Obrazy na stronie
PDF

non est qui faciat bonum. A

Dominus de caelo prospexit super filios hominum,

ut videret si est intelligens ', requirens Deum. Omnes recesserunt, simul conglutinaü sunt.

non est qui faciat bonum,non est us>|ue ad unum*. Nonnecognosoent omnes qui operanturiniquitatem:

qui dévorant populum meum ut cibum panis?

Dominum non invocaverunt. Ibi trebidabunt formidine3,

quoniam Deus in generatione justa. Consilium pauperum conludistis:

quoniam Dominus spes ejus est. Quis dabit de Sion salutem Israel?

quandoreduxeritDominuscaplivitatem populisui, exsultabit Jacob, laetabitur Israel.

CANTicis (h. Psalm.) David.

(XV.) Domine, quisperegrinabiturin tentorio tuo*,

qui (Al. et qui) habitavit in monte sancto tuo? Qui ingreditur sine macula, et operatur justitiam, R

loquiturque veritatem in corde suo. Qui non est facilis in lingua sua,

neque l'ecit(A/.facit)amico('h.sodali) suo malum:

et opprobrium non sustinuit super vicinum (h. proximum) suum. Despicitur in oculis ejus improbus,

timentes autem Dominum gloriflcabit (Al. glori

ficat): jurat ut se affligat, et non mutât. Pecuniam suam non dédit ad usuram,

et muñera adversus innoxium non accepit: Qui facit haec,

non movebitur in aeternum.

[blocks in formation]

et hnereditas speciossima mea est, Benedicam Domino qui Dedit consilium mihi: insuper et noctibus erudierunt me renes mei. Proponebam Dominum (Al. lac. Dominum) in conspeclu meo (h. coram me) semper: quia a dexlris meis est (Al. es), ne commovear. Propterea loelatum est cor meum,et exsultavit gloria mea, et caro moa habitabit confidenter, Non enim derelinques animara meam in inferno: nee dabis sanctum (h. misericordem) tuum videre corruptionem. Ostendes mihi semitam vitae. plenitutudinem (h. satietatem) laetitiarum* ante

vultum tuum, decores in dextera tua aeternos.

ORATIO DAVID.

(XVII.) Audi, Deus, justum (h. Audi, Domine, justitiam),

intende deprecationem meam; Auribus percipe orationem meam,

absque labiis mendacibus (Al. mendacii). De vullu tuo (h,De conspectu tuo) judicium meum. prodeat:

oculi tui videant aeguitates. Probasti cor meum, visitasti nocte:

conflasti me, et non invenisti';

cogitatio mea utinam non transisset os meum. In opere A.dam,

in verbo labiorum tuorum,

ego observavi vias (h. semitas) latronis. Sustenta gressus meos in callibus tuis,

et non lubantur (Al. labentur) vestigia mea. ego invocavi te, quia exaudies me Deus10;

inclina aurora tuam mihi, audi eloquium meum. "Mirabiles fac misericordias tuas, salvator sperantium.

a resistentibus dextera; tua?. Custodi me quasi pupillam (h. íiliam) intus oculi,

in umbra alarum tuarum protege me.

A facie impiorum vastantium me.
Inimici mei animam meam circumdederunt

adipe suo concluserunt;

et ore locuti sunt superbe. Incedentesadversum me,nunc circumdederunt me:

oculos suos posuerunt declinare in terram.

1 la Regina? ms.Si esses intelligens, sequitur Cisterciens, aut requirens.

3 Spatium hie vacuum reliquunt exemplaria Canonia Hebr. veritatis, ac mss. codices Carnutensis et Sorbonicus, oui per tres columnas descripti, triplicem complectuntur versionem Psalm. Hoc au lern spatio indicant absentiam octo versuum, quorum Apostolus videtur meminisse in Epist.ad Romanos (cap. m, vers. 12 seqq.) : et si nihil exstet hujusmodi versuum in Hebraico fonte, neque apud LXX translatores, sed tantum in editione Vulgata q uee Gra:ce xoivij dicitur et in toto orbe diversa erat Hieronymi tempore, ut ipse testatur in Praefat. lib. xvi Comment, in Isaiam prophetam. Videsis eodem loco Eustochium virginem ac Hieronymum Ecclesiae doctorem de istis versibus disputantes. Consule etiam Jo. Is. Levita; Germani Defensionem veritatis Hebr. adversus Lindanum 1. i, pag. 40. Mart.

3 Idem Cisterciens, timebunt formidinem.

* Kxscriptor codicie Vaticani legit hie loci, non quod invenerat, sed quod intelligebat : Qiit's peregrinabilur in territorio tuo: Mart.

» Hebr. hodiernus corruptam habet lectionem dixtsli pro dixi, id est, ГПШ amarlh, sive amartha, pro imas amarthi. Aliquot mss. Latini legunt, Dicens Deo, pro Dixi Domino. Mart. —Aliquot mss. Dicens Deo, De ilebr;ea, quae varie

reddi potest, lectione consule críticos sacros.

•Longius multo abit Cisterciens, ms. Multiplicentur dolores eorum, et postea sequentur te : non libabo (Al. ms. litabo, libamina eorum, quia gravior est quam eflusio sanguinis; neque assumam, etc., quae glossators quidem et paraphrastae ingenium potius quam inlerprelis sapiunt. Prior tarnen i lie sensus de multiplicatis doloribus, non idolis.sque bene ex НеЬгаю textu elicitur.

7 In recto habet idem ms., El calix meus.

8 Canon Ecclesia; Carcass., Ptenitudinem divitiarum. Mart.

'Locus insigniter mutatus ac depravatus tarn in editis, quam in mss. libris : Canon 8an-Germanensis, et Vaticanus codex cum Corbeiensi legunt utnos edidimus. Duo alii in hunc modum : Conflasti me, et non invenisti cogitationes meas. Utniam non transsisset os тент in opere hominum; propter verbum labiorum tuorum, etc. Regius ms. : Conflasti me et non invenisli cognitiones meas Iransire os meum in opera hominum. Propter verbum labiorum tuorum, etc. Similiter Canon Caroassonensis et ms. Sorbonicus, his exceptis, in opere hominum. Mart.

10 Mss. tres, exaudisti me, Deus. Mart.

11 Minori numero Cisterciens, cod. mirabilem fac misericordiam tuum, et mox in oculo pro intti oculi.

[ocr errors]

Similitudo eju9 quasi leonis desiderantis prœdara, A.

et quasi catuli eedentis' in absconditis. Surge,Domine, praeveni faciem ejus, incurva eum:

salva animam meam ab impío, qui est gladius tuus. A viri manus tuœ, Domine,

qui mortui sunt in profundo: Quorum pars in vita,

et quorum et absconditis tuis rcplesti ventrera. Qui satiabuntur in íiliis,

et dimittent reliquias suas parvulis eorum. Ego in justifia videbo faciem tuam,

implebor (h. satiabor) cura evigilavero similitudine tua.

[ocr errors]

VICTORI SERVO DOMINI DAVID, QVJE LOCUTUS E9T DOMINO VERBA CANTICI HUJUS, IN DIE QUA LIBERAVIT EUM DOMINUS DE MANU OMNIUM ÍNIMICORUM SUORUM *, ET DE MANU SAUL, ET AIT:

(XVIII.) Diligam te Domine, fortitudo mea, Dominus (Al. Doroinej petra mea3,"' meum, et salvator meus. Deus meus fortis meus, et sperabo in eo; scutum meum, et cornu salutis meae, susceptor meus. Laudatum invocabo Dominum,

et ab inimicis meis salvus ero. Circumdederunt me funes mortis.

et torrentes diaboli (Belial) terruerunt me, Funes inferí cicumdederunt me,

praevenerunt me laquei mortis. In tribulatione mea invocabo (Л/.invocavi) Dominum, et ad Deum meum clamabo. Exaudiet de templo sancto * suo vocem meam, et clamor meus ante faciem ejus veniet in aures ejus. Commota est, et contremuit terra: et fundamenta montium concussa sunt, et conquassata sunt quoniam iratus est. Asccndit et fumus in {¿1. de) furore ejus: et ignis ex ore ejus devorans, carbones accensi sunt ab eo. Inclinavit cœlos, et descendit, et caligo sub pedibus ejus. Et ascendit super cherub. (AI.cherubin),et volavit,

et volavit super pennas ver.ti. Posuit tenebras latibulum suum: in circuitu ejus tabernaculum ejus, tenebrosas aquas in nubibus aeriss. Prae fulgorc in conspectu ejus nubes transierunt,

grando et carbones ignis. Et intonuit in cœlis (Al de cœlo) Dominus, et AUissimus dedit vocem suam 6: grandinem et carbones ignis. Et misit {AI. emisit) sagittassuas, et dissipavit cos,

'Interserit Regin. ms. leonis,

* In Cisterc. ms. voces suorum, et in fine, ut ait, non habentur.

'Regius, Corbeins., Carnut. et Sorbonicus mss. codices legunt : Domine, petra mea. Mart.

* Addictum sánelo nostri omnes mss. ignorant.

■ Iidem mss. nostri, aliique apud Martian., tenebrosa aqua in nubibus xtheris.

e Hunc versum cum precedent! copulant exemplaria Canonis; conlra quod doeuit S. Hieron. in epist. ad Sunniam et Fretelam : « Et queeretis, inquit, cur Graecus istum versiculum secundo non habeat interpositis duobus versibus, » etc. Quaestio erat de isto versículo, grando et carbones ignis, qui eemel tantum in Grœco contextu legebatur; in Hebr., autem iterum post duos versus posilus extat. De Hebr. quoqueet de Theodotionis editione in Septuaginta Interpretibus sub asterisco additum mit comma istud. Mart.

fulgura multipücavit, et conturbavit illos. Et apparuerunt effusiones aquarum, et revelata sunt fundamenta orbis. Ab increpatione tua. Domine:

ab inspiratione spiritus furoris lui. Misit de alto, et aeepit me,

extrahet me' de aquis mullís. Liberavit me de inimico meo potentissimo, et de bis qui oderunt me quoniam robustiores me erant. Praevenerunt me in die afflielionis тезз,

et factus est Dominus lirmamentum meum. Et eduxit те, in latitudinem,

liberavit mee, quoniam placui ei. Retribuitmihi Dominus secundum justitiam meam. secundum raunditiam manuum raearum reddidit mihi. Quia cuslodivi vias Domini, et non egi impie a Dco meo. ■o Omnia enim judicia ejus in conspectu meo, et prœcepla ejus non amoví a me. Et fui immaculatus cum eo, el custodivi то ab iniquitate mea. Et rcslituel (Al. reslituill mihi Dominus secundum justitiam meam. secundum munditiam manuum mearurn in conspectu oculorum ejus. Cum sancto sanctus eris.

cum viro innocente innocenter ages. Cum electo electus eris, et cum perverso subverteris (Al. pervertes).

Quia tu populum pauperem salvabis,

et oculos excelsos humiliabis. Quia tu illuminabis lucernam meam9.

Domine Deus meus, illustrabis tenebram meam (Al. tenebras incas). In le enim curro 10 accinctus (h. curram post accinctos).

et in Deo meo transiliam (.1/. insiliam) murum. Deus immaculatd via ejus,

eloquium Domini exarainalum ":

scutum est omnium sperantium in se.

Quoniam 1! quis est Deus prater Dominum,

et quis fortis praeter Deum nostrum? Deus qui (Al. tac. qui accingit) me fortitudine,

et posuit immaculatam viam meara. Coœquans pedes meos cervis,

et super excelsa mea 13 slatuens me. Docens .nanus meas ad praelium,

et componens quasi arcum asreum brachia met. Dcdisti mihi clypeum salutis tuaa (.1/. meae),

et udextera tua conrortavit(¿lí.conlirmavít)me,

et mansuctudo tua multipücavit me. Dilatabis gressum meum (.1/. gressus meos) subtus me.

et non deficient tuli mei (Al. tac. mei). Persequar inimicos meos, et apprehendam,

7 Duo ms9. extraxil me : tum subsequenti proxime versu, cum plerisque aliis apud Martian, de inimicis mei potentissimis.

8 Unus Cisterciens, liberavit me, sequitur Ilcginae cod. quia placuit ei.

'Duo mes., Quia tu illuminas; et consequenter, illustrabit tenebras meas, legunt aliquot alii codices. Mart.

10 Quod praefert. Hebr. Scholiastes, curram, duo quoque e noslris mss. praeferunt.

11 Iidem rase, addunthic igne.

и Adverbium quoniam nostri mss. tresque ali: Martianaeo inspecti non agnoseunt.

,s Tacent duo e nostris mss. mea.

'• Hic spatiolum vacuum relinquunt exemplarii quatuor mss. superius laudata, quo dénotant abesse Hebr. voluminibus unum versum, quem, no:nulla: interpretationes représentant.

D

et non revertar, doñee consumam eos. Cœdam eos, et non poterunt surgere,

cadent sub pedibus mois. Et accinxisti me fortitudine ad praelium.

incurvabis resistentes mihi sub me. Inimicorum meorum dedisti mihi dorsum,

et odientes me disperdidisti. Ciamabunt, et non erit qui salvet:

ad Dominum, et non exaudiet eos. Delebo (h.Comminuam) eos ut pulveremantefacicm venti, utlutum platearum projiciam eos. Saivabis me a contradictionibus populi;

pones mein caput gentium. Populud quem ignoravi, serviet mihi:

auditione auris obaudiet mihi. Filii alieni mentientur mihi: Filii alieni defluent, et contrahentur in angustiis suis. Vivit Dominus, et benedictus Deus (h. fortis) meus et exaltabitur (Al. exaltetur) Deus salutis mea:. Deus, qui das vindictas mihi,

et congregas populos sub me. Qui servas me ab iniroicis meis, eta resistentibus mihi elevas me: a viro iniquo liberabis (At. libera) me. Propterea confltebor tibi in gentibus, Domine.

et nomini tuo cantabo (h. psallam). Magnificanti salutes regis sui,

et facienti misericordiam ' Christo suo. David et semini ejus usque in sternum (h. s.rculum).

vicTOM CANTicuM (h. Psalm.) David.

(XIX.) Cœli enarrant gloriam Dei,

et opus roanuum ejus annuntiat flrmamentum. Dies diei éructai verbum,

et nox nocti indicat scientiam. Non est sermo, et non sunt verba,

?[uibus non audiatur vox forum, n universam terrain exivit sonus eorum, et in flnem orbis verba eorum: soli posuit tabernaculum in eis. Et ipse quasi sponsus procedens (.1/. procedit) de thalamo suo, exsullavit, ut fortis ad currendam viam (b. seroitam. A summitate cœli egressus ejus,

et cursus (Al. recursus) ejus usque ad summita

tem illius: cec est qui se abscondat a calore illius. Lex Domini immaculata

convertens animam: Testimonium Domini fidèle,

sapientiam prsstans párvulo (Л/, parvulis). Praecepta Domini recta

laetilicantia cor. Mandatum Domini lucidum

illuminans oculos. Timor Domini mundus

A perseverans in sœcula (h. œlernum):
Judicia Domini vera,

Justificata in semelipsis.
Desiderabilia super aurum

et lapidem pretiosum multum (h. obryzum).

etdulciora super mel et favum redundantem. Unde et servus luus docebitea:

in custodiendis eis fruclus multus. Errores quis intelligigit:

ab occultis m inula me. A superbis quoque libera servum tuum,

si non íuerint dominati mei, tunc immaculatus его,

et mundabor a delicto máximo. Sint placcntes sermones oris mei,

et meditatio cordis mei in conspectu tuo: Domine, fortiludo mea, et redemptor meus.

vicToRi CANTicuM (h. Psalm.) Davio.

R (XX.) Exaudiat te Dominus in die tribulatioais: protegat te nomen Dei Jacob. Mittat tibi auxilium de sánelo.

et de Sion roboret te. Memor sit omnis sacrificii lui, et holocaustum tuum, (Al. tac. tuum) pingue fiat. Semper. Det tibi secundum cor tuum, et omnem voluntalem tuam (h. omne consilium tuum) impleat. Laudabimus in salutari tuo *

et in nomine Dci nostri dedueomus 3. Impleat Dominusomnes pelitiones tuas: nunc scio quoniam salvabit Dominus Christum suum: Exaudiet eum de cœlo saneto suo, in l'orlitudinibus * salutis dextera suae. Hi in curribus, et bi in equis: nos autem in nomine Domini Dei nostri recordáis biinur5

Ipsi curvati (Д/. ineurvati) sunt et ceciderunt:

nos vero surreximus et erecti sumus Domine, salva:

rex exaudietnos indiequainvocaverimuseum*.

vicToni CANTicuM (h. Psalm.) David.

(XXI.) Domine, in fortitudine tua loetabilur rex,

et in salutari tuo exsultabit vehementer. Desiderium cordis ejus dedisti ei,

et volúntale labioriimejusnonfraudasti.Semper7. Quoniam praevenies eum benediclionibusbonitatis8:

pones in capite ejuscoronam obryzam '. Vitam petivit a te, dedisti ei:

loogitudinem dierum in sseculum et in œternum. Magna gloria ejus in salutari tuo:

gloriam et decorem pones super eum._ Pones enim eum benudicliones in sempiternum 10.

exhilarabis eum laalitia apud vultum tuum, n Quia rex confidet in Domino,

et in misericordia Excelsi non decipietur: Inveuiet (Al. Inveniat) manuslua omnes inimicos

* In Regin. mss. magnificara salutes, et cohaerenter, facient misericordiam.

'Plures ms. Laudabimur in salutari tuo, et in nomine Dei nostri duccmus choros Mart.

3 Idem júnelo Cisterciens, ms. pluresque alii penes Martian, ducemus choros: fortassc vcrius.

* lidem mss., in fortitudine.

5 Editi libri ac mss. tres: Nos autem nomini» Dei nostri recordabimui: Mart.

* Aliter Reg. August. Burdegal. et S. Michaelis exem piaría mss. quae hoc modo legunt : Rex exaudiet nos in die, qua invocaverimus te. Corbeiensis codex, et Camutensis ; in die qua invocaverimus: juxta Heb raie uni ho die rn urn, in die clamare nos. Exemplaria Canonis, atque Vaticanism codicem

secuti sumus. Tandem Sorbonicus ita habet: Rex excudi nos in die qua invocaverimus te. Mart. — Cisterciensis ms. rex et exaudit nos in die qua invocaverimus, absque addito eum.

1 Quidam mss. addunt eum, alii prœterea diapsalmalis notam semper expungunt,

8 Corbeiens. Vatic, et Sorb. Quoniam prœvenisti eum in benediclionibus bonilalis. Dcinde ¡idem mssSorb. ac Corbeiensis cum duobus aliis legunt coro nam de lapide pretioso. Mart.

* Pro obrizam nostri mss. habent de lapide pretioso. Мох Cisterc. et pro voculis a te.

10 Iterum nostri omnes mss. aliique apud Martian. benedictionem sempiternam.

tuos:

dextera tua inveniet odientes te. Pones eos ut clibanum ignis

in tempore vultus tui: Dominusin furoresuopra?cipitabit (Al. pracipilavit) eos,

et devorabit (Al. devoravit) eos ignis. Fruotum eorum (Al. tac. eorum) de terra perdes.

et semen eorum de filiis hominum, Quoniam inclinaverunt super te malum,

cogitaverunt scelus quod non potuerunt. Quoniam (Al. quia) pones eos humerum,

funes (h. ñervos) tuos firmabisconlra faciès eorum. Exaltare, Domine (Al. Deus), in fortitudine tua,

cantabimus at psallemus fortitudinem luam (Al. fortitudines tuas).

VICTORI PRO CERVO MATUTINO * CANTICUM (k. Pw.1mus) DAVID.

(XXII.) Deus meus,Deus meus,quaredereliquisti me:

longe a salute mea verba rugitus mei. Deus meus, clamabo per diem, et non exaudies:

et nocte, nee est silentium mihi. Et tu sánete, habitator laus (h. laudes) Israel.

In te confisi sunt, patres nostri:

confisi sunt, et salvasti eos. Ad te clamaverunt, et salvati sunt:

in te conßsi sunt, et non sunt, coufusi.

A. Ego aulem sum vermis et non homo (h. vir):

opprobrium hominum et despectio plehisfh. populi). Omnes videntes me, subsannant(4¿. subsannabant)

me; demitlunt labium, movent caput. Confugit ad Dominum (h. révélât Domino), aalvet eum:

liberet eum, quoniam vult eum. Tu autem propugnator meus ex utero:

fiducia mea ab uberibus matris mea;. In le projeetus sum ex vulva:

de ventre matris mea; Deus meus tu '. Ne longe Gas a me, quoniam tribulalio próxima,

quoniam non est adjutor. Circumdederunt me vituli multi:

tauri pingues (h. basan) vallaverunt me. Apcruerunt super me os suum:

leo 3 capiens et rugiens.
Sicut aqua effusus sum,
В et separata sunt omnia озна mea:
Factum est cor meum sicut cera

liquefacta in medio ventris mei. Aruit velut testa fortitudo mea,

et lingua mea adhœsit faueibus meis',

et in pulverem mortis delraxisti me. Quoniam circumdederunt me venatorcs (h. canes),

consilium pessimorum vallavit: Fixerunt manus meass et pedes meos:

1 Corrupte legitur in utroque excmplari Canonis, inque Vaticano códice, Pro cerva matutina: Cum Hieronymus ipse docueritlib. и Comment, in Osee prophetam, legendum esse masculino genere, Pro cervo matutino. « Ipse (Christus) et non alius, inquit, quasi mane et aurora paratus est nobis. De quo et vicesimi Psalmi titulus est : Pro assumptione matutina, licet in Hebr. scriptum sit: Pro cervo matutino, » Meminil etiam ejusdem tituli in epist. p ad Macellam, cujus prineipium est: Nu¡>er cum" pariier essemus, ubi ait :« Vellem tibi aliquid et de Diapsalmate scribere, quod Hebr. scribitur Sela. . . et de eo quod in cujusdam Psalmi titulo habetur Pro Ajeleth. >i Nomen autem nb\S et nb1« aieleth et aiala, quamvis formam habeat femininam apud Hebraeos, genere masculino Hieronymus interpretatur Gen. Xlix, 19; Proverb, Lix, 19, hio Psalm, xxi, aut Xxii, juxta Hebr. et. alibi. Hinc apparet nonnulla fuisse mutata ab Scholiiisle Canonis in exemplaribus manuscriptis versionis Hieronymianfe. Mart. — Tacot Regio, ms. nomen David ; Cisterciens., canUcum qiioque.

* Interserunt hie nostri ms. es verbum : tum alii facias pro pas legunt, ac rursum cum est verbo, ibi próxima est.

* Plus habent tres mss. quasi leo, et subsequent versículo effusum est pro effusus sum.

* Mss. Cisterciens, ас Regius palato meo, et n quod infra Scholiast» etiam magis arridet, canes, pro venatores, adverbio quoniam insuper prœtermisso.

1 Occurrunt in mss. codicibus non paucœ variantes lectiones ad istum versiculum. Quinqué antiquiores, inter quos sunt exemplaria Canonis, sic legunt: Vinxerunt manus meas, etc. Codex AugustinorumBurdigalensium;C!'n.TC>'i<H(»mnui meas. Sorbonicus autem caeteris hic magis depravatus: Dixerunt manus meas, pro fixerunt manus meas, ut habetur in editis, et in duobus mss. Vaticano scilicet, et altero S. Michaelis. Porro Hebr. hodiernus corruptus et vitiatus legitur errore recentiorum librariorum qui loco 1ЧЮ кааги, pssuerunt *"W3 kaari, ob similitudinem litterarum vav et jod decepti, quia magnitudine, et parvitate solummodo distinguuntur. Sed monendus est lector curiosus ad confusionem neotericorum quorunidam scriptorum, qui multas garriunt nugas, oetendentos ргш

sentem locum malitia. Judaeorum esse corruptum, in liiblioth. Colbert, inveniri adhuc codicem ms. Hebr. num.627, qui puram ас prlmaevam retinet leclionem : in eo enim legimus поп !"1Ю kaari hodiernum exscriplorum, sed 11X3 karu antiquum ac propheticum ; tantaque cum diligentia emendatum, ut, H alcpli, quod in hac voce servite est. et superfluum, ubi puneta vocalia adhibentur, obelo scu apice quodam superiori iuguletur ac confotlialur: nulloque puncto inferior! notetur : quo manifeste docemur verbum caru seu karu his tribus tantum elementis constare VD; quod non aliud significare valet, quam foderunl. Id legebat Hieronymus, idipsum quoque seholiastes Canonis Hieronymo recentior. Hoc deniq îe scriptum semper fuit ¡nantiquis ас veracioribus Hebr. voluminibus, uti fidem nobis facit laudatum,jam exemplar ms. Colbert. Oiblioth. in quo scribitur Tin; cum camels sub caph, et cum schurec intra vav. Quod oblocutorum os plane oecludit Mart. — Addunt iidem mss. mt: tum Vinxerunt pro Fixerunt legunt. Haec porro illa est tantopere exagitala Hebrœi textua lecüo '1X3 caari, quam recentiorum Hebra;orum fraude confietam, sive depravatam pro "ПЮ, velТС ввяц ad eludendentum Dominicas passionis mystcrium docti viri, editis hac super re propriis disceplationibus, demonstrarunt. Certead earn convincendam fraudem, si alia deessent, quae innúmera suppetunt argumenta, hoc ipsum quod abs Hieronymo petitur sane videtur ineluctabile; neque enim aut /«(-run!, aut foderunl, aut qui simile verbum fuisset interpretatus, si 14N3 nomen, quod est, sicut /го,in sui jevi exemplaribus Hebraicis scriptum invenisset. Nam quod minime ipse refixerit verbum illud.pl'nissime evincit ipsa Tuv LXX, Aquilas insuper et Symmachi, aliorumque interpretum lectio, turn luculentissima testimonia Justini Martyris, Ongenis, Eusebii, atqtie aliorum nostro vetustiorum Patrum. Sunt vero etiam qui codices Hebr. se testantur legisse; qui Caaru in textu, nulla apposi'.i varietate lectionis, presferebant, aliis ad marinem Caari adnotantibus. Colbertinum autem 626 queo Martian, laudat, in quo primum scriptum erat Садп, deinde emendatum, producta Iod lineóla, Coara, Simonius a Cbristiano aliquo correctum, mulstumque contendit Martianaîus judicium Rabbinorum appellavit, qui ejuidem Hebrœi amanuesis cornumeravi omnia cesa mea: quas ipsi respicientes viderunt in me. Diviserunt vestimenta mea sibi:

et super vestimentum meum miserunt sortem. Tu autem, Dou.ine, ne longe lias (Al. facias):

fortitude mea, in atixilium meum festina. Erue a gladio animam meam:

et de manu canis solitariam meam. Salva me es ore leonis,

et de cornibus unicornium exaudi me. Narrabo nomen tuum fratribus meia: in medio Ecclesias laudabo te: Timentee ' Dominum laúdate eum: omne semen Jacob glorifícate eum: et meluite eum Universum seinen Israel. Quoniam non despexitnequecontempsit modestiam pauperis, et non abscondit faciem suam ab eo: et cum clamarct ad eum, exaudivit, Apud te laus mea in ccclesia multa:

vota mea reddam in conspectu timentium eum. Comedent mites et saturabuntur, laudabunt Dominum quœrentes eum:

vivet cor vestrum in sempiternum, Recordabuntur et convertenlur ad Dominum universi fines terras: et adorabunt coram a te universas cognationcs gentium. Quia Domini regnum,

et dominabitur gentibus. Comederunt et adoraverunt omnes pingues (Al. principes) terrae ante faciem ejus curvabunt omnes qui • descon

dunt in pulverem. et anima ejus non vivet *. Semen serviet ei,

narrabttur Domino in generatione, Venient et annuntiabunt justitiam ejus s. Populo qui nasectur, quam fecit.

CATicuM (Л. Psalmus) Davio.

(XXIII). Dominus pascil me (h. Pastor meus) ; nihil mihi deerit. In pascuis herbarum accubavit7 me: super aquas refealionis enutrivit me.

A. Animam meam refecit:

Duxit me per semi tas justitias propter nomen suum Sed el si ambulavero in valle umbra» mortis *,

non timebo malum, quoniam tu mecum:

virga tuaet baculus tuiís.ipsaeonsolabuntur me. Pones coram me mensam

ex adverso hostium meorum: Impinguasti in (AL tac, in) oleo caput meum,

calrx meus inebrians. Sed et benignitas et misericordia subseq*ientur(/t¿. Bubsequantirr) me, *

omnibus diebus vitas meas: Et habilatió in domo Domini,

in loiîgitudine dierum.

CANTicuM (Л. psalmus) David.

(XXIV.) Domini est terra et plenitudo ejus:

orbis et habilatores ejus. Quia ipse super maria f'undavit eam », ß ot super ilumina stabilivit eam. Quis ascendet in montem Domini:

et (Al. aul) quis slabitl0 in loco in sancto ejus? Innoncens manibuset mundo corde:

qui non exaltavit frustra animam suam,

et non juravit dolose. ,

Accipiet bienedictionnem a Domino;

et justitiam a Deo salutari suo. Hase generatio quaerentium eum,,

quœrentîrTm faciem»tuara, Jacob.
Semper» *

Lévate, portas, capita veslra,

et elevamini, januas sempiterna?,

et ingredialur rex gloria?, Quis est iste rex glorias.

Dominus fortis et pntens:

Dominus fortis in pra;lio. Lévate, portas, capita vestra:

et origite M, janues sempiterna», p in ingrediatur rex glorias. Quis est iste rex glorias? Dominus exercituum : ipse est rex glorias.

SEMPER.

OAVID.

(XXV.) Ad te. Domine, animam meam levo '*,
Deus meus in te fisus sum, nc confundar,

rectioncm illam esse, qui secuto xui in usum Judasorum codicem ilium scribebat, re serius pcrpensa pronuntiarunt.

* Tres mss. nostri, crut ¡¡metis.

1 Iidem mss. coram eo pro te : et mox, Domini est regnum.

* Cisterciensis ac Reginas mss. curvabunt genu universi, qui, etc.

* Pro negandi partícula in laudalis modo mss. est ipsi : qua? et meliorem paulo scntentiam vox reddit, et potest ipsa etiam ex Hebraso derivan; nam ,xb, non, et lb, ilti idem plane lo sonant in pronuntiando, ac facile unum pro altero potuit in ipso Ilebraso textu substituí.

e Aliquot mss., justitias ejus quas fecit f)o

minus. Mart.

— Sunt e nostris mss. qui hie quidem justitias plurium numero, in subsequent! autem versículo quern legant, refcrendo ad popuium : quas,et justitias tarnen retineant.

* In contextu Canonis Carcassonensis positum ïnveniemus scholion istud marginale, pastor meus: quod Vitium infra saspius irrepsit aliis in lucis, quorum tantum hie generatim meminisse sufficiat. Mart.

7 In tribus mss. acclinavit. "In iisdem mss. in Valle morí¿í,vocabulo umbrx quod et in Hebraso resonat, prastermisso.

* Genus masculinum retinentplures ms. fundavit eum... stabilivit cum. Mart.

— Cisterc. ms. Eum, hic et paulo post : alii duo mss. scquiore hie retento genere in subsequeiiti membro legunt, stabilivit ilium.

i° Variant in hac voce lectionem Grasci ac Latin' codices LXX in edit. Romana, xai T:î, id est, et quis : in Sorbonico autem ms. códice Psalm, ubi Gracus tcxtus descriptus legilur litteris Latinis, istis, quod Gra>ce est, i) tic, aut quis. Similiter legunt nonnull¡Latini,ac S. Augustinus in Speculo, aut quis stabit, etc. Mart. r, "Ita omnes mss,nostri codicrsjuxta Hebr.Editi vero, et erigimini. Mart.

11 llic Psalmus in mss. quam pluribus Alphabeti Hebr. Hileras habet praenotatas ad silos versus,tanquam sit ex acrostichis, ut vocant. Desunt tarnen qua?dam litierœ.nec absolutum ibi est alph ibetum: uude nuc llieronymus istius Psalmi inomiiiil recensens cas qui hujusiiiodi alphabets vel incisionibus supputantur. Vide prologum in libros Itcgum, et epistolam Hieronymi ad Paulum Urbicum : Cassiodori quoque Commentariosjn Psal. xxiv consulere juvabit. Mart.

— Alphabeti litteris singulo quoque versu in aliquot e nostris mss. Psalmus iste pranotatur, quod et Martianesusin suis animadvertit. Cum vero secundo et quinto, décimo octavo, ас postremo versiculis ordo iste litleraiumdesit.nec prasterea hunc Psalmum inter acrostiches alibi S. ipse Pater recenseat, nulla quoque ratio imperfecti ejus alphabeti est habita. Verum docent perquam erudite alii

« PoprzedniaDalej »