Obrazy na stronie
PDF

dixit. ] Presbyterum illic habet. Item recitavit. Maius A Idem dixit. Praesto sum. Jurata episcopus civitatis su

episcopus plebis Amudarsensis (93). Idem dixit. Praesto sum, in patria mea Catholica est. Item recitavit. Victor episcopus plebis Uvazensis (94). Idem diacit. Præsto sum. Secundinus episcopus plebis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Cresconius episcopus plebis Tituli (95). Idem dixit. Præsto sum. Victor episcopus loci suprascripti dixit, Agnosco illum. Item recitavit. Milicus episcopus plebis Tagamutensis (96). Idem dixit. Præsto sum; omnes Catholici sunt. Item recitavit. Speratus episcopus plebis Ammederensis (97). Idem dixit. Praesto sum. Crescentianus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Aurelius episcopus plebis Numnulitanae (98). Idem dixit Præsto

prascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Fortunatus episcopus Ecclesiæ Undesitanæ (103). ldem dixit. Præsto sum. Cresconius episcopus [loci suprascripti] dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Severus episcopus plebis Utimari (104). Idem dixit. Præsto sum, unitas est illic. Item recitavit. Pascasius episcopus plebis Tijucensis (105). Idem dixit. Præsto sum, sed unitas est illic. Item recitavit. Walerius episcopus plebis Utinisensis (106). Idem divit. Præsto sum, episcopum non habeo. Habetdeus diaconus diacit. Fuit illic, exivit de corpore. Item recitavit. Urbanus episcopus plebis Theodalensis (107). Idem dixit. Praesto sum. Catholica unitas est. Item recitavit. Victor episcopus plebis Migirpensis (108). Idem dixit. Præsto

265sum, non habeo contra me episcopum. Habetdeus B sum. Gloriosus episcopus loci supradicti dixit. Agnodixit. Superflua prosequitur sanctitas tua, cum con- A citavit. Januarius cpiscopus plebis Cenculianensis

diaconus episcopi Primiani Carthaginensis dixit. Exivit de corpore. Item recitavit. Wenustus episcopus plebis Turudensis (99). Idem dixit. Præsto sum. Adeodatus episcopus dixit.Non ibi habemus. Item recitavit. Honoratus episcopus Abiddensis (100). Idem diacit. Præsto sum, episcopum contra me non habeo ibi. Item recitavit. Gududus episcopus Ancusensis (101). Idem dixit.- Praesto sum. Donatus episcopüs ejusdem loci dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Sabratius episcopus plebis Turretamallumensis (102).

(93) Amudarsensis. Amudarsa, seu Amurdasa, urbs pròvinciæ Byzacenæ apud Ptolemæum et in itinerafio Antonini. In notitia ejusdem provinciæ exstat Liberatus Amudarsensis. (94) Uvazensis. In provincia proconsulari. Nam Ptólemæus, lib. iv, cap. 5, inter civitatem Thabraca et Bagradam fluvium memorat Vaznam civitatem, quæ videtur propterea sita fuisse in limite proconsularis versus Numidiam. Ita BALUzius. (93) Tituli. ln provincia proconsulari est episcopus Titulitamus. (96) Tagamutensis. In provincia Byzacena, ut constat ex notitia num. 19. (97) Ammederensis, Ammædaram vocat Ptolemæus, eamque locat post Siccam Veneriam, Assuram, Na. raggaram, et Madauram, hoc est in limite provinciao proconsularis et Numidiæ. Itinerarium Antönini Aminederam locat inler urbes Numidiæ.

(98) Numnulitanæ. ln proconsulari, ut patet ex epistola episcoporum illius provinciæ in concilio La. teranensi in qua subscribit Donatianus episcopus Ecclesiæ Numnulitanæ.

(99) Turudensis. Forte Turusensis in proconsulari provincia.

(100) Abiddensis. In proconsulari ubi orat oppidum Abitta, testibus Ptolemæo, et Antonini Itinôrario. In concilio Cabarsussitano subscribit Tertullms episcopus Abittensis. Erat et in Mauritania C;esareoiisi Bidensis, seu Biddensis episcopus; atque etiam ite). sis. Forte ad alterutrum revocari pos$et.

(101} Ancusensis. In provincia Byzacena. In veter; codice perperam hic Anusiensis legitur; nam Domùl *tus Gtidudi adversarius, cap. 207, Ancusensis episcopus dicitur: ut recte observavit Baluzius.

(102) Turretamigllumensis. Duae erant in Africa urbes dictæ Tamalluma, ut ex notitia constat; iiìì provincia Byzagena, altera in Mauritania Sitifensi. Illa Turretamallumensis dicitur. TamallumensisTEg. clesiæ plebes invaserat Vincentius Girbitanus ex concilio Juncensi. Ex qu9 colligitur hanc urbem in extro. imis Byzacenæ partibus fuisse sitam versus Tripoli

sco illum. 127. Fortunatianus episcopus Ecclesiæ calholicæ dirit. Cum episcoporum sit petita collatio, miramur nescio qua impudentia præsentem diaconum (109) episcopi personam velle suscipere, et collationem quam Deo favente cœpimus inchoare, studio contentionis perturbare. Unde cohibeat se a tali actione : quia non decet rebus seriis non necessaria commiscere. Et alia manu. Recognovi. 128. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius

tanam, ad quam Girba pertinebat. In Itinerario Antonini collocatur Turristamalleni in limite Tripolitanæ. In concilio Lateranensi sub Marlino, aci. 2, epistolæ Byzacenorum subscribit Pentasius episcopus sanctæ Ecclesiæ Turriumtamulus, seu Turrium-Tamal ex codice Bellovacensi. (105) Undesitanæ. Legendum Vadesitanae, ut monet Baluzius. Nam postea Cresconius Fortunati adversarius vocatur Baiesitanus, cap. 201, et sane in notitia episcoporum Africæ nullus Undesitanus, sed Vadesitanus inter Numidas occurrit. (104) Utimari. Est in provinciæ proconsularis notitia episcopus Utimmirensis, sed hujus sedis episcopum fuisse statuimus Timianum Utmensem, de quo supra. (105) Tijucensis. Ilujus sedis nomen in molitia non comparet. Nam quod Baluzius Tisiensem Byzacenæ putat esse, non advertit supra se Apuum episcopum plebis Tigiensis huic sedi adscripsisse. Ego existimarem Tysicense oppidum, quod Augustinus in proconsulari situm esse docet, et cui Novellum epiScopum præfuisse tempore Cæciliani, ait, diversum fuisse a Tisiensi, idemque cum Tijucensi, de quo agiImuS. (106} Utinisensis. Forte Tinnisensis in provincia proconsulari. (107) Theodalensis. In provincia proconsulari Theudalen urbem fuisse constât ex Ptolemiæo, lib. iv,

[ocr errors][merged small]

stet præsentein ad id fuisse delectum, ut cognosceret singulos, non ut studium disputatioiiis arriperet. Item recitavit. Lucianus episcopus plebis Tuneiensis (110) [Idem dixit.] Praesto sum, unitas est illic. Item recitavit. Donatus episcopus plebis Saiensis (111). Idem diait. Praesto sum unitas est illic. Item recitavit. Rufinianus episcopus plebis Muzueusis (112). Idem diacit. Praesto sum ; omnis Catholica est. Item recitavit. Wictor episcopus plebis Trisipensis (113). Idem dixit. Praesio sum. Felicianus episcopus [loci suprascripti] dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Adeodatus episcopus plebis Bencennensis (114). Idem dixit. Præsto sum. Catholica est ab origine. Item recitavit. Faustinus episcopus plebis Sillitanae (115). Idem dixit. Præsto sum. Possidonius episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Felix episcopus plebis Aptugnitanae (116). Idem dixit. Præsto sum, Catholica est omnis. Item recitavit. Geta episcopus plebisJubaltianensis (117). Idem dixit. Præsto sum. Non habeo contra [me] alium. Item re

(110) Tuneiensis. Tunes celebris est apud Polybium; hujus situm sic describit : Tunes Carthagine abest stadia ferme 120, ex omni ferme parte Carthaginis potest conspici. Nunc Tunis. In concilio W genefali Sextilianus Tuneiensis , seu Tuniensis episcopus vices agit Primosi episcopi Carthaginis.

(111) Saiensis. IIolstenius pro Saiensi legendum putat Salditanum qui ad Mauritaniam Sitifensem pertimerel : Baluzius Suensem , cujus sedis episcopum subscripsisse legimus in epistola episcoporum provinciae proconsularis ad Paulum patriarcham in concilio Laleranensi sub Martino.

(112) Rufinianus, etc., Muzuensis. Is interfuit concilio Carthaginensi sub Aurelio, ann. 419, ubi varie sedis ejus nomen refertur. Nam in Labbæana editione, tom. ii, Concil., col. 1605et 1605, dicitur Itufinianus Muzutensis, seu Mustensis; et col. 1670, Rufinus episcopus Mazensis. In Cod. Can. Eccles. Afric. can. 127 , dicitur Muzucensis et inter legatos provinciæ proconsularis ponitur. At Muzuca ad Byzacenam pertinebat. Quàre rectius in Græco tum hic, tum in subscriptionibus Mov%ovsvatzvös appellatur ; quod concinit cum collatione et notitia.

(115) Trisipensis. Hujus sedis non alibi fit mentio quam in epistola episcoporum provinciae proconsularis ad Paulum patriarcham Constantinopolitanum in concilio Lateraiiensi, ubi legitur subscripsisse Felix Episcopus sanctæ Ecclesiæ Trisipellis, aut ut in ms. codice Bellovacensi Trisipelis.

(114) Bencennensis. Forte legendum Beneventensis seu Benentensis, quæ sedes est in provincia proconsulari. In concilii Arelatensis anni 514 subscriptionibus legitur inter episcopos Afros, Anastasius episcopus de civitate Beneventina.

(115) Sillitanæ. In provincia Numidiæ, ut docet notitia num. 54.

(116) Aptugnitanæ. Ita legitur ubique apud Augustinum. Apud 0ptatum et in actis purgationis Autumnitanae, vulgo Aptungitanæ.

(117) Juballianensis. In provincia Byzacena, ut docet notitia. Qui nominatur hic ejus episcopus Geta, adfuit concilio Carthaginensi annó 403, ut refertur in codice can. Ecclesiæ African;c can. 90. Ejusdem sedis fuisse videtur episcopus Restitutus, qui in epi

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

.. (124) Cillitanæ. In eadem provincia ex eadem notilia. (125). Tambaiensis, Civitatis provinciae Byzacenæ, de qua mentionem facit Victor Witensis, lib. v dé persecutione Wandalic. In concilio Carthaginensi sub Cypriano adfuit Secundianus a Tambæis; et inter episcopos I)onatistas, cap. 44, subscribit Gemelius episcopus a Tambeis. Inter episcopos provinciæ Byzacenæ in notitia memoratur Tambeitanus. Antea fegebatur Tambalensis, sed emendatum est a Baluzio Tambaiensis; quia cum infra nominatur Faustinus Sopatris hujus adversarius, Tambaiensis dicitur.

episcopus plebis Uzittarensis (126). Idem dixit. A plebis Bazarididacensis (136). Idem dixit. Praesto

Praesto sum, non habeo ex illa parte. Habetdeus diaconus dixit. Exivit de corpore. Item recitavit. Januarius episcopus plebis Aptucensis (127). Dominicus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Hic est, commotus est corporis infirmitate. Item recitavit. Victor episcopus Ecclesiæ Uticensis (128). Idem dixit. Præsto sum. Gedulus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Qui supra pro Cericio (129) episcopo plebis Uculensis (130). Quo accedente, idem diacit. Praesto sum; omnis Catholica est. Item recitavit. Basilius episcopus plebis Altiburitanæ (151). Idem dixit. Præsto sum. Augustialis episcopus [loci suprascripti] dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Victor episcopus plebis Winensis (152). Idem dixit. Præsto sum. Habetdeus diaconus dixit. Non habemus, exivit de corpore ante annos quinque. Item recitavit. Fructuosus episcopus plebis Abziritensis (135). Vincentius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Hic est Carthagini, sensit sibi (154). Adeodatus episcopus diacit. Dioecesis est Feliciami Utinensis (155), Presbyterum ibi habet. Item recitavit. Publianus episcopus

(126) Uzittarensis. Est in notitia provinciæ proconsularis episcopus Usitensis, quam sedem eamdem putat esse Baluzius cum ista. Usitae in Africa meminit Hirtius in libro de Bello Africano, sed hæc sita erat in provincia Byzacena, ut post Norisium, observat Theodericus Ruinart ; nam dicitur illa ab Hirtio a portu Leptis parvæ millia sex passuum abfuisse. Leptis autem erat in Byzacena supra Adrumetum versus Tripoliim millia passuum decem et octo, ut testatur Antoninus in itinerario, proindeque longius a provincia proconsulari dissita, quam ut ei attribui posset. Huic etiam sententiæ favet Ptolemæus, qui libro iv, cap. 3, inter urbes quæ sub Adrumeto erant Usitam commemorat.

(127) Aptucensis. Cave me Aptucam confundas cum Aptunga provinciæ proconsularis urbe. Ubi sita fuerit Aptuca, incertum.

(128) Uticensis. Urbs notissima provinciae proconsularis, et Catonis morte nobilitata, ut observant Pomponius Mela et Plinius.

(129) Qui supra pro Cericio. Antea legebatur : Item recitavit qui supra. Procericio episcopus plebis Uculensis. Sed hunc locum emendavit Baluzius et recte. Sensusest, episcopus Catholicus qui modosubscripserat, nempe Wictor Uticensis, prò Cericio episcopo plebis Uculensis tunc absente, etiam subscripserat : sed tunc praesens Cericius subscriptionem approbat et respondet.

(130) Uculensis, diversus ab Uzulensi, de quo supra, cap. 126, provinciæ proconsularis fuisse colligitur ex epistola episcoporum hujus provinciæ in concilio Lateranensi sub Martino, cui Cresconius episcopus Ecclesiæ Uculensis subscripsisse legitur.

(151) Altiburitanæ seu Altuburitanæ in provincia proconsulari, ut docet notitia. Victor episcopus Altiburitanus concilio Cabarsussitano interfuit, et Constantinus episcopus Ecclesiæ Altoburitanæ synodicæ Patruin proconsularium subscripsit in concilio Laleramensi sub Marlino.

(132) Vinensis. In eadem provincia proconsulari, ut patet ex eadem epistola synodica, `cui subscripsit Fructuosus Vinensis episcopus. Inter episcopos concilii Cabarsussitani reperitur Faustinus episcopus Binensis Donatisla , quem eum esse existimat Baluzius, de quo hic dicit Habetdeus diaconus :

sum, unitas est. Item recitavit. Cassianus episcopus plebis Bamaccorensis (137). Idem dixit. Praesto sum. Donatus episcopus civitutis suprascriptæ dicit. Agnosco illum; presbyter meus fuit. Iten recitavit. Cresconius episcopus plebis Zaraitensis (158). Idem dixit. Præsto sum. Rogatus episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Felix episcopus Willaregensis (159). Idem dirit. Praesto sum, non habeo contra me episcopum. Modo exivit de corpore. Victor episcopus [loci suprascripti] dixit, Constat me modo fuisse ordinatum. Item recitavit. Primulus episcopus plebis Tamagristensis (140). Idem dixit. Præsto sum. Saturnius episcopus civitatis suprascriptæ diacit. Agnosco illum. Item recitavit. Adeodatus episcopus

B 267 plebis Satafensis (141). Idem dixit. Praestosum.

[blocks in formation]

ID ladegensis. Cap. 48 et 77. Cod. Can. Eccl. Afr. Cre

sconius Villaregensis in Numidia episcopus reprehenditur, quod propria sede relicta Tubiensem Ecclesiam invasisset. Candidum Villaregiensem episcopum, cui ex Donatista facto Catholico honor episcopaiis sérvatus est, laudatAugustinus, lib. ii contraCres;éonium, c. 10.

(140) Tamagristensis. In Mauritania Sitifensi, ut docet notitia.

(14!) Satafensis. Ibidem est Satafensis in Sitifensi, num. 6, et in Cæsareensi, num 116. Alterulrius sedis fuerunt episcopi, quorum hic fit mentio.

(142) Tamogadensis seu Tamugadensis in Numi£!ia. [)e qua vide notam Baluzii ad acta purgationis Cæciliani, supra, p. 174.

(145) Lamasuensis. ltem in Numidia, ut docet eadem notitia. Dicitur postea Januarius adversarius Aviti, cap. 187. Lamasbensis, et in concilio Carthaginensi sub Cypriano sehtentiam dixit Pusillus a La

suprascriptæ dirit. Agnosco illum. Item recitavit. Sex- A dixit. Praesto sum. Non ibi habeo contra me epi

tilius episcopus plebis Assabensis (144). Idem dirit. Praesto sum. Marcianus episcopus [loci suprascripti] dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Marcianus episcopus Idicrensis (145). Idem divit. Præsto sum. Martialis episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Crispulus episcopus Ecclesiæ Wolitanæ (146). Idem dixit. Præsto sum. Quodvultdeus episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Germanus episcopus Gypsariensis (147). Idem dixit. Praesto sum. Fidentinus episcopus dixit. Agnosco illum. [Item recitavit.] Rogatus episcopus Gaguaritanus (148). Idem dixit. Praesto sum, unitatem habet. Adeodatus episcopus dixit. Noster fuit, a nobis illo transiit. Item recitavit. Quadratus episcopus plebis Gegitanae (149). Idem di

scopum. 150. Primianus episcopus dixit. Damnatus est in causa adulterii ; tamen illic fuit usque ad annum præsentem. Item recitavit. Sabinus episcopus Tuccensis (156). Idem dixit. Præsto sum. Adeodatus episcopus dixit. In dioecesi mea est ordinatus, ex presbyterio meo est. Sabinus episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Cum sæpe a civibus meis peterer ut eos in communionem Ecclesiæ catholicae suscepisSem, rogaverunt eam ut eis episcopus daretur. Petierunt me, et ordinatus sum. Adeodatus episcopus dirit. Quem habuit decessorem? Edicat in cujus lo. cum successit. 151. Marcellinus vir clarissimus tribunus et nota

ait. Præsto sum, numquam ibi fuit episcopus. Item B rius dirit. Constat non ibi fuisse Catholicam? Adeo

recitavit. Gregorius episcopus Tamallensis (150). Idemn dixit. Præsto sum. Lucius episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Lucius episcopus civitatis Tagaratensis (151). Idem dixit. Praesto sum. Quintus episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Felicianus episcopus plebis Cufrutensis (152). Idem dixit. Præsto sum, episcopum alium non habeo. 129. Primianus episcopus dixit. Ille qui fuit damnatus est a nobis et ab illis; cum scirent illum reum, et ipsi confirmaverunt; adhuc alter non est ordinatus. Et alia manu. Primianus episcopus recognovi. Item recitavit. Bonifacius episcopus Cenensis (155). Idem dixit. Præsto sum. Vindemius episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Adeodatus episcopus plebis Bazaritanæ (154). Idem dixit. Præsto sum. Est quidem in corpore constitutus Calipotius ; sed cum videret universum populum ad Ecclesiam catholicam fuisse conversum , discessit. Item recitavit. Niventius episcopus Tunugabensis (155). Idem

masba. Ita etiam appellatur hocce oppidum in Antonini Itinerario; in tabulis Peutingerianis , Lamasbua. (144) Assabensis, seu potius Assafensis in Sitifensi, ut docet notitia. (145) Idicrensis. In Numidia. Vide notam 49 in in librum 11 Optati, p. 42. (146) Volitanæ. Ptolemæus, inter alias urbes quas lib. iv, cap. 5, sub Carthagine fuisse commemorat , Vol secuiidam recenset. In notitia provinciae proconsularis, Bolitanus dicilur ejus episcopus, et Paulinus in vita Ambrosii Muranum episcopum Bolitamum laudat. Exstat sermo Augustini 15 , de verbis apostoli habitus in die natali Bolitanorum Martyrum; et sanctorum Volitanorum memoria celebratur in Carthaginensi calendario die xvi kalendas Novembris. {{?) Gypsariensis. In Mauritania Caesareensi , ut colligi potest ex Ptolemæo, lib. iv, cap. 14. At*in Tabulis Peutingerianis, et in Anonymo Ravennate Gypsaria collocatur inter oppida próvinciæ Byzacenæ. (148) Gaguaritamus. In notitia provinciæ Byzacenae dicitur Gauvaritamus. (149) Gegitamæ. Gegitanus episcopus legitur in notitia Mauritaniæ Silifensis. Hic potius designatur, quam Ziggensis quæ in proconsulari. (150) Tamallensis. flaec est Tamalluma Mauritaniæ Sitifensis. (151) Tugaratensis, In provincia proconsulari , ut docet nolitia.

datus episcopus dixit. Non. Item recitavit. Marianus episcopus Utzipparitanorum (157). Idem diacit. Praesto sum, numquam ibi habui alium. Item recitavit. Victorius episcopus plebis Larensis (158). Idem diacit. Præsto sum. Honoratus episcopus dixit. Agnosco illum. 152. Ililarus exceptor dixit. Quoniam codices implevimus, et alii nobis subrogandi sunt exceptores, jubeat nobilitas tua e corpore nostro alios subrogari, nobis custodibus datis. Vitalius notarius Ecclesiæ catholicæ dixit. Hoc et ego suggero, quod et exceptor nobilitati tuæ. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Dentur nunc notariis qui codices se implesse confirmant, et exceptoribus ab utraque parte custodes. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ Carthaginensis dixit. Jam nos delegisse custodes, mandato ipso narravimus. Ex ipsis etiam duos offerimus custodes. Et alia manu. Recognovi. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius diacit. Eo

(152) Cufrutensis. In provincia Byzacena, ut docet notitia. Iste Felicianus ádfuit concilio Carthaginensi ann. 405, et ibi quoque dicitur Cufrutensis episcopus. (155) Cemensis. Cujus provinciæ sit, incerium. (154) Bazaritamæ. In Numidia, ut docet nolitia. Calipotius hujus adversarius infra, cap. 188, dicitur Calipodius episcopus Vazariuanus. (155) Tunugabensis. Cujus provinciæ sit, incertum. (156) Tuccensis. Non Tuccæ in Sitifensi , neque Tuccae in Byzacena, sed oppidi cujusdam hujus iiominis antea diœceseos Milevitanæ, ut patet ex sequentibus. (157) Utzipparitanorum. In provincia proconsulari, ut docet notitia ; quæ Uzipparitanum 'habet episcopum. Is Marianus concilio Carthaginensi ann. 4i9, postea interfuit. (158) Larensis. In provincia procQnsulari. Hujus meminit Wictor Witensis, lib. u Hist. Wandal., nuiim. 6. In concilio Carthaginensi sub Cypriano sententiam dixit Hortensianus a Laribus. Adfuit concilio Carthaginensi ann. 525, sub Bonifacio, Vitulus episcopus plebis Larensis. Erat in Mauritania Cæsareeiisi Lar castellum , ut docent Itinerarium Antonini et anonymus Ravennas, sed diversum a Larensi oppido, de quo fit mentio apud Victorem Witensem. Nam istud Siccæ Veneriæ vicinum erat, el huc episcopi ducti fuerant, ut inde in eremum deporiarentur. Hilarensis oppidi et Siccensis quasi vicinorum meminit Augustinus epist. ccxix, ad [)arium Comitem ; uec videtur Ililarense diversum a Larensi.

rum nomina qtii nnnc offeruntur edicito. Alupius A citato. idem dirit. Numquam illic fuerunt Donatistæ.

episcopus Ecclesiæ catholicæ divit. Deuterium (159) et Restitutum (160). Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Congruum est ut sicuti et alii subrogati sunt exceptores, sic dentur et ab alia parte custodes. Primianus episcopus Carthaginensis dixit. Damus custodes, Wictorem Hipponiensem (161) et 268 Marinianum Oeensem (162) collegas nostrOS. 135. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Quoniam ex utraque parte episcopi custodes videntur appositi , singulorum (sicut coeperat) officium nomina subscriptionesque recitare debebit, et ad susceptas tabulas ad majorem diligentiam alterutrum signet sollicitudo custodum, ut hisdem præsentibus reseratæ, describi possint , atque ea quæ gesta sunt schedarum serie contineri. Cumque ab utrisque partibus tabulæ susciperentur atque signarentur, recitatum est. Innocentius episcopus Lamiggigensis (163) coram viro clarissimo tribuno et notario Marcellino suprascripta mandavi et subscripsi Carthagini. Quo recitato, idem dixit. Præsto sum. Junianus episcopus dicit. Nec ego illum novi, nec ipse me. Et recitavit. Rufinianus episcopus Bonustensis (164) coram viro clarissimo tribuno et notario Marcellino suprascripta mandavi, et subscripsi Carthagini. Quo re

(159) Deuterium. Episcopum Cæsareensem in Mauritânia, ut palet ex Augustino, lib. 11 Itelract. cap. 51. BAi.UziUs.

(160) Restitutum. Episcopum Tagorensem in Numidia.

(161) Hipponiensem. Diarrhytorum in provincia pròconsulari, non Ilippo-Regiorum in provincia Nuimili;e. Nam Macrobius non Victor erat adversariis sancti Augustini Hippo-Regiorum episcopi : et cap. 439, is Victor dicitur adversarius Florentini episcopi Ecclesiæ catholicæ Hipponensium-Zuritorum, ac ἰlemum diserte cap. 179, licitur Ilipponensis- Diarrhytorum. Apud Ptólemæum, lib. iv, cap. 3. "lrrov Aiz339*); appellatur, quam urbem sic a Græcis nomiiìári asseverat Plinius, lib. v, cap. 4, propter aquarum irrigua. Eodem noinine designatur apud Pomponium Melam, lib. 1 de situ orbis cap. 7, Hippozarrhutus dicitur in Itinerario Antonini. In tabulis Peutingerianis Ipponte Diarito.Apud anonymum RavenIiensem, lib. iii, num. 6, Hippone-Zareston : et lib v, num. 5, Yppone Zarestum. {%íí, Hipponis memenit Strabo, lib. xvii, sed errat cum utrique Regii nomen tribuit. Rectius Solinus in Polyhistore, cap. 50, utramque urbem sic distinguil : Hipponem , Re

gium postea dictum; item Hipponem alterum , de in- ID

ierfluente freto Diarrhiton nuncupatum , nobilissima oppida equites Græci condiderunt. In concilio Cartìàginensi sub Cypriano sententiam tulit Martyr Petrus ab Ilippone i)iarrhito. Augustinus, lib. xvi de Civitate Dei cap. 8, Hipponem Diarrhitum appellat. Denique epistolæ procónsularium antistitum in concilio Lateranensi subscribit Donatus, gratia Dei episcopus sanctœ Ecclesiæ I pponizaritensis. (162) 0eensem. In Tripolitana, ut docet Notitia. Oeeam habet Antoninus in Itinerario : Heoam Ptolemæus, lib. iv, cap. 5. Dicitur a Plinio Urbs 0eensis. Agrum 0eensem in Tripolitana provincia memorat Ammianus Marcellinus, lib. xxix, cap. 6. Statuam apud Coenses habuisse dicitur Apuleius, apud Augustinum, epist. cxxxviii, sed in undecim manuscriptis habetur 0censes, et in quinque 0eeuses, atqueita legendum patet ex eo quod statim additur, ex qua civitate

Primianus episcopus Carthaginensis dixit. Ipse fuit noster, sed populos habemus quibus ordinare (165). Rufinianus episcopus Ecclesiæ catholicæ Bonustensis dirit. Numquam habuit. Et recitavit. Laodicius episcopus plebis Clypiensis (166) coram W. C. tribuno et notario Marcellino suprascripta mandavi et subscripsi Carthagini. Quo recitato, idem dixit. E parte adversa est Geminius. Et recitavit. Donatus episcopus plebis Buritanæ (167) coram W. C. tribuno et notario Marcellino suprascripta mandavi et subscripsi Carthagini, Quare cum reeitavisset, idem dirit. Non illic habent Donatistæ neminem. Et recitarit. Candorius episcopus plebis Mullitanae (168) coram V. C. tribuno et notario Marcellino suprascripta

B mandavi et subscripsi Carthagini. Marcellinus episco

pus dixit. Agnosco illum. Et recitavit. Isaac episcopus plebis Utinensis (169) coram W. C. tribuno et notario Marcellino suprascripta mandavi et subscripsi Carthagini. Felicianus episcopus dixit. Agnosco illum. Et recitavit. Qui supra pro Wictore episcopo Tuburbitanorum Minorum (170) coram W. C. tribuno et notario Marcellino subscripsi eum suprascripta mandasse præsentem Carthagine. Marininus episcopus dixit. Agnosco illum. Et recitavit. Felix episcopus Tubiensis (174) coram W. C. tribuno et notario

uacorem habebat : Pudentilla autem Apuleii uxor, ipso Apuleio teste in Apologia, 0eensis erat. In coucilio Cirthaginensi sub Cypriano Natalis ab 0ea, iam pro se quam pro suis comprovincialibus Pompeio Sabratensi et Dioga Leptimagnensi seutentiam dicit. (165) Lamiggigensis. Duæ sunt hujus nominis urbes in Africa , et amb. v. in Numidia. In Notitia, una num. 101, altera num. 122. Duplex quoque episcnpus Doiiatista Lamiggigensis reperitur in hac Co!latione, nempe Junianus hic el cap. 198, et Recurgenuius cap. 187. (164) Bonustensis. In provincia proconsulari , ut docet notitia. (165) Quibus ordinare. Deest hic aliquid. (166) Clypiensis. In proconsulari, ul docet notitia. Crescens Clypiensis episcopus interfuit concilio Carthaginensi sub Bonifacio ann. 525 , eu Stephanus episcopus Ecclesiæ Clypiensis subscripsit synodicæ episcoporum provinciæ proconsularis in concilio Lateranensi sub Martino. Clypea urbs celebrata a Plolemaeo, Ilirtio, Plinio, Pomponio Mela, Solino, Silio ltalico, Floro aliisque. Prima omnium Africanarum in Romanorum potestatem venit sub Regulo, ut observant Polybius et Florus. (167) Buritanæ. Forte eadem sedes cujus Victor Witensis, lib. i de Persecut. Wandal., num. 11, ait episcopum fuisse Faustum, quem Buromitanum episcopum appellat. Widetur oppiduin fuisse provinciæ proconsularis. (168) Mullitanæ. ln provincia proconsulari, ut docet notitia. In concilio Carlhaginensi anni 525, subscripsit Segetius episcopus plebis Mullitanæ. (169) Utinensis. In provincia proconsulari, ut supra observatum est. (170) Tuburbitanorum Minorum. Duplex in Africa Tuburbium ; Majus et Minus. Minoris mentio fit hic et cap. 205, Majoris cap. 155 et 201. Ambo hæc oppida erant provinciæ proconsularis. Unum tantum est in notitia. (171) Tubiensis. in Mauritania Sitifensi. Nam in coucilio Carthaginensi an. 397, Cod. Alr. can. 48, conqueruntur legati provinciæ Mauritaniæ Silifensis

« PoprzedniaDalej »