Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

et palam uerbum lo quebatur quem respiciens petrus.coepit obiurgare eu ad ille conuersus uidens

32

πο

[blocks in formation]

και παρρησια τον λογον ελαλει πδ : : και προσλαβομενοσ ο πετροσ ηρξατο επιτειμαν

αυτω ο δε επιστραφεισ και ειδων
τους μαθητασ αυτου · επετειμησεν πετρω
λεγωνύπαγε οπεισω μου σατανα
οτι ου φρονιστα του θυ

αλλα των ανθρωπων
πε : και προσκαλεσαμενοσ τον οχλον

συν τοισ μαθηταισ αυτου ειπεν
ει τεισ θελει οπισω μου ακολουθειν
αρνησάσθω εαυτον • και αρατω τον στρν αυτου
και ακολουθειτω μοι· οσ γαρ αν θελη


(Fol. 313 6.)

[blocks in formation]

VIII.

[ocr errors]

απολεσει αυτην

animam suam saluam facere. perdet eam.qui aute perdiderit eam propter euangelium saluam faciet eam quid enim proderit homini

36

si lucretur uniuersum orbem

[ocr errors]

et detrimentum patiatur animae suae aut quid dauit homo commutatione pro anima sua.qui autem confessus fuerit me et mea uerba.in generatione hac adultera et peccatrice et filius hominis:confundetur eum cum uenerit in gloriam patris sui cum angelis sanctis et dicebat illis

गई

:

IX. I

amen dico uobis

την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην οσο αν
ενεκεν του ευαγγελιου σωσει αυτην
τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον
εαν κερδηση τον κοσμον ολον
και ζημιωθη την ψυχην αυτου
η τι γαρ
δωσει ανθρωποσ ανταλλαγμα

37 : τησ ψυχησ αυτου : όσδαν επεσχυνθησεται εμε 38

και τουσ εμουσ λογουσ εν τη γενεα ταυτη
τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω
και ούϊοσ του ανθρωπου επεσχυνθησεται αυτο
οταν ελθη εν τη δοξη του πατροσ αυτου
μετα των αγγελων των αγιων
και ελεγεν αυτοισ. αμην λεγωϋμειν
οτι εισιν τινεσ δε των εστηκότων μετ εμου
οιτινεσ ου μη γευσωνται θανατου
εωσ αν ειδωσιν την βασιλειαν του θυ
εληλυθειαν εν δυναμει και μετα ημερασ εξ
παραλαμβανει ο ιησ τον πετρον
και τον ιακωβον και τον ιωαννην
και αναγει αυτουσ εισ οροσ υψηλον
κατιδιαν

μονουσ. και τατε μορφωθη
ενπροσθεν αυτων
και τα ειματια αυτου εγενενοντο στιλβοντα
λευκα λια ωσ χιων
ωσ ου ναται τισ λευκαναι επι τησ γησ
και ωφθη αυτοισ ηλειασ συν μωϋσει
και συνελαλουν τω ιηυ και αποκριθεισ
ο πετροσ ειπεν τω ιηυ ραββει
καλον εστιν ημασ

ωδε

quod sunt quidam hic.circumstantium mecu qui non gustabunt mortem donec uideant regnum dei ueniens in uirtutem et post dies sexs adsumpsit ihs petrum

2

[merged small][ocr errors][merged small]

3

δυ

seorsum solus. et transfiguratus est coram ipsis et uestimenta eius facta sunt splendida candida nimis qualia non potest quis candida facere super terra Et apparuit illis helias cum moysen et erant loquentes cum ihu.et respondens petrus dixit ad ihm rabbi

4

5

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ει μη τον ιην μονον μεθ εαυτων και καταβαινοντων αυτων εκ του ορουσ διεστιλατο αυτοισίνα μηδενει α ειδοσαν διηγησωνται ει μη οταν οϋιοσ του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη και τον λογον εκρατησαν προσ εαυτουσ συνζητουντεσ

praecepit illis. ut ne cui

quae

uidissent narrarent. nisi cum filius

hominis a mortuis resurrexisset

πη :

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

12

aput se conquaerentes quid esset quod a mortuis surrexisset Et interrogabant illum dicentes quia scribae dicunt quia heliam oportet primum uenire ad ille respondens ait illis si helias uenit primum restituere omnia Et quo mo do scriptum est. in filium hominis ut multa patiatur.et contemnatur sed dico uobis . quia et helias uenit et fecerunt illi quaecumque uoluerunt sicut script um est in eum et ueniens ad discipulos uidit turbam

13

[merged small][ocr errors]

14

ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ ει ηλειασ ελθων πρωτοσ· αποκαταστανει παντα και πωσ γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ένα πολλα παθη και εξουδενηθη αλλα λεγω υμειν' οτι και ηλειασ εληλυθε και εποιησαν αυτω οσα ηθελον καθωσ γεγραπται επ αυτον και ελθων προσ τουσ μαθητασ ειδεν οχλον πολυν

προσ αυτουσ και τουσ γραμματεισ συνζητουντασ αυτοισ και ευθεωσ πασ οχλοσ. ειδοντεσ τον ιην εθαμβησαν και προσ χεροντεσ. ησπαζοντο αυτον και επηρώτησεν αυτουσ τι συνζητειτε εν μειν και απεκριθη αυτω εισ εκ του οχλου. διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προσ σε

[merged small][merged small][ocr errors]

.

conquirentes cum illis. et comfestim omnis turba• uidentes ihm expauerunt et gaudentes salutauerunt eum et interrogauit illos quid conquiritis inter uos. et respondit ei unus de turba magister

φα :

16

[ocr errors]

17

.

adtuli filium meu m ad te

έχοντα πνα αλαλον

habentem spm mutum

(Fol. 316 α.)

(Fol. 315 6.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

et uidens illum sps.conturbabit eum et elisus in terra . uolutabatur spumans et interrogauit patrem eius quantum temporis est .ex quo hoc accidit ei ad ille dixit ab infantia. et frequenter illum in ignem. et in aquam

mittit ut eum perdat. sed si quid potes subueni nobis dme. misertus super nos ihs autem dixit illi.si potes credere omnia possibilia credenti et continuo exclamans pater pueri cum lacrimis ait credo adiuua

.

[ocr errors]

23

δυνατα τω πιστευοντι:

24

[ocr errors][merged small]

και ευθεωσ κραξασ ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων λεγει πιστευω βοηθει την απιστεια μου - και οτε ειδεν ιησ οτι επισυντρεχει οχλοσ επετειμησεν τω πνι τω ακαθαρτω ειπων αυτω το αλαλον και κωφον πνα εγω σοι επιτασσω εξελθελθε εξ αυτου και μηκέτι εισελθησεισ αυτον και κραξασ. και πολλα σπαραξασ εξηλθεν απ αυτου και εγενετο ωσ νεκροσ ωστε πολλουσ λεγοντασ οτι απεθανεν Ο δε ιησ κρατησασ τησ χειροσ αυτου ηγειρεν αυτον και ανεστη

incredulitatem meam . et cum uideret ihs quod concurreret turba comminatus est spiritui immundo dixit illi mute et surde spe ego tibi praecipio exi ab ill o et cabe ne introeas in eum

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

28

οι μαθηται αυτου κατιαν ηρωτων αυτον

(Fol. 316L.)

et cum introisset ipse in domum discipuli eius secreto. interrogabant eum

(Fol. 317 α.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »