Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

ωρμησαν εισ τουσ χοιρουσ ωρμησεν δε η αγελη κατα του κρημνου εισ την λιμνην και απεπνιγη ειδοντεσ δε οι βοσκοντεσ το γεγονοσ εφυγαν και απηγγειλαν εισ την πολιν και εισ τουσ αγρουσ παραγενομενων δε εκ τησ πολεωσ και θεωρησαντων καθημενον τον δαιμονιζομενον σωφρονουντα και ιματισμενον καθημενον παρα τουσ ποδασ του ιηυ εφοβηθησαν

γειλαν γαρ αυτοισ οι ιδοντεσ πωσ εσωθη ο λιων ηρώτησαν δε

[blocks in formation]
[ocr errors][subsumed]
[blocks in formation]

τον ιην παντεσ και η χώρα των
γερασηνων απελθειν απ αυτων

φοβω γαρ μεγαλω συνιχοντο
: ενβασ δε υπεστρεψεν ηρωτα δε

αυτον ο ανηρ αφου εξεληλυθει
τα δαιμονια ειναι συν αυτω
απελυσεν δε αυτον λεγων πορευου
εισ τον οικον σου διηγουμενοσ οσα σου
ο θσ εποιησεν και απελθων κατα την
πολιν

εκηρυσσεν όσα εποίησεν αυτω
οιησί εγενετο δε εν τω ύποστρεψε
τον ιην αποδεξασθαι αυτον τον οχλον
ησαν γαρ παντεσ προσδοκώντεσ αυτον

[blocks in formation]

πε

[blocks in formation]
[blocks in formation]

41

ουτοσ αρχών τησ συναγωγησ πεσων υπο τουσ ποδασ του ιηυ παρεκαλει αυτον

(Fol. 218 6.)

hic princeps synagogae cadens sub pedes ihu rogabat eum

(Fol. 219 α.)

VΙΙΙ.

introire in domum eius erat enim

filia illi unica annorum . xii.

σα

moriens et factum est cum

εισελθειν εισ την ο αν αυτου ην γαρ

VIII. 42 θυγατηρ αυτω μονογενησ ετων. ιβ. αποθνησκου και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον οι οχλοι συνεπνιγαν αυτον και γυνη ουσα εν ρυσι αιματοσ

43 απο αιτων·βιην ουδε εισ ίσχυεν θεραπευσαι προσελθουσα ηψατο του ματιου αυτου

44

iter faceret turbae suffocabant

45

eum et mulier quae erat in profluuio sanguinis

ab annis.xii.quem nemo poterat curare
. a accedens tetigit tunicam eius
Ÿ eius ihs autem sciens quae exiuit
γ

ab eo uirtus interrogabat quis me tetigit
negantibus autem omnibus dixit petrus
et qui cum eo erant magister turbae te conprimunt
et contribulant et dicis quis me
tetigit ad ille dixit tetigit me quis ego enim
sciui uirtutem exisse a me
uidens autem mulier quia non latuit tremibunda

uenit et procidens ad eum
B et confestim stetit profluuius sanguinis

propter quam causam tetigit eum adnuntiabit in conspectu omnis populi et quia sanata est confestim ad ille dixit ei filia

σε

46

47

και παραχρημα εστη η ρυσισ του αιματοσ αυτησ ο δε ιησ γνoυσ την εξελθουσαν εξ αυτου δυναμιν επηρωτα τισ μου ηψατο αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετροσ και οι συν αυτω επιστατα οι οχλοι συνεχoυσι και αποθλειβoυσιν και λεγεισ τισ μου ηψατο ο δε ειπεν ήψατο μου τισ εγω γαρ εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν εντρομοσ ου

· ηλθεν και προσπεσoυσα αυτω δι

ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν ενωπιον παντοσ του λαου και οτι λαθη παραχρημα ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστισ σου σεσωκεν σε πορευου εν ιρηνη ετι αυτου λαλουντοσ ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντεσ αυτω οτι τεθνηκεν σου η θυγατηρ · μηκέτι σκυλλε τον διδασκαλον ο δε τησ ακουσασ τον λογον απεκριθη αυτω λεγων μη φοβου μονον πιστευε και σωθησεται εισελθων δε εισ την οικιαν ουκ αφηκεν

σα

48

[blocks in formation]

εισελθειν συν αυτω τινα ει μη πετρον

introire secum quemquam nisi petrum et iohanen et iacobum et

[blocks in formation]

patrem puellae et matrem plorabant autem omnes et plangebant eam ad ille dixit nolite plorare

(Fol. 220 α.)

[blocks in formation]

VIII.

non enim mortua est sed dormit

ου γαρ απεθανεν αλλα καθευδει

γε και κατελουν αυτου ειδοτεσ οτι

53

et deridebant eum scientes quoniam

mortua est ipse autem tenens manum

eius clamauit dicens puella surge

56

απεθανεν αυτοσ δε κρατησασ τησ χειροσ 54
αυτησ εφωνησεν λεγων η παισ εγειρε
και υπεστρεψεν το πνευμα αυτησ

55
και ανεστη παραχρημα και επεταξεν
δoθηναι αυτη φαγειν οι δε γονεισ
αυτησ θεωρουντεσ εξεστησαν

παρηγγειλεν δε αυτοισ μηδε ειπειν πς: το γεγονοσ : συνκαλεσαμενοσ δε

τουσ.ιβ. εδωκεν αυτοισ δυναμιν
και εξουσιαν επι πασαν δαιμονιον
και νοσουσ θεραπευειν και απέστειλεν

αυτουσ κηρυσσειν την βασιλειαν του θυ πζ τζ : και ίασθαι τουσ ασθενεισ :και ειπεν προσ αυτουσ 3 μηδεν αιρετε εισ την

μητε ραβδον

et conuersus est spiritus eius et surrexit confestim et praecepit dari ei manducare parentes autem eius uidentes expauerunt praecepit autem illis nemini dicere quod factum est conuocans autem

IX. I

[blocks in formation]
[ocr errors]

2

et potestatem super omne daemonium et infirmitates curare et misit eos praedicare regnum dei et sanare infirmos et dix ad eos

οδον

nihil tuleritis in uiam non uirgam

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

οδ

[blocks in formation]

9

9ε :

21

22

: και εγενετο εν τω ειναι αυτουσ κατάμονασ

συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρώτησεν αυτουσ λεγων τινα με λεγουσιν οι οχλοι ειναι οι δε αποκριθεντεσ ειπαν ίωανην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλειαν η ενα των προφητων Ειπεν δε αυτοισυμεισ δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεισ δε ο πετροσ ειπεν τον χρν υιον του θυ :ο δε επιτειμήσασ αυτοισ παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο ειπων οτι δει τον ύιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθήναι υπο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι

και μεθ ημερασ τρεισ αναστήναι 9ς: Ελεγεν δε προσ παντασ ει τισ θελει

οπισω μου ερχεσθε αρνησάσθω
εαυτον και ακολουθειτω μοι
οσ γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι
απολεσει αυτην οσ δαν απολεση
την ψυχην αυτου

ενεκενε μου
ουτοσ σωσει αυτην τι γαρ ωφελει
ανθρωπον κερδησαι τον κοσμον ολον

εαυτον δε απολεσαι η ζημιωθηναι
: οσ γαρ αν αιπεσχυνθη εμε και τουσ εμουσ

τουτον οϋιοσ του ανθρωπου επαισχυνθήσεται
οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πρσ αυτου

και των αγιων αγγελων : λεγω δε

: υμειν οτι αληθωσ εισιν τινεσ

των ωδε εστωτων οι ου μη γευσωνται
θανατου εωσ αν ειδωσιν τον ύιον

23

dicitis esse respondens autem petrus dixit xpm filium dei ad ille increpauit eis et praecepit nemini dicere hoc dicens. quoniam oportet filium hominis multa pati et exproprari a presbyteris et a principibus sacerdotum et scribis et occidi et post tres dies resurgere dicebat autem ad omnes si quis uult post me uenire abneget semetipsum et sequatur me qui enim uoluerit animam suam saluare perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me hic salbabit eam quid enim prodeest homini lucrari mundum totum semetipsiim autem perdere aut iactum pati qui enim confusus fuerit me et meos hunc filius hominis confundetur

24

25

[ocr errors]

οζ

26

27

cum uenerit in regno suo et patris sui et sanctorum angelorum dico autem uobis quoniam uere sunt quidam qui hic stant qui non gustabunt mortem usque cum uideant filium hominis uenientem in gloria sua factum est autem post haec uerba

(Fol. 223 α.)

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »