Płynność i egzystencja.: Doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville'a

Przednia okładka
bananaart.pl/exmachina/m-studio, 1 lip 2008 - 394

 Płynność i stałość, człowiek i przedmiot, egzystencja i doświadczenie, filozofia i literatura – oto kluczowe pojęcia niniejszych rozważań. Praca ta, w najogólniejszym wymiarze, stawia sobie za cel przedstawienie Hermana Melville’a i jego dzieł w nieco innej optyce, niż czyniły to tradycyjne ujęcia krytycznoliterackie: staram się bowiem pokazać tę interesująca postać nie tyle jako romantycznego pisarza zafascynowanego oceanem, ile dziewiętnastowiecznego myśliciela, który stworzył szczególną, napisaną językiem romantycznej literatury, filozofię egzystencji i nie tylko jako twórcy literackiej fikcji, lecz jako osadzonego w klimacie swojej epoki filozofa, dążącego do odkrycia i przekazania innym prawdy o świecie i człowieku.

 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje o autorze (2008)

Paweł Jędrzejko (ur. 27 czerwca 1970 w Katowicach) – polski literaturoznawca-amerykanista i translatolog, kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Informacje bibliograficzne