Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

victor Liberaliensis. Non interfuit.
Victor Oriensis. 281

Victor Rotariensis. . 280
Victor Taborensis. 260, 263, 284
Victor Titulitanus. 254, 285

Victor Villaregensis. 266,

Victor Vosetauus. 283
Victorianus Abissensis. 277
Victoriauus Puppilanus. 263, 280
Victorianus Til)aritamus. 271, 279
Victorianus Tigimmensis. 269, 281
Victorianus Tumusudensis. 261, 284

[ocr errors]
[ocr errors]

Salustius Magomaziensis.
Salustius Zertensis.

260, 26;
288

Victor Dionysianensis.Non inlerfuit.282
Victor Equizetensis. 28£

tanium 279. Itaque qui super numerum
sunt non interfuêre Collationi, sed data

- ius Ternamusensis. 278 Victor Gatianensis. 285 occasione ngninali sunt, et ex iis qui-
§ĂŠ 284 Victor Gibbt nsis. _ § dem nonnullijam mortem obierant.
Saturninus Tamagristensis. 266, 282 Victor Hiltensis. 272, 285

Saturninus Wiclorianeiisis. 284 Victor Hippon. Diarrhytorum. 228, 275,

Saturnus Sitensis. 282 278

INDEX ANALYTICUS

OPERUM SANCTI ZENONIS.

Numerus arabicus designat paginas sermonum crassioribus characteribus in nostra editione
expressas, Romanus Prolegomenorum : litteræ vero adn. cum subjecto numero arabico nu-

[merged small][ocr errors]

A

Abel ideo martyr, quia justus; ideo, justus, quia patiens,
a quo pati martyres didicerunt, 67.
braham placuit Deo credulitate sine lege, 5. Deum Deo
credend9 promeruii, 11, 104. Justitiam non didicit, sed
É'; 185 et adn. 1, 2. Justus quia fidelis, 20. Nulló jure
egis tenebatur, et omne jus divinum praecipue custodivit,
177. Laudatur, 67. Gemini populi typum in $emetipso por1
tavit, ut circumcisionis nota exprimiêret Judæum, creduli-
tatis justitia Christianum, 102. In senectute suscepit filium
Isaac munus [ilei et ÉÉÉåîáíô, 174, 178. Ejus cònstanlia
in filii immolatione describitur, et commendatur, 175 et
seqq., 181, 185.
bortus avaritiæ causa procuratus, 79.
Acrobusliu, 102 et adn. 14.
Adam pegcando mortis hæreditatem posteris dereliquit.
65, 102. Per Adæ peccatum hæreditäria conditione çon-
fgcium uniformiter ihteribat, omne genus humaiium, 93.
Nonnullorum sententia de Adæ peccáto, cujus generis'fù-
rit, civ, 102.
4dæque. 12, adn. 15, 119, 208.
Administratio mundama, 128 et adn. 14.
Adserit pro vindicat ratiouibus, 18, adn. 59.
Adulter pro adulterino, 15, adh. 42, 239.
Adulteria capitalibus pœnis alliciebantur per leges Ro-
manas, 47, adii.33.
, 430Jptiaci dies qui fuerint, 122, adn. 19. Cur sic dicti,
ibid. Tnfausti habebantur, iisque diébus nullâ opera inci-
pienda Gentiles putabant, Ë.
Æquævus, 262. -
Aeris corporea inanitas, 206, adn. 3. Aeris spiritus, 206.
Qui ab au£tore dicantur, ibid., adn. 7.
Æstivtilia pro æstiya mulierum veste, 195 et adn. 8. Æs.
tiva vestis erat munda et intacta, 196.
Agapes,.id est £gulæ in martyrum festis olim peractæ,
121, adn. 18. In libidinem et ebrietatem conversâ repre-

henduntur ac eliminantur, ibid. In hoc more tollendo S.
Zeno excelluit, ibid., cxxvii.
Aggressura, 129 et adn. 19, 189, 199.
Aginu trutinæ pars, 267, adn. 9.
Agnus !$. typus Chrisli, 282, 283, 291. Agnum bifa-
riæ naturæ Judaeis sumendum esse, cur a nonnullis credi-
tum sit, 289, adn. 4, 291.
Allegatæ, priusquam fundantur, acceptantur preces, 52
et adm. 54.
Amor, vid. Charitas.
Amoris impuri, seu cupidinis descriptio effectus, et
quam varius, 27
Angeli ascendentes et descendentes in scala Jacob quid
siguificent, 190.
Aniiua, Dei simulacrum sensibile et intelligens, 95.
Quoinodo accipiendum, 93, adn. 12. E proprio fonte spi-
ritus Dei, 95 et adn. 15. Lineamenlis corporis circumsepta,
94. Principaliter in loco aliquo non contihetur, sed tantumi
ex consortio corporis invenitur iu loco, 572. Subjectum
sibi corpus servilibus officiis suæ compellit impleré desi-
deria potestatis, 105. Pecuima est, si `carnis cüram gerit,
105. Animæ vita per baptismum cómparata, 95. Animæ im-
mortalitas demonstratuf, 127 et seqq. Eam negare nemo
audet, 127. Plato de ea praeclare 'scripsit, 126 et adn. 4
el 5. Philosophi de auima varie dixeruiit, sed tamen hanc
esse immortalem fere confessi sunt, 127 et adn. 11. Epi-
curus, Dichæarchus, et Democritus conlra animæ immór-
talitatem disseruere, ibid. et adn. 12. Asseruum a poetis
hivium animæ immortalitatem confirmat, ibid., adnot. 15.
Gentes libationibus ad mortuorum sepulcra animarum im-
mortalitatem significabant, 127 et adn. 9. Justorum aui-
mas quotidie ante extremi judicii diem in cœlum receplas
auclor sensit cxix.
Aunorum computatio a Christi nativitate quinquaginta
fere annis olim éxcessisse multis exemplis pfobatur xuv,
Xlv.
Anonymus auctor Vitæ S. Zenonis ejusque Translationis
quo sæculo scripserit clvii, de ea vita judicium, cxxvi,
clvii. Historia Translationis ex mss. suppleta editur clvii.
Anonymus Pipinianus de Wer9uæ laudibus, lxyii. Coro-
nato multo melius S. Zenonis gesta paucis descripsit,
cxxviii, ex miss. suppletus, cxxviii; restitutus ac melius
suppletus ex ms. Lobiensi cxcviii.
Antipodae, seu Antichtonæ, 203, adn. 6.
Apophoreta in conviviis distributa, 252.
Apostoli cœli vocati, 225.
Arbiter pro judice, speculatore, 40 et adn. 6.
Arca. In arca liguea olim Eucharistia servabatur, 115,
adn. 18.
Arcani disciplina violata ab Arianis, 14, adn. 44.
S. Arcadius passus Cæsareæ Mauritaniæ, 211 et adn. 1.
Nou Gallieno imperante, ibid. Ejusdem Acta ex S. Zeno-
nis tractatu concinnata, ibid. Sævienle persecutione deli-
tescit, 214. Mox ultro judici se obtulit, 215, Acerbissimo
supplicio torquetur, 215. Laudatur, ibid. et 216.
Arcam ius, 232, adn. 12.
Arianoruin errores xlvii et seqq. Dei Filium Deum ve-
rum esse non credebant, 117 et adn. 2. Dicebant quidem
Dei Filium Deum, sed non ex Patris nobilitatis perpetui-
tate progenitum; fuisseque tempus quando non fuit, 165.
adn. 5. Blasphemabant, Filium mom fuisse antequam nasce-
retur, 149, adn. 8. Versuta disputatione legis fundamenta
temnentes, ad commuuia humanitatis nomina, quæ pos-

sunt argumentis attingi, Patris et Filii feslinabant, 141 et-

adn. 4. Carnalis mentis homines dicti, 14 1, confutantur,
xi.vil el í{;; 142, 145 et seqq. Fidei formulas edebant va-
rias et multiplices, xcviii et seqq. Catholici eas detestaban-
tur, ibid., 8, 9 et seqq. Wenales propositæ eorum fidei for-
mulæ cur, 9, adn. 32. Novellæ litis favore ac labore mu-
tritæ, 9. Semper variæ, 9, adn. 35. Ariani philosophia abu-
tebantur, 70, adn. 2 et 5, 504. Eorum disputationes vor-
sutæ, 504, adn. 4. Ratiocinationibus de fide disputantes
reprehensi tractatu integro, 1. Plures auro et præmiis cor-
rupere, 9. Arianorum fides desiderabat patrociuia regum,
12, adn. 58, judicum et divitum, ibid., adn. 59, aliquo-
tiens etiam Geutium, 15, adn. 40. Turpis et lubrica, 15,
adn. 41. Factionibus pollebat, 15. Adultera, ibid., adn. 42.
Publicana, 14, adn. 44.

Arvina pallenti, 212, adn. 12.

Astutus pro docto, δ.

Athenagoræ locus de æterna Filii Dei generatione aPe-
tavii censura vindicatus, xcii. -

Avaritia est iuimica justitiæ, 56. Qui elaborat, ut plus
habeat quam habebat, avaritiæ partes agit, 37. Inest om-
bus, et ab omnibus, quasi non sit, arguitur, 37; quia
commuuis, crimen esse desiit, 79; avaritiæ naturale est àva-
riorem facere, 83. Ejus effectus et peccata inde profecta,
57, 79 et seqq., 85 el seqq., 90. -

Avarus est, qui quærit quod non habet, et qui putat se
non habere quod habet, 82. Avarus est, qüi rerum omuium
captat annonaum, 83. Dolet sterilitate et fertilitate, ibid.
Avarus non est a tyranno dissimilis, qui solus habet, quod
potest prodesse commodis pluriumorum, 58. Aucupatur
distrahendi tempus, 85. Negat se habere, quod distrahat,
ut jugulet, ibid. Avarorum durities in paupéres persuricta,
55, 57. Reprehenduntur avari, 78 et seqq. Avari aurum aut
argentum celandum terræ mandabanl, 86.

Auctor feminini generis, 65.

Auguria quomodo peragebantur, 122, 210. A Christiano
quam aliena, 122.

B

[ocr errors][ocr errors][merged small]

}i;isterim locus fere ab ecclesia separatus, 241
didn. 1.
Baptizati pueri, adolescentes, juvenes, senes utriusque
sexus, 262. Baptizati in unum homines genere , ætate,
sexu, conditione diversi , 244, 259. Et natione, 250. Cha-
rismáte diverso sunt diversi, 280 adn. 4, baptizati cur om-
nes dicti infantes, 250, adn. 5.
Barthius Gaspar aduolationibus illustrat S. Zenonis trac-
tatum de Resurreclione, 125, adn. 1. Et alium de S. Arca-
dio, 211, adn. 1, ejus castigationes in tres S. Zenouis
tractatus de nativitatê Chrisli a Daumio editæ, 163, adn. t.
Beatitudo cœlestis describitur, 84.
Bergoimenses ecclesiæ S. Zenoni dicatæ, cl.
Bifaria natura, 282.
Bissemus, 278.
Bivium poetarum apud inferos animæ immortalitatem iii-
dicabat, 127 et adn. 15.
Bona spiritus in arduo constituta , ut ad ea, nisi summa
difficultate, non possit ab aliquo perveniri, 96.
Breviatum, 28 et adn. 55. -
Brixianæ diœcesis et urbis ecclesiæ S. Zenoni dicatæ,
cXliX.
Bromosis pecudibus, 119 et adn. 10. Bromosum convi-
vium, 290, adn. 6.
Bruti cordis, 294, adm. 2.
Bulli interpretatio de aliquot S. Zenonis testimoniis
proponitur et expenditur, lxxx.
Busto fumantiâ membra, 61 et adn. 51, 212.

[ocr errors]

Cacabueius Ε Q'j; 266, adn. 6.
Cemulentus latex, 287.
Cæsenæ S. Zenoni antiquæ ecclesiæ dicatæ, cxlvi.
Calami descriptio, 187, ex cannis fiebaut, 191 et adn. 23.
Calumnia scholaris, ii, caiüiiiiiiù curiositatis, 29.
Calumniosa quæstio, 92.
Camelarius, 282.
Camelum glutiens, culicem liquat, 79.
Cancellis altare septum Zenonis témpore, 241 et adn. 4.
Candidati '£ti Neophyti ob candidas, quas induebant,
vestes, 242, 248.
Canit Scriptura, 16, adn. 49.
Capitolia i)ro idolorum templis, 109 et adn. 5.
Captivi redempti, edictis feralibus liberati, conditioiii-
bus Juris exsuti liberalitate Verouensium, 89. Quando *
ibid. et lvii.
Capulus gladii unus, 186.
Carmem sacrum pro S. Scriptura, 141 et adn. 5. Carmen
propheticum, 73 et adn. 15, 228 et adn. 2, 230. Carmen pro
festiva foruiula, 95 et adn. 26.
Carnaliter, 282.
Cur natus, 159 et adn. 10.
Caro antumo imperare non potest, 105. Est quoddam spe-
culum intuentis pleiiitudine gravidatum, 159 Id , st iniàgi-
nem animi refert, ibid., adn. 69. Carnale spolium, 130.
Blandum animæ venenum , ibid. Passim sua munera iin-
partit, maxime indignis, 97. Caruis delicta describuntur,
95. Quibus omues invitaiitur, ibid., cur ab his homines su-
perentur, 96
Caro vetus, pro homine veteri et peccatore, salutari
Ęstuate, 158. Nova resurgit sacro fontis ex gur-
ite, ibid.
£ Carpsi ms. Ecclesiæ Veronensis teslimonia laudata,
cxxxii, cxxxiii, clxi, clxii, cLxv, 261, udn. 1, 275, adn. 1.
stephanus presbyter et cantor id opus quo sæculo exara-
verit. CXXXil.
Castra metatur in templo prædestinatæ virginis, pro sibi
habitationem paravit inVirginis utero Dei Filius,169et adn.7.
Cata Joannem, 161 et adn. 18, cata Lucam, 195.
Cataclysmus, 67.
Calecliùmeni unde dicti, 277, adn. 6. Examinabantur in
scrutiniis, 253, adn. 5. Quo tempore et quoties symbolum
catechum euis ânte baptisma tradebatur, 240, adn. 1 Cate-
chumeni ante baptisma peccata confilebautur, 255, adn. 4.
256, adn. 6, 238. Pœnitentia iisdem imposita, 254, adn. 5.
W. Baptismus.
Causa pro principium, 205, adn. 5.
Caveae sigiiificatio varia, 78, adn. 18.
Census charitatis est totüm in misericordiam habere, 29.
Census opuleiitissimus, 90.
Chaos in principio fuisse, id est informem indigestamque
latentis naturæ cougeriem , quidam tradideruut, 144 et
adn. 1, hi impuguantur, 145.
Charitatis laudes, 22 et seqq., 28 et seqq.
Charitatis oflicia, 24, 23.0l1aritalis virtútum omnium divi-
narum sul)stautia naturalisque imagislra, 24 Unde veniat,
ubinam consistat, cui vel maxime debeatur, 28. Charitatis
nomen quam late ab auclore sumptum, 22, adn. 21. cviii.
Ejus laudes, 28, 29.
l48

Clirisli mativitates fuae, spiritalis [)rima sine matre, sine
,atre secunJa carnalis, 164, 169. (.hristus carilem sumens
actus est quod nou erat, nec tamen desiil esse, apte quod
fuerat, 168. Dissimulata interitu inajestate in praedestinatæ
Virgiliis templo sibimet castra iueuatur, quibus lato nler
infúditur iu hominem giguiturus, 169. Cur latenler Vir-
giuis uterum iugressus dicatur, 15), adn. 8, 175, adn. 5,
237, adn. 2. Nascitur sine patre filius, non tolus matris,
sibi (lel)ens, quod conceptus est, donans matri, quod natus,
175 et uuln. 6. Ideo carnein digaatus est in Juere, ut nemo
se possit per caruem excusare, 172. Mortein gustat , ut
moftein dêviiicat, 158. Inieros peuetrat, ut umortuos vivos
inde reducat, 159. Purus de cœlo desceiidit, caruatus as-
cendit in cœlum, 159. Mysteria universa conficiens et con-
cludeus, iter ad cœluin oiuuibus se sequentibus patefecit,
192. Cur circumcisionem accepit, 106. Christi resurrectio
spem vincendae inortis attulit, et hominem ad præmia im-
iiiortaliuaus adiuisit, 94. Cl1ristus significatus per columnam
viam Ju laeis deiuonstr»nlein , 281. Cl1risti regnum teiupo-
rale quid sit, 160. Aliud a regno æterno, 161. Christum ab
utero Virgiliis suiupsisse principium, Deumque exinde ob
justitiam factum esse, non natuiu , qui hæretici asserue-
fint, l. 163, adn. 5, 158, adn. 5. V. Filius Dei.
Christianorum iuumerus S. Zenonis tempore, cxxv, 5,
peue orbis totus erat christianus, xlvi, 5j. Christiaui mi-
mimue consecrati qui, 60 et adn. 28. Clirisliaui dicti familia
Domini, 212, 215. Iii ecclesiis manus tendebant, cervices
curvabaut, se prosternebant, exomologesim faciebant, 87,
adm. 1:5 et 17. Christianorum cum Gentibus nuptiæ im-
probantur, 58 et seqq. Christiani culminis fundamenta con-
Sislunt in spe, in fide et in charitate, 19. Si quid ex his
Christiano defuerit, perfectionem sui operis non habebit,
ibid. Christianis est uecessaria voluntátis Dei observatio,
108. Chrislianus salvus esse non poterit, quamvis sit jus-
tus nisi exomologesim faciens et praesentia sua peccata
extinguat, et Iutura repellat, 197. In baptisino renunlians
sæculo, spousione facta, spirilaliler sacris interrogationibus
* obligatur, 254 et aulm., 16. Chrisliani ambiqui iuter pios et
impios uiedii qui sunt, 222. De his erit judicium, 225. Quo-
modo intelligendum cxvii et seqq.
Circulatu cicatrix, 99 et adn. 5.
Circumcisiouis definitio, 99. Signaculum , non signum
dicta circumcisio, 107 et adn. 57. Al)rah;e non fuit neces-
saria, sed in designalionem Judaici populi, qui carnalis
futurus fuerat, procurata, 101 et adn 15. Cur apud Jo-
sue circumvisio secunda dicatur praecipiaturque , 105 et
αιlm 50. Circumcisio prima carnális evacuata probatur,
104 et seqq. Circumcisio cordis re |uiritur, 105. Hæc cir-
£;y^ spiritalis Chrisliauorum est, 103. Quæ siu, 107
et seriti. -
άlium Eeclesiæ vis in baptismo. 256.
Coaeternitas 136, 162.
Cælum pro globó coelesti , 203, adn. 4 Cœli apostoli vo-
cali, 225.
Columem matromitus, 80.
Combinata, 191 et adn. 24.
Communia omuibus timentibus Deum quatenus dictum,
37, adn. 25.
Communio sancta fidelium. 197.
Comœdiæ reprehensæ, 125, adn. 4.
Compendio pudoris, öl et adn. 47.
Competentes qui, 277, adn. 6. Legitimo examinis numero
examiuabantur in scrutiniis anle baptisma. 255, adn. 14.
V. Calechumeni.
Computandi modus in digitos, 85 et adn. 19.
Comata succedant, 15, adm. 18.
Conciliabulum est parietum conterlio, 110, adn. 6.
Conclamatum c;ulaver quid, 155, adn. 56.
Concubitas habere licitum Gentibus pulabatur, 47, adn.
55 et 54
Conditionibus duris, 80 et adn. 25, 162, adn 25, 284.
Coufessio peccatorum l)aptismati præuiissa, 255, adn. 4,
256 et adn. 6, 2δ8.
Coiifirmationis sacramentum secuula feria Paschae in
Veronensi Ecclesia medio ævo administratum, 2; I, adn. 1.
Couseientiæ timor de reatu deterior , sl aliis limoribus,
quia non deletur, 75.
Consecrali pro baptizati, 50 et adn. 28.
Constitutionis nostræ libri, pro, tractatus nostri de fide,
Continere imperata, 68.
Contumelia pro daimo, 6i et adn. 12.
Conventus fratrum qui, 2.)7, adn. 1.
Coronatus nQtarius quo sæculo scripserit vitam S. Zeno-
nis, lxx, clv. V ita ab eo conscripta , clxiii. Quo ex fonte
deduc;a fuerit, cxxv, cxxviii , civ. Ad oxam in revocatur,
Ayx, vx xvm, cxxxix et adn. 4 pag. ci.xiii ad pag. clxvu;
fabulosum est quod tradit Gallieiii imperatoris iiiiàïâÜS.

Zenone sanatam, lxx; uude hunc errorem duxerit Coro
natuS, LXX.

Corpus. V. Caro.

Corrigit pro dirigit, 76 et adn. 12. -

Credülitas pro fiJe, 5, adn. 6, paq. 6, 11, 102, 104, 115,
175, 196 el adn. 4.

Credulus, 208 et adn. 15.

Cremiale oleuum. 2j5 adn. 4.

Criminutor diabolus, 95.

Criticorum difficultates de S. Zenonis sermonibus recen-
sentur xxxiii; diluuntur, xxxviii et seqq.

Crux im mo!um Tau litteræ proinuens lignum, quod ab
hostili impetu defendit, 115, adn. 17. Sine crucis donuiuicae
siguo vivere immortalitatemque apprehendere in toto non
potest Christianus, 255. Per scalam Jacob crux signi-
ficata. 191.

Cultus antiquitas et propagatio ad sanctorum inerita ac
celebritatein cognoscendam quantum couferant, cxliii.

Cupidinis descriptio, 26.

Cura mortis pro medicina peccati, 102 et adn. 19.

Curiositas in rebus fi fei reprehensa, xcix, 6, 15, 71, 155,
157 et adn. 17, 164, 20:5 et adn. 2, 217 et adn. 2. Curiosi-
tas reum ellicit, non peritum. 155 et adn. 10.

Cyl)elles cur amatrix dicla, 100, adn. 6. Hujus deæ sacer-
doles, Galli dicti, in honorem deæ suæ virilia sibi amputa-
bant. 99 et adn. 4.

Damno crinium. 133.

l)aiiiel. Apud Danielem descriptus trium puerorum
hymnus laudatur, 500, 501. Tres iidem pueri figúra Triai-
talis, 297, 299. Fuere martyres, 255 et adn. 2.

Dávid humilitas prædicatùr, 72.

Daumius (Christianus) tres S. Zenonis sermones de na-
tivitate Christi cum Barthii casligationibus inter homilias
Patrum inseruit, 165, adn. 1.

Debitus, 213.

Decem meusium partus legitimi, 169 et adn. 10.

Defero pro reveréor, 301.

Denarius Zeuouis tempore in baptismo collatus videtur,
113 et adn. 21, 247, adn. 5. Denarii vocis varia significatio,
£, adn. 10. Denarii duo una moneta signati. 191 et adn.

Deuique pro paucis, 163, 201 et adn. 10, 279 et adn. 5,
289. Pro Jein. 35.
Denotare, 250, 296.
IUeplacare, 175.
Derivavit pro conpertit, 138 et adn. 62.
... Desiderata, 245. Quid significet hæc vox apud Paures,
ibid., adn. 3.
Deus lioc est quod est; quod vero homo definiendum
putaverit, non est, 164 et adn. 12. Deus solus est princi-
}' rerum omnium , 145. Ejus attributa, ibid. et 146.
eus perfectus nou esset, si esset aliquid, quod esse volens,
esse uou posset, 168. Dei proprium est scire transacta et
nosse futura. 226.
Jiabulus omnium corrupte viventium pater, 196, adn. 52.
Diaconorum erat ad episcopum ingrédi, quotiens illi e
cubiculo ad sacra officia procedendum erat, 147, adn. 1.
Didrachma aureum pendebatur templo a Jüïëis, 187
adm. 10.
Dies in, lnqdecim horas divisi tum æstate, tum hyeme,
64, adn. 11. Dies Ægyptiaci qui fuerint, infaústi habebam.
lur, el cur sic dicit, 122, adn. 19. Dierum vana observatio
Deo dis] licet, ibid.
Piffamare ómne genus peccati per legem, 6.
Digessit se Deus in Deum, 146 et adn. 7.
Digiti computando adhibere soliti, 85 et adn. 19.
Diqnus evadere, 67.
Dii genuum iiiipudici et ex impudicitia geniu, 44 et
seqq.
Discoloratur, 128.
Disposutus tus 168 et adn. 5. -
Dispunctus mortis lege pro mortuo, 150 et adn. 23.
Disputatio si versuta sit, eradicat fidem, 7.
Di$tringis legem legg, 16. Dislringit jus jure sapientia
sæcularis, pro evertit, 34 et adn. 11.
Divites sancti pauei'sunt, 1 16.
l)9cti iuterveniebant coiicionibus S. Zenonis, 50. Qui
fuerint, ibid., adn. 1
Doiuorum penetralia quomodo ornarentur, 81.
Dulcia sul)stantive prò rebus dulcibus, 252 et adn. 17.

[ocr errors][merged small]

usus, ibid. Dietæ arces sacræ, 109. 0rationis loca, ibid. el
udn. 4, 116. Conventicula seu conciliabula, 110 et adn. 6.
Publicæ erant tempore S. Zenonis, li. Earum ædificia mi-
uiiue comparanda êum Gentium lemplis, ibid. et 109, adn.
4. Angustâ, ut fidelium multitudinem mon caperent, || 11
et ulm. 8.
Edicta feralia quæ, 89, adn. 22.
Effectus. In Effectu, 43.
Eleemosynam denegare homini inopia morienti est ipsum
occiJere. 58.
Eloqium, 221. Et in bonam et in malam partem accipi-
tur, ibid., adn. 6. Dammationis elogium, 517.
Energumeni, 128. Eorum , dum adjurantur, effectus,
128. A S, iriuibus vagis et immundis invasi, 128. Nonnum-
quani per ipsos spiritus elocuti, 129. Quidam iidem spiri-
tus aliquando fuis$e traduntur, cxvi, 129, adn. 20.
E| isêopi in vigiliis celebriorum festorum nonam lectio-
nem legebant, 99, adn. 2. Episcoporum ordo antiquus quanti
facieudus, Lxvi, lxvii. E diptycliis manat, ibid.
Epocha quorundam A$T a Chrisli nativitate
quinquaginta fere annis exco gbat, xiltv, xlv.
Evàngelii momen omnibus Novi Testamenti libris tribu-
tum, 91, adn. 1.
Euchâristia convivii nomine indicata , 231, vel prandii ,
232. El forte etiam lactis, 244, adm. 7. Cur his allegoriis in-
dicetur, ibid., adn. 5. îïëïã'§äëîiîiî secretum, 60 et
adn. 27 el 28. A catechumenis videri non poterat, ibid.
Eam feminæ in liuteaminibus, viri nudis manibus olim
capiebaul, 115, adn. 18. Deferebatur domum a Christianis,
60 et adm. 29. Quomodo custodiel)atur, 1 13, adm. 18. Cor-
piis et sanguis Christi a Psalmista prænuntiati, 197. Com-
inunio Eucharistica post haptisma, 241, adn. 4. Sul) utraque
specie, sub panis et mustiiioniine, 280. Panis et vini, 251,
adm 9. Hucliaristiae sacrificium indigne offerre sacrilegum
est, iudigne manducare inortiferum, 12} et adn. 25.
Etomilus adjective, 209.
Eaeagium facere. 267 et adn. 9.
Earcùrmata umbra tractabilis, 97.
Exomologesim faciebanl Clirisliani, 88 et adn. 17, 197
et adm. 40.
Exordia ab auctoribus nonnumquam parata, 258. S. Ze-
monis exordium, 305, adn. 1. -
Ea pono pro dei ono, 195 et adn. 7. E.rponit infantem pro
parit, 170 et adn. 11. Earpositum corpus, 55 et adn. 15.
Expungo pro distribno, 232, adn. 16, 279, adn. 2.
Exseqúiæ a sepulcro revertuntur, 2t et adn. 16. Pro fu-
neris comitatu, ibid. et 216.
Exsertæ majestatis, 1$, adn. 11; eacserte, 142 et adn. 7.
Extraria, 164.
F

Fabula pro historia, 289, adn. 2.
Fabulantur secreta, 14.
Facies pigmentis quomodo exculta, 45.
Famigerabile prælium, 199 et adn. 5; rem
lem, 501.
Fana, in praediis potissimum. S. Zenonis tempore sacri-
ficiis fumabant, 120 et adnot. 14.
Famalici qui, 61, adn. 52.
Feminarum vanitas descripta , 45, 56, 86; neces anima-
rum in phaleris pendent ornatæ feminae, 58; totum cor-
pus inauratæ ad ecclesiam procedebant , 86 et adn. 12;
übique delicatæ, sub momilibus fortes, 87 et adn. 15; fe-
min;e vanæ orationibus potius iusultant, quam rogant, 88;
femimae, quæ Deum non timent, non possunt timere mari-
tum, 88; comam in funere maritorum sibi adimebant, ca-
daverique crimes imponebant, 55, adn. 13; anus pluries
nubentes perstringuntur, δ7.
Femerare muptias pro multiplicare, seu plures nuptias
inire, 62 et adn. 35
Fenus reprehensum, 82; unde dictum, ibid., adn. 16;
Calendis solvebatur, ibid., adn. 13, V. Usura.
Feneralor summaim quærit, non quam commodato de-
dit : sed quam ei pejererint armati numero dies, menses
et digiti, 82, ei casu aliquo fraus, inopia , fuga, inors, ex-
torquebánt debitorem, 85; merito perdit sua, qui desidc-
rat aliena, ibid.
Fero pro aufero, 85 et adn. 21.
Festinala educatione pro sedula, 180.
Feta rudis, 170 et adn. 12.
Pides ex voluntate nascitur, 4; non pendet ab ore lo-
centis, 4; f st ita connexa cum spe et charitate, ut aliis aliæ
sint necessaria, 16; spei substantia , ibid. ; ubi fides non
est nec spes est, ibid.; omni genere est custodienda virtu-
tum, ibid. ; vitae nostræ immobile fundamentum, 20. Fidei
peritorum officia quae, 16, adn. £9. Fidei gcnerositas vera
Š 18; ejus laudes, 19, 20, 21. Fides conscientiam me-
jullitus muudat, et quomodo, 7. Fides eum charitate con-
juncta est idonea expultrix avaritiae, 84; ubi fides est, non

famigerabi-

est dolor, 177; qui hanc habuerit, necesse est ut expedito
vivat et munde, 199; nihil difficile est fidei, quæ tàntum
habet, quantum ędii , 184. Iu fide credentiùm , non in
oculis cármal;bus est verum constitulum, 132. Fides non
est, ubi quæritur fides, 7. Fidei videre secreta possibilita-
tis huniaii;e non est, 15. Fidei natura subjici soloquacita-
tis artificio non patitur , 8. Fides quam præsumptà , quæ
mavult magis novellæ suæ tiaditioni credi, quam antiqui-
lati, 15. Fides antiqua, at eadem apud Abrahám ac in ho-
l)is est, 10, adn. 54. Fides tractalus apud auctorem quae,
8, adn. 27.
Fides multæ idem ac multæ formulae fidei , 9, adn. 51 ,
10, quantum ab iis abhorreret S. Zeno, xcix.
Fiduciuliter loqui, 52.
Figuravit hominem, 95. -
Filii stipem in triviis emendicare patrum avaritia coacti,

Filius Dei Deus, æqualis Patri a catholicis prædicatur,
141 ; ejus cum Patre æqualitas comprobatur , 142, 149,
159, 161 et seqq., lxx; paterinæ antiquitatis est solus con-
scius, 283; indeminutæ Deitatis paterua sul)stantia, pater-
naque voluntas, 189; Filius Dei qaomodo dictus paterni
cordis exsecutor , 143, adn. 15, Lxxxviii, sul)jectus Patri
affectu, non conditione, charitate, non necessitate, non di-
minutiva, sed religiosa subjectione, 162; quod dictum est
a Patre, et dici potest, quia Verl)um est Filius, sine Filio
non est, 145 et adm. 12; principium est, 147; cür sic dica-
tur, ibid , adn. 2. Filinm ante omnia sæcula Pater in pro-
fundo suae sacræ mentis, arcamo insuspicabili amplexus est,
148; ab æterno genitus et distinetus a Palre , lxxxi ; at
haec generatio occulta, et ob id sine discrimine, s u sine
revelamine Pater Filium amplexus traditur, ibid., 148. Fi-
lii generatio, 148 et seqq. 152, 155; de eadem aliquot Ze-
nouis formulæ explicatae et viudicatæ, lxxvii et seqq.; Filii
manifestatio in creando mundo nativitas a nonnullis ap-
pellata, Lxxxn; decretum , seu mandatum de creaudo
mundo habitum i| sum Filium Dei, Lxxxiv ; quædam gene-
ratio æterna , idem Filio in eodem decreto attributa,
ibid.; visibilis effectus, quia orbem terræ erat ipse Iac-
turus, humanumque visitaturus genus, {δ2 , Lxxxv; tres
hæ voces Verbum, Filius, Imago propriæ secundæ perso-
nae Lxxxvi. V. Verbum. Procedit in nativitatem , qüi erat
antequam nasceretur, in Patre æqualis in omnibus, quo-
modò intelligi debeat, Lxxxix. Formulæ : Verbum Dei Fi-
lius ex ore Patris prodiit, e regione cordis eructutum fuit,
unde sumptæ eu explicatæ, 154, adn. 5, Lxxxiv. Anienp.
cænorum Patrum de divitia Verbi generatione sententia
vindicata, xcii; item Marii Victorini, xcvi. Filius Dei ad
ineffabilem originem pertinet, hominis ad sacramentum,
92; Deus et homo, 158. W. Christus.
SS. Firmi et Rustici martyrum, antiqua memoria et cul-
tus apud Veronensem Ecclesiam, 298, adn. 1.
Flagitat pro infamat, 27 et adn. 45.
Fluminum augmenta inter marinos æstus, 202, adn. 8.
Fœterosus, 121.
Fontamus, 244.
Formicaria, 195 et adn. 9, 198. Fornicariæ veræ con-
ceptum habent perosum ac semper vitant, 193.
Fornicationis nomeii non stricte, sed late aliis de rebus
acceptum, quam vulgo intelligi solet, cxii.
Fórtitudo hujus mundi quæ, 34.
Fraudulentus coloratis ratiociniis sua furta excusat,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

iúgines principum quanto honore habitæ, 26, adn. 40,
næ in eafum violatores, ibid.
Imaginem falso colii, qui ejus non $liligit veritatem, 2?7.
Imuigini reddere veritatem, 285, adn. 2; 285.
Imagine pro cogitatione, 42, adn. 15; profigurate. 133.
Immórtalitas ordinem temporis non recipit, 92. W.
Amima.
Imperiti dicti Christiani ab Ethnicis , adn. 1. Imperitos
cur së dicerent Christiani, 17, adn. ö4. Imperitum videri
tutius, quam esse sacrilegum, 17.
Impiita pro polluta, 66 et adn. 18.
Impii seu infideles non judicabuntur, 225. Cur, 221, 225,
cxvii.
Impatientia describitur ac reprehenditur, 64 et seqq.
};ula quatenus Deo | possibilia dicantur, 154,
adn. 41. -
Impotentia pro immoderata polentia, 85 et adn. 4.
Impulicitia in idolis dea, iu Gentibus ministra, 44 et
adn. 22 et 25. Deos Gentium genuit, 45. Ad idololatriam
portinet, 46. Cur, ibid., adn. 50. Impudicus praedo qui, 41
iudn. 7. Impudicitia cum concubinis impunita ac permissa
apud Gentes, 47 et adn. 35 et 54. Impudicitiæ effectus, 42
%*%; Impudicorum est filios mecare , aut expouere, 45
n. 17. -
In præpositio nunc cum accusativo constructa, quum
ablalivum, nunc cum ablativo, quum accusativum ex gram-
maticorum regulis generalibus postularet. In confusam
molem sepelit, 190 et adn. 5. In inferno descendet, 84 et adn.
23. In puero Damiele Spiritus S. iiigressus. 204, adn. 7.
Inuiffectatus, 50.
Inaiiitas corporea aeris, 206, adn. 5.
Incarcerati, 55.

Incarnatio Domini sacramentum seu mysterium appel-
lata. 28, adn. 54, 92, adn. 9, 197.

Incarnatus, 265.

Inceslalor, 236.

Inceste pro impie, 1 12 et qdn. 11.

Incomprehensibilis, 146, 148.

iiicredulitate sive fúetu'præponuntur temporalia sem-
piternis, 97.

Incunctunter, 148 et adn. 5; 154.

Inde minutus, 189.

Indemulabilis, 146.

Ineffabilis, 92. 138.

Inexterminabilis, 6ö.

Infernu metiris, 104 et adn. 28.

Inferre se civitati, 209.

Infestationibus, 24 et adn. 29.

Infulcias tempus pro ingeris, 163 et;adn. 14. .. -

Injustitia sub homine justitiæ palliata. V. Justitia, legi-
bus ágit, ut aliena usurpet, sub propriæ defensionis præ-
textu, 37.

Innascibilis Dei substantia, 150.

Inscriptio Veronensis, cxxxvii.

Insiniuitio legis pro fidei didascalia, 4, adn. 5.

Insolentibus argumentis, 70.

Insubditus, 207. - - - - - -

Insuspic ubili arcano, 138 et adn. 1. Insuspicabilis secreti,
168 el adn. 1.

Interamea, 252. - - - - -

Invidium concinnare, 152 et adu. 54. Inridiosis vocibus,
ibid. Invidiam facere, ibid. et 200, adn. 7.

Isaac, id est risus nomen impositum ab angelo, 174, adn.
7: 180. Desperatus parentibüs sed Deo permitteylg sus-
cáptus, 178 ' L;etatur ad vocem patris de sua imgmolalione,
Ì76. Éjii§ in immolatione constantia, 187. Fuit figura
Christi. Ibid. - -

Isai;e carbo, quo ejus labia mundata sunt, quj;! designet,
186. Isaiæ martyriuiù a Polamio descriptum, 317.

[ocr errors]

Jacob pationtia laudatur, 68. Fuit imago Christi , 183.
Lapis et scala a Jacob visâ quid significet, ibid. Angeli
ascendentes et descendentes quid designent, 190.
Jacobus presbyter Veroneiisis carminibus miracula S.
Zenonis descripsit quo tempore, clx.
Jejunii tempöre a'conjugii usu abstinebatur, 52, adn. 83.
Hiuc expiationis sacræ jejuuia casta, appellata, 250, adn. 2.
Jeremiiæ nomine laudátus Baruch liber, 166. Cur, ibid.,
adn. 18.
S. Joannes ab Amelio Platonico barbarus dictus et cur,
36, adm. 19.
Joannes Veronensis auctor ms. Historiæ imperialis fuit
presbyter mansionarius Ecclesiæ Weronensis, lxii. Ex eo
profeéerunt. Pastrengus et Petrus de Natalibus, ibid., 5,
udn. 1, cxcix. Laudatus. Lxiii, cxxi, cxxxv, cxli, clv,
cxcviii, 262, adn. 1.
Job patientia, 68. Ejus virtutes, et mira patienlia de-
scribuntur, 199. Figura Christi, 201.
„}"* naüfragium describitur, 208; ejus significatio quæ,
aUut.
Josephi Hebræi pudicitia laudata, 49. Patientia, 67.
Judas ex parte prophetarum, ex parte patriarcharum
}}}"}'; typus fuit, 149. Ejus filii quid significaverint,
bid. et seqq.
Judæi significati per vineam veterem et sterilem , 231
et adn. 1 ; 256. Judæis beneficia collata quæ , 226, 281,
284. Quid spiritualiter significent, 282, 292. Judaici populi
fuga ex Ægypto quid significet , 280. Judæi reprobantur,
quod audire contempserunt, 225. Post regiam dignitatem
majori dedecore imperio Romano servierunt, 295, 296.
Judæorum rejectio est aliarum electio personarum , 224.
Eorum punitiò est admonitio Christianis facta, ne illos imi-
tenlur, 256. Judæi sublato tem] lo legitimum pascha cele-
brare non |.ossunt, 288, adn. 2, 295 et seqq. Judæorum
cæcitas accusatur, 236, 228 et seqq., 285 et seqq. Judæorum
baptismata multa, 295, adn. 5. Jüdaei circumcisione gloriam-
tur, 100. Perstringuntur, ibid. et seqq. Judæis syuagogas
ædificare permissum ante Theodosiuiii juniorem, lau, 109
et adn. 2.
Juder pro rectore, 12, adn. 59.
Judicium pro causæ dubiæ examine, cxviii, 221. Judi-
cium erit de iis, qui inler pios impiosque sunt medii, 225.
Quo seusu de aliis non erit, cxvu, 221 et seqq. JuJicium
aquæ, et judicium iguis, 281.
Juga càptivorum pro instrumentis, quibus captivi ligam-
tur, 55 et adm. 16 Jugum vineæ, 252, adn. 7.
Jus legis, et jus divinum quid significeut apud S. Zemo-
nem, 177 et adn. 18. Jus templorum quid, 120, adn. 14. Iu
jure pro in statu, 157 et adn. ö9.

« PoprzedniaDalej »