Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Liber generationis Jesu Christi , filii David, filii Abraham: Abraham genuit Isaac, Isaac genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam , et fratres ejus, Judas autem genuit Phares. 4 et Zara ex Thamir. Phares autem genuit Esrom. Esrom autein genuit Araiii. Aram aútem genuit Aminadab. Aminadab autem ge

CODEX VERONENSIS. CAPUT PRIMUM. - -

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - -

CODEX BRIXIANUS.

[ocr errors]

iitiit Naasson. Naasson autem genuit Salmon. Salmon autem genuit Booz de Rachab. Booz genuit Obed ex

[ocr errors]

regem. David autem rex genuit Salómonem ex ea

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

hoam autem genuit * Abiam. Abias autem genuit Asa. Asa autem genuit Josaphat °. Josaphat autem genuil Joram. Joram autem genuit Oziam. Ozias auiem genuit Joalhaim. Joalham autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam. Ezechias autem genuil Manasseii. Manasses autem genuit * Amos. Amos autem genuit Josiam. Josias autem genuit Jechoniam et fratres ejus in trausmigratione Babylonis. Et post transmigrationem Babylonis, Jechonias genuii Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobaljel. Zorobabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliachim. Eliachim autem genuit Azor. Azor autem genuit Saddoc. Saddoc autem genuit Aclhim. Achiú autem genuit * Eliud. Eliud autem genuit Eliazar. Eliazar autem genuit Matihan. Matiham autein genuit Jacob. Jacob autem genuit Joseph * virum Mariæ, de qua natus es1 Jesus qui vocaïur Christus. Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes xiiii. Et a David usque ad transmigrationem Babylonis generationes xuii. Et a transmigratione Babylonis usque ad Chritum generationes xiiii.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

boam autem genuit Abiam. Abia autem genuit Asa. Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem $e$$i; Oziam. 0zias autem genuit Joatham. Joatha b autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezec c iam. Ezec[h]ias autem genuit Manassein. Manasses autem geiiuii Ammon. Ammon autem genuit Josiam. Josias autem genuit Jechoniam et fratres ejus. in transmigratione Babylonis. Et post transmigratione Babylonis. Jechonias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel. Zorolabel autem genuit Abiuth. Abiuth autem genuit Eliac[l]im. TEliac[h]iim autem d genuit Azor. Azor autem genuit Saddoc[h]. Saddoc[h] autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliuuli, Eliuth auteiu genuit Eliazar. Eliazar autem genuit (a) Matthan f. Matthan autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Joseph. virum Mariae, de qua natus est Jesus, qui dicitur Christus. Omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David. geuerationes quattuordecim. Et a `David usque ad transmigrationem Babylonis. generationes quattuordecim. El a transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quattuordecim.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Christi autem generatio sic erat. Quum esset despon. sata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. Joseph autem vir ejus quum esset * justus, et nollet eam traducere, voluit * occulte dimittere eam. Haec autem eo cogitauie, ecce Angelus Domini in somnis apparuit ei dicens : Joseph fili David iioli timere accipere Mariam conjugem tuam; quod enim * in ea natum est ^, de Spiritu sancto est. Pariet autem filium, et * vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum siium a peccatis eorum. Huc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per * Profetam dicenteim : Ecce virgo in utero concipiet et pariet filium et “ vocabit nomen ejus Emmanuel; quod est interpretatuum, Nobiscum Deus. Exurgens autem Josepli a somno fecit sicut præceperat ei Angelus Domini : et accepit conjugem suam, et non coguovii eam, donec peperit filium " suum primogenium *, et vocavit momen ejus Jesuim. Quum ergo natus esset Jesus in Bethleeim * Judae, in die

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Christi 'autem generatio sic. erat cum esset disponsata mater ejus Maria a Joseph. antequam convenirent. inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. Joseph autem vir ejus cum esset homo justus, et nollet eam traducere, voluit occulte diimittere illam. llaec autem eo cogitante ecce Angelus Domini in somnis , apparuit ei dicens. Joseph fili David ne timueris accipere Mariam conjugem tuam. quod enim ex ea nascetur de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium et vocabis nomen ejus Jesum. Ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum. Hoc autem totuum factum est. ut adimpleretur quod digtum est a Dominoper(a) Esaiam f Prophetam. Ecce Wirgo in utero habebit et pariet filium et vocabunt nomen ejus Emmanuel quod est interpretatum Nobiscum Deus Exsurgens autem Jaseph de somno fecit sicut praecepit ei Angelus Domini. et accepit conjugem suam et non (b) cognovit f eam. donec peperit filium suum primogenitum. et vocavit nomen ejus Jesum.

Cum ergo natüs esset Jesus in Bethleem (c) Judeeae

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. C0DEX VERONENSIS. hus Herodis Re- te enim exi- bus Herodis re- ci. . . . . . . . . ex

gis : ecce Magi ab Oriente venerunt Hieroso2. lyma, dicentes: Ubi est qui natus est Rex Judaeorum? Vidimus enim stellam ejus in Orientem, et venimus adorare eum. 3. Audiens autem Herodes Rex turhatus est, et ommis Hierosoly4. ma cum ipso. Et . . . . gavit omnes principes Sacerdotum et scribas populi, et interrogahit ab eis ubi Christus 5. nascitur? Ad illi dixerunt in Bethlem Judaeae : sic enim scriptum est per Eseiam Prophetam dicentem : 6. Et tu Bethleem Judaeae; non es minima inter principes Juda. Ex

et Rex, qui regat populum meum Istrahel. 7. Tunc Herodes occulte vocavit Magos, et diligenter exquisivit ab eis tempus. . . . paruit eis stella : 8. et misit illos in Bethlem, dicens: Ite, interrogate diligenter de puero : et cum inveneritis, nuntiate mihi , ut et (b) ego veniam, et adorem eum f. 9. Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in orientem, antecedebat. . . . . vepra• • • • • . . . . et. 10. Widentes autem stellam gavi

[ocr errors]

CODEX CORBEIENSIS.

bus Herodis regis : ecce Magi ab 0riente venerunt Hierosolymam, dicentes : Ubi est qui natus est Rex Judaeorum ? Vidimus enim stellam ejus in oriente, et veniimus adorare eum. Audiens autem Ilerodes rex turl)atus est, et omnis llieroso]yma cum illo. Et ' congregans omnes principes s;icerdotum el scribas populi, et interrogavit ab eis ubi * Christus nasceretur ? At illi dixerunt in Bethleem Jiidae; sic enim scriptum est per Prophetam : Et tu Bethleem * terra Judaeorum, a numquid nuinima es in principibus Juda ? Ex te enim exiit dux, qui reget populum meum Israel. Tunc Herodes * clam vocalis Magis diligenter didicit ab eis tempus stellae quae apparuit eis : e1 mittens illos in Bethleem, dixit : Ite, et interrogate diligenter de puero : et quum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego ° veniens adorem eum. Qui quum audissent regem abierunt, et ecce stella , quam viderant in Oriente, antecedebat e0s, usquedum " veniens starei supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio

[ocr errors]

gis. . . . . Oriente
venerunt (a)
in Hiero-

solyma, f
dicentes :
2. Ubi est qui natus
est Rex Judaeo-
rum ? Vidimus
enim stellam
illius in Orien- .
tem, et venimus
adorare eum.
3. Audiens autem
Rex Herodis, tur-
batus est, et om-
nes Hierosoly-
ma cum illo.
4. Et congrega. . .
Sacerdotum
et Scribas popu-
li, et interroga-
vit ab eis
ubi Christus
naSCeretur.
Ad illi dixerunt ei,
5. in Bethleem civitatem
Judaea : sic enim
dictum est per
6. Prophetam:
Et tu Bethle-
em Judaea, .
non es mini-
ma inter prin-

iet Princeps, qui regat populum meum Istrahel. Tunc Herodes occulle vocavit 7 ad se Magos, et diligenter exquisibit ab eis tempus, quando apparuit eis stella : 8. et misit illos in Bethleem, dicens: Ite, et interrogate diligenter dé ' puero: et cum ' inveneritis, renuntiate mihi, ut et (b) ego veniam, et adorém eum i. 9. Qui cum audissent regem, abierunt. Et ecce stella, quam viderant in Oriente, antecedebat eos, usque dum venit, (c) et stetit supra

puerum f. 10. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio

CODEX BRIXIANUS.

f in diebus Herodis Regis Ecce Magi ab Oriente veneruut Ilierosolyma dicentes. Uhi est qui natus est Rex Judaeorum Widimus enim stellam ejus in orienten * et venimus adorare eum, Audiens autem Ilerodes rex turbatus est. et omnis Ilierosolyma cum illo. Et congregavit omnes principes Sacerdotum ei Scribas populi. et requisivit ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei in Bethleem Judeeae sic enim scribtum est per Prophetam. Et tu Bethleem Jude e ae non es minima inter principes Juda. ex te $. exiet Princeps qui regat populum meum Sd d rael.

Tun^ Herodes occulte vocans Magos. diligenter exquisivit ab eis tempus quando apparuit eis stella et misit eos in Bethleem dicens. euntes requirite diligenter de puero et cum inveneritis renuntiate mihi. ut et ego veniens adorem eum. qui cum audissent regem abierunt et ecce stella quam viderant in Oriente e m antecedebat eos usque dum venit et stetit supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

o magno valde. 41. Ei intrantes (a) in domum, f viderunt puerum cum Mariam matre ejus, et procedentes adoraverunt eum : et apertis thensauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, 12. et murra. El admoniti in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam regressi sunt in . . . . am regionem. 15. Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Fulurum est enim ut Herodes quaerat puerum istum perdere. 14. Surgens autem Joseph à somno, accepit puerum, et ma

CODEX VERCELLENSIS.

trem ejus, et abiit in Aegyp15. tum, et erat ibi usque ad mortem Herodis: ut adimpleretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem : Ex Aegypto vocavi filium meM6. um. Tunc Herodes, ut vidit quoniam delusus est a Magis, iratus est valde; et misit, et occidit omnes pueros, ui erant in ethlem, et in omnibus regionibus ejus, a bimatu et infra, secundum tempus quod exquisierat a Magis. 17. Tunc adimpletum est quod dictum est per Hieremiam Prophetam dicentem : 18. Wox in Rhama audita est, fletus, et ululatus multus : Ra

CODEX CORBEIENSIS.

magno valde. Et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : el apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et murram. Et * responso accepto in somnis me redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam. Qui quum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Aegyptum , et esto ibi usque dum ùicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quaerat puerum * ad perdendum enm. Qui consurgens, accepit puerum et matrem, ejus nocte, et s Secessit in Aegyptum , et erat ibi usque ad * obitum Herodis:Tuit adimpleretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem: Ex Aegypto vocavi filium meum. Tunc Herodes * videns quoniam il!usus esset a Magis, iratus esl valde, et mittens oc cidit omnes puerös, qui erant in Bethleem *, et in omnibus finibus ejus , a binatu e1 infra, secundum tempus quod exqüisierat a Magis, Tunc adimpletum est quod' dictum est per Hieremiam Prophelam dicentem : Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus 7 : Ra

CODEX VER0NENSIS. abiit in Aegyptum, et erat ibi usque ad consummationem Herodis : ut impleretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem : Ex Aegypto vocavi filium meum. 16. Tunc IIerodes, ut vidit quoniam delusus est a Magis, iratus est valde ; et misit, et occidit omnes pueros, qui erant in Bethleem, et omnibus finibus ejus, a bimatu et infra, secundum tempus quod 17. exquisierat

magno valde. 11. Et intrantes (a) in domum i, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : et apertis thensauris suis optulerunt ei munera, aurum, tus, 12. et murram. Et adm0nlli. . . . . . ad Herodem, per aliam viam regressi sunt in suam regionem. 15. Qui cum recessissent, ecce Angelus Domini apparuit in somiies Josepb, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Aegyptum, et esto ibi

usque. . . . . . a Magis. - - - - - - - - - Tunc adimpleest enim tum est quod

dictum est per Hieremiam Prophetam

ut Herodes quærat puerum istum per

dere. dicentem : 14. Surgens autem • Vox in Ra. Joseph, ma audita

accepit puerum, et ma- et ululatus 15. trem ejus nocte, et multus : Ra

CODEX BRIXIANUS.

magno valde .et intrantes (a) in domum viderunt puerum cum Maria matre ejus. et procidentes adoraverunt eum. et apertis thensauris suis optulerunt ei munera aurum t ^ hus et murram et admoniti per somnium ne redirent ad Herodem per aliam viam reversi sunt in regionem suam. Recedentibus autem illis. ecce Angelus Domini apparuit Joseph in somnis dicens. Surge et accipe puerum et matrem ejus et fuge in Aegyptum et estó ibi iisque dum dicam tibi. futurum est enim ut Herodes quàerat puerum perdere eum. Ille autem surgens accepit puerum et matrem ejus nocte. et abiit in Aegyptum. et erat ibi usque ad obiium Ilerodis. ut adimpléretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem. ex Aegypto vocabi filium meum. Tunc Herodes videns quod delusus esset a Magis. iralus est vehementer. Et mittens occidit oinnes pueros qui erant in Bethleem et in omnibus finibus ejiis a bimatu et infra. secundum tempus quod exquisierat a Magis. Tunc adimpletum est quod dictum est per Hieremiam Prophetam dicentem. Wox in Rama audita est. ploratus et ululatus multus. Ra

18. . est, ploratus,

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

' Admoniti • istum perdere. Surgens autem Joseph * abiit

* consnmmationem

5 Ut vidit... est ° Judaeae, et omnibus regionibus 7 multus

[merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »