Obrazy na stronie
PDF
ePub

hoc et metet . Ergo non amemus , quod corrumpatur , sed quod perduret in craftinum. Qui autem infideles fuerunt , fervaverunt de Manna; ebullierunt inde vermes, et computruit. Quod autem propter Sabbatum reponebatur, non corrumpebatur

Si autem propter præsentem vitam tantum thesaurizes, continuo vermes ebulliunt, qui non morientur . Ifti sunt vermes, quos generat avaritia, et non aliunde in nobis fiunt,nisi de Manna , hoc est , de verbo Dei . Sic enim ipse dicit (1): Sinon venissem, et loquutus eis non fuissem, peccatum non haberent : Post susceptum enim Verbum Dei fi quis peccet , efficitur vermis , qui ejus conscientiam semper fodiat. Iftud autem Manna, prout vult unusquisque , talem saporem reddit in ore ejus ; si enim tribularis', hoc Manna, hoc est, verbum Dei consolatur te dicens (2): Cor contritum , et humiliatum Deus non spernit. Si iracundus es, mitigat té , et dicit (3): Desine ab ira , et derelinque furorem . Si non habes lumen, et cæcus es: Dominus (4) illuminat cecos.

H4

(1) Joan.xv.22. Vulg. et gin. 199., et Antiqua Vera locutus fuissem .

sio. Vulg. autem Deus non (2) Psal. L. 19. Sic Am- despicies. brosius lib.i. de Cain, et

(3) Psal. xxxvi. 8. Abel cap. 9. Tom. I. pa.

(4) Psal. cxlv. 8.

Potest quoque sextus dies, in quo du. plum colligi jubetur , sextam scilicet ætatem, in qua sumus nunc, significare ; in quinque enim diebus , hoc est, præteritis quinque ætatibus seculi , scilicet ab Adam usque in diluvium , a diluvio usque in Abraham, ab Abraham usque in Moysen, a Moyse usque in David , a David usque in Christum, pro terrenis commodis servabant homines , ut manducarent, bona terræ (1). Nos , quibus non terrena, sed cæleste præmium Regnum promittitur, in hac die sexta , hoc est, à Chrifto usque ad finem seculi duplum colligimus , quia non solum in præsenti , sed et in futuro requiem nobis præparamus.

Quod autem de Manna ebullierunt vermes , potest intelligi , ut diximus ut qui post susceptum verbum Dei peccat, efficiatur et ipsum verbum Dei vermis , qui ejus semper.conscientiam fodiat, et arcana pectoris corrodat. Quamquam et vermis sic Christus , ipso loquente (2): Ego sum vermis, et non homo , Sicut enim ipse est aliis in ruinam , aliis in resurrectionem ; ita et ipse in Manna fidelibus quidem dulcedo mellis , in fidelibus vermis efficitur. Christus enim comparatur vermi , propter nascendi similitudi

(1) Non omnes quidem, Christi adventum plerique sed qui secundum carnem justi fuerunt. Israelitæ . Nam etiam ante (2) Psal. XXI. 7.

nem ; Unde Psalmista (1): Terra nostra dabit fructum suum . Et propter carnis fragilitatem , ut in libro Regum legimus (2). Vermis ligni tenerrimus octingentos interfecit uno impetu. Et propter vilitatem; unde illud (3): Reputavimus eum tamquam leprosum. Et propter silentium ; ut illud (4): Non est audita in plateis vox ejus'. Ec propter incedendi modum , quia ficut vermis ore se trahit, ica Christus sua prædicatione se traxit usque ad patibulum Crucis : Dixit (5) enim Filius

Dei sum

[ocr errors]
[ocr errors]

De hoc Manna Dominus in Evangelio ait ad Judæos (6): Patres vestri manducaverunt manna in deserto , et mortui sunt. Perversi patres perversorum, et mali patres malorum illud Manna manducaverunt, et mortui sunt; animæ scilicet mortuæ, quia hoc tantum intelligebant quod comedebant. Quocirca illud in perceptione Corporis , et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi nunc agi creditur, quod tunc in Mannæ esu agebatur . Quicumqne enim hoc tantum, quod vi(1) Psal. LXXXIV. 13. Deo, et humiliatum. (2) 11. Reg. xxul. 8. Ipse (4) Matth. xil. ver. 19. est quasi tenerrimus ligni Neque audiet aliquis in vermiculus, qui octingene plateis vocem ejus , tos interfecit impetu uno . (5) Ibidem xxvil. 43. di

(3) Isa. Luil. 4. Et nos xit enim : quia Filius Dei putavimus eum quasi leprosum , et percussum A. (6) Joan. VI. 49.

sum.

[merged small][ocr errors]

dent, intelligunt, proculdubio moriuntur. E contra, qui longe aliud, quam quod vident, percipiunt,et intelligunt,omnino vivificantur.

LXXXVI.

DE CORPORE CHRISTI
Qui dicit, Corpus Christi , vel pro par.

vel pro toto manibus Sacerdotum tractari super Altare , manibus frangi , dentibus atceri , excepto quod ad Sacramentum pertiner, contra veritatem , et dignitatem doctrinae Christi (1) loquitur . Qui vero di

te

[ocr errors][ocr errors]

(1) S. Thomas 11l. Part. ciem sacramentalem ; et quæst.lxxvil. artic.7.ad.3. „ hoc modo intelligenda inquit: ,, Illud, quod man „ est confessio Berengarii, „ ducatur in propria spe

„ ut fractio , et attritio „cie, ipsum et frangitur, dentium referatur ad spe. „ et masticatur in sua spe ciem sacramentalem, sub cie ; corpus autem Chri

» qua vere est Corpus „sti non manducatur in Christi ,,. Confessionis » sua specie , sed in specie autem Berengarii verba , ,, sacramentali : unde et quæ eo modo intelligen

super illud Jo: vi. Caro da esse , S. Doctor affir» non prodest quidquam, mat, hæc sunt : ,, Consen.

dicit Augustinus:Hoc est tio S. Romanæ Ecclesia ,

intelligendum secundum et corde, et ore profiteor, ,, illos, qui carnaliter in

» panem, et vinum, quæ in telligebant; carnem quip altari ponuntur, pose conpe sic intellexerunt, quo secrationem verum cormodo in cadavere dila

» pus, et sanguinem Christi niatur, aut in macello

esse, et in veritate mania venditur ; et ideo ipsum bus Sacerdotum tractari, ,, Corpus Christi non fran-' „ frangi, et fidelium dentia , gitur, nisi secundum spe. bus atteri ,

cit, Corpus Christi, postquam ad dexteram Patris sedit, vulnerari non posse , vel frangi , vel atteri , excepto quod ad Sacramentum pertinet, secundum veritatem, et dignitatem Christi doctrinæ loquitur ; ait enim Augustinus (1) : In mensa Dominica aliud attende subjici oculis tuis , aliud innui cordi tuo ; et illud per partes manducatur in Sacramento,et manet integrum totumn (2) in corde tuo. Et illud non veneratur , quod videtur, et transit ; sed illud, ad quod talia referenda intelligit . Item Augustinus: contra Faustum (3): Panis, et calix , non quilibet , sed certa consecratione mysticus fit nobis , non nascitur ; proinde quod non ita fit , alimentum est refecrionis , non Sacramentum religionis ; quod vero ita fit, Sacramentum est religionis , non solum alimentum refectionis .

(1) Forte noster Auctor col. 342. „ Noster autem ad hæc respicit S. Augusti-. „ panis , et calix, non quini verba Doctr. Christ. libet , ( quasi propter lib.ul. cap.1x. numer. 13.

Christum in spicis, et in Tom.ul. Part. I. col.49. » sarmentis ligatum , sicut „ Non hoc veneratur,quod illi desipiunt) sed certa

videtur , et transit , sed „ consecratione mysticus » illud potius ,: quo 'talia , fit nobis , non nascitur. „ cuncta referenda sunt,, ,, Proinde quod non ita fit, (2) Cod.men dose integer „ quamvis sit panis , et caLotus

lix, alimentum est refea (3) S. Augustinus con ctionis , non sacramena tra. Faustum Manichæum tum religionis ja lib.xx.cap.x111. Tom.yurl.

« PoprzedniaDalej »