Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

ειπεν

αυτοισ

[blocks in formation]

αλλα νυν ο εχων βαλλαντιον αρει ομοιωσ
και πηραν και ο μη εχων πωλησαι

το ματιον αυτου και αγορασει μαχαιραν σοζ : λεγω γαρ οτι τουτο το γεγραμμενον

δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα των

ανομων ελογισθη και το περι εμου σοη : τελοσ εχει οι δε ειπαν "ίδου κε δυο μαχαιραι

ωδε ο δε
σοθ : αρκει : και εξελθων επορευετο

κατα το εθοσ εισ το οροσ των ελαιων
ακολουθησαν δε αυτω και οι μαθηται
γενομενοσ

δε επι τοπου ειπεν αυτοισ προσευχεσθαι μη εισελθητε εισ πειρασμον σπα :αυτοσ δε απεσταθη

λιθου βολην και θεισ τα γονατα προσευχετο σπβ : λεγων : πατερ μη το θελημα μου αλλα

το σον γενέσθω ει βουλεί παρενεγκε σπγ : τουτο το ποτηριον απ εμου :ώφθη δε

αυτω αγγελοσ απο του ουρανού

secundum consuetudinem in montem oliueti

secuti sunt autem eum et discipuli

σπ

[blocks in formation]

απ αυτωνωσει

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

57

58

είπεν

cum eo erat ad ille negauit eum dicens nescio illum et post pusillum alius uidens eum dixit id ipsum ad ille dixit homo non sum et intercesso quasi horae unius alius quis certabatur in ueritate dico .et hic cum eo erat

59

.60

συν αυτω ην ο δε ηρνησατο αυτον λεγων σοβ : ουκ οιδα αυτον : και μετα βραχυ ετεροσ ειδων αυτον ειπεν το αυτο

οδε ανθρωπε ουκ ειμι και διαστησασ ωσει ωρασ μιασ αλλοσ τισ διϊσχυριζετο επ αληθειασ λεγω και ουτοσ μετ αυτου ην και γαρ γαλιλαιοσ ετιν ειπεν δε ο πετροσ ανθρωπε ουκ οιδα τι λεγεισ

και παραχρημα ετι λαλουντοσ αυτου σηγ: εφωνησεν αλεκτωρ : στραφεισ δε ο ιησ

ενεβλεψεν τω πετρω και ύπεμνησθη
του λογου του κυ
πριν αλεκτορα φωνησαι τρεισ

απαρνηση με μη ειδεναι με και εξελθων σοδ: εξω εκλαυσαι πικρωσ: δι δε ανδρεσ

οι συνεχοντεσ αυτον ενεπεζον αυτω
και περικαλυψαντεσ αυτου το προσωπον
ετυπτoν αυτον και ελεγον προφητευσον

etenim galilaeus est dixit autem petrus homo nescio quid dicis et continuo adhuc eo loquente gallus cantauit conuersus autem ihs respexit petrum et rememoratus est uerbum dmi sicut dixit illi

61

ωσ ειπεν αυτω

[blocks in formation]
[blocks in formation]

65

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

de ore eius et exsurgentes adduxerunt eum ad pilatum

coeperunt autem accusare eum dicentes

hunc inuenimus subuertentem

gentem nostram et uetantem

tributa dare caesari dicentem autem

se xpm regem esse

[ocr errors]

:

[blocks in formation]

ηγαγον αυτον αυτον επι πειλατον
τα :ηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντεσ

τουτον ευρoν διαστρεφοντα
το εθνοσ ημων και κωλυοντα
φορουσ διδοναι καισαρι λεγοντα δε

εαυτον χρν : βασιλεα ειναι
τβ: Ο δε πιλατοσ επηρώτησεν αυτον λεγων

συ ει ο βασιλευση των ιουδαιων

Ο δε απεκριθη αυτω λεγων συ λεγεισ τγ : Ο δε πειλατοσ ειπεν προσ τουσ αρχιερεισ

και τουσ οχλουσ ουδεν ευρισκω αιτιον အုပ် τδ : εν τω ανθρωπω τουτω : Οι δε ενίσχυον

λεγοντεσ ανασειει τον λαον διδασκων
καθ ολησ τησ γησ αρξαμενοσ απο τησ
γαλιλαιασ εωσ ωδε ακουσασ δε ο
πειλατοσ την γαλιλαίαν επηρώτησεν
ει απο τησ γαλιλαιασ ο ανθρωποσ
εστιν επιγνουσ δε οτι εκ τησ εξουσιασ
ηρωδου εστιν ανεπεμψεν αυτον
τω ηρωδη οντι αυτω εν ιεροσολυμοισ
εν εκειναισ ταισ ημεραισ ο δε ηρωδησ
ειδων τον ιην εχαρη λειαν ην γαρ
Θελων ειδειν αυτον εξ ικανων χρονων
δια το ακουειν περι αυτου και ηλπιζεν
τι σημείον

ειδειν υπ αυτου γεινομενον
επηρωτα δε αυτον εν λογοισ εικανοισ
αυτοσ δε ουκ απεκρίνατο αυτω ουδεν

(Fol. 276 6.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

suo et inludens coperiens eum opertorium candidum remisit eum pilato cum essent autem in lite pilatus et herodes facti sunt amici in ipso die pilatus autem conuocans principes sacerdotum et principes et omnem plebem dixit ad eos adduxistis mihi

:

13

[blocks in formation]

hominem hunc sicut auertentem

τον λαον καγω

plebem et ego autem interrogans in conspectu

αιτιον εν αυτω

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

προσ αυτουσ κατανεγκατε μοι τον
ανθρωπον τουτον ωσ αποστρεφοντα

δε

ανακρινασ ενωπιον ύμων ουδεν

ευρον τη : αλλ ουδε ηρωδησ ανεπεμψα γαρύμασ

προσ αυτον και ουδεν αξιον θανατου τθ: πεπραγμενον εστιν εν αυτω παιδευσασ ου

αυτον απολυσω : άνεκραξαν δε παν
πληθει λεγοντεσ αιρε τουτον αιραι τουτον
απολυσον δε

ημειν τον βαραββαν
οστισ ην

δια στασιν τινα γενομενην εν τη πολει και φονον βεβλημενοσ εισ φυλακην αναγκην

δε

είχεν εορτην απολυειν τια : παλιν δε οπειλατοσ προσεφωνησεν

αυτουσ θελων απολυσαι τον ιην

οι δε εκραξαν σταυρου σταυρου τον τιβ : ο δε τριτον ειπεν προσ αυτουσ τι γαρ

κακον εποιησεν ουτοσ ουδεμιαν
αιτιαν θανατου ευρισκω εν αυτω

[blocks in formation]

κατα

[blocks in formation]

αυτοισ ενα

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »