Obrazy na stronie
PDF
ePub

21

2

1

Exaltabo te dñe,quo.29.

49
19 Nisi quia dñs.123.

6 Nolięmulari in malig.35.
Exaudiat te dominus in. 19
28 Nonne Deo subiecta erit.61.

29
Exaudi Deus orationem.54.

33
Exaudi Deus deprecatione.6o. 29 Notus in ludea Deus.75.
Exaudi Deus orationem.63. 29

Omnes gentes plaudite manibus iu-
bilate.46.

25
Exaudi domineiustitiam. 16.

29
Expectans expectaui dom. 39. 24 Paratum cor meu Deu$.107. 44
Exultate Deo adiutori. 8o. 37 Quàm bonus Ifrael. 72.

33
Exultate iusti in dño.32. 20 Quàm dilecta tabern.83.

37
Exurgat Deus & dislipent.67. 30 Quare fremuerunt. 2.
Fundamenta cius in.86. 38 Quemadmodú desiderat.41. 24
Inclina domine aurētuā.85.

38 Qui confiduntin dño. 124. 49
In conuertendo dom. 125. 49 Quid gloriarisin malitia.si. 26
la dño confido.io.
3. Qui habitat in adiutorio go.

55
In exitu Israel de Ægypto. 113. 47 Qui regis Israel intende.79.

35
In te domine fperaui.3o.

Saluum me fac Deus.68.
19

31
In te domine fperaui.70.
32 Saluum me fac dñe.nl.

43
Iubilate Deo ois terra.ps. 65. 29 Sępe expugnauerunt me.128.

49
lubilate Deo ois terra,seru.99.

41
Si verèvtique iuftitiam.57.

28
Judica domine nocentes.34.

20 Super flumina Babylonis.136. SI
Iudica me Deus, & disc.42. 27 T edecethymnus Deus 64.

31
ludica medñe quoniam.25.

Venite exultemus.94.
Lætatus sum in his q.121.

48 Verba mea auribus 5.
Lauda anima mea. 145.

53 Voce mea ad dominú.76. 34
Lauda lerusalem. 147. 53 Voce mea ad dñm.143.

52
Laudate dñm decelis. 148. 8 Víquequo dñeobl. 12.

3
Laudate dñm in sanctis. 150. 8 Vtquid Deus repulistiin.73,
Laudate dñm omnes. I 16.

· 33

Canticorum Index.
Laudate dñm qñ.146. 53 Audite cęli quęloquor.
Laudate nomen dni. 134.

45
50
Benediciteomnia opera.

8
Laudate pueri dñm. 112. 47 Benedictus dñs Deus Ifrael.

15 Cantemus dñogloriose. 36

48 Confitebor tibi domine.
Magnus dns &47.

23
26 Domine audiui auditionem.

40
50 Ego dixi in dimidio.
28 Exultauitcor meum,
28 Magnificat.
22 Nunc dimittis.
41 Quicunque vult fal.
38 Te Deum.

I 2

1

22

[ocr errors]

9

Legem pone
Leuaui oculos meos.120.

[ocr errors]

Memento dñe. 131.
Miserere mei Deus. 56.
Miserere mei Deus,qñ.55.
Miserere mei Deus secun.go.
Misericordiam &iudiciú. 100.
Misericordias dñi 88.
Nisi dñs ædificauerit.126.

27
31

48

7
49

F:1 N 1: S

55
Іо

1

49

21

29 33

[ocr errors]

usiu

25 44 33 37

2

24 49 26 55 35 31 43 49 28

so 31

bisa
ABSOLVTIONES ET BENEDICTIONES

Dicendçante Lectionesin officio nouem &trium Lectionum.
In primo Nocturno. Abiolutio. Siofficium fitde Sancto triumle

Xaudi,dñelesuChře,pces fuorú Etionum prima benedi&tio erit.

tuorú,&mifere nobis,gcúpře& Illenos benedicat;quisinefinevi. Spūlīto viuis&regnas in fæcula fæ- uit&regnat. R.Amen. culorum. Amen. Benedictiones.

2. Cuius vel quorum i Benedi&tione perpetua benedicat 3 Adsocietatem. nospateręternus. Amen.

Si otñfit de S. Maria, viij, broent 2 Vnigenitus Deifilius nos benedi

Cuius festú colimus,ipfa virgovir cere&adiuuare dignetur. ginūintercedatpnobis ad dominū. 3 Spiritus sancti gratia illuminet sen

Siin vitima lectionelegendum sit fus&corda noftra.

aliud Euangelium cum Homilia ix. In fecundo Nocturno. Antiphona. benediétio crit.

Pfiuspietas, & misericordia nos PerEuãgelica dictadleãtnia Glieta. adiuuet

, qui cum patre & Spiritu Que benedictio Per Euangelica, fancto viuit & regnat in fecula fecu- in nocte Natiuitatis Domini, dicitur lorum. R. Amen. Benedi&tiones anteoctauam Lectionem, &tuncan 4 Deus Pater omnipotens fit nobis tenonam Lcctionem dicitur.

propitius&clemens. Amen. Verba sancti Euãgelij doceat nos 5 Chrsppetuędet nobis gaudia vitę. Christusfilius Dei. 6 Ignemsuiamorisaccēdat Deusin Inofficio trium Lett dör Abiolo. cordibus noftris.

&Benedi&tionesprędiete, ördinein In tertio Nocturno. Abfolutio. rub.gencralibus, dinj.Dominicade A

Vinculis pētõrūnforū absoluat Aduentu descripco:&inco quando.

nos omnipotens & misericors non legitur Hoñil.cum Euangeiio, dominus. Amen. Benedictiones, & bencdiétiones fumendæ funt ex 7 Euangelicalectio sitnobis falus & tertio Noct. prima benedictio dicit ; protectio. R.Amen.

Illenos benedicat,quísincfinevi8 Diuinum auxilium maneat sem. uit&regnat. per nobiscum.

Diuinum auxilium,
9 Ad focietatem ciuium fupernorú 3 Adsocietatem.
perducatnosrex Angelorum.

In oiliciotriun Lectionumquán
Si officium fit de Sancta nouem do legitur homilia cum Euangelio,
Lectionum, octaua benedictio erit. prima benedictio erit.
Cuiusfestum colimus,ipse vel, ip-

Euangelicalectio.
saintercedatpronobis ad dominu. 2 Diuinuin.

Quandoluntplures, dicitur, 3 Adsocietatem. Quorum vel quarum festum coli- Inolnicio de sancta Maria in Saba mus,ipfi velipfæintercedant prono batho, Abfolutio & Benedictions bisad dominum.

dñrvtin ciusoificioin Sabbatho.

1

22

4

2

3 33

2

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

DI S S 0 SI TV

T M
PER HE 3 DOMA DA M.

Cum Ordinario OFFICU de Tempore.
D Ο Μ Ι Ν Ι C Α. detad dexterā Dei Patrisomnipotê-
AdMatutinuin.

tis:inde vêturus eftiudicare viuos & Ante Matutinum &omnes Horas, mortuos. Credo in Spiritum sanctú, præterqad Cöpletorium dr secreto. fancta Ecclefia Catholicã, Sanctorú

Ater noster , qui es comunioné, Remissionépcõru, Car in cælis, sanctificet no- nis resurrectionē, vitam æterna. Añ. men tuum:adueniatre Deindeclara voce dicitury. gnum tuum, fiát volun

Omine labia mea aperies. tastua, sicutin cælo, &

Etos meum annunciabit in terra:panem noftrum quotidianū

laudem tuam. da nobis hodie & dimitte nobis debi y.Deusin adiutorium mcúintende. ta nra,ficut& nos dimittimus debi- Dominead adiuuādūme fcftina. toribus niis:&nenosinducasin tēta Cloria patri,&filio,&fpui sancto. tionem:sed libera nosà malo.Amen. Sicut eratin principio, &nunc,& VeMaria, gratia plena: Domi- semp,&in

fecula feculorú.Añ. Hal. nus tecum, benedicta tuinmu- & Sicu Haleluiah. domnes horas lieribus, & benediétus fructus ven- per totú Anna, preterquama Dnica tris tui lefus. Sākta Maria, mater Dei, in Septuagesiman vfq; ad Feriam v. ora pro nobis peccatoribus, nunc, & ü Cena Donini: tunc enim dicitur, in hora mortis noftræ. Amen. Laustibi Dominerexæternæ glorię. 9 Inprincipio Matutini, & Priit, Inuitatóriun equiens diabosta acin fine Completorij dicitur etiam Epiphitajad Dominican Sepedag

Symbolum Apostolorum. &aboet. Pentec. vfq; ad Aduentu.
RedoinDeum, Patremomni- Inuitatoriū. Adoremus Dominum.

potentem, creatorem celi&ter Qui fecit nos. Repetitur. Adoremus ræ, &in Iesum Christuim, filium'eius Dominū, Qui fecit nos. Pálinus 9-4. vnicum, Dominuin noftrü,qui.con- Enite, exultemus Domino, iuceptus est de spiritu sancto, natus ex bilemus Deo falutari noftro: Maria virgine, Passusfub Pótio Pila- præoccupemus faciem eius in conto, crucifixus, mortuus & fepultus: feffione, & in psalmis iubilemus ej. descendit ad inferos: tertia dierefur- Adoremus Dominum,qui fecit nos. rexità mortuis:afcenditadcælos:se- Quoniã Deus magnus Dominus:&

[blocks in formation]

1

rex magnussup omnes deos:qñnon Etexpiatosfordibus
repellet Dñsplebésuam,qain manu Reddat polorum sedibus.
eius funtoésfines terræ, & altitudi- V tquique sacratissimo
nes mõtiūipsecöfpicit, Qui fecit nos,

Huius diei tempore
uoniamipfius est mare, & ipfefe Horis quietis pfallimus,
citillud, &aridam fundauerút ma- Donis beatis muneret.
nuseius: venite, adoremus, &proci- I am nuncpaterna claritas
damusante Deum:ploremuscoram Tepoftulamusaffatim,
Domino qui fecit nos, quia ipse est

Abfitlibidosordidans,
Dominus Deus noster, nos autem Omnisque actus noxius.
populus eius, &ques pascuæ eius. N'efæda fitvellubrica
Adoremus Dominum, qui fecit nos, Compago nostri corporis,
Hodiefi vocem eius audieritis, noli- Perquam Auerni ignibus
re obdurarecorda veftra, ficutin ex- Ipfi crememur acrius.
acerbatione secundum diem tenta- Obhoc Redemptorquæfumus,
tionisin deserto,vbi tentaueruntme Vtprobra noftra diluas,
patres vestri, probauerunt, &vide- Vitæ perennis commoda
runtopera mea. Qui fecit nos, Nobis benigneconferas.

uadraginta annis proximus fuige Q xocarnisactu exules
nerationi hụic, & dixi,femper hier- Effectiipfi cælibes,
rantcorde: ipsi vero non cognoue-

Vtpræftolamur cernui

,
runt vias meas, quibus iuraui in irą Melos canainus gloriæ.
mea,siintroibútin requiem meam.

Præsta pater pijssime,
Adoremus Dominum, qui fecitnos Patrió compar Vnice,
cuterain principioằnúc,&sếp & Regnanspomnc laculum. Amen.
in scľa fæculorú. Añ. Qui fecit nos. & Subfequens Hymnus dicitur ab
Adoremus Dominum, qui fecitnos, Octaua Pentec.viqjad Dsicampi

Sequês Hymn' dr ab Oz. Epiph. ximiotem Kalen: Octob. Hymnus: .
vsq; ad Dniçãj: Quad.&àDñica px Ofte surgentes vigilemus oés,

N
miori Kal. Okt. vsq; ad Adue.Hym Sépin pfalmis meditemur, atq;

Rimo dierum omnium,
P.

Viribustotis Domino canamus
Quomundus extat conditus,

Dulciter hymnos.
Vel quoresurgensconditor V tpioregi pariter canentes,
Nos morte victa liberat.

Cum suis fanctis mereamur aulam
Pulsis proçul torporibus,

Ingredi cæli,fimul& beatam
Surgamusomnesocyus,

Ducere vitam,
Et nocte quæramuspium

Præstet hoc nobis deitas beata
Sicutprophetam nouimus, Patris,ac Nati, pariterq; fanéti
Noftras preces vtaudiat,

Spiritus,cuius reboatin omni
Suamquedextram porrigat;

Gloria mundo, Amen.

D. Grco gorij.

D. Gre
gorije

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »