Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

extrem diftriétionis. Pensemus,qua Nimalius iudicat dié inter dić:

[ocr errors]

māducãtē nó iudicet;De'enim illum Sptistam. Fillimum presenti hoc

delectamēta discessimus,ad hæcpla- assumpsit.Tugses,qiudicas alienum menta reuocamur. Vnde neceffe eft, feruum?Dñoluostat,autcaditftabit fratres carissimi;vtsemppauidi, lép- aút:potēs eft enim Deusftatuere illú. ģ; suspecti, ponam'ante oculos cor-- R. Tria.98. Lectio fecunda. dishincculpasoperis;illinciudicium Amalius diē :

aliusaūtiudicatvēm diē. Vnus districtus iudex veniat,q iudiciü mi- quisque in suo sensu abundet. Qui sa

natur,&latet: terrores peccatoribus pit dię,dñosapit:&qmanducat,dño tie intentat,& tamen adhucsustinet

. Et manducat:gratias enim agit Deo. Et idcirco venirecitius differt, vt minus qno manducat, dño no māducat, &

inueniat,quod condemnet. gratias agit Deo:nemo enim ním sibi d

R. Videntes. Ior. Lectio nona. viuit, &nemo sibi moritur.Siue enim
PM

Vniam'fletib'culpas:&cũ Pfal- viuimus,dño viuimus:siue morimur

mistæ voce præueniamo faciē ei' domino morimur.Siue ergo viuim', in cõfessione. Voluptatūnos ergo fal- fiue morimur,domini sumus. lacia nulla decipiat,nulla vana letitia Bs. In columbæ.98. Lectio terti2. feducat.In pximo nãq; eftiudexiqdi dhe currexit, vi& mortuorú & vi

Nhoc enim , xit:Vævobis,q ridetisnúc,galugebi tis,& Aebitis. Hinc enim Salomo ait: uorūdõetur.Tuautēqdiudicas fraRis'dolore miscebit:&,extrema gau trētuu? aut tu quare (pernis fratrem dijlutt'occupat.Hinciterü dicit:Ri tuum?Oés enim ftabimusantetribu sum reputaui errorē, & gaudio dixi; nal Christi. Scriptum est enim:Viuo Quid fruftra deciperis ? Hinc rursus ego, dicit dñs:qñ mihi fletet omne ait.Cor sapiêtiü,vbi tristitia eft:&cor genu,&oís lingua confitebitur Deo. ftultorū, vbi lætitia. Te Deum.7. Itaque vnusq[q;ním proferationem Ad Bñs.Añ. Vidim’stellă ei’in Orié reddet Deo.Non ergo amplius inuite,&venimus cũ muneribus adorare cem iudicemus. R. Reges. 99. dím. Ad Magn.Aña. Interrogabat

In secundo Nocturno. Magos Herodes:Quod fignú vidistis Sermo fancti Maximi episcopi. fup natū Rege?stellā vidimus fulgen Homilia 1.de Epiph.Domini. L.iiij

. té cuius spledorilluminat mundum. Nhac dilectissimi, celebritate,ficut QVINTA DI E. relatu

Inprimo Nocturno. mur,multiplici nobis eft feftiuitatelę Deepistola ad Romanos. Lectioj. tandum.Feruntenim hodie Chriftú

Nfirmūaūtin fide assumite, dominum ním velftelia duce à gennõin disceptationibus cogi- tibus adoratú,velinuitatū ad nuptias

tationū.Alius enim credit se aquas invina vertisse;vel sulceptoàlo māducareoia. Quiautē infirmusest, hanne Baptismate,consecrasle fluen olus máducet.Isq māducat, nõ man-, ta Iordanis,fuúq;fimul purificafleBa ,

L.v. B. R. N.

o

factum

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

factum sit die,noueritipse,q fecitnos nasceret,inexcusabiles fierēt de adué tamēcredere, nec dubitare debem', tu eius.R. Stella. 1o1. Lectio octaua.

Tilli dixerunt, In Bethlehēluquod cúfulgétiorisftelle padijsincita A de Librariorü erroreft. butati adorauere Chaldæi, Deúveru Géti musenim ab Euágelifta primum edi bus spes data est adorádi. Quòd aquę tū,ficut in ipso Hebraico legimus,lunouolútordinein vina mutatę, noui dæ,nõ ludææ. Quæ est enim aliarum nobis poculi prælibatú é sacramétű. gentium Bethlehem, vt,ad distinctio Quòdaut baptizatē Agnus Dei, re- nem eius,hic Iudææponeretur? ludæ gñrátis baptismi salutař nobismun’ē aūtidcircoscribit,quia eft alia Bethdedicatū.B. Qês de Saba.100.L. vj. lehēin Galilæa.Lege librum lesu filij O

Portetitaque nos fratres ad ho- Naue.Denique &inipfotestimonio,
noré Saluatoris noftri

, cui' na- quod de Michææ prophetia sumptú
tiuitatē debita nupcũ exultatiõetrā- est,ita habetur:Et tu Bethlehem terra
segimo,os cūdeuotione etiāhūcvirtu luda.B. Videntes. 101. Letónona.
tū ei'celebrarenatalēEt rectètria "Tapertis thesaurissuis,obtulerüt
hæc nobis vno acta in die mysteria - ei muneraaurū,
dicant,q ineffabilisTrinitatisarcanu Pulcherrimè munerű sacraméta lu-
yno Deilub nomine cófitemur. Per uēcus presbyter vnoversiculo copre
hæc ergo miracula Christus dñs redé hēdit;Tus,aurũ, myrrha Regią; ho-
ptor nofter oculis se voluit reuelare minis; Deoq; dona ferūt. Etresposo
mortalium,quatenus inuisibilis eius accepto in somnis,ncredirētadHero
diuinitas, quæ latebat in homine, in dē,paliâ viâ reuersi suntin regionem
opere non lateret.Be. Magi.100. fua. Qui munera obtulerat dño,cõfe-

In tertio Nocturno. quéterrespõsum accipiunt,nõpAn* L co sancti euág fm Matth. Le. vij. gelum,sed pipsum dñm:vt meritorú

Vmnatus esset lefusin Bethlehể loseph priuilegiú demonftraret.ReCluar

Iudæ,īdiebus Herodis Regis, ec uertuntur autem per aliam viã, quia ce Magi ab Oriente venerunt Ieroso infidelitati miscendi non erat Iudeolymam dicentes:Vbi est, qui natest, rum. Te Deum.7. Ad Bñs. Aña. Rex Iudæorum? Et reliqua. Qésnationes veniętàlõge, portantes *H omilia S. Hieronymi Presbyteri.. munera sua, haleluiah.Ad Mag.Añ. Lib.i.Comment.in cap.2.Matthæi. Omnes de Saba veniēt,aurum, &tus

Idimus enim stella eiļin orięte. deferentes, haleluiah, haleluiah,

Ad cõtusione Iudæorū, vt nati uitatēChristiàgétibus discerent, oriť Inprimo Nocturno. in OriếteStella;quâ futurā, Balaã,cu- Deepistola ad Romanos. Lectioj. iussucceflores erātvaticinionouerat,

Ebemus autē nos firmiores curso Lege Numerorú librū.Deferunfaūt imbecillitatesipfirmorú suMagistellęindicioī ludęã, vt sacerdo stinere,&nó nobis placere. tesà Magisinterrogati, vbi Chriftus Vnusquisquevestrū proximosuopla

ceat

[ocr errors]

cap. 2.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ceatibonú adædificationé. Et enim In fecundo Notturno. Christus nõsibi placuit,sed sicut scri Sermo Sancti Fulgentij episcopi: ptúeft:Improperia improperātiūtibi Ex Serm.i.deEpiph.subinitiú.L.ijij, cecideruntfup me.Quæcunq; enim JPseDe',q fibi primitias offerrimăfcripta funt,ad noftram doctrinā fcri Idavit,homo natoprimitias gētium pra sunt,vtper patientiam &consola hodie suo cultui dedicauit. Paftores tionem scripturarā spem habeamus. fuerútprimitiæ Iudæorũ, Magi facti B. Triasunt.98. Lectio secunda. lunt primitięgétium. Illi de proximo

Eusaūt patiētiæ, &solatij detvo adducti,isti delóginquoreducti. Vbi: bisidipfum fapere in alterutrú, elt,inquiunt,q natus

eft Rex Iudæofecundú lefum Christú:vtvnanimes rū? De HerodeRege ludæorú filij iã vnoorehonorificetis Deū,&Patrem nati fuerant:Archelaus nat'estin çadñinfi Iesu Christi.Propter quod su latio.Christusī diuersorio. Archela' scipite inuicé , ficut&Chřs suscepit natus in lectoest positus, Christusau. vosin honorē Dei. Dico enim

Chim temin præsepioestcollocatus:&ta-Iesum ministrú fuiffe circūcifionis p men illecontemnitur,iste quæritur:il pter veritate Dei,ad cöfirmādas pro- lenullatenus nominatur, iste inuenmissiones patrú:gētes aütsup miseri- tus suppliciter adoratur. cordia honorare Deú,ficut fcriptū é: R. Illuminare

. 100. Lectio quinta. Propterea cõfitebor tibii gécibe die Q Viseftiffe. k. ex Iudæorum pauLätamini gentes cum plebe eius. Et qui portatur vt paruulus,adoratur vt iterum:Laudatcomnesgentes domi Deus:paruulusin præfepio, immennī,&magnificate eum oés populi. fus in cælo,vilis in pannis, pretiosus R. Incolumbæ.98. Lectio tertia. iftellis. Quid turbaris Herodes? Rex E

Trurs’Isaias:Eteritradix Iefle& istenon venit Reges pugnando lupe

9 exurgetregere gētes,in eügétes rare,fed moriendo mirabiliter subiut fperabūt:De'autspei repleat vosom gare.Nec nat' est vt tibi succedat, sed nigaudio,&pacein credēdo,vtabū- ytin eum mundus fideliter credat:ve detisin spe, &in virtute Spus fancti. nitnon vtpugnet viuus,fed vt triumCertusaütsum, fratres mei,& egoip- phetoccisus. B. Omnes. 100, Lec.vj. tede vobis,qm&ipfipleni eftis diler Premieciom Creator eft, & domi- Pok &tione,& repletiomni scientia, ita vt pollitisalterutrú monere. Audacius nus Angelorum. Quapropter cuius autē scripsi vobis fratres,ex parte táğ timesinfantiam nalcētis

, magis timein memoriam vosreducés;pptergra redebes omnipotentia iudicātis

. No tiā, quæ data eft mihi à Deo,vt fim

mi li eum timere regni tui fuccefforem, nister Christi Ielu ingétibus, sanctifi- fed tuæinfidelitatis iustissimum dam cās euägelia Dei:vt fiat oblatio gétiú natorem.Ite, inquit,vt&egoveniens accepta,&fanctificata in Spú fancto, adorem eum.O

calliditas fita, o cru B. Reges Tharsis.99.

delitasimpia, o nequitia fraudulēta:

, RRN.

fanguis

-.Paulo

C1.2.

[ocr errors]

1

Dominica sanguis innocentium,quem crudeli- ducitadinteritum,alia quæ ducit ad ter estudisti,attestatquidde hoc puc- regnum,Illa peccatorum est,quædu ro voluisti. R:Magi. ve.100..

citad Herodě: hæc via Chřs est,qua Intertio Nocturno. reditur ad patriā.Hic enim têporalis * [co S. Euang.fm Matth. Lect.vij. estincolatus,ficut scriptum elt

: MulVmpatus effet lelusin Bethlehe tūincola facta estaia mea. Te Deú.7. ludæ, in diebus Herodis Regis, Ad Bñs. Aña. Venientadte, qui deecce Magi ab Oriente venerunt lero trahebant tibi,&adorabunt vestigia folymam,dicentes:Vbi est,qui natus pedum tuorum. Ad Mag.Ana Adest, R ex Iudæorum? Et reliqua. moniti Magiin somnis, per aliam viá *Homilia sancti Ambrosij episcopi. reuersi sunt in regionem suam. che

Vęlūtista veręfidei munera?Au SABBATHO INFRA

rū Regi,t’Deo,myrrha defücto. O&tauam Epiphaniz. Aliud enim Regiinfigne,aliud diui Ad Vesperas. Capitulum. næ Sacramétű elt poteftatis: aliud ho Ratres, obsecro vos p miseri Rom norésepulturæ,quæ nó corrúpatcor cordia Dei, vt exhibeatiscor th pusmortui,sed reseruet Nos quoque pora veftra hoftiã viuentem qhæcaudiuim',&legim', de thesau- sanctam, Deo placentem,rationabile Fis noftristalia,fratres, munera profe oblequium vestrum. Hymnus. ram'.Habem' enim thesaurú in vasis Hoftis Hero. Reges Thar.98. fietilib”.Siigitin teipfonõexte debes Ad Mag. Aña. Remansit puer

Telus çstimare qd es,sed ex Chro, quáto ma in Ierusalem,& non cognoueruntpa gisí Chrono tua debesæstimare, fed rentes eius, existimantesillum esse in Christi? Stella. 101. Lectio octaua comitatu: &requirebanteum inter

Rgo Magide thesaurissuisoffe- cognatos,&notos. Oratio.

rút munera. Vultis scire quá bo« ūOta,quæsumo domine, supplinum meritum habeat?Stella ab his vi

cantis populi cælesti pietate pdet,&vbi Herodes eft,nó videt. Vbi fequere:vt&quæagēda sunt, videāt: Chrsē,rursus videt,&via măstrat.Er. &adimplenda,quæ viderint,conua gostella hæc via eft,&viaChis,qafm lescant. Per dominum noftrum. incarnationis mysterium, Chrsé tel Deinde fitcõ.Epiph.p Añam quæ la.Oriečenim stella ex lacob, & exur; occurritfmordinē dierü infra O&ta. get homo ex Ifrael. Denique vbiChís y Omnes de Saba veniét,haleluiah. &ftella elt.Ipfe enim eft ftella splen-- ReAurum,&tus deferentes, haťah, dida,&matutina, Sua igitipfelucese Oratio. Deus qui hodierna. 116. signat. Rs. Vidētes. 101, Lectio nona. DOMINICĄ INFRA A Ccipe aliud documétum. Alia

Octauam Epiphanix. venerunt via Magi, alia redeūt. totum oflñ dicitur de Epiphania, prę Qui enim Chim videråt,Chřmintel, ter Lectiones

, Capitula,Antiphonas lexerāt,meliores vtique,ĝvenerāt,re ad Benedi&tus, & ad Magnificat, & vertunt.Duçappelunt viæ, vna qux Oronem. In primo Noct. ponii Epiä

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Olapin Corinth. quæ inferius tăt vos Erast, Archarius ciuitatis, &
pol: Cérhabdi 108; &legit de ea fe- Quart'frater.Gia dñinñilesuChristi
quéub'dicb',Lect.verò, quæ aliqua- cum oibus vobis.Am. R:Reges. 99.
cosuperfunt de Epiftola ad Roma- In fecundo Nocturno.
nos, eo anno prætermittuntur.

Sermo fancti Leonis Papæ.
Qñ Epipha.Dni in Dñica veneritz Sermone 4. deEpiphania. Lectio iiij.
Sabbatho sequenti fic Offiñ de Dni- j Vstū&rationabile,dilectissimi, ve
ca,&inj.Noct.legunt Lect.deEpisto Træýjpietatis obsequiū eft,in diebus
la ad Rom.vtinfra. Epistola verò ad q diuinæ opera misericordiæ ptestá-
Corinth.tuncponiturin dicOftaua: tur,toto corde gaudere,&honorificè
Inprimo Nocturno.

ea, quæ ad salutem noftram gesta sút, Deepiftola ad Romanos. Lcctioj. celebrare, vocāte nos ad hâc deuotio

Ommēdo aútvobisPhæbē, nēipsa recurrétium temporum lege, fororē nostrā,quæ eft in mi- quænobis poft diē, quo coetern Pa

nisterio Ecclefiæ, quæeftin tri filius Dei nato ex virgine eft, breui Cếchreis:vt ea suscipiatisīdño digne interuallo Epiphaniæ intulit festum sanctis:&asfıstatis ei,inquocûq;nego ex apparitione domini cósecratum. ciovestriindiguerit:etenim ipsa quo Be Illuminare.100. Lectio quing. queastitit multis,&mihiipsi.Saluta- IN quofidei noftræ magnum præsi te Priscā&Aquila,adiutores meosin dium prouidétia diuina costituit: Chrolesu, (qui proasa mea fuascer-- vt,dumfoléni veneratione recolitur uicesfuppofuerunt:qbus non solus adorata in exordijsfuisSaluatorisinego gratias ago, fed & cunctæ Eccřiæ fantia,pipsa originalia documēta pgētið) &domeftica Ecclesia eorum. baretur veri hominis in Chrifto orta 14. Hodiein Iordane.98. Lectio ij. natura. Hoc enim eft, quod iustificat R

Ogoaūt vos fratres, vtobserue impios:hoceft,qd ex peccatorib° fa

tis eos,q disfésiones,& offédicu cit sanctos,sií vno eodemq; dño nro lapter doctrinā,quá vos didicistis,fa- Jesu Christo &vera Deitas,&vera cré ciūt,&declinate abillis.Huiuscemo datur humanitas:Deitas,qua anteoia, di enim Christo dño nño no feruiūt, fæcula in forma Dei æqualis est patri: sed suo vētri,&p dulces sermones

, & humanitas,qua nouiffimis diebus in benedictiones feducútcorda innocê forma ferui vnitus esthoinini, tiũ. Veftra enim obediétiaioēm locũ B.Omnes de Saba. 1oo. Lectio sexta diuulgata eft.Gaudeoigitivobis, sed

, volo vos sapiêtes bono, &fimplices in malo.§. In colú.99. Lec.iij. batur errores,ex magnagestum eftdi

Alutat vos Timothe’adiutorme', uini pietate consilij,vt gensin longin

&Lucio, & Iafon,&Sofipater,co- qua Orientalis plagæ regione consignati mei.Salu:o vosego Tertius,qui ftens,quę spectandorum sideruman Icripfi epiftoláīdño.Salutat vos Cai' te pollebat

, signum natipueri, qui su hofpes me', &vniuerla Ecclia. Salu- praomnem Israel effet regnaturus,ac B.R. N.

cipe

Jolo gastapics effein menos lim A que contra omnes pramunie

O iij

« PoprzedniaDalej »