Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

D. Amb.'

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

quippcerat,vtsictentationes noftras temini.g. Aña.Sicbenedicāteinvita fuis tétationibus vinceret,ficut mor- mea dne:&in noie tuo leuabo manus tē noftráveneratsua morte superare. meas. ps.Deus Deus meus. cü.xcl.7R. Fräge eluriéti panētuũ, & egenos Aña. In spiritu humilitatis, & in aio vagosĝ; inducin domũ tuam. Tunc cõtritosuscipiamur dñeàte:&ficfiat erūpet quasi mane lumē tuũ, & ante facrificiūnoftrū,vtà tesuscipiaturho ibit faciem tuam iuftitia tua. ¥.Cùm die,&placeat tibi,dñeDe'. Ana Lau viderisnudum,operi eum,&carnem date Deú celi celorú,&ağoês

. Cap, tuam nedespexeris.Tunc. Lectioix. Ratres, hortamur vos ne in

vacuũ gratia Dei recipiatis

: S.

Edíciēdū nobisē, ga têtatio tribo modisagit,suggestione, delectatio

ait enim:Tpeaccepto exaune,&cõsensu.Etnoscũ tētamur,ple diuite,&idie salutisadiuuite. Hym. rúq; in delectatione,aut etiã incolen Am Christesoliuftitiæ, sum labimur:qa decarnis peccato p

Mentis diefcant tenebræ, pagati,in nobisipsis etiãgerim',vnde Virtutum vtlux redeat, certamina tolerem'De'vero gin vte Terris diem cum reparas. ro virginisincarnat,in müdum sine Dans tempusacceptabile, peccato venerat,nilcótradictionis in Etpænitens cor tribue, femetipso tolerabat.Tétari ergo plug Conuertat vt benignitas gestione potuit:sed ei' mentē peccati Quos longa suffert pietas. delectatio non momordit.Atq; ideo Quiddams; pænitentiæ, ois diabolica illa têtatio foris,nointus Da ferre quamuisgrauium, fuit. Bc. Angelis suis De’inandauit de

Maiore tuo munere, te,vtcustodiāt teinomnibus vijs tuis: Quodemptiofitcriminum. In manib?portabunt te,ne vnquam Dies venit dies tua, offendasad lapidem pedem tuũ. V. In qua reflorentomnia: Super aspidem&basiliscum ambula Lætemurin hac vttuæ bis,& conculcabis leonem,&draco- Per hancreductigratię. nem, in manibus, Gloria. In mani. Tererum vniuersitas, Per Hebdomadã ciusloco dicitur Rs. Clemensadoret Trinitas, Abscódite eleemofynam in finu pau Et nosnoui per veniam, perum,&ipsa orabit pro vobis dñm. Nouum canamus canticum. Ame.

Quia ficut aqua extinguitignem,ita v Angelis suis Deus mandauit dete.
eleemofyna extinguit peccatum. V. B Vtcustodiãtteinoibus vijs tuis.
Date eleemosynā,&ecceoinnia mū. Ad Bñs. Aña.Ductus est lesúsīdeser
da sunt vobis, Quia. Gloria.Quia, tűå Spū,vt tentaret à diabolo:&cuie

Ad Laudes. Antiphona. iunastet quadragintadieb',&quadra
Croce
Ormúdú crea in meDeo,&fpñ ginta noctibus, poftea esurijt

. * Ofo. ps. Milerere.2. Ama. Odnelaluum

. E'q ecclelia túa annua quadra mcfaco dñe bene psperare. ps.Cófi pita familiæ tuę:vtqđà teobtinereab

gesimali obseruatione purificas

ftinendo

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2.cor. 6.

Itinédo nitif,hocbonis opib'exequa

AI

Dpreces nostras deitatis aures tur. Per d. Adi.Añalesus aütcüiciu Deus inclina pietate sola, nasset quadraginta dieb?, & quadra- Supplicumvotasuscipe,præcamur, ginta noctib”, poftea esurijt. Cap. Re Famulitui. gifæculorū.cũreľ

. 11.Ad Absolone Respiceclemens soliode sancto Čapli Lcõbreuis. Quærite dñm.vtī:: Vultu sereno,lampadesilluftra, .pfalt

. 12.Et driDnicis&Ferijs vfque Lumine tuo tenebras depelle ad Dominicam Paffionis exclusiue. Peitore nostro. Adiij.AñaTúcaflúpfit eúdiabolus Crimina laxa pietate multa, í lanētā ciuitatē,&ftatuiteúsuprapin Abluesordes,vincula disrumpe, naculú tepli,&dixit ei:fi filius Deies, Parce peccatis, releua iacentes mittete deorsū. Cap. Fratres, horta- Dextera tua. mur.febr. Ipseliberauitme. Dela- Tesine tetro mergimurprofundo, queovenãtit.Ipfe. y. Età verboaspe Labimuralta sceleris subvnda, ro.Delaq. Gloria.Ipfe lib.y. Scapulis Brachio tuo trahimurad clara suisobūbrabit tibi. Etsubpénis ei' Sidera coeli. sperabis Advj. Aña. Non in solopa- Christelux vera, bonitas,&vita, neviuithomo,fedin omni verbo qd Gaudium mundi, pietas immensa procedit deore Dei. Capitulum. Qui noşà morterofeo faluasti

Ccenúc tempo acceptabile:ecce Sanguinetuo.

núcdies salutis,nemini dátesvlla Inseretuum, petimus,amorem offéfioné,vt nő vituperet ministeriú Mentibus noftris,fidei refunde noftrū.R.br. Scapulissuis, Obūbra Lumen æternum,charitatisauge bit tibi.Scapulis suis.y. Etsubpennis

Dilectionem.
ei sperabis. Obūbrabit. fia.Scapu- Tunobis dona fontem lacrymarum
lis. V. Scuto circüdabit te veritas ei'. Ieiuniorum fortia minitra,
D. Non timebisà timore nocturno. Vitia carnis millia retunde
Adix Aña Dñm Deum tuum ado- Framea tua.
rabis,&illi soli seruies. Capitulum. Procul à nobis perfidus absistat
V Tcaftigati

, & non mortificati Satan à tuis viribus confractus,
quasi tristes, semp autē gauden Sanctus assistat spiritus à tua
tes:ficut egētes, multosaútlocupleta- Sede demillus.
tes:tāqua nihil habétes,& oía poflide Gloria Deofitæterno Patri,
tes. Re.br. Scuto circundabit te, * Ve- Sit tibi semper genitoris Nate,

,
ritas ei'.Scuto circû. y No timebisà Cum quo æqualis Spús per cunéta
timore nocturno. Veritas. Glia patri.

Sæcula regnat.Amen. Scuto circûdabit. y. Angelis suis De V. Angelis suis Deus mandauitdete. mádauit te. Re. Vtcustodiāt teñoīb' Re. Vtcustodiant tein oibus vijs tuis. wijs tuis. Ad Vefp. Aña.&ps. Dixit Ad Mag.Aña Eccenūctęp?accepta dñs.čūreliquis de Dominica fol.46. bile:eccenuncdies falutis:in his ergo ap. Fratres,horta.138. Hymnus

. diebus exhibeam' nofmetipfos ficut B.N.R.

Dei

[ocr errors]

2. Co. 6.

[ocr errors]
[ocr errors]

Sij

[ocr errors]

mi

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dei ministros,i multa patiētia, in ieiu im misericordes fuerūt?quasi opa nijsī vigilijs,&i

charitate non fi&ta. fericordiæ pfint aliqd fine dile&tio-Ofo. Deus qui Ecclesiam. vtlupra. ne?dicente Apoftolo:Si distribuãoğa

Hym. Verfic. apeia breuia supradi mea pauperiố' charitatéautē nõhacita dnriDñicis dieb?, & ferijs, vfq; ad beā,nihil mihi,pdeft.Autdiligat qfDñicãde Passiõe, excfto Hyın. quam proximum,sicutseipsum; qui pces nost.q tātu drin Velnis Dnica. non diligitseipsum?Qui enim diligit

FERIA SECVNDA. iniquitatem,oditanimam suam. Ad Mat. Inuit. Plalt Hy 1: Ex mo- R. Inomnibus. 137. Lectio tertia. re.137. Ana&Pfalmi Noa Pait.

Equeillud dici hic poterit, in Odfitialijsferijsvsq;ad Dnicā Pallio.

quo nõnulli se ipsos seducunt, * Lco scí euang.fm Matthæum. L.;. ignēæternūdiētū,no ipsam cõbustio Idille

Nillotpe:Dixit Iesus discipulis suis nēæternam.Perignégppeqæternus Cùm venerit fili' hoisin maiestate erit,trāsıturos arbitrāt eos, qb' ppter sua:& oés angeli ei' củeo:tūc sedebit fidé mortu.pigné pmittunt salute; sup sedē maiestatis suæ:&cõgregabū vtvidelicetipseignisæternussit.com tur ante eumomnes gentes. Etreliq. bustioverò eorú, hocē,operatioignis * Homilia Sancti Augustini episcopi nõsitin cosæterna:cũ & hoc præui. Lib.defide &operibus. Cap. 15. dés dñs fentétia fuã cõclusit ita dicés:

Imádatis nö feruatis,ad vitā veni- Sicibuntilliin cõbustionēæternā, iu

ri poteft p solāfide,quæsine opib' ftiautēin vitāæternā. Erit ergo ætermortua é:quomodo verűerit, qd eis

, nacõbustio sicut ignis;&eosin illam quos ad sinistrā positur' eft,dicet: Ite ituros Veritas dicit, quorú non fide, inignēæternú,qparat'est diabolo,& fed bona opa detuisse declarauit. Be angelisei??Nec increpat,qa in eú nó Iniciunio.137.Ad laud. Aña, &ps. crediderüt;sed ga bona opa nó fece- Miserere.cúrel.dePfalt 23. Caplm. runt.Nā pfecto, ne sibiqlquādefide, quæfineopib' mortua eft promittat Clamaznecefles,quasi tuba exal- u.se.

ta vocē tuā:&annuncia populo æternā vitā;ppterea oés gētes segrega meoscelera corü,&domui Iacob pec turum sedixit,quæ pmistę eis pascuis cata eorū.Hym. lá Chře sol iusti.ý. vtebant:vtappareat,eos illi dieturas: Angelis suis. 139.Ad Bñs. Antipho. dñe,quádo te vidim°illa,&illa patiē Venite benedicti prismei:pcipiteretē,&nominiftrauim'tibi?gi eucre- gnü qdvobisparatū@aborigiemūdi diderant,sed bona operari non cura- Deinde dicuntur Preces. 23. Oro, uerant,tanquam deipfa fide mortua

C

Onuerte nos Deus falutaris noad vitam peruenireturæternam.

fter:& vtnobis ieiuniú quadraEccenunc.137. Lectio fecunda. gesimale proficiat:mentes noftrascoe

Nfortèibuntinignēæternű, a lestibus initrue disciplinis. Per domi.

opa misericordiæ no fecerunt: Hodie dicitur officium defunétorü. &non ibunt,q aliena rapuerunt? vel Adj.Aña. Viuo ego dicitdñs : nolo corrūpendo in setēpiūDei,in feipfos mortem peccatoris, sed vt magiscon

B.

uer

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

.کی ..

uertatur,&viuat.Cap. Pacem.cum y. Angelis fuis Deus mandauit dete.
ref.vtin Pfalt. 23. Ad Abrodé Cap. . Vtcustodiant tein oibus vijs tuis.
Quærite dominum.14. vtin Plaiter

. Deide Preces,vti Pfalt. 15. Ad'vefp.
Adiij.Ana. Aduenerunt nobis dies An. Inclinauit.curel apralt 54.Ca.
pænitentiæ, ad redimenda peccata,

Nter vestibulu&altare plorabunt locl. 2
ad faluandasanimas. Capitulum. Sacerdotes ministri domini dicen

Onuertiminiadme in toto cortes:Parce domine,parce populo tuo:
C ,
pláčtu:&fcindite corda veftra, &no brium,vt dominentur eisnationes.
vestimenta vestra,ait dñsomnipotēs. Hymnus. Audi benigne conditor.
Bebreue. Ipseliberauit me: * Dela-- ¥. Angelis suis Deus manda. 136.
quco venantium. Ipse. Età verbo Ad Mag. An. Quod vni ex minimis
aspero.Delaq. G loria. Ipselibe. meis fecistis,mihi fecistis:dicit dñs.

Scapulis suis obumbrabit tibi. Deinde dicuntur preces. 2 3.Oratio,
R. Etsubpennis eius sperabis.

Bsolue, sdñe,noftrorú viņcu-
Deinde dicuntPreces, vtin Psalt.

A

15. la peccatorü:& quidquid p eis Advj.Ana.Commendemus nofmet meremur,propitiatusauerte.Perdo. ipsos in multa patientia, in ieiunijs qAña,&Cap.fupradicta dñrin Fea multis,perarma iuftitiæ. Capitulú. riali Ofõ, vfq; ad Dñicam Paffionis.

Erelinquatimpius viam suam, FERIA TERTIA.

&viriniquus cogitationes suas Lçõlētieuang.fm Matthæu. Lj. rebitur eius:&ad Deum noftrū, quo Llymotpe:Cũintrasset Iefus feroso

dicens:Quis esthic? Et reliqua.
R.bre

. Scapulis suis, * Obūbrabit ti- * Hom.venerabilis Bedæ præsbyter.
bi.Scapulissuis. ¥. Et sub pennis eius In Homilijs Quadragefimalibus
sperabis.Obūbrabit
. G Pia. Scapulis.

Tomoin initio Homilia.
7. Scuto

circundabit te veritas eius. Vodmaledicendoficum in fru-
B. Non timebisà timore nocturno. Etuosam per figuram fecit domi-
Deinde Preces,vtin Psalterio. 15. nus, hocidé mox apertè oftendit, eij-
Adix.Aña. Per armaiuftitiæ virtutis ciêdo improbos de téplo. Neq; enim
Dei commendemus nosmetipfos in aliquid peccaueratarbor, quæ elurić
multa patientia.

Capitulum. te domino, poma non habuit, quorú
FRangeelurienti panem tuum,& necdum

tempusaduenerat:fed pec-
egenos vagosớ; inducin domum cauere Sacerdotes, qui in domo do-
tuam:cum videris nudum, operi cũ, mini sæcularia negocia gerebant,&
&carnem tuam ne despexeris. fructúpietatis, quem debuerant,que
Robreue. Scuto circundabitte, *Vea quèin eis dominus efuriebat, ferrere
ritas eius.Scutocircunda. . Non ti- culabāt. Arefecit dominus arborem
mebisà timore nocturno. Veritas. maledictam, vt homines 'ooc viden-
Cloria patri.Scuto circundabit. tes,fiuc audientes,mw.to magisintel
B.R.N.

ter

am

ca. 21.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Sii ligerent

16.58.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ligerēt sediuino.cödénădos effe iudi- positione Spiritus sanctuscelito dat?:
cio,si absq; opum fructu deplausu tā R. Paradisi portas. 138.
tú sibi religiosi fermonis,velut delo- AdBns. Ana Intrauit Iesus in tēplű
nitu&bladiméto viridátiú gloriarēt Dei:&eijciebatoês vendētes, &emē
foliorũ. Emendemus.137.Lect.ij, tes:&mēsasnummulariorú,&cathe

Erūqanõintellexerunt, cole- dras vendentium columbas euertit,

quéter in iplos districtionê me DeindedñrPreces 23. Oratio. ritæ vltionis exercuit.Eiccitái cómur R & prxfta;vt apud temēs noftra

Espicedominefamiliam tuam cia rerú humanarudetéploillo,iquo diuinas res tātū agi,hostias & oblatio tuo desiderio fulgeat: quæ fe carnis nesDeo offerri,verbūDei legi,audiri, maceratione castigat

. Per dominum. &decătari, præceptūerat.Etqdécre AdMag.Aña.Scriptūestenim:quia dédú est,quòd ea tātūvēdi,vel emire domus mea,domus orationis est cun pereratin téplo,quæad ministerium ¿tisgentibus:vos autem fecistis illam tępli eiufdéneceffaria erat,iuxta hoc spelūcamlatronum,& erat quotidie quodalias factūlegim',cũidētéplum docensin templo. ingrediés,inuenitin eo emêtes &vé. Deinde dicuntur Preces, 23. Oro. dētesoues&boues, &colūbas. Quæ

. A notere de ab Ecclefia Tua Prieta dñi vēdebant:eosq;,qd lögèvenerāt, repellenequitiam.Per dominum. abindigenis comparare credédüest. FERIA QVARTA I Derelinquat.138. Lectio tertia. Quatuor temporum. SI

I ergodñs nec ea volebatvenūda- Hodie dicuntur Pálmi Graduales riin téplo,quæin templo volebat * Léto sētí euāg.fm Matthæum. L.): offerri,videlicet,ppter studium auari 7 Nillo tpe:Acceslerūtad Iesu Scri-cari.

,

1 : negociātiū facinus,quanta putas ani- volumusà te signum videre.Et reliq. maduersione puniret,fiinueniffetali *Homilia sancti Augustini episcopi

. quosibi risui,vel vaniloquio vacātes, Onā Prophetā, q deiectus in mare aut alio cuilibet vitio mancipatos? Si beluæ marinæ vtero ex ceptest

, & enim ea,quæ alibiliberègeri poterāt, dietertioviuus euomit,figurā geffiffe dñsin domo sua temporalia negocia faluatoris,qpassus est, & die tertia re geri no patit:quáto magis ea, quæ nul lurrexit,ipfe Saluatorostēdit. Accuquã fieri licet,plus cælestis iræmerét, fatus est populus ludæorúin cöparafiíædib Deo facratisagant? Verúga tione Niniuitarum;qñ Niniuitæ, ad Spirito sanctusin colūba sup dñm ap quos redarguendos missus est lonas paruit,rectèp colūbas Spiritus sancti Propheta,agendo penitentiam,iram charifmata figurant. Qui aūtsūtintē Dei placauerunt

, & misericordia me plo Dei hodie,q colūbas vēdunt,nisi ruerunt.Ecce,inquit, plusquá lonas q in Ecclesia pretiu de impositione hic,volés intelligi feiplum dñs lesus. R, 'anusaccipit, quâ videlicetim- Audierútilli feruum,&viassuas cor,

[ocr errors]

rexerunt:

---

« PoprzedniaDalej »