Obrazy na stronie
PDF

quisque ecclesiis et jurisdictionibus ab omnibus in violate perpetuo observari curent ac faciant. Contradictores per censuras ecclesiasticas, aliaque opportuna juris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac in generalibus, provincialibus, vel synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus, ac quarumcunque ecclesiarum, ordinum, congregationum, collegiorum, atque universitatum, etiam studiorum generalium juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, ac privilegiis, indultis, ac litteris apostolicis in contrarium quomodocunque emanatis, et emanandis: quibus omnibus ad hunc effectum latissime derogamus, ac derogatum esse decernimus. Volumus autem, ut praesentium transumptis etiam in ipsis voluminibus impressis eadem, in judicio et extra , fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Dat. Romae, apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 9. No

vembris, 1592. Pontif. nostri Anno 1.

[merged small][ocr errors]

SANCTUM
JESU CHRISTI
EVANGELIUM

SECUNDUM
M A T T H A E U M.

CAP. I.

7. Salomon autem I genuit Christi genealogia, conceptio et

Roboam. Roboam autem & ge

nuit Abiam. Abias autem” geortus.

nuit Asa. 1. aLiber generationis Jesu 8. Asa autemi genuit JosaChristi filii David', filii Abraham. / phat. Josaphat autem, genuit

2. Abraham genuit Isaac. Isaac | Joram. Joram autem? genuit autem genuit Jacob. Jacob autem Oziam. genuit Judam, et fratres ejus. 9. Ozias autem m genuit Joa

3. Judas autem genuit Pha- | tham. Joatham autem genuit res, et Zaram de Thamar. Pha | Achaz. Achaz autem genuit res autem genuit Esron. Esron | Ezechiam. autem genuit Aram.

10. Ezechias autem genuit 4. Aram autem genuit Amina- | Manassen. Manasses autem P dab. Aminadab autem genuit | genuit Amon. Amon autem I geNaasson. Naasson autem genuit | nuit Josiam. Salmon.

11. Josias autem' genuit Je5. Salmon autem genuit Boozd

choniam, et fratres ejus in transde Rahab. Booz autem genuit

migratione Babylonis. Obed ex Ruth. Obed autem ge

12. Et post transmigrationem nuit Jesse. Jesse autem genuit David regem.

Babylonis Jechonias genuit Sala6. David autem Rexe genuit f3 Reg. 11, 43. & 1 Par. 3, 10. 3 Reg.

14, 31. 3 Reg. 15, 8. i 3 Reg. 15, 24. Salomonem ex ea, quae fuit

k 3 Reg. 22, 51.21 Par. 3, 11. in 2 Par. Uriae.

26, 23. 12 Par. 28, 27. 4 Reg. 16, 1.

02 Par. 32, 33. 4. Reg. 16, 20. P 2 Par. ev.1-17. Luc. 3, 23-38. Rom. 1, 33,, 20. 4. Reg. 21, 18. 92 Par. 33, 25. 3. ¢1 Par. 2,4-10. d Ruth. 4,17 - 22. 7 2 Par. 36, 1. 4 Reg. 21, 24. si Par. 2 Reg. 12, 24.

| 3, 16.

Cap. I. 3. Zarad; ibid. Esrom. 5. Racab; ibid. Pooz; ibid. Obeth. 11. in transmigrationem.

thiel. Salathiel autem genuit | cabis nomen ejus JESUMv; ipse Zorobabel.

enim salvum facietw populum 13. Zorobabel autem genuit suum a peccatis eorum. Abiud. Abiud autem genuit Elia 22. Hoc autem totum factum cim. Eliacim autem genuit Azor. est, ut adimpleretur, quod di

14. Azor autem genuit Sadoc. ctum est a Domino per PropheSadoc autem genuit Achim. tam dicentem: Achim autem genuit Eliud.

23. „Ecce virgo in utero ha15. Eliud autem genuit Elea- „bebit, et pariet filium; et vocazar. Eleazar autem genuit Ma- bunt nomen ejus Emmanuel, than. Mathan autem genuit Ja- | „quod est interpretatum: Nocob.

„biscum Deus *.“ 16. Jacob autem genuit Joseph 24. Exurgens autem Joseph a virum Mariae, de qua natus est somno, fecit sicut praecepit ei JESUS, qui vocatur Christus. angelus Domini, et accepit con

17. Omnes itaque generatio- | jugem suam. nes ab Abraham usque ad David, 25. Et non cognoscebat eam, generationes quatuordecim; et a | donec peperit filium suum primoDavid usque ad transmigratio genitum; et vocavit nomen ejus nem Babylonis, generationes JESUM. quatuordecim; et a transmigratione Babylonis usque ad Chri

CAP. II. stum, generationes quatuorde- / Magorum adoratio. Christi fuga in cim.

Aegyptum. Infanticidium Bethlehe18. CHRISTI autem generatio

niticum. Reditus ex Aegypto. sic erat: Cum esset desponsata 1. Cum ergo natus esset Jesus mater ejus Maria Joseph, ante in Bethlehem y Juda in diebus He- $ quam convenirent, inventa est

rodis regis, ecce! Magi ab Orienin utero habens de Spiritu sancto. te venerunt Ierosolymam,

19. Joseph autem vir ejus, cum 2. dicentes: Ubi est qui natus esset justus, et nollet eam tradu est rexJudaeorum? Vidimus enim cereu, voluit occulte dimittere stellam ejus in Oriente, et venieam.

mus adorare eum. 20. Haec autem eo cogitante, 3. Audiens autemHerodes rex, ecce! angelus Domini apparuit turbatus est, et omnis Ierosolyin somnis ei dicens: Joseph, fili | ma cum illo. David! noli timere accipere Ma- 4. Et congregans omnes prinriam conjugem tuam ; quod enim cipes Sacerdotum, et Scribas poin ea natum est, de Spiritu san puli, sciscitabatur ab eis, ubi cto est.

Christus nasceretur. 21. Pariet autem filium, et vo- 5. At illi dixerunt ei: In Beth+ Luc. 1, 27, 35. Num. 5, 12. sqq. ' v Luc. 1, 31. w Act. 4, 12. – Jes. ? Deut. 24, 1.

1 14. Gen. 35, 19. Luc. 2, 4. 899.

Cap. I. 13. Iliachim bis. 14. Saddoc bis. 15. Mattban. 17. omnes ergo; ibid. quattuordecem; ibid. usque transmigrationem 20. in somnis paruit ei; ibid. filii (ita constantissime in hoc codice). 23. Emmanuhel. 24. exsurgens. II. i. Betleem Judaeae; ibid. Hierosolymam dicentes. 5. Betleem Judaeae.

- lehem. Judae; sic enim scri- | puerum et matrem ejus nocte, et ptum est per Prophetam:

secessit in Aegyptum. 6. ,,Et tu Bethlehem, terra Ju- 15. Et erat ibi usque ad obitum :,,da, nequaquam minima es in Herodis; ut adimpleretur , quod „principibus Juda; ex te enim dictum est a Domino per Prophe„exiet dux, qui regat populum tam dicentem: „Ex Aegypto vo,,meum Israel a.“

„cavi filium meum.“ 7. Tunc Herodes, clam voca 16. Tunc Herodes videns, quotis Magis, diligenter didicit ab niam illusus esset a Magis, iraeis tempus stellae, quae apparuit tus est valde; et mittens occidit eis;

omnes pueros, qui erant in Beth8. et mittens illos in Bethle lehem, et in omnibus finibus ejus, hem, dixit: Ite, et interrogate di a bimatu et infra, secundum temligenter de puero; et cum inve pus, quod exquisierat a Magis. neritis, renunciate mihi, ut et ego 17. Tunc adimpletum est, quod veniens adorem eum.

dictum est per Jeremiam prophe9. Qui cum audissent regem, tam dicentem: abierunt. Et ecce! stella , quam 18. „Vox in Rama audita est, viderant in Oriente, antecedebat „ploratus et ululatus multus; Raeos, usque dum veniens staret ,,cheld plorans filios suos, et nosupra, ubi erat puer.

„luit consolari, quia non sunte.“ 10. Videntes autem stellam 19. Defuncto autem Herode, gavisi sunt gaudio magno valde. ecce! angelus Domini apparuit

11. Et intrantes domum, inve in somnis Joseph in Aegypto, nerunt puerum cum Maria matre 20. dicens: Surge, et accipe ejus, et procidentes adoraverunt puerum et'matrem ejus, et vade eum; et apertis thesauris suis, in terram Israel; defuncti sunt obtulerunt ei munera, aurum, enim, qui quaerebant animam thus, et myrrhamb.

pueri. 12. Et responso accepto in so 21. Qui consurgens, accepit mnis, ne redirent ad Herodem, puerum, et matrem ejus, et venit per aliam viam reversi sunt in in terram Israel. regionem suam.

22. Audiens autem, quod Ar13. Quicum recessissent,ecce! chelaus regnaret in Judaea pro angelus Domini apparuit in 80- | Herode patre suo, timuit illo ire; mnis Joseph, dicens: Surge et et admonitus in somnis, secessit

accipe puerum, et matrem ejus, in partes Galilaeael. : et fuge in Aegyptum, et esto ibi, 23. Et veniens habitavit in ciusque dum dicam tibi; futurum vitate, quae vocatur Nazareth; est enim, ut Herodes quaerat pu- , ut adimpleretur, quod dictum est erum ad perdendum eum.

per Prophetas: „Quoniam Naza14. Qui consurgens, accepit raeus vocabitur 8.“ • Joh. 7, 42. a Mich. 5, 2. Ps. 71, Hos. 11, 1. d Gen. 35, 19. Jer. 31, 10. Jes. 60, 6. Luc. 2, 16.

15. f Infra. 3, 13. & Joh. 1, 46.

Cap. II. 6. Israhel. 11. tus et murram. 13. in somnio (o erasum). 14. recessit. 16. inlusus. 17. Hiremiam. 19. apparuit angelus Domini; ibid. in Aegypto dicens. 21. qui surgens. 22. illuc ire. 23. Nazareus.

10. Jam enim securis ad radiCAP. III.

cem arborum posita est. Omnis Praecursor Joannes, a quo Jesus

ergo arbor, quae non facit frubaptizatur.

ctum bonum, excidetur, et in

ignem mittetur. 1. ll In diebus autem illis venit Joannes Baptista praedicans in

11. Ego quidem baptizo vos deserto Judaeae,

in aqua in poenitentiam; qui

autem post me venturus est”, for2. et dicens: Poenitentiam

tior me est, cujus non sum dignus agite! appropinquavit enim re

calceamenta portare; ipse vos gnum coelorum.

baptizabit in Spiritu sancto, et 3. Hic est enim, qui dictus est igni; per Isaiam prophetam dicentem: „Vox clamantis in deserto! Pa

12. cujus ventilabrum in manu „rate viam Domini, rectas facite

| sua, et permundabit aream suam, „semitas ejusd.“

et congregabit triticum suum in

| horreumo; paleas autem com4. Ipse autem Joannes habebat

buret igni inextinguibili. vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos

13. p Tunc venit Jesus a Galisuos; esca autem ejus erat locu- | laea in Jordanem ad Joannem, ut stae, et mel silvestre.

baptizaretur ab eo. 5. Tunc exibat ad eum Ieroso- 14. Joannes autem prohibebat lyma, et omnis Judaea, et omnis eum, dicens: Ego a te debeo regio circa Jordanem;

baptizari, et tu venis ad me? 6. et baptizabanturl ab eo in

15. Respondens autem Jesus, Jordane, confitentes peccata sua. dixit ei: Sine modo! sic enim

7. Videns autem multos Phari- decet nos implere omnem justisaeorum et Sadducaeorum, veni tiam. Tunc dimisit eum. entes ad baptismum suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis

16. Baptizatus autem Jesus, demonstravit vobis fugere a ven

confestim ascendit de aqua; et tura ira?

ecce! aperti sunt ei coeli; et vi8. Facite ergo fructum dignum

dit? Spiritum Dei descendentem

sicut columbam, et venientem supoenitentiae!

9. Et ne velitis dicere intra | per se. vos: Patrem m habemus Abra

· 17. Et ecce!vox de coelis, di-" ham; dico enim vobis, quoniam

cens: Hic est filius meus dilectus, potens est Deus de lapidibus istis

in quo mihi complacui"! suscitare filios Abrahae.

* Joh. 1, 15. 26. 33. Act. 1, 5. II, 16. hv. l-12. Marc. 1, 1-8. Luc. 3, 13, 25. c. 13, 30. P Marc. 1,9 1-18. ic. 4, 17. Marc. 6, 12. k Jes. Luc. 3, 21 — 23. Joh. 1, 32. c. 12, 40, 3. ? Act. 19, 3, 4. m Joh. 8, 33. 39. 18. 17, 5. 2 Petr. 1, 17.

Cap. III. 1. Johannes. 2. paenitentiam- adpropinquavit. 3. Esaiam. 4. pelliciam; 'ibid. lumbos ejus; ibid. lucustae. 5. exiebat; ibid. circum. 6. in Jordane ab eo. 7. a futura ira. 9. potest Deus; ibid. Abraham (Dativus). 11. vos baptizo; ibid. calciamenta; ibid. baptizavit codice). 13. in Jordanen. 16. baptizatus autem confestim (deest Jesus).

« PoprzedniaDalej »