Obrazy na stronie
PDF
[graphic]
[ocr errors]

-A dditamentum Breriarii.

Bjrkowski, (dominikanin z czasów zygmuntowskich). Dziewięć kazań. Błociszecski. Historya Powszechna z tablicami chronologicznemi tomów 4.

Bóg i ludzkość, mężczyzna i kobieta.

Co się stało w Polsce od pierwszego jej rozbioru aż do końca wojen Napoleona. Cztery powieści.

Dembowski Piśmiennictwo polskie w zarysie.

Dzieje narodu polskiego z tablicą chronologiczną aż do naszych czasów dla użytku młodzieży.

Dyalogiczna Gramatyka francuzka na sposób Ollendorfa dla Polaków obrobiona 2 części.

Frankę Słowa pokoju i miłości.

Goszczyński Seweryn. Król Zamczyska.

KAMIEŃSKI Ks. M. Kazania na niedziele i święta, 3 części,

„ „ Nabożeństwo pasyjne i inne pieśni nabożne z melo

dyą w nutach.

Karnkowski, (arcybiskup gnieźnieński r. 1582—1603). Messiasz albo kazania 8*1ipadku i naprawie rodzaju ludzkiego. Konfederacya Gołąbska, obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława *" Augusta przez niewiadomego pisarza. Krasicki. Bajki.

Książka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiej.

m n „ czyli zbiór modlitw rozmyślań i wzniesień ducha

do Boga przez L. E. Libelt. Wykład matematyki dwa tomy.

Listy nad wypadkami w Polsce (w latach 1763 i 1766 ciekawe źródło historyczne).

[graphic]
[graphic]

LESŁAWA ŁUKASZEWICZA
RYS DZIEJÓW

PIŚMIENNICTWA

POLSKIEGO.

WYDANIE WIĘKSZE.
Uzupełnione i doprowadzone do r. 1859.

[graphic]
[merged small][graphic]

WSTĘP.

§• 1- Piśmiennictwo, zwykle literaturą zwane jest obrazem stanu oświaty w narodzie i objawia się w płodach piśmiennych.

§. 2. Znamiona główne narodu Polskiego

jak cielesne tak i duchowe były i są po części takie same, jakie i całą rzeszę Sławiańską zdobią, a po części powstały ze stosunków społecznych i obywatelskich. Do pierwszych da się policzyć" gościnność i miłość" do pieśni, do drugich wojowniczość , tudzież pochop i lgnienie do cudzoziemczyzny tej warstwy społeczeństwa, która wiedzę swą rozprzestrzeniła nauką i jakiej takiej nabyła ogłady.

§• 3. Polskie piśmiennictwo jako wypływ tej wiedzy i ogłady toż samo nosi na sobie znamię. Długie wieki było naśladowniczem, mianowicie Rzymian i Francuzów; dopiero w nowych czasach wszedł naród w siebie, i zaczął kroczyć o własnych siłach, samodzielnie, i odtąd poczęło się rozwijać piśmiennictwo w ścisłem znaczeniu nitrodowe.

§. 4. język Polski, jako mowa Sławiańską posiada przymioty i innym Sławiańskim właściwe; do Czeskiego najwięcej zbliżony, jednak do śpiewności łączy męzkość, na której zbywa Czeskiemu. Wiele ucierpiał i jeszcze cierpi przez języki cudzoziemskie: dawniej dla uczoności w Łacinie kryjącej się, a w nowych czasach dla popisywania się znajomością Francuzkiego i t. d.

« PoprzedniaDalej »