Obrazy na stronie
PDF

K. A. Hofman wydał: Słownik polsko francuzki 3 tomy i francuzko polski 4 tomy, Berlin 1840—1842. Nowe wydanie Słowników tychże 1857 i 1858.

W. Janusz: Dokładny słownik francuzko polski i polsko francuzki, podług najlepszych źródeł, Lwów 1854.

Xaw. Łukaszewski i Aug. Mosbacu wydali polsko niemiecki i niemiecko polski słownik kieszonkowy, podług najlepszych źródeł wypracowany, wydanie 7me, stereotyp. Berlin roku 1857.

Pioth Dahlmann: Nowy słownik podręczny polsko francuzki i franuzko-polski, 2 tomy, Wrocł. 1846. 2gie wydanie Berlin 1852.

Dokładny słownik polsko-angielski i angielsko-polski. 2 tomy. Drukiem L. Martineta w Paryżu 1849 i 1851.

Dokładny słownik polsko-włoski i włosko polski 2 tom. Drukiem L. Martineta w Paryżu 1856 i 1857.

Zygmunt Weclewski wydał: Słownik łacińsko-polski do autorów klassycznych zwykle po gimnazyach czytywanych, Poznan 1851.

Michał Amszkjewicz wyd. dykcyonarz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeoiarskim, naukowo-filozoficznym , literackim i w potocznej mowie używane, do użytku powszechnego ułożony, Warsz. 1859.

[merged small][ocr errors]

POCZET PISARZY.

(Liczby oznaczają stronnice).

Adamowicz 285.

Albertrandy 145.

Alezandrowicz Ben. 284.

Andrzejewski 270.

Antoniewicz Karól 217.

Amszejewicz 304.

Armiński 294.

Babington 243.

Bakka 297.

Balicki 222.

Baliński Michał 78, 228, 240, 243.

Bandtkie J. S. 148, 167.

Bandtkie Stężyński J. W. 263.

Barciński 292.

Bardziński 100.

Bartmański Tom. 283.

Bartoszewicz Julian 223.

Bartoszewicz Domin. 303.

Baryka 101.

Baszko Godzistaw 18.

Bazan 275.

Bazylik 76.

Beauplan 106.

Belke 280.

Bembus 103.

Bendoński z. Szymonowicz 43.

Bentkowski 167.

Beranier 198.

Bernatowicz 203.

Bernhard Ang. 293.

Bernstein 282.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »