Obrazy na stronie
PDF
ePub

서 hehe law boeken

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

MECHLINIÆ,

11. DESSAIN,
$UNMI PONTIFICIS, S, CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE ET ARCHIEP,

MECHL. TYPOGUAPIIUS.
M OBXX.

OCHFORD

SNIV.
KIBRARY

SERVUS SERVORUM DEI,

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

10 primum lempore ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea li.

benter animum viresque nostras intendimus, et cogitationes omnes dire. ximus, quæ ad ecclesiasticum purum relincndnm cultum pertinerent, eaquc parare el, Deo ipso adjuvante, omni adhibito studio efficere contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta, Nobis slatuendum esset de sacris libris, Catechismo, Missali et Breviario' edendis atque emendandis : edito jain, Deo ipso annuente, ad populi eruditionem Catechismo, et ad debitas Deo persolvendas laudes Breviario 'castigato, omnino, ut Breviario Missale responderet, ut congruum est et conveniens (cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missæ celebrandæ rituni esse maxime deceat) necesse jam videbatur, ut quod reliquum in hac parte esset de ipso nempe Missali edendo quamprimum cogitaremus. Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus, qui quidem diligenter collatis omnibus cum velustis nostræ Valicanæ Bibliothecæ, aliisque undiqne conquisitis, emendatis atque incorruptis codicibus, necnon veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui de sacro eorumdem rituum instituto monumenta nobis reliquerunt, ad pristi: nam Missale ipsum sanctorum Patrum norniam ac ritum restituerunt. Quod recognitum jam et castigatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc in. stituto, cæptoque labore, fructus omnes percipiant, Romæ quamprimum imprimi, aique' impressum edi mandavimus : nempe ut sacerdotes intelligant quibus precibus uti, quos ritus, quasve cæremonias in Missarum celebratione retinere posthac debeant. Ut autem a sacrosancta romana Ecclesia, ceterarum ecclesiarum matre et magistra, tradita ubique amplectantur omnes et observent, ne in posterum perpetuis futuris temporibus in omnibus christiani orbis provinciarum patriarchalibus, cathedralibus, collegiatis et parochialibus, sæcularibus, et quorumvis Ordinum, monasteriorum, tam virorum, quam mulie.

etiam militiarum, regularibus ac sine cura ecclesiis, vel cappellis, in quibus Missa conventualis alta voce cum choro, aut demissa celebrari juxta romanæ Ecclesiæ ritum consuevit, vel debet, alias quam justa Missalis a Nobis editi formulam decantetur, aut recileiur, eliamsi eædem ccclesiæ quovis modo exemplæ apostolicæ Sedis 'indulto, consuetudine, privilegio, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel aliis quibusvis facultatibus munitæ sint; nisi ab ipsa prima institutione a Sede apostolica approbata, vel consueludine, quæ vel ipsa institutio super ducentos annos Missarum celebrandarum in iisdem ccclesiis assidue observata sit : a quibus, ut præfatam celebrandi constitutionem, vel consueludincm nequaquam auferimus, sic si Missale hoc, quod nur.c in la. cem edi curavimus, jisdem magis placeret, de Episcopi, vel Præiati, Capituli. que universi consensu, ut, quibusvis non obstantibus, juxta illud Missa cele. brare possint, permittimus : ex aliis vero omnibus ecclesiis præfatis eorumdem Missalium usum tollendo, illaque penitus et omnino rejiciendo, ac huic Missali nostro nuper edito, nihil umquam addendum, detrahendum, aut immutan. dum esse decernendo, sub indignationis nostræ pæna, ac nostra perpetuo valilura constitutione statuimus ct ordinamus. Mandantes, ac districte omnibus et singulis ecclesiarum prædictarum Patriarchis, adıninistratoribus , aliisque per. sonis quacumque ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiamsi S. R. E. Cardinales, aut cujusvis alterius gradus et præeminentiæ fuerint, illis in virtute sanctæ obedientiæ præcipientes ut ceteris omnibus rationibus et ritibus ex aliis Missalibus quantumvis vetustis hactenus observari consuetis, in posterum penitus omnissis, ac plane rejectis, Missam juxta ritum, modum, ac normam, quæ per Missale hoc a nobis nunc traditur, decantent, ac legant, neque in Missæ cu. lebratione alias cæremonias, vel preces, quam quæ hoc Missali continentur, addere, vel recitare præs'imant. Atque ut hoc ipsum Missale in Missa decan

rum,

« PoprzedniaDalej »