deo. Tit. 3, 11. f Col. 2, 8. 18. 8 Rom. 14,

5. Quae autem vere vidua est, 2. Col. 2, 16. 23. h Malth, 15, 11. 10, ll. 899. k Rom. 14, 6. 12 Tim. 3, PI Cor. 16, 11. 2 Act, 17, 11. 2 Tim.

m cf, c. 1,4. n cf. v. 3. o Luc. 18, 3, 16. 11 Cor. 12, 7. s Act. 6, 6. 8, 17. 7. 8.

t cf. v. 5. u Sir. 3, 13. 14.

De pres:

i Act.

14.

sq. 9, 17.

Cap. IV.

1. descendent (sic, erasa in codice unu litera post ce); 2. in hypocbrisi; ibid. conscientiam suam. 3. civis (v=b). 4. reiciendum. 6. Jesu Christi. 7. exerce te (deest autem). 12. adulescentiam; ibid. ca. ritate (ita semper). 13. exortationi. 14. neglegere (ita semper); ibid. praesbyterii (ita constanter). 16. et qui te audiunt (deest eos).

et desolata, speret in Deum, et 17. Qui bene praesunt presbyinstet obsecrationibus et oratio- teri, duplici honore digni habenibus nocte ac die.

antur; maxime, qui laborant in 6. Nam quae in deliciis est, verbo et doctrina. vivens mortua est.

18. Dicit enim Scriptura: 7. Et hoc praecipe, ut irrepre- „Non alligabis os bovi trituranhensibiles sint.

„ti yo, et: „Dignus est operarius 8. Si quis autem suorum, et „mercede sua“ z. maxime domesticorum curam 19. Adversus presbyterum acnon habet, fidem negavit, et est cusationem noli recipere, nisi infideli deterior.

sub duobus aut tribus testibus a. 9. Vidua eligatur non minus 20. Peccantes coram omnibusb sexaginta annorum, quae fuerit argue; ut et caeteri timorem haunius viri uxor,

beant. 10. in operibus bonis testimo 21. Testor coram Deo et Chrinium habens, si filios educavitw, sto Jesu, et electis angelisc, ut si hospitio recepit, si sanctorum haec custodias sine praejudicio, pedes lavit, si tribulationem pa nihil faciens in alteram partem tientibus subministravit, si omne declinando. opus bonum subsecuta est.

22. Manus cito nemini impo11. Adolescentiores autem vi- suerisd, neque communicaveris duas devita; cum enim luxuria- peccatis alienis. Te ipsum c2tae fuerint in Christo, nubere stum custodi! volunt;

23. Noli adhuc aquam bibere; 12. habentes damnationem, sed modico vino utere propter quia primam fidem irritam fece- stomachum tuum, et frequentes runt;

tuas infirmitates. 13. simul autem et otiosae di 24. Quorumdam hominum pecscunt circuire domos; non solum cata manifesta sunt, praecedenotiosae, sed et verbosae,et curio- tia ad judicium; quosdam autem sae, loquentes, quae non oportet. et subsequuntur.

14. Volo ergo juniores nubere, 25. Similiter et facta bona mafilios procreare, matres familias nifesta sunt; et quae aliter se haesse, nullam occasionem dare ad- bent, abscondi non possunt. versario maledicti gratia. 15. Jam enim quaedam con

CAP. VI. versae sunt retro satanam*.

Servi heris obediant. De damno a16. Si quis fidelis habet viduas,

varitiae et habendi cupiditatis. Tisubministret illis, et non grave- motheum hortatur apostolus ad virtur Ecclesia; ut iis, quae vere

tutes christianas amplectendas. viduae sunt, sufficiat.

y Deut. 25, 4. 1 Cor. 9, 9. Matth.

10, 10. « Deut. 19, 15. Matth. 18, 17. Eph. 2, 1. w 2 Joh. 4. o c. 1, 6. c Matth. 25, 31. d c. 4, 14.

Cap. v.

5. speravit (i. q. sperabit, cum litera y saepe ponatur pro litera b) in Deum; ibid. et instat. 10. edocavit (sic). 13. circumire. 14. juveniores. 16. si qua fidelis (sic); ibid. sumministret; ibid. ut non gravetur; ibid. his qui (sic). 17. et in doctrina. 18. non infrenabis; ibid. mercedem suam (sic). 19. sub duobus et tribus. 20. peccantem. 23. vino modico.

15.

1. Quicumque sunt sub jugo et inseruerunt se doloribus mulservi, dominos suos omni honore tis. dignos arbitrentur, ne nomen 11. Tu autem, o homo Dei! Domini et doctrina blasphemetur. haec fuge; sectare vero justitiam,

2. Qui autem fideles habent pietatem, fidem, charitatem , padominos, non contemnant, quia tientiam, mansuetudinem. fratres sunt; sed magis serviant, 12. Certa bonum certamen fiquia fideles sunt et dilecti , qui dei, apprehende vitam aeternam, beneficii participes sunt. Haec in qua vocatus es, et confessus: doce, et exhortare!

bonam confessionem coram mul3. Si quis aliter docet, et non tis testibus. acquiescit sanis sermonibus Do

13. Praecipio tibi coram Deo, mini nostri Jesu Christi, et ei, qui vivificat omnia, et Christo Jequae secundum pietatem est, do

su, qui testimonium reddidit sub ctrinae,

Pontio Pilatot, bonam confessio4. superbus est, nihil sciense,

nem; sed languens circa quaestiones, 14. ut serves mandatum sine et pugnas verborum; ex quibus macula, irreprehensibile usque oriuntur invidiae, contentiones, in adventum Domini nostri Jesu blasphemiae, suspiciones malae, Christi, 5. conflictationes hominum

quem suis temporibus mente corruptorum, et qui veri- ostendet beatus et solus potens, tate privati sunt, existimantium Rex regum, et Dominus domiquaestum esse pietatem.

nantium, 6. Est autem quaestus magnus 16. qui solus habet immortalipietas cum sufficientia.

tatem, et lucem inhabitat inac7. Nihil enim intulimus in hunc cessibilem, quem nullus homimundum; haud dubium, quod nec num vidit', sed nec videre potest; auferre quid possumust.

cui honor, et imperium sempi8. Habentes autem alimenta, ternum. Amen. et quibus tegamur, his contenti

17. Divitibus hujus saeculi

praecipe, non sublime sapere; 9. Nam qui volunt divites fieri,

neque sperare in incerto m diviincidunt in tentationem, et in la

tiarum, sed in Deo vivo, qui queum diabolis, et desideria mul

praestat nobis omnia abunde ad ta inutilia, et nociva, quae mer

fruendum; gunt homines in interitum et

18. bene agere, divites fieri in perditionem.

bonis operibus, facile tribuere, 10. Radix enim omnium malo

communicare, rum est cupiditas; quam quidam

19. thesaurizaren sibi fundaappetentes, erraverunth a fide,

i Act, 16, 3. k Joh. 18, 36. 37. ? Joh. ci Cor. 8, 1. 2. f Hiob 1, 21. 8 Matth.

sn Luc. 12, 16-21. n Matth. 6, 19, 23. h Matth. 13, 22.

sumus.

1, 18.

20.

Cap. VI. 4. superbus nihil sciens (deest est); ibid. pugnans verborum (sic). 7. intulimus in mundo (deest hoc); ibid. haut dubium quia. 9. et laqueum (deest in et diaboli). 16. lucem habitans (deest et); ibid. quem vidit nullus hominum. 17. superbe sapere; ibid. in Deo (deest vivo). 18. operibus bonis.

mentum bonum in futurum; ut , novitates, et oppositiones falsi apprehendant veram vitam. nominis scientiae, 20. 0 Timothee! depositumo

21. quam quidam promitten

tes, circa fidem exciderunt P. custodi, devitans profanas vocum

Gratia tecum. Amen. • 2 Tim. 3, 14.

P 2 Tim. 2, 13.

EPISTOLA

PA U L I

AD

TIM O T H EUM II.

CAP. I.

Euniced, certus sum autem quod

et in te. Laudatur fides Timothei. Christus vicit mortem. Praedicatur familia 6. Propter quam causam adOnesiphori.

moneo te, ut resuscitesc gratiam

Dei, quae est in te per imposi1. Paulus, Apostolus Jesu tionem manuum mearum. Christi per voluntatem Dei se

7. Non enim dedit nobis Deus cundum promissionem vitae,quae spiritum timorist ; sed virtutis, est in Christo Jesu.

et dilectionis, et sobrietatis. 2. Timotheo charissimo filio a

8. Noli itaque erubescere & tegratia , misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino stimonium Domini nostri, ne

que me vinctum ejus; sed collanostro. 3. Gratias ago Deo, cui ser

bora Evangelio secundum virtu

tem Dei, viob a progenitoribus in con

9. qui nos liberavit, et vocascientia pura, quod sine intermis

vit vocatione sua sancta, non sesione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die;

cundum opera nostra, sed secundum propositum suum ,

et 4. desiderans te videre, mer

gratiam, quae data est nobis in mor lacrymarum tuarum, ut gau-Christo Jesu ante tempora saedio implear.

culariah. 5. Recordationem accipiens

10. Manifestata est autem nunc ejus fidei, quae est in te non fi

per illuminationem Salvatorisi ctac, quae et habitavit primum nostri Jesu Christi, qui destruxit in avia tua Loide, et matre tua

d Act. 16, 1. ei Tim. 4, 14. f Rom. el Cor. 4, 15. 6 Act. 24, 14. 16. 8, 15. & Rom. 1, 16. h I Cor. 2, 7. Eph. Phil. 2, 19--22.

2, 8. 9. i Tit. 1, 3.

[ocr errors]

3. quam sine intermissione. vocatione sancta (deest sua).

Cap. I.

4. lacrimarum tuarum.

9.

quidem mortem , illuminavit au fidelibus hominibus, qui idonei tem vitam et incorruptionem per erunt et alios docere. Evangelium,

3. Labora sicut bonus miles 11. in quo positus sum ego Christi Jesu. praedicator, et Apostolus, et ma 4. Nemo militans Deo impligister Gentium!

cat se negotiis saecularibus, ut 12. Ob quam causam etiam ei placeat, cui se probavit. haec patior, sed non confundor; 5. Nam et qui certat Pin agone, scio enim, cui credidi, et certus non coronatur, nisi legitime cersum, quia potens est depositum taverit. meum servare in illum diem m. 6. Laborantem agricolam 0

13. Formam habe sanorum portet primum de fructibus 9 perverborum, quae a me audisti in cipere. fide et in dilectionen in Christo 7. Intellige quae dico! dabit Jesu.

enim tibi Dominus in omnibus 14. Bonum depositum custodi intellectum! per Spiritum sanctum, qui habi 8. Memor esto Dominum Jetat in nobis.

sum Christum resurrexisse a 15. Scis hoc, quod aversi sunt mortuis ex semine David', sea me omnes, qui in Asia sunt, ex cundum Evangelium meum", quibus est Phigelus, et Hermo 9. in quo laboro usque ad vingenes.

cula, quasi male operans; sed 16. Det misericordiam Domi verbum Dei non est alligatum. nus Onesiphori domui; quia sae 10. Ideo omnia sustineo prope me refrigeravit, et catenam pter electos, ut et ipsi salutem meam non erubuit;

consequantur, quae est in Chri17. sed cum Romam venisset, sto Jesu, cum gloria coelesti. solicite me quaesivit, et invenito.

11. Fidelis sermo; Nam si 18. Det illi Dominus invenire

commortui sumus,

et convivemisericordiam a Domino in illa

musu; die. Et quanta Ephesi ministra

12. si sustinebimus, et conrevit mihi, tu melius nosti.

gnabimus; si negaverimus, et CAP. II.

ille negabit" nos; Hortatur Timotheum ad patientiam, ligw permanet, negare se ipsum

13. si non credimus, ille fidead certamina, ad vaniloquentiam fugiendam.

non potest. 1. Tu ergo, fili mi! confortare 14. Haec commone, testificans in gratia, quae est in Christo

coram Domino. Noli contenJesu!

dere verbis *; ad nihil enim utile 2. Et quae audisti a me per p i Cor. 9, 24 – 27. 91 Tim. 4, 16.

✓ Rom. 1, 3. multos testes, haec commenda

s Phil. 2, 8. 9. Phil. 1, u Rom. 6, 4. 899.

v Matth. 10, k Hebr. 2, 14. 15. 11 Tim. 2, 7.

w Rom. 3, 3. 899.

*1 Tim. 6, 4, 8. 1 Tim. 1, 5. • Act. 28, 20. 30. 4. 5.

12-14.

[ocr errors]

32. sqq.

Cap. I. 13. formam habes; ibid. in fide et dilectione. 15. Phygelus. 16. Onesifori domui. 18. ministravit (deest mihi). II. 1. in gratiam. 6. accipere. 8. memor esto Jhesum Christum Dóminum. 12. si sustinemus, et conregnavimus; ibid. si negabimus et ille negavit nos. 13. fidelis manet. 14. verbis contendere.

« PoprzedniaDalej »