Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? etc. Matth. 7. 5. /ide et Joan. 8. 7.

Oportet ergò Episcopum irreprehensibilem esse, etc. 1. Tim. 5. 2.

In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum. in doctrinâ, in integritate, in gravitate , verbum sanum , irreprèhensibile : ut is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis. Tit. 2. 7. 8.

Correctio mala eae parte corripientis.

Ad increpandum tantum eloquia concinnatis, et in ventum verba profertis. Super pupillum irruitis, et subvertere nitimini amicum vestrum. Job 6. 26. 27. In ore stulti virga superbiæ : labia autem sapientium custodiunt eos. Prov. m 4. 5. Est correptio mendax in irâ contumeliosi. Eccli. 1 9. 28. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? Aut quomodò dicis fratri tuo : Sine, êjiciam festucam de oculo tuo, et eccè trabs est in oculo tuo? 'Hypocrita ! ejice primüm trabem de oculo tuo, et tunc videhis ejicere festucam de oculo fratris tui. Matth. 7. 5. 4. 5. Item Luc. 6. 4 1.

Qui sine peccato est vestrùm, primus in illam lapidem mittat. Joan. 8. 7.

parte contemnentis.

Agar ancilla Saræ non ferens correptionem dominae suæ, quæ ejus superbiam redarguebat, fugit è tlomo, sed jussa est ab Angelo, ut rediret ad dominam süam, et se hae miliaret sub manu ejus, Gen. c. 16. Ingressus es — ut advena, nunquid utjudices? Ibid. 19.9. Qiiis te constituit principem et judicem super nos? Exod. 2. 14. Qüod si nec sic voluerili recipere disciplinam, sed ambuláveritis ex adverso mihi: ego quoque contra vos adversus incedam, et percutiam vo* septiès, propter peccata yestra, Inducamiqué super vos gladium ultorem fœderi§ mei. Levit. »6 25. 24. 25. Miehæas Propheta, qui non est locutus ad gratiam pri* pum, à Sedecia in mdvilla* percutitur, et à Rege Israd jussus est in carcerem mttlt 5. Reg. 99. 94. J^ide et 2. Pa* 16. 7. Jer. 5%. 2. Dan. c. 14; Sara filia Raguelis una! de ancillis suis jùsté increp* propter culpam : et illa nimis injuriosè respondet : Ampli! ex te non ($. filium aut filiam super terram, interfectrix virorum tuorum. Tob. 3,7; Cor eorum longè fecisti à disciplinâ : proptereà non exaltabuntur. Job 17. 4. Qui erudit derisorem, ipse injuriam sibi facit: et qui arguit impium, sibi maculam generat. Noli arguere derisorem, ne oderit te. Argue sapientem, et diliget te. Prov. 9. 7. et 8, Via vitæ custodienti disciplinam, qui autem increpationes relinquit, errat. Ibid. 1 o. 17. ὰií áífí git scientiam : qui autem odit increpationes, insipiens est. Ibid. 1 2. 1. Filius sapiens, doctrina patris: qui autem illusor est, non audit, cum arguitur. Ibid. 15. 1. Qui increpationes odit, morietur. Ibid. 15. 1 o. Non amat pestilens eum, qui se corripit. q*. m 9. Si contuderis stultum in pila, quasi ptisanas feriente desuper pilo, non auferetur ab eo stultitia ejus. Ibid. 27. 22. Viro, qui corripientem dura cervice contemnit, repentinus ei superveniet interitus : et eum sanitas non sequetur. Ibid. 20. 1. Perversi difficilè corriguntur. Eccles. 1. 15. Considera opera Dei, quòd memo possit corrigere, quem ille despexerit. Ibid. 7. 1 4. Vir prudens et disciplinatus, non murmurabit correptus. Eccli. 1 o. 28. Qui odit correptionem, minuetur vitâ. Ibid. 1 9. 5,

Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris. Ib. 2 1. 7. Peccator homo. vitabit correptionem , et secundùm voluntatem suam inveniet comparationem. Ibid. 52. 2 1. Arguentem in portâ supplantabant, declinavérunt frustrà à justo. Isa. 29. 2 1. Odio habuerunt corripientem in portâ. Amos 5. 1 o. Joannes Baptista dicebat Herodi: Non licet tibi uacorem fratris habere, sed aegrè ferens IIerodes, Joannem in vincula. conjectum interfecit. Matth. c. 14. /ide et Joan. 9. de cæco nato. Item Actor. 7. de Stephano. Herodes autem Tetrarcha, cùm corriperetur ab illo (Joanne) de Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis, quæ fecit Herodes : adjecit et hoc super omnia, et inclusit Joannem in carcere. Luc. 5. ig. 2o. Vide et Marc. 6. 17. Non potest mundus odisse vos : me autem odit, quia ego testimonium perhibeo de illo, quod opera ejus mala sunt. Joan. 7. 7. Ergò inimicus vobis factus sum , verum dicens vobis ?

Galat. 4. 16.
Correctio filiorum.

Suscitabo adversùm Heli omnia, quæ locutus sum super domum ejus : incipiam et complebo; Prædixi enim ei, quòd judicaturus essem domum ejus

in ælernum propter iniquitalem : eò quòd noverat indignè agere filios suos, et non corripuerit eos. 1. Heg. 5. 1 2. Adonias autem filius Haggith elevabatur, dicens : Ego regnabo — Nec corripuit eum pater suus aliquandò. 5. Reg. 1. v. 5. et 6. Audite, filii, disciplinam patris. Prov. 4. 1. . Qui parcit virgæ, odit filium suum : qui autem diligit illum instanter erudit. Prov. 15. 24. Stultus irridet disciplinam patris sui : qui autem custodit increpationes, astutior fiet. Ib. 15. 5. Erudi filium tuum, ne desperes ; ad interfectionem autem ejus me ponas animam tuam. 1bid. 1 9. 18. Stultitia colligata est in corde pueri, et virga disciplinæ fugabit eam. Ibid. 22. 15. Noli subtrahere à puero disciplinam : si enim percusseris eum virgâ , non morietur. Tu virgâ percuties eum, et animam ejus de inferno liberabis. Ibid. 25. 15. 14. Virga atque correptio tribuit sapientiam : Κ autem , qui dimiilitur voluntati suæ, confundit matrem suam. Ibid. 29. 1 5. Filii tibi sunt? erudi illos , et curva illos à pueritiâ illorum. Eccli. 7. 25. Et utile est mori sine filiis, quàm relinquere filios impios. Ibid. 16. 4.

Confusio patris est de filio indisciplinat6 : filia autem in deminoratione fiet. Ibidem 22. 5. Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella, ut laelelit in novissimo suo; et non palpet proximorum ostia. Ibid. 5o. 1. Qui docet filium suum, laudabitur in illo : et in medio domesticorum in illo gloriabitur. v. 9. Qui docet filium, in zelum mittit inimicum, et in medio amicorum gloriabitur in illo. v. 5. Mortuus est pater ejus, et quasi non est mortuus: similem enim reliquit sibi post se. v. 4. li, vitâ suâ vidit, et lætatus estim illo : in obitu suo non est coltristatus, nec confusus est coram inimicis : reliquit enim defensorem domùs cohtrainini cos, et amicis reddentem gratiam. v. 5. 6. Equusindomilus evadit durus, et filius remissus evadet, præceps. v. 8. Curia cervicem ejus in juventule, et tunde latera ejus düm infan* est, me fortè induret, et non credat tibi : et erit tibi dolor animæ (hic et in futuro). r. 1 9. Doce filium tuum, et optrare in illo, ne in turpitudinem illius offendas. v. 15. . De patre impio queruntur f lii, quoniàm propter illum sum' ! in opprobrio 'f;£ maluit , eaeemplum et defectum doctr* , na-). 1bid. 41. 1 o. Præparate filios eius occisi*

ni in iniquitate patrum suorum

(qui non docuerunt eos). Isa. 14. » 1.

Educate illos (filios vestros) in disciplinâ et correptione Domini. Ephes. 6. 4.

Quis enim filius, quem non corripit pater? Hebr. 12. 7.

£orrectio impiorum cst piis in timorem et cautionem.

Vide Impius. cREAToa oMNiUM RERUM DEUs.

In principio creavit Deus cœlum et terram. Gen. 1. 1. Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram, et mare et omnia, quæ in eis sunt, et requievit in die septimo, etc. Earod. 2o. 1 1. /ide et Gen. 2. 2. Tua est, Domine, magnificentia et potentia , et gloria , atque victoria : et tibi laus : cuncta enim , quæ in cœlo sunt, et in terrâ, tua sunt : tuum, Domine, regnum, et tu es super omnes principes. 1. Paral. 29. 1 1. Tui sunt coeli, et tua est terra , orbem terræ et plenitudinem ejus tu fundasti : aquilonem et mare tu creasti. Psal. 88. 1 9. Benedicti vos à Domino, qui fecit coelum et terram. Psal. 1 15. 15. J^ide et Psal. 95. 5. Psa!. 1 2o. 2. 1 25. 8. 1 45. 6. Unus est Altissimus Creator omnipotgns, et Rex potens, et metuendus nimis, sedens super Ihronum illius, etc. Eccli. 1. 8. Domine exercituum, Deus

Israël, qui sedes super Cherubim : tu es Deus solus omnium regnorum terræ ; tu fecisti cœlum et terram. Isa. 57. 16. Deus sempiternus Dominus, qui creavit terminos terræ, non deficiet, neque laborabit, nec est investigatio sapientiæ ejus. Ibid., 4o. 28. /ide et Ibid. 42. 5. Ilæc dicit Dominus, redemptor tuus, et formator tuus ex utero : Ego sum Dominus faciens omnia, extendens coelos , solus, stabiliens terram, et nullus mecum. Ibid. 44. 24. Ego feci terram , et hominem super eam creavi ego : manus meæ tetenderunt coelos, et omni militiæ eorum mandavi. Ibid. 45. 19. Manus quoque mea fundavit terram, et dextera mea mensa est coelos : ego vocabo eos, et stabunt simul. Ibid. 48. 15. Et oblitus es Domini factoris tui, qui tetendit coelos, et fundavit terram. Ibid. 5 1. 15. Qui facit terram in fortitudine suâ , præparat orbem in sapientiâ suâ, et prudentiâ suâ extendit cœlos. Jerem. 1 o. 1 2. /ide et Baruch 5. 52. Heu , heu , heu , Domine Deus : eccè tu fecisti coelum et terram in fortitudine tuâ magnâ, et in brachio tuo extento: non erit tibi difficile omne verbum. Ibid. 52. 17. Deus, qui fecit terram in fortitudine suâ, præparavit orbem in sapientiâ suâ, et pru

dentiâ suâ extendit coelos, etc. Ibid. 5 1. 1 5. Dominum Deum coeli ego timeo, qui fecit mare et aridam. Jonæ 1. 9. Dominus extendens coelum, et fundans terram , et fingens spiritum hominis in eo. Zach. 1 2. 1 . , Confiteor tibi, Pater, Domine cœli, et terræ, quia abscondisti hæc à sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Matth. j 1. 95. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Joan. 1. 5. Domine, tu es qui fecisti cœlum et terram, mare et omnia, quæ in eis sunt. Actor. 4. 24. Convertimini ad Deum vivum , qui fecit coelum et terram, et mare, et omnia, quæ in eis sunt, etc. Ibid. 14. 1 4. }(ide et Psal. 145. 6. Item Actor. 7. 5o. Deus, qui fecit mundum, et omnia, quæ in eo sunt, hic coeli et terræ cùm sit Domimus, etc. Ibid. 17. 24. Unus Deus, Pater, ex quo omnia, et nos in illum : et unus Dominus, Jesus Christus, per quem omnia, et nos per ipsum. u. Cor. 8. 6, Deus omnia creavit. Ephes. 5. 9. /ide et Coloss. 1. 16, IIebr, 1. 2. Tu in principio, Domine , terram fundasti : et opera manuum tuarum sunt cœli. Hebr. 1 , 1 0,

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »