Obrazy na stronie
PDF

2. Hic venit ad Jesum nocte*, 13. Et neino ascendit w in coeet dixit ei : Rabbi! scimus, quia a lum, nisi qui descendit de coelo, Deo venisti Magister; nemo enim Filius hominis, qui est in coelo. potest haec signa facere, quae tu 14. Et sicut Moyses exaltaviti facis, nisi fuerit Deus cum eo. serpentem in deserto; ita exal

3. Respondit Jesus, et dixit ei: tari oportet Filium hominis; Amen, amen dico tibi, nisi quis 15. ut omnis, qui credity in renatus fuerit denuo, non potest ipsum, non pereat, sed habeat videre regnum Dei.

vitam aeternam. 4. Dicit ad eum Nicodemus: 16. Sic enim Deus dilexit: Quomodo potest homo nasci, mundum, ut Filium suum unigecum sit senex? Numquid potest nitum daret; ut omnis, qui credit in ventrem matris suae iterato in eum, non pereat, sed habeat introire, et renasci?

vitam aeternam. 5. Respondit Jesus: Amen,

17. Non enim misit Deus Filiamen dico tibi, nisi quis renatusu

um suum in mundum, ut judiceto fuerit ex aqua, et Spiritu sancto,

mundum, sed ut salveturb munnon potest introire in regnum

dus per ipsum. Dei.

18. Qui credit in eum, non ju6. Quod natum est ex carne,

dicatur; qui autem non credit, caro est; et quod natum est ex

| jam judicatus est; quia non crespiritu, spiritus est.

dit in nomine unigeniti Filii Dei. 7. Non mireris, quia dixi tibi: 19. Hoc est autem judicium: Oportet vos nasci denuo.

quiac lux venit in mundum, et 8. Spiritus ubi vult spirat; et

dilexerunt homines magis tene- 9 vocem ejus audis, sed nescis, un

bras, quam lucem; erant enim, de veniat, aut quo vadat; sic est |

t. sic est , eorum mala opera. omnis, qui natus est ex spiritu.

20. Omnis enim, qui male agit, 9. Respondit Nicodemus, et

odit lucem , et non venit ad ludixit ei: Quomodo possunt haec

cem, ut non arguantur opera fieri?

ejus; 10. Respondit Jesus, et dixit 21. qui autem facit veritatem, ei: Tu es magister in Israel, et | venit ad lucem, ut manifestentur haec ignoras?

opera ejus, quia in Deo sunt 11. Amen, amen dico tibi, facta. quia, quod scimus, loquimur, et

22. Post haec venit Jesus, et quod vidimus, testamur; et testi- |

tamur: et testi. | discipuli ejus in terram Judaeam, monium nostrum non accipitis.

et illic demorabatur cum eis, et

baptizabatd. muilty 7 12. Si terrena dixi vobis, et

23. Erat autem et Joannes banon creditis; quomodo, si dixero vobis coelestia, credetis ?

w c. 1, 1. 14. 6, 38. 16, 28. Num. 21,

9. y Rom. 3, 25. Rom. 5, 8. 1 Joh. 4, tcf. c. 12, 42. 1 'Tit. 3, 5. Marc. 16, 9. & c. 12, 47.5 Matth. 18,11. c. 1,4 16. Matth. 3, 11. v cf. v. 32. 8, 26. ld cf. c. 4, 2.

Cap. III. 2. ad eum. 4. cum senex sit; ibid. et nasci. 5. et spiritu (omiss. sancto). 8. non scis; ibid. et quo. 15. credit in ipso. 16. dilexit Deus. 21. ejus opera. 22. in Judaeam terram; ibid. morabatur.

ptizans in Aennon, juxta Salim; verba Dei loquitur; non enim? quia aquae multae erant illic, et ad mensuram dat Deus spiritum. veniebant, et baptizabantur. 35. Pater diligit Filium, et

24. Nondum enim missus fue-| omnia dedit in manu ejus. rat Joannes in carcerem.

36. Qui credit in Filium, ha- 25. Facta est autem quaestio bet vitam aeternam; qui autem

ex discipulis Joannis cum Ju incredulus est Filio, non videbit daeis de purificatione. : vitam, sed ira Dei manet super

26. Et venerunt ad Joannem, eum. et dixerunt ei: Rabbi! qui erate tecum trans Jordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce!

CAP. IV. hic baptizat, et omnes veniunt ad | Narratio de femina Samaritide. eum.

Multi Samaritani animum addicunt

Christo. Reguli filius sanatur. 27. Respondit Joannes, et dixit: Non potest homo accipere 1. Ut ergo cognovit Jesus, quidquam, nisi fuerit ei datum de | quia audierunt Pharisaci, quod coelo.

Jesusk plures discipulos facit et 28. Ipsi vos mihi testimonium baptizat, quam Joannes, perhibetis, quod dixerim : Non 2. (quamquam Jesus non ha. sum ego Christus; sed quia mis | ptizaret, sed discipuli ejus:) sus sum ante illum.

3. reliquit Judaeam,' et abiit 29. Qui habet sponsam, spon- | iterum in Galilaeam. sus est; amicus autem sponsi, 4. Oportebat autem eum transqui stat et audit eum, gaudio gau ire per Samariam. det propter vocem sponsi. Hoc 5. Venit ergo in civitatem Saergo gaudium meum impletum mariae, quae dicitur Sichar, juxta est.

praedium, quod dedit Jacob Jo30. Illum oportet crescere, me | seph filio suo. autem minui. .

6. Erat autem ibi fons Jacob. 31. Qui desursum & venit, su- | Jesus ergo fatigatus ex itinere, per omnes est. Qui est de terra, sedebat sic supra fontem. Hora de terra est, et de terra loquitur. erat quasi sexta. Qui de coelo venit, super omnes 7. Venit mulier de Samaria est.

haurire aquam. Dicit ei Jesus: 32. Et quod vidith et audivit, Da mihi bibere! hoc testatur; et testimonium 8. (Discipuli enim ejus abieejus nemo accipit.

rant in civitatem, ut cibos eme= 33. Qui accepit ejus testimo rent.) nium, signavit, quia Deus verax 9. Dicit ergo ei mulier illa Saest.

maritana: Quomodo tu, Judaeus : 34. Quem enim misit Deus, cum sis, bibere a me poscis, quae

e cf. c. 1, 29. Matth. 3, 11. 14. f cf. c. 1 i Col. 1, 19. k c. 3, 22. 26. Genes. 1. 20. & c. 1, 15. 30. h cf. v. 11.

48, 22. Jos. 24, 32.

Cap. III. 23. et adveniebant. 24. in carcerem Johannes. 25. Facta est ergo. 26. Jordanen. 27. ei fuerit. 28. ego non sum. 31. supra (bis). 33. accipit. 36. incredulus est (omiss. filio). IV. 1. qu (pro quod); ibid. baptizat magis (sic). 5. Sychar. 6. sic super.

sum mulier Samaritana? non de mihi, quia venit hora, quando enim coutuntur Judaei Samari- | neque in monte hoc, neque in tanis.

| Ierosolymis adorabitis Patrem. 10. Respondit Jesus, et dixit 22. Vos adoratis P, quod nesciei: Si scires donum Dei, et quis tis; nos adoramus, quod scimus, est, qui dicit tibi: Da mihi bibere!

quia salus ex Judaeis est. tu forsitan petisses ab eo, et de 23. Sed venit hora, et nunc disset tibi aquam vivamm.

est, quando veri adoratores ado11. Dicit ei mulier: Domine! rabunt Patrem in spiritu et verineque in quo haurias habes, et tate. Nam et Pater tales quaerit, puteus altus est; unde ergo habes qui adorent eum. aquam vivam?

24. Spiritus est Deus; et eos, van 12. Numquid tu major es patre qui adorant eum, in spiritu et venostro Jacob, qui dedit nobis pu ritate oportet adorare. teum, et ipse ex eo bibit, et filii | 25. Dicit ei mulier: Scio, quia ejus, et pecora ejus?

Messias venit (qui dicitur Chri13. Respondit Jesus, et dixit stus); cum ergo venerit ille, noei: Omnis, qui bibit ex aqua hac, bis annunciabit omnia. sitiet iterum; qui autem biberit | 26. Dicit ei Jesus: Ego sum, ex aqua, quam ego dabo ei, non qui loquor tecum. sitiet in aeternum;

27. Et continuo venerunt di14. sed aqua, quam ego dabo scipuli ejus; et mirabantur, quia ei, fiet in eo fons aquae salientis

| cum muliere loquebatur. Nemo in vitam aeternam.

tamen dixit: Quid quaeris, aut 15. Dicit ad eum mulier: Do quid loqueris cum ea? mine! da mihi hanc aquam, ut 28. Reliquit ergo hydriam sunon sitiam, neque veniam huc

am mulier, et abiit in civitatem, haurire.

et dicit illis hominibus : 16. Dicit ei Jesus: Vade, voca

29. Venite, et videte hominem, virum tuum, et veni huc!

qui dixit mihi omnia, quaecum17. Respondit mulier, et dixit: Non habeo virum. Dicit ei Je

que feci; numquid ipse est Chri

stus? sus:Bene dixisti, quia non habeo

30. Exierunt ergo de civitate, virum;

et veniebant ad eum. 18. quinque enim viros habui

31. Interea rogabant eum disti; et nunc quem habes, non est

scipuli, dicentes: Rabbi, mantuus vir ; hoc vere dixisti.

duca! 19. Dicit ei mulier: Domine! video, quia Propheta es tu.

32. Ille autem dicit eis: Ego

cibum habeo manducare, quem 20. Patres nostri in monte hoc

vos nescitis. adoraverunt", et vos dicitis, quia

33. Dicebant ergo discipuli ad © Ierosolymis est locus, ubi ado

invicem: Numquid aliquis attulit rare oportet.

ei manducare? 21. Dicit ei Jesus : Mulier!cre

34. Dicit eis Jesus : Meus cibus in c. 7, 38. ^ 4 Reg. 17, 26. 591. 0 3 Reg. 9, 3. Deut. 12, 13.

P 4. Reg. 17, 29.

Cap. IV. 12. ipse bibit (omiss. ex eo). 16. veni (omiss. huc). 20. in Hierosolymis. 30. exierunt de civitate (omiss. ergo). 32. non scitis.

est, ut faciam voluntatem ejus, | lilaeam, exceperunt eum Galiqui misit me, ut perficiam opus laei, cum omnia vidissent, quae ejus.

fecerat Ierosolymis in die festo; 35. Nonne vos dicitis, quod et ipsi enim venerantad diem feadhuc quatuor menses sunt, et stum. messis venit? Ecce, dico vobis : 46. Venit ergo iterum in Cana Levate oculos vestros, et videte Galilaeae, ubi fecit aquam viregiones, quia albae 1 sunt jam num. Et erat quidam regulus. ad messem.

cujus filius infirmabatur Caphar36. Et qui metit, mercedem naum. accipit, et congregat fructum in 47. Hic cum audisset, quia Jevitam aeternam ; ut, et qui semi sus adveniret a Judaea in Galinat, simul gaudeat, et qui metit. | laeam, abiit ad eum, et rogabat 37. In hoc enim est verbum

eum, ut descenderet et sanaret verum: quia alius est, qui semi- | filium ejus; incipiebat enim mori. nat, et alius est, qui metit.

48. Dixit ergo Jesus ad eum: 38. Ego misi vos metere, quod Nisi signa et prodigia videritis, vos non laborastis ; alii labora

non creditis. verunt, et vos in labores eorum

49. Dicit ad eum regulus:Dointroistis.

mine! descende prius quam mo39. Excivitate autem illa multi riatur filius meus. crediderunt in eum Samaritano

50. Dicit ei Jesus: Vade, filius rum, propter verbum mulieris | tuus vivit! Credidit homo sermotestimonium perhibentis : Quia

ni, quem dixit ei Jesus, et ibat. dixit mihi omnia, quaecumque

51. Jam autem eo descendenfeci.

te, servi occurrerunt ei, et nun40. Cum venissent ergo ad il ciaverunt dicentes, quia filius lum Samaritani, rogaverunt eum,

ejus viveret. ut ibi maneret. Et mansit ibi 52. Interrogabat ergo horam duos dies,

ab eis, in qua melius habuerit. 41. et multo plures credide

Et dixerunt ei: Quia heri hora runt in eum propter sermonem

septima reliquit eum febris. ejus.

53. Cognovit ergo pater, quia 42. Et mulieri dicebant: Quia

illa hora erat, in qua dixit ei Jejam non propter tuam loquelam

sus: Filius tuus vivit; ct credicredimus; ipsi enim audivimus

dit ipse et domus ejus tota. et scimus, quia hic est vere Sal

54. Hoc iterum secundum sivator mundi.

gnum fecit Jesus, cum venisset a 43. Post duos autem dies exiit

Judaea in Galilaeam. inde, et abiit in Galilaeam.

CAP. V. 44. Ipse enim Jesus testimo Aegrotus triginta octo annorum sanium perhibuit, quiar Propheta natur. Christus omnia cum Patre

agit, judex constitutus. Huic Join sua patria honorem non habet.

annes, huic Prophetae testes locu45. Cum ergo venisset in Ga

pletes sunt. Matth. 9, 37. Matth. 13, 57. I c. 2, 9. cf. c. 2, 11.

Cap. IV. 41. crediderunt (omiss. in eum). 42. loquellam; ibid. vere hic est. 45. exceperunt illum. 53. quod illa hora.

1. Post haec erat dies festus num fecit, ille mihi dixit: Tolle Judaeorum, et ascendit Jesus grabatum tuum, et ambula! Ierosolymam.

12.Interrogaverunt ergo eum: 2. Est autem Ierosolymis Pro Quis est ille homo, qui dixit tibi: batica piscina, quae cognomina Tolle grabatum tuum, et amtur Hebraice Bethsaida, quinque bula? porticus habens.

13. Is autem, qui sanus fue3. In his jacebat multitudo

rat effectus, nesciebat, quis esset. magna languentium, coecorum,

Jesus enim declinavit a turba claudorum , aridorum, exspe

constituta in loco. ctantium aquae motum.

14. Postea invenit eum Jesus 4. Angelus autem Domini de

in templo, et dixit illi: Ecce, sa

nus factus es! jam noli peccare. scendebat secundum tempus in

ne deterius tibi aliquid contingat. piscinam; et movebatur aqua. | Etqui prior descendisset in pisci-| 15. Abiit ille homo, et nunnam post motionem aquae, sanus

ciavit Judaeis, quia Jesus esset, fiebat, a quacumque detinebatur

qui fecit eum sanum. infirmitate.

16. Propterea persequebantur 5. Erat autem quidam homo

idam homo | Judaei Jesum, quia haec faciebat ibi, triginta et octo annos habens | in sabbato. in infirmitate sua.

17. Jesus autem respondit eis: 6. Hunc cum vidisset Jesus ja- Pater meus usque modo operacentem, et cognovisset, quia jam tur, et ego operor. multum tempus haberet, dicit ei: 18.Propterea ergo magis quaeVis sanus fieri?

rebant eum Judaei interficere; 7. Respondit ei languidus:Do

quia non solum solvebat sabbainine! hominem non habeo, ut,

tum, sed et patrem suum dicebat cum turbata fuerit aqua, mittat Deum, aequalem se faciens Deo. me in piscinam: dum venio enim | Respondit itaque Jesus, et dixit ego, alius ante me descendit.

eis:

19. Amen, amen dico vobis: 8. Dicit ei Jesus: Surge, tolle grabatum tuum, et ambula!

Non potest" Filius a se facere

quidquam, nisi quod viderit Pa9. Et statim sanus factus est

trem facientem ; quaecumque homo ille; et sustulit grabatum

enim ille fecerit, haec et Filius suum, et ambulabat. Erat autem similiter facit. sabbatum in die illo.

20. Pater enim diligit Filium, 10. Dicebant ergo Judaei illi, et omnia demonstrat ei, quae qui sanatus fuerat: Sabbatum ipse facit; et majora his demonest! non licet tibi tollere graba- strabit ei opera, ut vos miremini. tuin tuum!

» c. 10, 31-33. Matth. 26, 63 - 66. 11. Respondit eis : Qui me sa-l uc.

Cap. V. 1. Hierosolymis. 2. Hierosolymis super. 4. secundum tempus descendebat; ibid. et movebat aquam (gravis varietas!); ibid. qui ergo primus descendisset (omiss. in piscinam); ibid. post motum; ibid. a quocunque languore tenebatur. 5. triginta octo. 6. quia multum jam tempus habet. 9. homo (omiss. ille); ibid. grabattum (itu semper); ibid. in illo die 10. Dicebant (omiss. ergo). 11. fecit sanum.

tempus habet.

more tenebatur. 5. trascinam); ibid. post motuhod.

« PoprzedniaDalej »