Obrazy na stronie
PDF
ePub

2

[ocr errors]

(Alijstéporib'à fupradictis,Inuita Q ui habitatin cælis,irridebit eos:&
toriū& Hymnus dicunt, q habétur Dominus subsannabit eos.
i,ppriode tëpore, policij varietate, Tuncloqueturad eosin ira sua:&in
quod & in Capitulis & hymnis ad furoresuoconturbabit eos.
Laudes, & in alijs fimiliterferuetur. Ego aütcóftitut' sūrexabeo fup Sió
IN PRIMO NOCTVRNO. mõtē sanctueius:pdicāspceptú eius.
In Aduentu. Aña. Veniet ecceRex. Dominus dixitad me:filius meus es
Per Annum. Antiphona. Seruite. tu, ego hodiegenuite.
-Tépore Pafch.An. Haleluiah.Lapis. Postula à me, &dabo tibigentesha-
PSALMVS PRIMVS reditatem tuam:&possessionem tua

Eatus vir qui non
Babij inchiom keges cosin virga ferrea:&táquam
piorú,&in via pctörű vas figuli confringes eos.
non ftetit:&cathedra Etnuncregesintelligite:erudimini
pestilentiænon fedit. qui iudicatisterram.

ed ilege Dñi volutas Seruite Dominoin timore:& exul-
eius& in legeeiusme tate ei cum tremore.

ditabitur dieacnocte. A pprehédite disciplinam:nequádo terit tanquam lignum,quod plan- irascat Dñs, & pereatis de via iufta. tatūeftfecus decursus aquarú:quod Cum exarseritin breui ira eius: beati fructum suum dabit in tempore fuo. oês,qui confidunt in eo. Pfalmus 5. quæcunq; faciet, profperabuntur. De quanin bulund

meil diplica infant onficimpij,nõfic:fed tanquãpul guntaduersum me. uis quem proijcitvētusà facie terræ. Multi dicuntanimxmeæ:non eft fa [deonon resurguntimpijiniudicio: lusipliin Deo eius. neque peccatores in consilioiustorũ. Tu autem Domine fufceptor meus Quoniam nouit Dominus viam iu es:gloria mea,&exaltanscaput meu. ftorum:&iter impiorum peribit.

Vocemea ad Dominum clamaui:& Gloria patri,&filio,&fpiritui sãčto. exaudiuitine de monte sancto suo. Sicuteratin principio,&núc,&fem Ego dormiui,& foporatus fum,& per,&in fæcula fæculorum.Amen. exurrexi:quia Dominussuscepitme. Hic, Gloria.temp dřinfineomniú Nõ timebo millia populi circúdátis psalmoru, nifi aliter notet. Pfalmusmineexurge dñe,faluú me facDeme

Varefremuerunt gentes:&po ñ tu pcussisti oés aduersātes mihi
puli meditati funtinania? fine caufa:dentespetõrūcontriuifti.

Aftiterütregesterræ,&prin- Domini est falus & fuper populum cipes cõuenerüt in vnum : aduersus tuum benedi&tio tua. "rahas s. Lirumparnus vincula corunca Dmerneg

; in ira tura corripiasme ciamuså nobisiugum ipforum. Miserere mei Dñe, quoniã infirmus B. R. N.

Aij

[ocr errors]

sum:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fun:sana me Domine, quoniain con Fxurge Dñein ira tua:&exaltarein
turbata funt ofla mca.

finibus inimicorum meorum.
Et anima mea turbata est valde:led EtexurgeDomine Deus nieus in prę
tu Dominevsquequo?

cepto quod mādasti:& fynagoga po
Lonuertere Domine,&eripeanimā pulorum circundabit te.
meā: saluum mefac pp míam tuam. t propter hancin altum regredere. :
Quoniam non estin morte qui me- Dominus iudicatpopulos.
morsittur:in inferno autem quiscon Iudica me Domine fecundum iufti-
fitebitur tibi?

tiam meam:& fecundum innocen-
Laboraui in gemitu meo,lauabo per tiam meam super me.
singulas nocteslectum meum:lacry- Consumetur neqtia peccatorü,&di
mis meis stratum meum rigabo. rigesiuftü:scrutás corda,&renes De
Turbatus est a furore oculus meus: luftum adiutorium meum à Domi-
inueteraui inter oés inimicos meos. no:qui saluos facit rectos corde.
D isceditea me omnes qui operami- D eusiudexiustus, fortis, &patiens:
niiniquitatem:quoniam exaudiuit nunquid irafcitur per fingulos dies? ?
Dominus vocem fletus mei. Nifi conuerfi fueritis, gladiú fuú vi-
Exaudiuit Dominus deprecationě brabitarcum suum tetendit, &para
meam:Dñsorationē mçam suscepit. uitillum.
Erubescant & conturbentur yehe- Etin eo parauit vasa mortis: sagittas
menter oês inimici mei: conuertan- suasardentibus effecit.
tur, & erubescant valde velociter.

Ecce parturijtiniustitiam, concepit
In aduentu: Aña. Veniet ecce Rex dolorem:&peperitiniquitatem.
excelsus cum poteftate magna ad sal Lacum aperuit, &effodit eum:&in
vandas gētes, hal
. Aña. Gonfortate
. ciditin foucam quam fecit

.
Perannu. Aña. Seruite Dñoin timo Conuertetur dolor eius í caput ei';&
re,& exultate ei cum tremore, Aña. įverticéipsiusiniquitas ei° descédet

. Deusiudex iuftus. Pfalmus .Confitebor Domino fecundum iu

Omine Deus meus, in te spera- ftitiam eius:&psallam nomini Do

ui:saluum me fac ex oibus per- mini altissimi. Plalmus 8.
can rapiative colanimameā:dum D leminomētubi qužae maierba
nõ est g redimat, neq;q saluü faciat. Quoniam eleuata est magnificentia
Domine Deus meus,li feci istud:siest tua:super cælos.
iniquitasin manibus meis. E xore infantium,&la&tentium per
Şireddidi retribuentibus mihi mala: fecisti laudem propter inimicos tuos:
decidă merito abinimicis meisíanis. vt deftruasinimicum &vltorem.
persequatur inimicus animam mea, Quoniam videbo cælos tuos opera
& comprehendat,& cöculcet in ter- digitorum tuorum:lunam&itellas,
ra vitam meam:&gloriam meamin quætu fundasti.
puluerem deducat

uid eft homo, quòd memores

eius

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

1

3
cius?aut filiushois,qñ visitas eum? tatem meam deinimicis meis.
Minuisti eû paulomin' ab Angelis, Qui exaltas'me de portis mortis: vt
glia&honorecoronasti eú:&cõsti- annunciem omnes laudationes tuas
tuisti eumsupopa manuum tuarum. in portis filiæ Sion.
Oía subiecisti subpedib”ei”:oues,& Exultaboin salutari tuo: infixæsunt
boues vniuersas,insup&pecora cãpi gentesin interitu quem fecerunt.
V olucrescæli&pisces maris:quiper In laqueo ifto, quem absconderunt
ambulantfemitas maris.

comprehensuselt pes eorum.,
DñeDñsní;quàm admirabile eftno CognoscetDominusiudicia faciens:
men tuum in vniuerfa terra psg. inopibus manuum fuarum compre-

Onfitebor tibi Dñeí toto corde hensusest peccator.

meo:narrabooía mirabilia cua. Conuertantur peccatores in infer--
L ætabor & exultabo in te: psallam num:omnesgentes quæ obliuiscun-
nomini tuoaltissime.

tur Deum.
I ncóuertédo inimicũ meú retrorsu: Quoniam non in finem obliuio erit
infirmabunt&peribunt à facie tua. pauperis patientia pauperum nope-
Quoniam fecisti iudicium meum,& ribitin finem.
causammeam:sedisti super thronum Exurge Dñe,non confortetur homo
qui iudicas iuftitiam.

iudicentur gentes in conspectu tuo.
I hcrepaftigentes,&perijtimpius:no Constitue Dñe legislatore super eos:
men eorum delestiinæternum,&in vtsciantgentes qñ homines funt.
fæculum fæculi.

Vtquid Domine recessistilongè:de-
I nimicidefeceruntframeæin finem: fpicisin opportunitatibus, in tribula
&ciuitates eorum deftruxisti.

tione?
Perijt memoria eorum cum fonitu: Dum superbitimpius,incediturpau
& Dominus in æternum permanet per: comprehenduntur in confilijs,
Parauitiniudicio thronumfuum,& quibus cogitant.
ipseiudicabitorbem terræin çquita- Onlaudatur peccator in desiderijs
te:iudicabit populosin iustitia. animæsuæ:&iniquus benedicitur.
Et factus est Dominus refugium pau Exacerbauit Dñm peccator: secun-
peri:adiutorin opportunitatibus, in du multitudine iræ fuæ non quæret.
tribulatione.

Non eft Deusin cospectu eius,inqui:
Etsperentin te qui nouerunt nomé natæ

sunt viæ illiusin omni tempore

.
tuum:quoniam non dereliquifti quę Auferuntur iudicia tua à facie eius:
rentes te Domine.

omnium inimicorum suorum domi
Plallite Dñoqui habitatin Sion:an- nabitur.
nunciate intergentes ftudia eius. Dixit enim in corde luo: non moue-
Quoniam requirens sanguinem co- bor à generatione in generationem
rụm recordatus eft: non est'oblitus finemalo.

Cuius maledictione os plenum eft
Miserere mei Domine: vide humili- &amaritudine , & dolo: sublingua
B.R.N.

4

[ocr errors]

clamorem pauperum.

А ііі

eius

S

[ocr errors]
[ocr errors]

1

cius labor&dolor,

pium:quiautem diligit iniquitatem,
Sedetin infidijscum diuitibusinoc oditanimam fuam.
cultis:vtinterficiatinnocentem. P luet super peccatores laqueos.ignis

culi ei’i paupem refpiciūtisidiati &sulphur, & fpiritus procellarum,
abscondito, quasileoinspeluncasua. pars calicis eorum.
I nfidiatur,vt rapiat pauperem:rape Quoniam iuftus domino, &iustitias
repáuperem,dum attrahit cum. dilexitæquitatem viditvultus eius.
In laçosuohumiliabiteú:iclinabitse In Aduentu. A Confortate mano
&cadetcūdñatus fuerit pauperum. dissolutas: confortamini, dicite, ecce
Dixit enií cordesuo,oblit' De':auer Deus nofter veniet, & faluabit nos.

tit faciem suam,ne videatin finem. Haleluiah. Antiph. Gaudete omnes.
ExurgeDñe Deus,&exaltetur man' Per Annum. Antipho. Deus iudex,
tụa:ne obliuiscaris pauperum. .... iustus,fortis &longanimis, nunquid
P P ropter quid irritauit impioDeum? irascetur per singulos dies?Antipho;
dixit enim in cordesuo, nõrequiret. TuDomine.

Pfalmus ir,
Vides qñ tu laborem,&dolorem có Aluum mefac Domine , quoniã
sideras:vttradas eosin manus tuas. defecit sanctus:quoniam dimninu
Tibi dereli&tus eft pauper: orphano tæ suntveritates à filijs hominum.
tu eris adiutor.

Vana locuti sunt vnusquisq; ad pro-
Côtere brachium pcoris &maligni: ximumsuum : labia dolosa in corde
quærefpeccatū illi?, &non inueniet. & cordelocuti sunt
Dñsregnabitiæternú,&in fæculum Disperdat Dominus vniuersa labia
fæculi:peribitisgentes de terra illius. dolofa:&linguam magniloquam.
Desidriú paupū exaudiuitDñs:ppa- Quidixerunt,linguam noftram ma
rationécordis eorú audiuitauris tua. gnificabim',labia nostra ànobissunt:
I udicarepupillo&humili:vt non ap quis noster Dominus est?
ponat vltra magnificarese homofu- propter miseriaminopum, &gemi-
per terram.

Píalmusic tú pauperú:nunc exurgam,dicitdñs.
NDñocöfido,qúodicitisalę mee: Ponamin salutari :fiducialiter agam

trāsmigrain montem sicut pasfer, in eo.
Qñeccepctõresintēderuntarcum, Eloquia dñíeloquia casta:argentum
paraueruntsagittas suasīpharetra:yt igne examinatuin, probatum terræ,
sagittentinobscurorectoscorde.
Quoniam quæpfecisti, deftruxerút: Tu Dñe fuabisnos:&custodies nos

purgatum septuplum
iultus autem quid fecit?
Dominusin templo fanctosuo: Do- in circuituimpijambulant:secundú

àgeneratione hac in æternum.
minusincælo fedes eius.

altitudinem tuam multiplicasti fi--
Oculi eius in pauperem respiciunt: lios hominum.
palpebræ eiusinterrogant filios ho--

Plalmus 12
minum.

V

Squequo Domine obliuisceris
Dominusinterrogatiustum,&im-- faciem tuamàme?

mein finem?vsquequo auertis

uam

1

7

Quandiu ponam consilia in anima Quis dabitex Siõ falutare Ifrael? cũ mea:doloré in cordemeop diem. auerterit dñs captiuitatē plebis suæ, Vsquequo exaltabit inimicus meus exultabit Iacob,&lętabiflfrael. s.14 fuperme:relpice,&exaudi me domi

D

Omine,qshabitabitin taberna ne Deus meus.

culo tuo? aut quis requiescet in Illumina oculos meos, nevnquam montesancto tuo? obdormiãīmorte, nequando dicat Qui ingredit sinemacula:&operainimic' me',præualui aduersus eum. turiustitiam. Qui tribulantme, exultabuntsimo- Qui loquitur veritatéin corde fuo: tus fuero: ego autem in misericordia quinõ egitdolumin lingua fua. tua speraui.

Necfecit proximo fuo malú:& opExultabitcor meü in salutari tuo,ca- probriú no accepit aduerfus proxitabodño,g bona tribuit mihi:&pfalmos suos. lá nomini dñi altissimi. Psals. 13. Ad nihilú deduct estícõspectu eie D

Ixitinsipiens in cordesuo: non maligno:timétes autê dñmglorificat eft Deus.

Qui iurat proximosuo,&non deciCorrupti sunt,&abominabiles facti pitquipecuniam suam non deditad suntin studijssuis:non est qui faciat vsuram,& munera super innocentē bonum,non eft vsquead vnum. non accepit. Dominus de cælo profpexit super Qui facit hæc:non commouebitur í filios hominum:vt videat, fieftintel- æternum. In Aduentu. Antiphona ligens:autrcquirens Deum. Caudeteoés & lętamíni: ecce qa veOmnes declinauerunt, fimul inuti- niet Dñs vltionis:adducet retributio les facti sunt non est qui faciat bonú né:ipfe veniet & saluabit nos. Ex non eft vsquead vnum.

Sion species decoris eius. De nr Sepulchrum patens est guttureorũ, manifeste veniet. Perannum. Ann. linguis suis dolose agebãt:venenum Tudñe seruabisnos,&custodiesnos aspidum sublabijs eorum.

y.Memor fui nocte noministui Do Quorum os malédictione &amari- mine, B.Etcustodiuilegem tuam. tudineplenú est: veloces pedes eorú Tépore Quadrag.V. Ipse liberauit ad effundendum sanguine.

mede laqueovenantium. Etaver Cótritio &infelicitas in vijs eorú, & boaspero. Tempore Paffionis. Eviam pacis non cognouerunt:nó est rue à framea Deusanimam meam. timor Deiante oculos eorum. P.: Et demanu canis vnicam meam. Nõnecognoscētoés, qoperātiniqta . Tpe Pasch. An Haľah.Lapis reuolu tem:qui deuorantplebem meam, fi- test, haľah:ab ostio monuméti, hal. cut escam panis.

haľ. y. Surrexit Dñsde sepulcro,hap Dominūno inuocauerüt:illic trepi- B Qui p nobis pepēditīligno, haťa. dauerunttimore, vbínó erat timor. Poftverficulum cuiuflibenti Omdñsingñrationeiusta est,cõsiliú nidicitur Pater nofter, iceret inopiscõfudiftis:qñ dñsspesei?est

. v. Etnenosinducas in tētationem. B.R.N.

A iii

« PoprzedniaDalej »