Obrazy na stronie
PDF
ePub

i

1

mitiis ferme eadem fcripfit Caspar Müller, et expectamus Philippum. Nata est mihi filiola, ut di. cit Taubenheimius, matre , falua et laeta adhuc, quafi nihil perpeffa fuerit. Christo laus et gloria. Jacobus ille Zieglerus magni nominis uir (ne. scio an noris) e Venetiis misit ad me virum (f. Vitum) fratrem fibi adoptatum, quem apud me habeo, donec Philippus redeat. Ex quo audiui, filium Andreae Criti, Ducis Venetorum, in aula Turcae agere non folum imperatorem Turcici

exer. citus, sed et interiorem fpondam lecti, ut ille ait. Prorsus et palam Veneti, Papa, Florentini, Gallus, Turcum fufceperunt locium - o monstra! Denique in proxima Papiae obfidione dicit Gallum habuiffe in Tuo exercitu 800 Turcas equestris, quorum soo caefi funt, reliqui domum redierunt. Hic mihi uide, quid mundus de Deo fentiat. Historiam Cle. mentis VII. fimul misit, qua lecta metui ea ipfa hora, 'ne coelum rueret , fumma dies Christi in foribus est, differri non potest. Alia alias. Domus fua falua est. Aedificatio parietis tui tarde procedit, Meister Hanns insperatis negotiis impedito. Obsecro fi uacant parochiae , uoces Joachim Hundt et Wolff Holzwart, nam hi ungulas suas fugunt, Alter est e Marchia, alter qui uxorculam facie corrofam habet', e Cronwitz mihi remiffus. Significa

mihi

[ocr errors]
[ocr errors]

mihi et latius eos defcribam. Vale et ora pro me. Efaiam lego, fed nondum concionatus fum, tam pertinaci catarrho, nondum fatis domito, sit Chri. fous uobiscum. Datae 6. Maii 1529. *)

LXXII., / Wenceslao Linck. Scatus hic eft, mi Wenceslae , quem tibi com. mendo, pulfus e patria, exul propter uerbum, uo. luit ad te concedere, petiitque has literas meas ad te, fi qua ratione possit ei consuli. Videtur ho's nesto loco apud fuos natus, et in scholastica theo. logia probatus et infignitus. Lingua nostra fi pofset loqui, facile fuiffet eius opera uti. Igitur fac, ut decet nos facere. Nos eum retinuiffemus in nostra penuria, fed habet caulas, quibus aliud mo. neretur proponere. Librum Sapientiae transtuli. mus, absente Philippo, et me aegrotante, ne ocio. fus effem, Is iam fub typis formatur, Philippi auxilio castigatus. Nam ea quae transtulit Leo Iu. das Tiguri, forte Zwinglio autore, mirum quam nihili funt. Vale in domino, et ora pro me. Da. tae 25. Maii, 1529. **)

[merged small][ocr errors]

LXXIII.
Matthiae Episcopo Gadenfi.

G. et P. in Christo. Reuerende Pater, et in Domino uenerabilissime uir. Literis tuis cum pe. tasone suillo acceptis mirum quam hilariter et iucunde in Domino afficiebar, quod intelligerem te iam fenio confectum ante diem defunctorum euan. gelio Christi captum et illuminatum, quam gratiam Dei plane inter miracula refero, ut qui fciam, quam foleant tui ordinis proceres uerbo Dei refiftere. Dominus Jesus, qui in te coepit opus suum, is perficiet. Quod oro et peto, Amen.

Proinde ficut tua paternitas defiderat me ui. dere, ita uiciffim magna uoluptas in Christo mihi effet , uenerandos

uenerandos canos tuos uidere confeffores Christi in haec turba procerum hoftilium , auden. tes illis diffentire. Mihi fane fas non eft, nec liberum istuc proficifci, Dominus autem uelit, qui potest nos coniungere, uel una folum uice, qui R. P. T. mifericorditer augeat et feruet, Amen. 28. Maii, 1529. *)

*) VN. 1721. p. 174.

$

LXXIV.
Nicolao Amsdorfio.

1

G. et P. in Christo. Nihil nouorum apud nos, quae tu non noris. Hos uero ministros uerbi Gos. lariae ad te misi, ut tibi ecclesiae Goslariensis ra. tionem narrarent, quos quaeso benigniter audias et commendatos habeas. Boni et integri mihi uiden. tur effe dignique uiri fauore piorum: pertinet au. tem ad te quoque talia nofle, et praemoneri, ut qui primus ibi fundamentum ieceris pietatis, et non infeliciter fuperftruxeris. Deinde animabit pios et trepidos, ubi fenferint nostrum in hac causa con. sensum et gaudium. Simul et Satanam cum suis organis uel confundet, uel faltem impedieț. Foue itaque eos fereno uultu et consolare in uisceribus Christi, Nam.qui fic metuunt scandala et sic foli. citi funt pro concordia, non poffunt non optima praesumere in Christo. Chriftus te feruet ac fal. uet, Amen. Ultima Maii, 1529. *)

LXXV.

Justo Jonae. Paries tuus adhục lateres formandos expectat in fornace senatus. Nam praefecti lateres cecide

[ocr errors]

*) VN. 1721. p. 175.

runt in spongiam. Caufa qua? coram audies. M. Milichio despondimus Sufannam Mofuicen, for. rorem uxoris Doctoris Augustini. Pomeranus fcri. bit fese breui uenturum, quo praefente facilius potero uobiscum agere et laborare uisitando , fi ta. men opus est. Philippus fefe macerat cura rei ecclefiafticae et reipublicae usque ad periculum ualetudinis. Tu ora pro me et eo, ut fatanam con. culcet Christus fub pedibus eius. Saluta coepi. scopos omnes. 14. Iunii, 1529. *)

LXXVI.

Justi. Jóna e. G. et P. in Domino. Mihi fane placet (nisi ad rem adeo pertinet) Stephanum hunc a uobis conftitutum Paftorem. Nec' de Joachimo quicquam aliud fentio, quam quod tu fcriplisti. Miror au. tem cur ad me talia referas, fcilicet absque meo confilio aut uoto. Nihil ualet ucftra ordinatio? Benedictum Paulum ueniffe ad uos fpero. Dominus restituat choro Coteritium, ac faluos uos omnes et felices seruet, Amen. Gratias ago, quod Staupitianae Magdalenae fic fideliter memineris. M. Georgium Mohr libens iuuero, ubicunque po

[ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »