Obrazy na stronie
PDF

terrae talem 8 ego. d. et. w. dicit dñs đs qu[i est et qui erat et qui uenturus est omnipotens

ergo iohannes
frater uester et particeps in tribulatione e[t in regno
30 et patientia in xpo iħu fui in insula quae a[ppellatur

pathmos propter uerbum đi et propter testi[monium
ihu o fui in sou die dominica et audiui post me magnam
uocem velut tubam "1 dicentem mihi quod u[ides scribe

I. 1-11.

[blocks in formation]

In libro et] mittem septem ecclesis. ephesum et smyr nam et per]gamum et tyatyram et sardis et filadelfia et laodici]am 12 et conuersus rexspexi ut uiderem uocem quae me cum loquaebatur et uidi septem candelabra aurea 13 et i]n medio candelabrorum similem filio homi nis indultum podere et erat praecinctus super mam illas zonam auream 14 caput autem eius et capilli erāt uelut lalna. aut nix et oculi eius ut flamma ignis 15 et pedes

eius similles aurocalco sicut de fornace igneo et uos 10 eius ut so]nus aquarum multarum 16 et habebat in deste

ra sua se]ptem stellas et ex ore eius gladius utrimquae acutus e]xiebat. et facies eius splendebat ut sol in uirtute s]ua 17 et cum uidissem eum caecidit ad pedes eius tamqua]m mortuus et inposuit super me desteram suam dic lens. noli timere ego sum primus et nouissimus 18 et uiuus qui fui mortuus et ecce suum uiuens in sae cula saec]ulorum

et habeo claues mortis et infe rorum 19 s]cribe ergo quae uidisti et quae sunt et quae fieri post] haec oportet

20 sacramentum septem stel 20 larum q]uae uidisti in destera mea et septem cande

labram] auream septe stellae angeli sunt septem ecle
siarum sjed et candelabra septem ecclesiae sunt.
2 'Et angelo] eclesiae ephesiorum scribe haec dicit qui te

I. 11-II. 1.

Folio 115 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI Tiam partem terrae usserunt et tertiam pa[rtem arbo rem cremauerunt et omne faenum uiride [usserunt 8 Et secundus angelus tubae caecinit et ut mons magnus ignis ardens missus est in mare

et factsa est tertia pars maris sanguis et mortua est tertia parís illorum animalium quae erat in mari et tertia pa[rs nauium interiit 10 et tertius angelus tuba caecinit. e[t cecidit de caelo stella magna ardens ut facula sup[er tertiā

partem fluminum et super fontes aquarum" et nomē 10 stellae dicitur absentium.

et facta est tertia P

BUCHANAN

pars aquarum quasi absentium et multi h[omines
mortui sunt amaritudine aquarum

[12 et quartus
angelus tubae cecinit et percussa est tertis a pars solis
et tertia pars stellarum ita ut tertia pars eorum de 5
raretur et dies eandem partem amitteret [et nox si
militer

13 et uidi et audiui unius aquilae suolantis per medium caelum uoce magna dicens uae uae uae habitantibus super terram a ceteris uocib. stubae tri um angelorum qui tuba canituri sunt

19 et quintus
20 angelus tuba cecinit et uidi stellam de caello cecidis

se in terram et data est ei clauis putei abys(si ? et aperu
it puteum abyssi et ascendit fumus de pute(o ut, fumus
de magno fornace qui solem et aerem te[nebrauit

VIII. 7-IX. 2.

Folio 115

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
De fumo plutei 3 et de fumo exierunt lucustae in terram
et data est potestas similis eam quae habent scorpii
terrae 4 et] mandatum est eis ne laederent faenum ter
rae nequale quidquam uiride nequae ullam arborē
nisi hom]ines qui non habebant signum đi in frontib.
ibieft datum est eis ne occiderent eos sed ut cruciarent
ur mensi]bus quinquae et cruciatus illorum sicut
cruciatu]s cum excorpio percutit hominem

6 Et in diebu s illis quaerent homines mortem et non in
10 uenient illlam et cupient mori et fugiet mox ab eis ? et si

militudines lucustarum similes erant equis paratis
in pugnam et in capitibus eorum quasi coronae similes
auro et facies earum ut facies hominum 8 habentes ca
pillos ut? mulieres et dentes earum ut dentes leonū
Set habeba]nt loricas quasi loricas ferreas sonus autē
alarum earum erat ut multarum quadrigarum equo
rum in pu]gnam procurrentium. 10 caudae uero sicut
scorpior]um erant et aculei et potestas in caudis earū

ut habere]nt potestatem nocendi homines mensib.
20 quinquae] 11 et habebant super se angulum abyssi cui

nomen erat ebreice ababdon graeca lingua nomē
habens apJollyon et latina lingua nomen habens ex

termina]ns 12 uae unum auiit et ecce secundum uae IX. 2–12: 1. 2. es]t: hb add. ill]is (uel ejis). 3. mandatum : hb praeceptum.

23. ha abiit.

Folio 121 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
Pectu dñi sedent supra sedes suas ceciderunt in [faciem
suam et adorauerunt đm 17 dicentes gratiam agismus dñe
đs omnipotens qui es et qui eras quoniam acces pisti po
testatem tuam magnam et regnasti 18 et gentes [iratae sunt

et aduenit ira tua et tempus iudicandoru[m mortuo
rum et reddendae mercedis seruis tuis et pro[fetis et
sanctis et timentibus nomen tuum et pusillis et mag
nis et conrunpantur illi qui terram conrupe[runt

19 Et apertum est templum đi quod est in caelo et Tuisa est
10 arca testamenti di in templo eius et facta sunst fulgu

ra et tonitrua et uoces et terremotus et grandso magna
12 ' et signum magnum uisum est in caelo mulier (amicta
sole et luna sub pedibus eius et in capite eius corona
stellarum duodecim ? et in utero habebat et clam abat
parturiens et cruciabatur ut pareret 3 et uisum Test ali
ud signum in caelo et ecce draco rufus magnsus habens
capita septem et cornuam decem et super capita eius
septem diademata "et cauda eius traebat tertiam par

tem stellarum caeli deicit eam in terram et ipse [draco
20 stetit in conspectu mulieris quae paritura erast ut cum

peperisset natum eius comederet et peperit [filium
masculum qui recturus est omnes gentes in uirgsa fer

rea et captus est filius eius ad đm et ad thronum eius
XI. 16-XII. 5 : 1. 1. ha super. 2. hb gratias tibi. 18. hd trahebat. 19. h5 eas.

23. hb raptus

Folio 121

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
6 Et muliJer fugit in solitudinem ubi habebat locum
praeparJatum a đo ut eam pasceret diebus mille ducē
tis sexjaginta ? et factum est bellum in caelo mica
el et an]geli eius ut pugnarent cum dracone et ille dra
cho pu]gnauit et angeli eius : sed non ualuerunt nec
locus eorum inuentus est amplius in caelo 'et missus
est ille dracho magnus ille serpens anticus qui uoc
atur di Jabolus et satanas qui seducet totum orbem ter

rae et pr]aecipitatus est in terram et angeli eius cum eo
10 missi sunt 10 et audiui uocem magnam in caelo dicentē

nunc facta est salus et uirtus đi nostri et potestas nõi
eius quoniam praecipitatus est accusator fratrum
nostrorum qui accusat eos in conspectu di nostri di
die et nocte

11 et ipsi uicerunt eum et propter
sang Tuinem agni et propter uerbum testimoni sui nec
amau Jerunt animam suam usque ad mortem 12 propter
hoc e]xultate caeli et qui inhabitatis in eis uae ter
rae et] mari quoniam discendit diabolus ad uos iram

ingen]tem habens sciens quia breue tempus habet.
2013 Et cum uidisset dracho quod esset deiectus in terrā

perse]cutus est mulierem quae illum masculum peper
era]t 14 et datae sunt mulieri duae alae aquilae magnae
ut uollaret in solitudinem in locum suum ubi alitur per

XII. 6-14.

Folio 130 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI Supra nubem mittefalcem tuam et mete quoniam uenit hora metendi quia iam arida est mes sis terrae. 16 et misit ille sedens super nubem falcem suíam in terrā et demessus est terram

17 et alius angelus exiuit de tē
plo quod est in caelo et ipse habens falcem a cutam 18 et
alius angelus exiuit de ara dēi habens potestatem su
per ignem et clamabit uoce magna ad illum qusi habe
bat falcem acutam dicens

mitte falcem stuam acu
tam et uindemia uotroos uinearum terrae (quoniam
10 adultae factae sunt uua eius. 19 et misit an gelus fal

cem suam in terram et uindemiauit uineam terrae
et misit in torcular irae đi magnum 20 et calcia tum est
in torculari extra ciuitatem et manauit in[de sanguis
utquae ad fenos eorum per istadio.m.d.c. [15 ? et uidi
alium signum in caelo magnum et mirabil[e septem
angelos stantes habentes plagas septem ill[as nouis
simas quoniam in illis consummata est ira di
? Et uidi uelut mare uitreum igni permixtum et super

mare stantes uidi eos qui de bestia et imagin[e eius
20 uictoriam ferent habentes chitaras 3 et canta/ntes

canticum moysi serui đi et canticum agni discentes magna et mirabilia opera tua dñe đs omnipotens ius tae et uerae uiae tuae tu es rex omnium gentium [* quis non

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Timebit et] dabit gloriam nomini tuo quia solus sīs dñe
et pius es e]t omnes generationes uenient et adorabunt
in conspect]u tuo quoniam iusta iudicia manifestata sunt
bet post hae]c uidi et ecce apertum est templum taberna
culi mart]yri in caelo 6 et ecce exierunt septem angeli
habentes] septem plagas de templo induti linteamina
candida] et cinti circa pectore zonas aureas ? et unus
ex quatuor animalibus dedit septem angelis septem

phialas aJureas plenas ira đi uiuentis in secula seculo
10 rum 8 et repletum est templum fumo de claritate dēi

et de uir]tute eius nec quisquam poterat intrare tem
plum do]nec fieretur septae illae plagae septem ange
lorum] 16 let audibi uocem magnam de templo dicē
tem sept]em angelis ite et effudite phialas irae dēi
2 Et abiit primus et effudit phialam suam in terram
Et factum est ulcus saeuum et malum in hominibus inscrip
tionem bestiae habentibus in simulacrum eius ado
rantibus

3 et secundus effudit phialam suam in

mare et fjactum est mare uelut mortuis sanguis et 7
20 nes animJae quae erant uiuentes mortui sunt in ma

ri “et ter]tius effudit phialam suam in flumina et for
tes aquarum et facta sunt sanguis 5 et audibian

· gelum aquarum dicentem iustus es qui es et qui eras
XV. 4-XVI. 5: 1.7. ha uel h* pectora. 12. ha septem. 21, for: hdlor. fon.

[blocks in formation]

fille autem

[ocr errors]

zaren

Qui introibant templum Shic contemplatus ofculis su
is cum uidisset petrum et iohannem incipienstes in
troiret in templum rogabat illos elemosynam | intui
tus autem eum petrus cum ioanne

adspic[e dixit inquit
et contemplare me ille autem contemplatus est eum
sperans aliquid accipere ab eo dixit autem petrus
ad eum argentum quidem et aurum non est [mihi quod
autem habeo hoc do tibi in nomine iħu xõi na zareni
surge et ambula

et adpraehensa manu eius deste
10 ra excitauit eum et continuostetit confirmatique

sunt gressus eius et laccania 8 et ambulabat gaudens
et exultans

introiuit autem cum eis in templum lau
dans đm 'et uidit eum omnis populus ambulantem et
đm laudantem 10 agnoscebant autem eum quoniam
ipse fuit qui ad elemosynam sedebat ad horream por
tam templi et inpleti sunt omnes ammiratione
Et stupebant de eo quod illi accidit sanitas " exeun
tibus autem petro et ioanne simul et ipse prodiebat

tenens eos et concurrit omnis populus ad eos in porti
20 cu quae uocatur solomonis stupentes 12 cum usideret

autem petrus respondit ad populum et dixit. usiri isra
elitae quid ammiramini super hoc aut nos quid intu
emini quasi nos nostra uirtute aut potestate [feceri

III. 2-12.

Folio 114

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Muls ut amuularet istae 13 đs abraham et isac et ia
cob đs] patrum nostrorum clarificabit filium suum ihm
xom qujem uos quidem tradidisti ad iudicium et negastis
ante] faciem pilati illo uolente eum dimittere 14 uos autē
sanctum et iustum negastis. et uos petestis homicidam
homi]nem uiuere et donari uobis 15 principem autem ui
tae suspendentes occidistis quem đs excitauit a mor
tuis cui Jus nos sumus testes 18 et supra fidelitate nominis

eius hunc quem uidetis et nostis confirmauit nomen
10 eius et] fides dedit ei integritatem istam in cons

« PoprzedniaDalej »