Obrazy na stronie
PDF

et facicnt hortos, et comedent fructus eorum. A et non evellam eos ultra de terra sua : quam El plantabo eos super humum suara: dedi eis, dicit Dominus Deus tuus.

Explicit liber Amoi prophète.

INCIPIT

LIBER ABDIM PROPHETIE.

Visio Abdiae.

ll.-cc dicit Dominus Deus ad Edom:

Àuditum audivimus a Domino,

et legatum ad gentes misit: Surgite,

et consurgamus advcrsus eum in praslium. Ecce parvulum te dedi in gentibus:

contemptibilis tu es valde. Superbia cordis tui extulit te habitantem in scissuris petrarum (Al. petrœ.)

exaltan tem solium suum (.1/. luum), qui dicis ¡n corde tuo:

Quis detrahet me in terram? Si exalta tus fueris ut aquila,

et si inter sidéra posueris nidum tuum:

inde detrabam te, dicit Dominus. Si Tures introissent ad te, si latrones per noctem,

quomodo conticuisses?

nonne furati essent sufficients sibi? Si vindemiatores introissent ad te,

nunquid (Al. add. non) saltern racemos reliquissent tibi? Quomodo scrutati sunt Esau,

investigaverunt abscondita ejus 1 Usque ad terminum emiserunt omnes vin foederis

tui illuserunl tibi,

invaluerunt adversum te viri pacis tua': Qui comcdunt tecum, ponent insidias subler te:

non est prudenlia in eo. Nunquid non in die illa, dicit Dominus: perdam sapientes de Idum.va,

et prudentiam de monte Esau? Et timebunt fortes tui a meridie,

ut inlereat vir de monte Esau. Propier interfectionem, et propter iniquitatem in fratrem tuum Jacob,

operiet te confusio, et peribis in sternum. In die cum stares advcrsus \

quando capiebant alieni exercitum ejus,

et extranei ingrediebantur portas ejus,

et super Jerusalem mittebant sortcm:

to quoque eras quasi unus ex eis. Et non despides in die fratris tui,

D

in die peregrinationis ejus: Et non lœtaberis super Alios Juda in die perditionis eorum: et non magniûcabis os tuum in die angustia;. Ñeque Ingrediens portam populi mei in die ruinas eorum: ñeque despides et tu in malis ejus in die vasli

tatis illius: et non emitteris advcrsus exercitum ejus in die vastitatis illius. Neque stabis in exitibus, ut interfleias eos qui fugerint: etnon concludesreliquos ejus in die tribulationis Quoniam juxta estdies Domini super omnes gentes, sicut fecisti, fict tibi:

retributionem tuam convertet in caput tuum. Quomodo enim bibisti (Al. bibistis) super montem sanctum meum, bibent omnes gentes jugiter: Et bibent, et absorbebunl, et erunt quasi non sint. Et in monte Sion crit salvatio,et erit sanctus:

et possidebit domus Jacobeos, qui sepossederant. Et erit finirais Jacob ignis, et domus Joseph flamma, et domus Esau stipula; Et succendentur in eis, et devorabunt eos: etnon erunt reliquiae domus Esau, quia Dominus locutus est. Et hxrcditabunt bi qui ad austrum sunt, montem Esau, et qui in campestribus Philisthim: Et possidebunt regionem Ephraim,et regionem Samaria:, et Benjamin possidebit Galaad. Et transmigratio exercitus hujus (Al.ejus) filiorum Israel, omnia Chananaeorum usque ad Sarephtam: Et transmigratio Jerusalem, quae in Bosphoro est,

possidebit civitates auslri. Et ascendent salvatores in montem Sion judicare montem Esau: et erit Domino regnum.

1 Addunt vulgati libri atque ispe Hieron. in Commentario eum, quod lamen in Hebrœo pronomen non est.

Explicit liber Abdiz prophelx.

INCIPIT

LIBER JON.E PROPHETIE.

(Cap. I.) Et factum est verbum Domini ad Jonam fj praedica in ea : quia ascendit malitia ejus co

filium Arnathi, dicens: ram me.

Surge, vade in Ninivcn, civilatem grandera, et Et surrexit Jonas,

[merged small][ocr errors]

ut fugeret in Tharsis a facie Domini: Et descendit in Joppen,

et invenit navem euntem in Tharsis: Et dedit naulum ejus, et descendit in earn, ut iret cum eis in Tharsis a facie Domini. Dominus autem nisit vcntum magnum in mare et facta est tempestas magna in mari, et navis periclitabatur conteri. Et timuerunt nauta?,

et clamaverunt viri ad Deum suum: Et miserunt vasa, quae erant in navi, in marc,

ut ulleviaretur ab eis; Et Jonas descendit ad interiora navis,

et dormiebat sopore gravi. Et accessit ad eum gubcrnator, et dixit ci: Quid tu вороге deprimeris? surge, invoca Deum tuum, si forte recogitet Dcus de nobis, et non pereamus. Et dixit vir ad coliegam suum: Venite, et mitlamus sortes, et sciamus quare hoc malum sil (Al. (it) nobis. Et miserunt sortes:

et cecidit sors super Jonam. Et dixerunt ad eum:

Indica nobis cujus causa malum istud sit nobis: quod est opus tuum? quae terra tua, et quo vadis? vel ex quo populo es tu? Et dixit ad eos : Hebresus ego sum, et Dominum Deum cœli ego timeo,qui fecit mare et aridam. Et timuerunt viri timoré magno, et dixerunt ad eum: Quid hoc fecisti? Cognovcranl enim viri quod a facie Domini fugeret,

quia indicaverat eis. Et dixerunt ad cum: Quid faciemus tibi, et cessabit mare a nobis? quia mare ibat, et intumescebat. Et dixit ad cos: Tollile me, et mittite (.1/ add. me) in mare, el cessabit mare a vobis: scio enim egn quoniam propter me tempestas grandis hœc venit (Al. est) super vos. Et remigabant viri, ut reverterentur ad aridam, et non valebant: quia mare ibat, et intumescebat super eos. Et clamaverunt ad Dominum, et dixerunt; Quœsumus, Domine, ne percamus in anima viri

istias, et ne des super nos sanguinete innocentem: quia tu, Domine, sicut voluisti, fecisti. Et tulercnt Jonam, et miserunt in maro:

et stetit mare a fervore suo. Et timuerunt viri timoré magno Dominum, et immolaverunt hostias Domino, et voverunt vota. (Gaj9.II.) Et prœparavit Dominus piscem grandem, ut deglutiret Jonam: et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus. Et oravit Jonas ad Dominum Deum suum de ventre piscis. Et dixit: Clamavi de tribulalione mea ad Dominum,

et exaudivit mo: De ventre inferí clamavi, et exaudisti voeem meam. Et projecisti me in profundum in corde maris, et Humen circumdedit me: Omnes gurgites lui, et ductus tui super me transierunt.

montario addito Dei legit S. ipse interpres in Com. * Cum tirés magni Dei : juxta Hebr. ПТПЛ ТУ

[ocr errors]

A. Et ego dixi : Abjectus sum a conspeclu oculorum tuorum: vcrtumtamen rursus videbo templum sanctum tuum, Circumdederunt me aqua; usque ad animam (il, add. meam): abyssus vallavit me, pelagus coopérait capot meum. Ad extrema montium descendí:

terras vectes concluserunt me in œternum. Et sublevabis de corruptione viUm meam,

Domine, Deus meus, Cum augustiaretur in me anima mea, Domini гссопЫиз sum: ut veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum. Qui custodiunt vanitates frustra,

miserirordiam suam derelinquunt, Ego autem in voce laudis immolabo tibi:

quaecunque vovi, reddam pro salute Domino. Et dixit Dominus pisci:

et evomuít Jonam in aridam. {Cap. III.) Et factum est verbum Domini ad Jonam

secundo, dicens: Surge et vade in Niniven civitatemmagnam: et prœdica in ea pra:dicationem,quam egoloquor ad te. Et surrexit Jonas, et abut in Niniven juxta verbum Domini: et Ninive erat civítas magna ' itinere dierum trium. Et cœpit Jonas introire in civitatem itinere diei

unius : et clamavit, et dixit: Adhuc quadraginta dies, et Ninive subvertetur. Et crediderunt viri Ninivita; in Deum: ct praedicaverunt jejunium, et vestílí sunt saccís a majore usque ad minorem. Et pervenit verbum ad regem Ninive: et surrexit de solio suo, et abjecit vestimentura suum a se, et ¡ndutusest

sacco, et sedit in ciñere. Et clamavit, et dixit in Ninive ex ore regis et principum ejus, dicens: Homines, et jumenta, et boves, et pécora non

guslcnt quidquam: ne: pascantur et aquam non bibant. Et operiantur saccis homines et jumenta, et clament ad Deum (AI. Dominum) in forlilndine, et convertatur vir a vid sua mala, et ù iniquitate, qua; est in manibus eorum. Quis seit si convertatur et ignoscat Deus: et revertatur a furore irae sua?, et non peribimus? Et vidit Dcus opera eorum, qui conversi sunt i> via sua mala: et misertus est Deus super malitia,quam loculus

fuerat ut faceret eis. et non fecit. (Cap. IV.) Et afflictus est Jonas afflictione magna,

et iratus est: Et oravit ad Dominum, et dixit: Obsecro, Domine, nunquid non hoc est verbum meum,eum adhnc essem in terra mea: Propter hoc praeoccupavi, ut fugerem in Tharsis. Scio enim quia tu Deus clemens et misericors es, patiens et mulla? miserationis, et ignoscens super malitia. Et nunc, Domine, toile, quœso, animam meam a

me : quia melior est mihi mors quam vita. Et dixit Dominus: Putasne, bene irasceris tu Î

О'пЬкЬ quae ejus est lingua? открбоХт). cum reí алcujus amplitudinem ac proestantinm commcndai. Et egressus est Jonas de civitate,

D

et scdit contra orientem civitatis; Et fecit sib:met ibi umbraculum,

et sedebat subter illud in umbra,

donee videret quid accideret civitati. Et praparavit Dominus Deus ' hederam,

et ascendit super caput Jona,

ul esset umbra super caput ejus, et protegcret

eum

(laboraverat enim),

et lœtatus est Jouas super hederá, laetitia magna. Et paravit Dous vermem ascensu diluculi in crasti

nuin;

et percussit bederam, et exaruit. Et cum ortos fuisset sol,

priBccpit Dominus vento calido et urenti; Et percussit sol super caput Jona, et aestuabat;

et petivit anima, ut moreretur, et dixit: Melius est mihi mori, quam vivere. Et dixit Dominus ad Jonam;

Putasne, bene irasceris tu super hederá? Et dixit:

Bene irascor ego usque ad mortem. Et dixit Dominus:

Tu doles super hederam, in qua non laborasti, neque fecisti ut cresceret. Qua? suli una nocte nata est, et sub una nocte perfil. Et ego non parcam Ninive civitati magna, in qua sunt plus quam centum viginti milliabo

minum, qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam, et jumenta multa?

1 Recolé S. Interpretern in Commentario, ubi de terprelali sunt, qxix Grxce appeltanlur xi<xuo< aliud bao sua interpretationo disserens, Secuti, inquit, Q enim quod dicerenl, nonhabebanl. Vide qua et nobis sumus veteres Iranslatores, qui el ipti hederam in- adnotata sunt ad hunc locum.

Explicit liber Jonx prophelx,

[ocr errors]

(Cap. I.) Verbum Domini, quod factum est ad Michaam Morasthitcn,

in diebus Joatham, Ahaz, et Ezechia, regum Juda;

quod vidit super Samariam, et Jerusalem, Audite, populi cmnes,

et attendat terra, et plenitudo ejus: Et sit Dominus Deus vobis in testem,

Dominus de templo sancto suo. Quia ecce Dominus egreditur (.1/. egredielur) de loco suo:

et descendet, et calcabit super excelsa terra.

Elconsumentur montes sublus eum:

et valles sciendentur sicut cera a facie ignis,

sicut aqua, decurrunt in praceps. In scelere Jacob omne istud,

et in peccalis domus Israel. Quod scolus Jacob?

nonne Sarnaria? Et qua excelsa Juda?

nonne Jerusalem? Et ponam Samariam quasi accrvum lapidum in agro cum plantatur vinea:

ct dctraham in vallem lapides ejus, et fundamenta ejus revelabo. Et omnia sculplilia ejus concidenlur,

et orones mercedes ejus comburentur ignc.

ct omnia idola ejus ponam in perditioncm: Quia de mercedibus merelricis congregata sunt,

et usque ad mercedem merelricis revertentur. Super hoc plangam, et ululabo: vaaam spoliatus, et nudus: Faciam planctum velut draconum,

et luctum quasi struthionum, Quia desperate est plaga ejus,

quia venit usque ad Judam,

tetigit porlam populi moi usque ad Jerusalem. In Gcth nolite annuntiare,

lacrymis ne ploretis,

in domo Pulveris pulvere vos conspergite, Et transite vobis habitatio Pulchra(/4¿. Saphir), confusa ignominia:

non est egressa quae habitat in exitu (Al. Sen nan}:

Planctum domus vicina (Al. Asel) accipiet ex

vobis, qua stelit sibimet. Quia infírmala est in bonum, quae habitat in amaritudinibue (Al. Maroth): quia descendit malum aDomino in portam Jerusalem. Tumultúe quadriga stuporis habitanti Lacbis: principium peccati est filia Sion, quia in te inventa sunt acelera Israel. Propterea dabit emissarios super hareditatero Gcth: domus (Al. domo) inundara in decoplionem regibus Israel. Q Adhuc haredem adducam tibi qua habitas in Maresa: usque ad Odolllam veniet gloiia Israel. Dccalvare ct tondere super Alios deliciarum tuarum : dilata calvitium tuum sicut aquila: quoniam captivi ducti sunt ex te. (Cap. II.) Va qui cogitatis inutile,

et opcramini malum in cubilibus vestris: In luce matutina faciunt illud,

quoniam contra Deum est roanus eorum. Et concupierunt agros, et violenter tulerunt,

et domos rapuerunt: Et cnlumniabantur virum et domum ejus;

virum et hareditatem ejus. Idcirco hac dicit Dominus: Ecce ego cogito super familiam istajn malum: undo non auferetis colla vestra, et non ambu

labitis superbi, quoniam tempus pessimum est. In die illa sumetur super vos parabola, n eteantabitur canlicum cum suavitale, dicentium: Depopulatione vastati sumus: Pars populi mei commutata est: quomodo recedet a me, cum revertalur, qui regiones nostras dividat? Propter hoc non erit tibi mittens faniculum sortit

in cwtu Domini. Ne loquamini loquen tes: Non stillabit super istos, non comprehendet confusio. • Dicit domus Jacob:

Nunquid abbreviatus est spiritue Domini.

aut tales sunt cogitaliones ejus? Nonne verba mea bona sunt cum eo, qui recle gra

ditur? Et e contrario populus meus in adversarium consurrexit: desuper tunica pallium sustulistis: et eos, qui simpliciter transibanl, convertistis in bellum, llulieres populi mei ejecislis de domo deliciarum suarum: a parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum. Surgite, et ite,

quia non babetis bic requiem: Propter immunditiam ejus corrumpetur pulredine

pessima. Utinam non essem vir habens spirilum,

et mendacium potius loquerer, Etillabo libi in vinuin el in ebrietatem:

et erit super quern slillatur populus iate. Gongregalione congregabo, Jacob, totum te: in unum conducum reliquias Israel, pariter ponam ilium quasi gregem in ovili, quasi pecus in medio caularum, tumultuabuntur a multitudine hominum. Ascendet cnim pandens iter ante eos: divident, et trausibunt portam, et egredicntur per eum: Et transibit rex eorum coram eis,

et Dominus in capite (Al. capita) eorum. (Cap. III.) Et dixi : Audita, principes Jacob, et duces domus Israel: Nunquid non vestrum est scire judicium, quid odio babetis bonum, et diligitis malum? Qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, et carnes eorum desuper ossibus eorum. Qui comederunt carnem populi mei,

et pellem eorum desuper excoriaverunt: Et osea eorum confregerunt, ct conciderunt sicut in lebete, et quasi carnem in medio olla?. Tunc clamabuntad Dominum, etnon exaudieteos: et abscondet facicm suam ab eis in temporcillo, sicut nequiter egorunt in adinventionibus suis. Нзэс dicit Dominus super prophelas, qui scducunt populum meum: qui mordent dentibus suis, et pracdicant pacem: Et ei quis non dederit in ore eorum quidpiam,

sanctificant super cum prailium. Propterea nox vobis pro visione erit,

et tenebrse vobis pro divinatione: Et oecumbet sol super prophetas,

et obtenebrabitur super eos dies. Et confundenlur qui vident visiones,

et confundentur divini: Et operient vultus euos omnes, quia non est responsum Dei. Veruratamen ego repletus sum forliludine Spiritus Domini, judicio et virtute: ut annuntiem Jacob scelus suum, et Israel peccatum. Audite hoc, principes domus Jacob et judices domu3 Israel: qui abominamini judicium, et omnia recta pervertitis. Qui ledificatis Sion in sanguinibus,

ct Jerusalem in iniquitate. Principes ejus in muneribus judicabant, et sacerdotes ejus in mercede docebant: et prophclœ ejus in pecunia divinabant: Et super Dominum requiescebant, dicentes: Nunquid non Dominus in medio nostrum? non \enient super nos mala.

A propterhoc, causa vestri, Sion quasi agerarabitur: et Jerusalem quasi acervus lapidum erit. et mons Templi in excelsa silvarum. (Cap. IV.) Et erit:

In novissimo dierum erit mons domus Domini preparatua in vértice monlium, et sublimis super colles: et fluent ad eum populi. Et properabunt gentes multœ, et dicent: Venite, ascendamus ad montemDomini, et ad domum Dei Jacob: El docebit nos de viis suis,

etibimus in semitis ejus: Quia de Sion egredietur lex,

et verbum Domini de Jerusalem. Et judicabit inter populos multos

et corripiet gentes fortes usque in longinquum: Et coneident gladios suos in vomeres, et hastas suas in ligones: В Non sumet gens adversus gentem gladium: et non discent ultra belligcrare. Et sedebit vir subtus vineam suam, et subtus Ileum suam, et non erit qui deterreat (AI. exterreat): quia os Domini exercituum locutum est. Quia omnes populi ambulabunt unusquisque in nomine Dei sui: nos autem ambulabimus in nomine Domini Dei noslri in a:tcrnum et ultra. In die illa, dicit Dominus, congregabo claudicantem: et earn, quam ejeeeram, colligam, et quam afflixeram: Et ponam claudicantem in reliquias:

et earn, quae laboruveral, in gentem robuslam: Et rcgnabil Dominus super eos in monte Sion,

ex hoc nunc et usque in sternum. Et tu, turris gregis, nebulosa tilia Sion usque ad n te veniet,

et veniet potestas prima regnum filia; Jerusalem. Nunc quare пнегоге contraberis? nunquid rex non est tibi, aut consiliarius tous

periit, quia comprehend it te dolor sicut parlurientemî Dole, et satage, filia Sion, quasi parturiens: quia nunc egredieris de civilate, et habitabis in

regionc, et venios usque ad Babylon em: Ibi liberaberis, ibi redimet te Dominus de manu inimicorum tuorum. Et nunc congregate» sunt super le gentes mulls, quai dicunt: Lapidetur: et aspiciat in Sion oculus noster. Ipsi autem non cognoverunt cogitaliones Domini,

et non inlellexerunt consilium ejus: quia congregavit eos quasi fenum arco;. n Surge et tritura, filia Sion; "quia cornu tuum ponam ferreum, et úngulas tuas ponam ureas. Et comminues populos multos, et interliciam ' Domino rapiñas eorum, et fortitudinem eorum Domino universa; terra, (Cap. V.) Nunc vastaboris, (ilia latronis: oDsidionem po3uerunt super nos, in virga percutient maxillaru judicis Israel: Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda: ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israel, et egressus ejus ab initio, a diebus aeternilalis. Propterhoc dabit eos usque ad tempus, in quo parturiens pariet: et reliquia; fratrum ejus convertantur ad (¡lies

[ocr errors][ocr errors]

Israel '.
Et stiibit, et pascet in fortitudinc Domini,
in sublimitate nominis Domini Dei sui;
Et convertentur,

quia nunc magnificabitur usque ad términos teme Et crit iste pax: Assyrius cum venerit in terram nostram,

et quando calcaverit in domibus nostris: Et suscitabimus super earn Septem pastores,

et octo primates homines. Et pascent lerram Assur in gladio,

et terram Ncmrod in lancéis ejus: Etliberabitab Assurcum veneritin terram nostram,

et cum calcaverit in flnibus nostris. Eterunt reliquias Jacob in medio populorum multorum, quasi ros a Domino, et quasi slillae super herbam, qu.-e non exspectat virum, et non prasstolalur fllios hominum. Et erunt reliquia? Jacob in gentibus in medio populorum inuUorum, quasi leo in jumentis silvarum, et quasi catulus leonis in gregibus pccorum: qui cum transierit, et conculcaverit, et ceperit, non est qui eruat. Exaltabitur manus tua super hostcstuos,

etomnes inimici tui interibunt. Et erit in die illa, Jicit Domiaus: Auferam equos tuos de medio tui, etdisperdam quadrigae tuas. Et pcrdam civilates Ierras tuas, el destruam omnes munitiones tuas, et auferam maleficia de manu tua, et di\ ¡ñutiónos non erunt in te. Et perire faciam sculptilia tua et statuas tuas de medio tui: et non adorabis ultra opera manuum tuarum. Et cvellam lucos tuos de medio tui:

et conteram civitates tuas. Et faciam in furore et in indignalione ultionem

in omnibus gentibus, qua; non audierunt. {Cap. VI.) Audite qua¡ Dominus loquitur: Surge, contende judicio adversum montes,

et audian tcolles vocem tuam. Audiant (.1/. Audite) montes judicium Domini, et fortia fundamenta terras; quia Judicium Domini cum populo suo et cum Israel dijudicabitur. Popule meus, quid feci tibi, et quid molcstus lui tibi? responde mihi. Quia eduxi le de terra /Egypti,

et de domo servientium liberavi to': Et misi ante faciera tuam Mosen,

et Aaron, et Mariam? Popule meus, memento, quasso, quid cogilavcrit3 Balac res Moub, et quid responderit ei Balaam filius Bcor, de Settim usque ad Galgalam, ut cognosceres * justitias Domini. Quid dignum offeram Domino? curvabo genu Deo excelso? nunquid offeram ei bolocautomata, et vítulos an

A niculos?

Nunquid placari potest Dominus in millibus arietum,

aut in multis millibus hircorum pinguium? Nunquid dabo primogenitom mcuai pro scelere meo,

fruetum ventris mei'pro peccato animée meas? Indicabo tibi, о homo, qui sit bonum,

et quid Dominus quasrat a te: Utique faceré judicium, et diligercmisericordiam,

et sollicitum ambularo cum Deo tuo: Vox Domini ad civitatem clamât,

et salue erit timentibus noraen tuum: Audite, tribus,

et quis approbabit illud? Adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis.li. impietatis).

et mensura minor ¡газ plena. Nunquid justißcabo Stateram impiam, g etsacelli pondera dolosa?

In quibus divites ejus rcpleti sunt ¡niquitate,

et habitantes in ea loquebantur mendacium,

et lingua eorum fraudulenta in ore ipsorum. Et ego ergo ccepi percuterete perditione super pec

catis tuis. Tu comedes, et non saturaberis.

et humiliatio tua in medio tui: Et appréhendes, et non salvabis:

et quos salvaveris, ingladium dabo. Tu seminabis, et non metes;

tu calcabis olivam, et non ungeris oleo:

et mustum, et non bibes vinura. Et custodisti pra-'cepta Amri, clomne opus domus

Ahab: Et ambulasti in voluntatibus eorum, ut darcm te in perditionem,

et habitantes in ea in sibilum,

et opprobrium populi moi portabitis. n (Cap. VII.) Va? mini, quia fantus sum sicutqui col"ligit in autumno racemos vindemis:

non est botrus ad comedendum,

prascoquas ficus ' desideravit anima mea. Periit sanctus de terra,

et rectus in hominibus non est: Olimos in sanguine insidiantur,

vir fratrem suum venatur ad {Al. in) mortem. Malum manuum suarum dicunt bonum:

princeps postulat, et judex in reddendo est: Et magnus locutusest dnsiderium animai suae,

et conlurbaverunt eam. Qui optimus in eis est, quasi paliurus:

et qui rectus, quasi spina de sepe. Dies speculationis tua?, visitatio tua venit:

nunc erit vastilas eorum. Nolitc crederc amico:

et nolite confidere in duce: Ab ea quas dormit in sinu tuo,

custodi claustra oris tui. I* Quia filius contumeliam facit patri;

filia consurgit adversus matrem suam:

nurus contra socrum suum:

inimici hominis domestici ejus. Ego autem ad Dominum aspiciarn,

1 Ut ut ipse ita légat S. Pater in Commenter., Symmachi aliam interpretationem videtur probasso magis. « Et converlenlur, inquit, sive.ut melius interpretatus est Symmachus, habitabu.nl. Jasubu enim verbum Hebraicum utrumque significat. Habitabnnt autem in Eccleaia Domini, etc.

'Canon 8. Germani et ms. num. 3, et de domo tervitutit, quod in Commentariis retinet S. Uieronymus. Mart.

'Addunl alii libri contra te, quemadmodum ipse etiam praslegit Commcntar. S. Pater. Sunt vero ea verba ex Groeco y.ará Wj derívate, quibus nihil

est quod in Hebraico respondeat,

* In eodem Canone tertia persona exprimilur, ut cognosceret, etc. ; at manifesto exscriptoris erro re. Mart.

1 EcclesiasCarcassonensis Canon legit immalura* ficus. In textu autem Commentariorum scriptum legimus primitivas /ícus.deindein explanationibus, immaluras ficus. Frustra, inquit Hieronymus disserendo, volui... quasi extremos racemos requirere, et cura non sit botrus ad comedendum, saltern immaturas ficus, nuns Hebras! Bfxchora Тез vocant, id est, groEsos íicorum, cibo sumere. Mart.

« PoprzedniaDalej »