Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

następujące:

[ocr errors]
[ocr errors]

IGNACY Hoszowski. Arcybiskup Mohilewski, Metropolita Rzymsko-Katolickich kościołów w Ces. Rossyjskiem. Ur. się r. 1807 na Wołyniu; w r. 1825 wstąpił do Seminaryum w Łucku. Po skończeniu kursu nauk teologicznych w Wilnie, został kapłanem w r. 1831.; w r. 1839 odbył pielgrzymkę do Ziemi Swiętej w r. 1842 zostaje rektorem Rzym. Kat. Duch. Akademii w Petersburgu; w r. 1848 mianowany bisku

ohilewskim – Umarł d. 7 Października 1855 r. Ważniejsze dzieła jego za życia wydane są

Pielgrzymka do Ziemi Świętej T. 5. Wilno – Drugie wydanie jednotomowe w Petersburgu. Dzieciątko Jezus Legendy -- Teka rozmaito

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

§ 111. Tu pracowników tłumnie. Co się przez

kilka wieków zaniedbało, tego zachodzi potrzeba teraz dopełnienia. Gorliwości też niemało. Lecz że wydawnictwo źródeł i poznanie ich należyte musi poprzedzić sama powieść o przeszłości, a tegośmy jeszcze nie dokonali, więc dotąd pojawiające się dzieła są więcéj ułamkowe, ciągłego opowiadania za skąpo; natomiast zakres rozszerza się.

a)

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

- " --

112. Żywoty, podróże, ziemiopis.

eowali wspólnie dzieło: Starożytna Polska t.
3 War. 1844 i nast. niepospolitéj wartości.
isma treści dziejo-
wéj, jak: Historya m. Wilna, t. 2. Wil. 1837.
Pisma historyczne t. 4 War. 1841. Opisanie
Statystyczne m. Warszawy T. 1. – Pamiętniki
o królowej Barbarze Warsz. 1840 – Historya
Polska T. 1. 1843 i wi.
BARĄcz Sadok dominikan, wydał we Lwowie
1856 dzieło p. t. Żywoty Śławnych Ormian
w Polsce z wielką erudycyą napisane,
Bartoszewicz JuliAN (5 93. b) Znamienity ta-
lentem i rzadką pracowitością pisarz, główny
redaktor Dziennika Warszawskiego, współpra-
cownik Biblioteki Warszawskiéj i wielu innych

pism wydał: Królewicze Biskupi, żywoty czterech kapłanów, Warszawa 1851. Panowie niemieccy na dworze Stanisława Augusta i o po

mysłach historycznych Augusta Bielowskiego r.
1852. Znakomici mężowie polscy w XVII wie-
ku. Wizerunki historycznych osób skreślone
w r. 1853. – i inne.

Kraszewski 5 106 wydał: Wspomnienia Wołynia,
Litwy itd. t. 2. i Wspomnienia Odessy itd. t. 3,

Wil. 1845. Oprócz tego: Historya miasta Wil

na, t. 4 i drugie dzieło p n. Litwa,

(tj. sta

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

został rzecz. tajnym radzcą, 1809 przełożonym nad Wićdeńską książnicą nadworną, 1817 zaszczycouy orderem ś. Szczepana, 1825 ochmistrzem wielk. król. Galicyi, f W marca 1826). Ten założyciel książnicy dla miasta Lwowa, za co go ziomkowie uczcili medalem 1820, prócz innych przedmiotów wypracował: Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury Polskiej, o pisarzach Polskich także postronnych, którzy w Polsce lub o Polsce pisali, oraz o ich dziełach, t. 3, Krak. 1819-1822. Sąto żywoty uczonych mężów z opisaniem ich dzieł, krytycznie skréślone, szczególnie żywot Stan. Orzechowskiego. "

Edward Raczyński (ur. r. 1787 w Poznaniu z ojca Filipa; uczył się w Frankfurcie nad Odrą, gdzie się szczególniej do języków i nauk przyrodz. przykładał; 1807 zaciągnął się był do wojska, 1812 posłem na sejm, poczém podróżował po Turcyi i Azyi mniejszéj, a w pó

Wydał własnym nakładem znaczną liczbę dzieł z dawnych rękopisów, mianowicie należących do dziejów krajowych i tłumaczenia klasyków Łacińskich. Nadto założył książnicę w Pozn. i otworzył ją dla użytku pospolitego. Sam napisał: Dziennik podróży do Turcyi odbytej w 1814 roku, Wrocław 1823, w-8ce; wydanie tego dzieła w-ark. z miedziorytami zasługuje na szczególną uwagę. Wspomnienia Wielkopolski, t. 2. Poznań 1842, w których mieszczą się dokładne opisy z historycznemi wspomnieniami. Prócz tego wydał: Gabinet medali Polskich t. 4, Wroc. 1836-42.

Rychcicki napisał dzieło: Piotr Skarga i jego wiek t. 2 Krak. 1850-1, a w r. 1854 Zbigniew Oleśnicki w 2 tch, oba te dzieła wskazują wiel

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

szących się wydał także Żywoty Hetmanów król. Polskiego i W. Ks. Litewskiego z materyałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych 8o Lwów 1850.

Słowem w pisaniu żywotów znaczny wzrósł postępi znaczna liczba pracujących: np. Koźmiana

« PoprzedniaDalej »