Obrazy na stronie
PDF
ePub

61. Fortunata facti injustitia nullum juris sanctitati detrimentum affert.

Alloc. Jamdudum cernimus, 18 Martii 1861.

62. Proclamandum est et observandum principium quod vocant De non interventu.

Alloc. Novos et ante, 28 Septembris 1860.

63. Legitimis Principibus obedientiam detrectare, immo et rebellare licet.

Epist. Encycl. Qui pluribus, 9 Novembris 1846.
Alloc. Quisque vestrum, 4 Octobris 1847.

Epist. Encycl. Noscitis et Nobiscum, 8 Decembris 1849.
Litt. Apost. Cum catholica, 26 Martii 1860.

64. Tum cujusque sanctissimi juramenti violatio, tum quaelibet scelesta flagitiosaque actio sempiternae legi repugnans, non solum haud est improbanda, verum etiam omnino licita, summisque laudibus efferenda, quando id pro patriae amore agatur.

Alloc. Quibus quantisque, 20 Aprilis 1849.

§ VIII.

ERRORES DE MATRIMONIO CHRISTIANO.

65. Nulla ratione ferri potest, Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

66. Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

67. Jure naturae matrimonii vinculum non est indissolubile, et in variis casibus, divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 Septembris 1852.

68. Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, a qua impedimenta existentia tollenda sunt.

Litt. Apost. Multiplices inter, 10 Junii 1851.

69. Ecclesia sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere coepit, non jure proprio, sed illo jure usa, quod a civili potestate mutuata erat.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

70. Tridentini canones qui anathematis censuram illis inferunt qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hac mutuata potestate intelligendi sunt.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

71. Tridentina forma sub infirmitatis poena non obligat, ubi lex civilis aliam formam praestituat, et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

72. Bonifacius VIII. votum castitatis in Ordinatione emissum nuptias nullas reddere primus asseruit.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

73. Vi contractus mere civilis potest inter Christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter Christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

Lettera di S.S. PIO IX. al Re di Sardegna, 9 Septembre 1852.

Alloc. Acerbissimum, 27 Septembris 1852.

Alloc. Multis gravibusque, 17 Decembris 1860.

74. Causae matrimoniales et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinent.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 Septembris 1852.

N.B. Huc facere possunt duo alii errores de clericorum coelibatu abolendo et de statu matrimonii statui virginitatis anteferendo. Confodiuntur, prior in epist. encycl. Qui pluribus, 9 Novembris 1846, posterior in litteris apost. Multiplices inter, 10 Junii 1851.

§ IX.

ERRORES DE CIVILI ROMANI PONTIFICIS PRINCIPATU.

75. De temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputant inter se Christianae et Catholicae Ecclesiae filii.

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 Augusti 1851.

76. Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica Sedes potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque vel maxime conduceret.

Alloc. Quibus quantisque, 20 Aprilis 1849.

N.B. Praeter hos errores explicite notatos, alii complures implicite reprobantur proposita et asserta doctrina, quam Catholici omnes firmissime retinere debeant, de civili Romani Pontificis principatu. Ejusmodi doctrina luculenter traditur in Alloc. Quibus quantisque, 20 Aprilis, 1849; in Alloc. Si semper antea, 20 Maii 1850; in Litt. Apost. Cum Catholica Ecclesia, 26 Martii 1860; in Alloc. Novos, 28 Septembris 1860; in Alloc. Jamdudum, 18 Martii 1861; in Alloc. Maxima quidem, 9 Junii 1862.

§ X.

ERRORES QUI AD LIBERALISMUM HODIERNUM REFERUNTUR.

77. Aetate hac nostra non amplius expedit, religionem Catholicam haberi tamquam unicam Status religionem, caeteris quibuscumque cultibus exclusis.

Alloc. Nemo vestrum, 26 Julii 1855.

78. Hinc laudabiliter in quibusdam Catholici nominis regionibus lege cautum est ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cujusque cultus exercitium habere.

Alloc. Acerbissimum, 27 Septembris 1852.

79. Enimvero falsum est, civilem cujusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indifferentismi pestem propagandam.

Alloc. Numquam fore, 15 Decembris 1856.

80. Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare

et componere.

Alloc. Jamdudum cernimus, 18 Martii 1861.

APPENDIX IV.
LAd. pag. 75. n. 33.]

DECRETUM

SUPER USU FORMULAE BREVIORIS IN BAPTISMO ADULTORUM.

LOC. SIG.

Cum Archiepiscopi et Episcopi Hiberniae in Plenaria Synodo Maynutiana, attentis multis difficultatibus, quibus forma baptismi adultorum, quae in Rituali Romano praescribitur, praecipue in casu conversorum ad fidem obnoxia est, humiliter S. Sedi supplicaverint, ut forma breviori et magis accommodata conversis uti ipsis liceat ; SSmus Dominus Pius Divina Providentia PP. IX., referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Pro-Secretario, in audientia diei 3 Septembris currentis anni 1876 impertiri dignatus est ad quinquennium facultatem utendi in adultis sacro fonte abluendis breviori formula pro baptismate parvulorum in Rituali Romano praescripta, omissa longiori pro adultis ibidem statuta, quando aliquod incommodum exinde obventurum timeatur, dictamque facultatem Sacerdotibus sibi subditis subdelegandi, monitis tamen iisdem Praesulibus, ut sensim sine sensu ad Ritualis Romani normam redire satagant.

Contrariis quibusque neutiquam obstantibus.

Datum Romae ex Aed. S. C. de Prop. Fide die 1 Septembris 1876.

ALEXANDER CARD. FRANCHI, Praef.

J. B. AGNOZZI, P. Secret.

« PoprzedniaDalej »