Obrazy na stronie
PDF
ePub

Nullum fane pes moveat, eo quod quintus annus Cycli defignatum diem Pafchae habeat, hoc eft XII. Kal. Apr. Die Dominica Luna XVI. hoc femel in annis LXXXIV. faciendum eft hac ratione, eo quod violentia Lunae, vel lex Pafchae prohibet, ne die V. Kal. Apr. aliquis praefumptivè aeftimet fe Pafcham facere, qua die erit Luna XXIII. & fuper femiffe. Maximè cum lege fit cautum, ne modum Lunae ftatum aliquis excedat, & in gravem offenfionem incurrat. Sed potius eft ut die XII. Kal. Apr. celebretur Pascha, ubi levis reprehenfio eft, quam criminis nota, ficut & in veteri laterculo continetur. Et hoc neceffario oportuit intermitti, effe quofdam annos, in quibus duplicis Pafchae, five duae in unum veniunt, & quia una obfervanda eft, erit in arbitrio fummi Sacerdotis conferre cum Presbyteris, qui dies eligi debeat, dummodo omnes unanimes ipfum diem Pafchae in unum convenientes celebremus.

Explicit Tractatus de ratione Pafchae, bac eft de XII. Kal. Apr.

In commentariis Victorini inter plurima haec etiam fcripta reperimus: Invenimus in membranis Alexandri Epifcopi, qui fuit in Hierufalem, quod tranfcripfit manu fua de exemplaribus Apoftolorum ita VIII. Kal. Janu. natus eft Dominus N. J. C. Sulpitio & Camerino Coff. Et baptizatus eft VIII. Id. Janu. Valeriano, & Afiatico Coff. Paffus eft X. Kal. Apr. Nerone III. & Valerio Meffala Coff. Refurrexit VIII. Kal. Apr. Coff. fuprafcriptis. Afcendit in coelos V. Non. Maj. poft dies XL. Coff. fuprafcriptis. Johannes Baptifta nascitur VIII. Kal. Jul. & circumciditur Kal. Jul. Ad Mariam vero locutus eft Angelus VIII. Kal. Apr. Sexto jam Conceptionis mense Elifabeth habere dicens. Ex quo fupputatur, eodem die Dominum fuiffe conceptum, quo & refurrexit. Amen.

*

Domino Filio Sifebuto Efidorus.

Dum te praeftantem ingenio, facundiaque &c. Editum eft Opufculum inter S. Ifidori Hifpalenfis Opera hoc titulo: De rerum natura.

Incipit

Incipit Verfus.

Solis

Α

A NQuatuors temporibus,

Ac deinde adimpletur Duodenis menfibus. Quinquaginta, & duabus Currit Hebdomadibus, Una die fuperducta, Et fex horis paribus. Tricentenis fexaginta. Atque quinque diebus. Sic ambitum Zodiaci Sol luftrat difcurfibus, Sed excepta parte quarta Noctis atque diei, Quae dierum fupereffe Cernitur feriei. De quadrante post annorum Bis binorum terminum Calculantes colligendum Decreverunt biffextum. Tantus ei honor datus A regali culmine, Quod fic fuit nominatus A Julio Caefare. Quem ponendum anni fine Decrevente Gajus Dies quinque iterante Quam brevis Februarius Hinc annorum diverfantur

Luna longitudinis,
Quorum quidem Embolismi
Quidem fiunt communes;
Brevis quippe qui vocatur
Communis Lunaribus.
Sic femper duodecim
Terminatur menfibus.

Tricentenis quinquageni Bifque binis diebus. Hic undenis annus Solis Percurrit difcurfibus; Longus annus Embolismi Supercrefcens dicitur; Lunae tribus, atque decem Menfibus colligitur. Longus ifte annus Lunae In dierum termino Continetur tricenteno Octogeno quaterno Novem idem Embolifmis, Atque decem diebus Pervidetur annum Solis Superatur eft curfibus. Brevioris * Annus totus Terminatur circulos In trecentis quinquaginta Atque quatuor diebus. Uno nempe atque decem Diebus in ordine Brevis annus anno Solis Superatur agmine Embolismo incremento Magna larga copia Anni Lunae Brevi ordine Suppletur inopia. Dehinc decem atque novem Annorum conftituitur Tempus certum, quo Lunaris Terminus porrigitur, In qua Luna replicantur, Curfu quodam fubtili Decies quini quinquies noni Simul quinis circuli.

Huic

*

M

Huic Cyclus ut exigit
Perfcrutando ratio
Semper partes dies faltus
Interferit fpatio
In duodenae horae fine
Percurrit incenfio.
Sic momento quater ducto
Curfu femper menftruos.
Et momenti duodenae
Addita particula
Per menfuum duodenorum
Singula curricula
Atomi fuperadditis
Ducenteno numero
Trigefies & quinquies
Ducto eorumdem cumulo.
Saltus Lunae fupercrescit
Curfu fubtiliffimo
Ducenteno menfe quino
Necnon & trigefimo.
Qui fic fiant quater ducti

Diem faltus memorat,
Quinis denis Kalendarum
Magii demonftraverat,
Calculavit unum diem
Bis obtimini termini,
Ne deeffet idem munus
Primo anno communi
Hoc augmentum fi concrefcit
Menfibus pluriffimis
Ducentenis, atque quinis
Nec non & trigefimis.
Graeci dicunt, & Aegyptii
De faltu certiffima
In undenis Kalendarum
Epacta trigefima
In Latinis diem faltus
Memorant in quindecim
Kal. Decemb. concelebrant.
Hujus Cycli pars vocatur
Ogdoas anterior,
Ac deinde appellatur
Endecas ulterior.
Ogdoadi deputantur
Octo anni priores.

Efficiunt cumulum
Momentorum nongentorum
Quadraginta ad cumulum.
Quibus puncti fiunt cun&i
Sex & novem decies
Momentorum nongentorum
Atque decem fexies,
Denis nonis annis ductis

Endecadis undena
Comprobatur feries.
In hoc curfu fiunt anni

Communes duodecies.
Anni verò Emboliffimi

Habent fuum fpatium
Dies Solis atque Lunae
Aequum pondus partium.

Dionyfius attentus
Cyclum nobis tradidit,
Communis & Imboliffimus

Jus Pafchale reddidit.
San&tiffimus ipfe Abbas

Subputantur fepties.
Per decem & novem annos

Hic calculus tenditur
In eumdem Lunae curfum

Cyclus revertitur
Sex millia nongentorum

Triennarum biennium

Bifque trinis fupramiffis.

[blocks in formation]

MANUMISSIO

SINE QUA EX FAMILIA NEMO PROPRIA AD SACROS ORDINES PROMOVERE VALET.

UCTORITAS Ecclefiaftica patenter admonet, infuper & majeftas Canonicae Religioni affenfum praebet, ut quemcumque ad Sacros Ordines ex familia propria promovere Ecclefia quaeque delegerit, in praefentia Sacerdotum Canonicorum, fimul & nobilium Laicorum, & cui fubjectus eft, manumiffione fub libertatis teftamento folemniter roboretur. Idcirco in Dei nomine quemdam Ecclefiae noftrae famulum, nomine talem, Sacris dignum Ordinibus, Ecclefiafticis eruditum difciplinis ad Altaris cornu palam infignibus viris Civem Romanum ftatuo per hoc facrae Auctoritatis teftamentum, ita ut ab hodierno die, & tempore bene, & inconvulfe ingenuus, atque ab omni prorfus vinculo permaneat fecurus, tamquam fi ab ingenuis procreatus fuiffet parentibus, vel natus, idemque pergat quamcumque volens elegerit Canonice partem, portas habens apertas intran

Tom. XI. P. III.

V

di,

[ocr errors]

di, exeundi juxta regulam obnoxe roboratam, ita ut deinceps nec nobis ullum, nec fuccefforibus noftris noxialis debeat conditionis fervitium, neque aliquid libertinitatis obfequium cuiquam impendat. Sed ob amorem, honoremque Domini noftri Jefu Chrifti, ad cujus militiam electus eft, abfolutus, atque velut Civis Romanus a cunEtae catena fervitutis ereptus, fub integra plenaque ingenuitate confiftens, fecurus cunctis diebus vitae fuae permaneat. Quatenus per hanc abfolutionem fecurius, liberiufque, atque honeftius Divinae potentiae, cui mancipatur, Domino adjuvante famulari valeat, & per hunc manumiffionis, atque ingenuitatis titulum bene femper ingenuus, atque inconvulfe fecurus ab omni fervitutis occafione noxialis exiftat. Suum vero peculiare, quod nunc habet, aut ex hoc adipifci valuerit, liberam difponendi, quum voluerit, habeat poteftatem, agatque inde fecundum Canonicam auctoritatem libere qualiter ei libuerit. Ut autem pro reverendis cultibus venerabiliter, folemniterque abfolutio celebrata, atque ingenuitatis auctoritas inviolabilem obtineat firmitatem, manu propria fubter firmavimus, Sacerdotes quoque, & inftitutionis Canonicae Clericos, nec non & inclytos praefentes Laicos roborandam fubter firmare cum ftipulatione fubnixe rogavimus.

NOTAE

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »