Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

Entered according to the Act of Congress, in the year 1840, by

FRANCIS PATRICK KENRICK,

in the Clerk's Office of the District Court of the Eastern District of Pennsylvania.

TRACTATUS IX.

Objectiones solvuntur
Animadversio

Prolegomena

C. I. De aqua ad baptismum necessaria

Propositio. Christus Dominus instituit aqua baptismum, perpetuò, ad
finem usque mundi, ministrandum, qui proinde est novæ
legis Sacramentum

C. II. De modo baptizandi

Propositio. Valet baptismus infusione vel aspersione collatus
Objectiones diluuntur

Animadversiones

C. III. De baptismi effectibus

DE BAPTISMO.

INDEX.

[ocr errors]

Propositio. In baptismo gratia Jesu Christi Domini nostri confertur,
per quam tollitur totum id quod veram et propriam peccati
rationem habet, et Deo renascimur

Objectiones diluuntur
Animadversiones

C. IV. De Joannis baptismo

Objectiones

C. V. De baptismi necessitate

Propositio. Baptismus Joannis non habuit eandem vim ac Christi bap

tismus

Propositio. Baptismus est necessarius ad salutem

Objectiones solvuntur

Animadversiones

C. VI. De Infantium baptismo

Prænotanda

C. I. De Sacramento

C. VII. De ministro baptismi

C. VIII. De charactere

C. IX. De cæremoniis

Propositio. Infantes baptizari possunt et debent
Objectiones

[ocr errors]

TRACTATUS X.

[ocr errors]

DE CONFIRMATIONE.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

Propositio. Confirmatio est verum ac proprium Sacramentum

Objectiones

Animadversio

C. II. De chrismate

Animadversio

C. III. De Ministro Confirmationis

C. IV. De confirmandis

TRACTATUS XI.

Pro-œmium

Pars. 1. De Eucharistiæ Sacramento.

C. II. De Re Eucharistiæ

DE EUCHARISTIA.

C. I. De ritu Eucharistico

Propositio. Christus Dominus ritum instituit eucharisticum sub panis
et vini speciebus perpetuo in Ecclesia sua servandum
Objectiones solvuntur

C. III. De sexto Joannis capite

C. IV. De institutione Eucharistia

C. V. De usu Eucharistiæ

Propositio. Vera, realis et substantialis præsentia corporis et sanguinis
Domini nostri Jesu Christi in eucharistia invicte probatur
ex promissionis verbis relatis apud Joannem

Probatur I. ex Christi Domini verbis

Probatur II. ex patrum interpretatione
Objectiones

Propositio. Christi Domini eucharistiam instituentis verba simplici et
obvio sensu excipienda sunt, ideoque vera realis et substan-
tialis corporis et sanguinis ejus præsentia in hoc sacramen-
to invicte inde probatur

Probatur I. ex ipsis Christi verbis

Probatur II. ex Patrum interpretatione
Objectiones diluuntur

-

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Propositio. Vera, realis, et substantialis præsentia corporis et sanguinis
Domini nostri Jesu Christi in eucharistia invicte probatur
iis Scripturæ testimoniis quæ usum hujus Sacramonti res-
piciunt

Probatur II. ex Patrum interpretatione

Objectiones diluuntur

[ocr errors]

96

100

106

107

110

111

113

[ocr errors]

117

118

118

119

122
127

127

127

130

132

142

142

142

146

148

159

159

160

162

166

174

183

Propositio. In Eucharistiæ Sacramento non remanet substantia panis
et vini, sed mirabilis et singularis conversio fit totius sub-
stantiæ panis in corpus et totius substantiæ vini in sanguinem,
manentibus dumtaxat speciebus panis et vini: quæ conversio
aptissime transubstantiatio a Catholica Ecclesia appellatur 185
Probatur I. ex Scripturis
Probatur II. Patrum testimoniis

185
185

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

C. XI. De permanenti præsentia

C. XII. De adoratione Eucharistiæ

[ocr errors]

Propositio. Vera, realis, et substantialis præsentia corporis et sanguinis
Domini nostri Jesu Christi in Sacramento eucharistiæ,
et transubstantiationis dogma invicte demonstrantur ex
liturgiis omnibus antiquissimis, toto orbe christiano usurpatis 210
C. X. De fide Orientalium sectarum
221

Propositio. Viget viguitque semper apud Græcos et Orientales omnes
fides de vera, reali et substantiali præsentia Domini nostri
Jesu Christi in Eucharistia, adeoque dogma transubstan-
tiationis

-

Animadversiones

C. XIII. De Sacramenti ratione

C. XIV. De communione sub utraque specie

Propositio. In hostiis seu particulis consecratis, quæ post communionem
reservantur, vel supersunt, remanet corpus Domini

PARS II. DE MISSE SACRIFICIO
Prænotanda

[ocr errors]
[ocr errors]

C. I. De sacrificii veritate

Propositio. In Missa offertur Deo verum et proprium sacrificium
Probatur I. ex Christi sacerdotio secundum ordinem Melchisedech

Patres appellamus interpretes
Probatur II. ex vaticinio Malachia

Patres aappellamus intepretes

Probatur III. ex verbis Christi

Patres interpretes damus

Probatur IV. ex Apostoli verbis

Probatur V. ex traditione

[ocr errors]

Propositio. Christus in eucharistiæ Sacramento etiam extra actionem
sacramentalem, cultu latriæ, tum interno, tum externo, ado⚫
randus est

[ocr errors]

-

Probatur VI. ex liturgiis

Probatur VII. argumento præscriptionis

Objectiones solvuntur

C. II. De sacrificii proprietatibus

Propositio. Nullo Dei præcepto, nullaque necessitate salutis omnes
Christi fideles utramque speciem sanctissimi eucharistiæ
sacramenti sumere debent

Objectiones solvuntur,
Animadversio

C. XV. De suscipientibus eucharistiam

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Proposito. Missa est sacrificium propitiatorium

Objectiones solvuntur

Propositio. Missæ sacrificium est propitiatorium etiam pro defunctis

188

188

188

189

208

221
227

227

231

232

234

235

239

241

244

247
248

!

251

251

254

254

254

255

257

257

258

259

260

262

264

266

267

275

278

279

281

Objectiones solvuntur

C. III. De sacrificii proprietatibus

Propositio. Missæ in quibus solus sacerdos communicat, licitæ sunt
Objectiones solvuntur
Animadversiones

C. IV. De Lingua sacra

Propositio. Missa non potest lingua vernacula celebrari, obstante Ec-
clesiæ disciplina, quæ æquissimis fulcitur rationibus -
Objectiones solvuntur
Animadversio

C. V. De ritibus Missæ

C. II. De hæresi Novatiana

C. III. De contritione

Propositio.

C. IV. De confessione -

[ocr errors]

Prænotanda

C. I. De potestate remittendi peccata

Propositio. Concessa est a Christo Domino Apostolis, et per eos iis
qui ministerio sacerdotali funguntur, potestas vere judicialis
in peccatorum remissione

Probatur I. ex Scripturis

Probatur II. ex Patribus

Probatur III. ex Græcorum consensu

Probatur IV. præscriptionis argumento
Objectiones solvuntur,
Corollaria

TRACTATUS XII.

DE POENITENTIA.

[ocr errors]

Contritio quæ paratur per discussionem, collectionem, et
detestationem peccatorum, ponderando eorum gravitatem,
multitudinem, fœditatem, amissionem æternæ beatitudinis,
et æternæ damnationis incursum, cum proposito melioris
vitæ, est verus et utilis dolor, et præparat ad gratiam
Objectiones solvuntur
Animadversiones

[ocr errors]

C. V. De Satisfactione

Propositio. Confessio omnium peccatorum mortalium quæ quis post
baptismum se patrasse recordatur, jure divino est necessa-

ria

Probatur I. ex Scripturis

Probatur II. ex Patribus

[merged small][ocr errors]

282

284

287

288

290

292

292

294

296

298

307

309

312

312

313

315

316

316

324

326

331

332

334

335

337

339

339

340

347

347

348

349

350

350

356

358

« PoprzedniaDalej »